Jesus Flytter til Kapernaum

Evangelierne har i forvejen svært ved at forklare, hvorfor hovedpersonen hedder Jesus af Nazaret, hvis han er født i Betlehem. Denne historie er selvmodsigende nok allerede, og det gør ikke sagen bedre, at det i starten af det ældste evangelium antydes, at Jesus kom et helt tredje sted fra, nemlig byen Kapernaum: »Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme« (Markus 2,1), og at Jesus endda havde et hus i Kapernaum.

Fordelingen af Israels 12 stammer.
Kort over Israels 12 stammer

Matthæus forsøger at vikle sig ud af disse modsigelser ved at fortælle, hvordan Jesus kort efter sin dåb flyttede til Kapernaum, og at det var — surprise, surprise — for at opfylde endnu en af Matthæus' evindelige profetier:

Matthæus 4,13 Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen, i Zebulons og Naftalis land,
Matthæus 4,14 for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger:
Matthæus 4,15 Zebulons land og Naftalis land, Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa,
Matthæus 4,16 det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem.

Profetien af Esajas, der hentydes til, lyder:

Esajas 8,23 Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Zebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa.
Esajas 9,1 Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.

-Fa'er! Er det Verdenshavet?
- Nei, lille Gysse Jesus, det er Frederiksholms Kanal.
Verdenshavet

Umiddelbart er det svært at få hoved og hale i denne såkaldte profeti. Hvordan kan der f.eks. komme "et stort lys" over »Vejen langs Havet«, fordi Jesus flytter til »Kapernaum ved søen«? Har Jesus udnævnt Galilæas Sø til Verdenshavet?

Kig på kortet til højre: Naftali er tegnet med brunt lige over midten af kortet. I nederste højre hjørne af Naftali ligger Kapernaum ved bredden af Galilæas Sø. Zebulon ligger til venstre og er farvet mørkeblåt. Galilæas Sø er bare en slags "udposning" på Jordan-floden, der løber lodret på kortet. Middelhavet ligger til venstre. Der er flere kort her, her og her.

Som kortet viser, ligger hverken Kapernaum, Naftali eller Zebulon ved havet. Jesus kan heller ikke have "bragt ære" til Zebulon, da Kapernaum ikke ligger ved Zebulon.(1) Og hvad glæde skulle »Landet på den anden side af Jordan« have af, at Jesus åbner en tømrervirksomhed i en by på vestsiden af Galilæas Sø?

En sammenligning mellem Esajas og Matthæus viser også, at citatet er meget fusket. Store dele af Esajas 8,23 er sprunget over. Hvad er det for et mørke, landet er i? Hvad er det for en trængsel? Hvad er det for en skam, Herren har bragt over Zebulon og Naftali? Hvad er det for en ære, han vil bringe over Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa? Har Esajas sagt, at Guds enbårne søn vil åbne et tømrerværksted i området?

Desuden mangler den mest spændende del af "profetien": Esajas skriver ikke noget om »de, der sad i dødens land og skygge«. Den vigtigste del af profetien mangler altså, og det skyldes, at Matthæus som sædvanligt citerer fra Septuaginta, den græske teksttradition.

Men det værste fusk fra Matthæus' side er, at han har rodet to kapitler sammen. Esajas 8,23 er slutningen af et kapitel, der handler om, hvordan assyrerne atter og atter erobrer alle landene omkring Judæa, mens Esajas 9,1 er starten af en glædeshymne, der handler om kroningen af Judæas nye konge.

I de kristne Bibler har man i mange hundrede år arrangeret Esajas, så Esajas 8,23 blev skubbet ind forrest i kapitel 9. Dermed undgik man at ødelægge Matthæus' profeti. I den danske Bibel fra 1992 er de to vers placeret i hvert sit kapitel, ligesom jøderne gør det, så lad mig undtagelsesvis rose Bibelselskabet.

Hvad Er Det, Esajas Taler Om?

