Jesus Flytter til Kapernaum

Evangelierne har i forvejen svært ved at forklare, hvorfor hovedpersonen hedder Jesus af Nazaret, hvis han er født i Betlehem. Denne historie er selvmodsigende nok allerede, og det gør ikke sagen bedre, at det i starten af det ældste evangelium antydes, at Jesus kom et helt tredje sted fra, nemlig byen Kapernaum: »Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme« (Markus 2,1), og at Jesus endda havde et hus i Kapernaum.

Fordelingen af Israels 12 stammer.
Kort over Israels 12 stammer

Matthæus forsøger at vikle sig ud af disse modsigelser ved at fortælle, hvordan Jesus kort efter sin dåb flyttede til Kapernaum, og at det var — surprise, surprise — for at opfylde endnu en af Matthæus' evindelige profetier:

Matthæus 4,13 Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen, i Zebulons og Naftalis land,
Matthæus 4,14 for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger:
Matthæus 4,15 Zebulons land og Naftalis land, Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa,
Matthæus 4,16 det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem.

Profetien af Esajas, der hentydes til, lyder:

Esajas 8,23 Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Zebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa.
Esajas 9,1 Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.

-Fa'er! Er det Verdenshavet?
- Nei, lille Gysse Jesus, det er Frederiksholms Kanal.
Verdenshavet

Umiddelbart er det svært at få hoved og hale i denne såkaldte profeti. Hvordan kan der f.eks. komme "et stort lys" over »Vejen langs Havet«, fordi Jesus flytter til »Kapernaum ved søen«? Har Jesus udnævnt Galilæas Sø til Verdenshavet?

Kig på kortet til højre: Naftali er tegnet med brunt lige over midten af kortet. I nederste højre hjørne af Naftali ligger Kapernaum ved bredden af Galilæas Sø. Zebulon ligger til venstre og er farvet mørkeblåt. Galilæas Sø er bare en slags "udposning" på Jordan-floden, der løber lodret på kortet. Middelhavet ligger til venstre. Der er flere kort her, her og her.

Som kortet viser, ligger hverken Kapernaum, Naftali eller Zebulon ved havet. Jesus kan heller ikke have "bragt ære" til Zebulon, da Kapernaum ikke ligger ved Zebulon.(1) Og hvad glæde skulle »Landet på den anden side af Jordan« have af, at Jesus åbner en tømrervirksomhed i en by på vestsiden af Galilæas Sø?

En sammenligning mellem Esajas og Matthæus viser også, at citatet er meget fusket. Store dele af Esajas 8,23 er sprunget over. Hvad er det for et mørke, landet er i? Hvad er det for en trængsel? Hvad er det for en skam, Herren har bragt over Zebulon og Naftali? Hvad er det for en ære, han vil bringe over Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa? Har Esajas sagt, at Guds enbårne søn vil åbne et tømrerværksted i området?

Desuden mangler den mest spændende del af "profetien": Esajas skriver ikke noget om »de, der sad i dødens land og skygge«. Den vigtigste del af profetien mangler altså, og det skyldes, at Matthæus som sædvanligt citerer fra Septuaginta, den græske teksttradition.

Men det værste fusk fra Matthæus' side er, at han har rodet to kapitler sammen. Esajas 8,23 er slutningen af et kapitel, der handler om, hvordan assyrerne atter og atter erobrer alle landene omkring Judæa, mens Esajas 9,1 er starten af en glædeshymne, der handler om kroningen af Judæas nye konge.

I de kristne Bibler har man i mange hundrede år arrangeret Esajas, så Esajas 8,23 blev skubbet ind forrest i kapitel 9. Dermed undgik man at ødelægge Matthæus' profeti. I den danske Bibel fra 1992 er de to vers placeret i hvert sit kapitel, ligesom jøderne gør det, så lad mig undtagelsesvis rose Bibelselskabet.

Gik Profetien i Opfyldelse?

Den interesserede læser henvises til flere detaljer om Esajas' profeti, men vi kan allerede nu røbe, at der er store problemer:

Jesus åbner et tømrerværksted og bringer ære til de, der sad i dødens land og skygge.
Sjældent historisk foto.
Jesus som tømrer
Esajas 9,1: Men engang skal der ikke længer være Mørke i det Land, hvor der nu er Trængsel; i Fortiden bragte han Skændsel over Zebulons og Naftalis Land, Men i Fremtiden bringer han Ære over Vejen langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Kreds.
(Den forrige danske oversættelse)
Jesus' mægtige gerninger i Kapernaum
Jesus' tegn og gerninger

Men bortset fra alt det, så er profetien vel god nok? Selvom Matthæus selv har opfundet profetien, så er det vel rigtigt, at Jesus bragte livet til »de, der sad i dødens land og skygge«?

Nej desværre, for senere i samme evangelium blev Jesus sur på Kapernaum:

Matthæus 11,20 Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig:
Matthæus 11,21 "Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske.
Matthæus 11,22 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer.
Matthæus 11,23 Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.
Matthæus 11,24 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig."

Jesus har åbenbart udført »mægtige gerninger«, som han selv mener skulle bevise, at han er Guds søn. Folk i Galilæas byer - inklusiv Kapernaum - er ikke blevet tilstrækkeligt imponerede af Jesus' tryllekunster.

Dette har fået fredsfyrsten til komme med et af sine sædvanlige raserianfald: Byerne skal styrtes i dødsriget, og det vil gå Kapernaum værre på dommens dag, end det gik Sodoma. Som bekendt blev Sodoma ødelagt, da Gud lod det regne med svovl og ild.

Lukas 10,15 Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned!
Lukas 10,16 Den, der hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, forkaster mig. Men den, der forkaster mig, forkaster ham, som har udsendt mig."

Kapernaum havde dristet sig til at "forkaste" Jesus, så dér røg den sidste rest af profetien. De stakkels mennesker, »der sad i dødens land og skygge«, så aldrig lyset, og blev ikke frelst.

Heldigvis havde Jesus opfyldt den samme profeti en anden gang.

 
Guds hånd

Assyrernes angreb på Judæa og Israel var også