Gøgleren For at få lidt hoved og hale på det hele er det oplysende at se, hvordan jøderne oversætter deres egen hellige skrift (se eksternt link længere nede). Når nu den kristne oversættelse ikke giver mening, så lad os kigge hos "konkurrenten":

Esajas 8,23 Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Zebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa.
(Den autoriserede danske oversættelse fra 1992)

Esajas 8,23 For there is no weariness to the one who oppresses her; like the first time, he dealt mildly, [exiling only] the land of Zebulun and the land of Naftali, and the last one he dealt harshly, the way of the sea, and the other side of the Jordan, the attraction of the nations.
(Jødisk oversættelse taget fra chabad.org)

Det er svært at forstå, at den samme tekst kan oversættes så forskelligt. Der står ikke engang Galilæa i den jødiske oversættelse. Den berømte Rashi(2) (se det eksterne link) fortolker verset som en hentydning til de gentagne erobringer fra assyrerne:

For there is no weariness for the one who oppresses her: For the king of Assyria, who was given the mission to oppress and to besiege her and their land [(var.) your land], is neither weary nor slothful to come upon them as many as three times: one in the days of Pekah, when he took Ijon, Abel-beth-maacah,… and Kedesh,… and Galilee, the entire land of Naphtali (II Kings 15:29).
[… stort klip …]
(Kommentar til Esajas 8,23 af Rashi. Se det eksterne link længere nede)

2 Kongebog 15,29: I Israels konge Pekas regeringstid kom assyrerkongen Tiglat-Pileser og indtog Ijjon, Abel-Bet-Ma'aka, Janoa, Kedesh, Hasor, Gilead og Galil, hele Naftalis land, og førte indbyggerne i eksil til Assyrien.
Hvorfor har paven en fisk på hovedet?
Klik for svaret.
Hvorfor har paven en fisk på hovedet?

Jeg har forkortet Rashi's forklaring kraftigt (se evt. det eksterne link nederst).

Det, som Bibelselskabet oversætter til »Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel« — altså et løfte — oversætter jøderne til næsten det modsatte: "for der er ingen træthed i den, der undertrykker hende". Der er "ingen træthed" hos assyrerne, for Rashi opdeler angrebene i tre bølger: Den første er nævnt i 2 Kongebog 15,29, hvor der mistes de samme områder, som nævnes i Esajas 8,23. Erobring nr. 2 beskrives i 1 Krønikebog 5,26.

Han bringer i fremtiden ære over Vejen langs Havet.
Spagheiite western

Den tredje og sidste assyriske erobring resulterede i, at det nordlige rige (kaldet Israel) gik endeligt til grunde, og at ti af Israels tolv stammer forsvandt (2 Kongebog 17,6). Det er denne erobring og det nordlige riges undergang, Esajas 8,23 omtaler som »the last one he dealt harshly«. Man forstår ikke, hvordan Bibelselskabet kan oversætte den samme tekst til et løfte om, at Jesus skulle kaste ære over landet: »bringer han i fremtiden ære«.

2 Kongebog 17,6: I Hoseas niende regeringsår indtog assyrerkongen Samaria, førte Israel i eksil til Assyrien og bosatte dem i Hala og ved Gozans flod Habor og i Mediens byer.
1 Krønikebog 5,26: Da vakte Israels Gud assyrerkongen Puls ånd, den samme som assyrerkongen Tiglat-Pileser, så han førte rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme i eksil; han førte dem til Hala, Habor, Hara og Gozans flod, hvor de er den dag i dag.

Selvom den jødiske oversættelse er meget forskellig fra den kristne, er jøder og kristne stadig enige om det grundlæggende faktum, at Esajas 8,23 handler om assyrernes erobringer. Man kan ikke læse Esajas kapitel 7-9, 2 Kongebog 16-19 og 2 Krønikebog 28-32 uden at opdage, at disse kapitler er dominerede af assyrernes angreb på Judæas nabolande og det nordlige riges (Israels) undergang.(3) Det var også disse angreb, der danner baggrunden for profetien om Immanuel i kapitel 7.

Det værste forskel — med kristne øjne — må være, at der slet ikke står "Galilæa" i den hebraiske tekst. Matthæus og Bibelselskabet skriver »Folkeslagenes Galilæa«, mens jøderne oversætter det til »the attraction of the nations«. Matthæus lader Jesus flytte til Galilæa bare for at opfylde en profeti, og så står der slet ikke "Galilæa" i profetien! Det gjorde der i øvrigt heller ikke i denne forrige oversættelse, hvor verset (som nævnt) var flyttet til kapitel 9,1.

Esajas 9,1: Men engang skal der ikke længer være Mørke i det Land, hvor der nu er Trængsel; i Fortiden bragte han Skændsel over Zebulons og Naftalis Land, Men i Fremtiden bringer han Ære over Vejen langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Kreds.
(Den forrige danske oversættelse)

Men lad os så se anden halvdel af Matthæus' profeti — den der er starten på næste kapitel af Esajas. Rashi har to kommentarer til Esajas 9,1:

Universets Skaber på arbejde i Kapernaum.
Jesus på arbejde

9,1. The people who walked in darkness, have seen a great light; those who dwell in the land of the shadow of death, light shone upon them.

The people who walked in darkness: The inhabitants of Jerusalem, who were darkened by their concern [of falling into the hands] of Sennacherib. Comp. with what Hezekiah said (infra 7: 3), "This day is a day of distress, debate, and blasphemy."

have seen a great light: with Sennacherib's downfall.
(Kommentar til Esajas 9,1 af Rashi)

Holbein: Herrens engel dræber 185.000 af Sankeribs mænd (med lidt hjælp fra jøderne).
Sankerib

Rashi udlægger teksten som, at det folk, der gik i mørket, var Jerusalems indbyggere, der frygtede assyrerkongen Sankerib, og at "det store lys", de så, var Sankeribs undergang. Selvfølgelig har de jødiske rabbier deres egen agenda, ligesom de kristne har deres, så jeg vil opfordre til, at man selv læser Esajas kapitel 7-9, 2 Kongebog 16-19 og 2 Krønikebog 28-32 og ser, hvilken forklaring der giver mest mening. Man kommer ikke uden om, at hovedemnet i disse kapitler er assyrernes angreb på Judæas nabolande, der kulminerer med det nordlige riges (Israels) undergang.

Judæa havde haft en lang række onde konger, der ikke gjorde, »hvad der var ret i Herren hans Guds øjne« (f.eks. 2 Kongebog 16,2-3), og som straf sendte Gud assyrerne mod jøderne i tre bølger (som nævnt i Esajas 8,23). Så blev Hizkija konge af Judæa, og han var en af de meget få konger, der »gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne« (2 Kongebog 18,3), ja, vi får sågar at vide, at »hverken før eller siden så man én som ham blandt alle Judas konger« (18,5), og at »Herren var med ham, så han havde lykken med sig i alt, hvad han foretog sig« (18,6). Derfor standsede Gud den lange serie af assyrer-angreb, inden Judæa led samme skæbne som det nordlige rige.

Esajas 9,1: Jøderne i Judæa er Guds nummer 1.
Nummer 1
2 Kongebog 16,2: Akaz var tyve år, da han blev konge, og han regerede seksten år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herren hans Guds øjne, sådan som hans fader David gjorde.
2 Kongebog 16,3: Han fulgte i Israels kongers spor. Han lod endog sin søn gå gennem ilden efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne.

Kong Hizkija fik besøg af profeten Esajas, og det endte med, at Gud dræbte 185.000 af Sankeribs mænd, hvorefter Sankerib opgav angrebene og kort efter blev snigmyrdet (2 Kongebog 19,35-37). Det er derfor, jøderne skriver verset i datid: »The people who walked in darkness, have seen a great light; those who dwell in the land of the shadow of death, light shone upon them«. De lyset, og lyset skinnede på dem — 730 år før Jesus' fødsel.

2 Kongebog 19,35: Samme nat gik Herrens engel ud, og i assyrernes lejr dræbte han 185.000 mand; da det blev morgen, lå de alle døde.
2 Kongebog 19,36: Da brød assyrerkongen Sankerib op og vendte tilbage og blev i Nineve.
2 Kongebog 19,37: Men engang han bad i sin gud Nisroks tempel, huggede hans sønner Adrammelek og Sareser ham ned med sværd. De slap bort til Ararats land, og hans søn Asarhaddon blev konge efter ham.

De kristne opfinder derimod et begreb, de kalder "profetisk datid". Profeten er så dygtig, at han ikke bare kan se ud i fremtiden, hvor tingene vil ske: han er så langt ude (i fremtiden), at han kan se, når tingene er sket. Derfor skriver han i datid, og derfor er Bibelselskabet så venlige at oversætte i fremtid, så læseren får den rette kristne forståelse: »skal se et stort lys, lyset skinner«.

Så alt i alt er Matthæus' profeti utroligt fusket. De lande, der undertrykkes i Esajas 8,23, er det nordlige rige, mens det folk, der ser lyset i 9,1, bor i Jerusalem i det sydlige rige. Det er ikke det samme folk, der omtales i de to halvdele af "profetien".

Gik Profetien i Opfyldelse?

Profetien er en af det mest rodede og fuskede, hvilket siger ikke så lidt. Vi har konstateret, at:

Jesus åbner et tømrerværksted og bringer ære til de, der sad i dødens land og skygge.
Sjældent historisk foto.
Jesus som tømrer
Jesus' mægtige gerninger i Kapernaum
Jesus' tegn og gerninger

Men bortset fra alt det, så er profetien vel god nok? Selvom Matthæus selv har opfundet profetien, så er det vel rigtigt, at Jesus bragte livet til »de, der sad i dødens land og skygge«?

Nej desværre, for senere i samme evangelium blev Jesus sur på Kapernaum:

Matthæus 11,20 Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig:
Matthæus 11,21 "Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske.
Matthæus 11,22 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer.
Matthæus 11,23 Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.
Matthæus 11,24 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig."

Jesus har åbenbart udført »mægtige gerninger«, som han selv mener skulle bevise, at han er Guds søn. Folk i Galilæas byer - inklusiv Kapernaum - er ikke blevet tilstrækkeligt imponerede af Jesus' tryllekunster.

Dette har fået fredsfyrsten til komme med et af sine sædvanlige raserianfald: Byerne skal styrtes i dødsriget, og det vil gå Kapernaum værre på dommens dag, end det gik Sodoma. Som bekendt blev Sodoma ødelagt, da Gud lod det regne med svovl og ild.

Lukas 10,15 Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned!
Lukas 10,16 Den, der hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, forkaster mig. Men den, der forkaster mig, forkaster ham, som har udsendt mig."

Kapernaum havde dristet sig til at "forkaste" Jesus, så dér røg den sidste rest af profetien. De stakkels mennesker, »der sad i dødens land og skygge«, så aldrig lyset, og blev ikke frelst.

Heldigvis havde Jesus opfyldt den samme profeti en anden gang.

Konklusion: Profetien er noget vrøvl og fusk til at starte med, og Jesus sørgede selv for, at den gik ikke i opfyldelse.

 
Guds hånd

Assyrernes angreb på Judæa og Israel var også baggrunden for profetien om Immanuel i Esajas kapitel 7.

Eksternt Link

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2) (3)

Kapernaum ligger ikke ved Zebulon . . .: I al fald ikke ifølge de kristne kort.

Men det er meget muligt, at Kapernaum er frit opfundet ligesom så mange andre stednavne i Det Nye Testamente. I så fald kan fantasibyen Kapernaum sagtens have ligget både i Naftali og Zebulon.

Rashi levede fra 1040 til 1105 og hed egentlig Shlomo Yitzhaki, men han er mere kendt under akronymet RAbbi SHlomo Itzhaki.

Det eksterne link indeholder også Rashi's kommentarer.

Enighed mellem kristne og jøder . . .: Som eksempel kan citeres New American Bible, hvor man i kommentarerne til Esajas 8,23 ligesom Rashi peger på sammenhængen med 2 Kongebog 15,29:

[8:23] The territories mentioned in this verse are those which the Assyrian king Tiglath-pileser III took from Israel and incorporated into the Assyrian provincial system as a result of the Syro-Ephraimite War of 735-732 B.C. (2 Kgs 15:29).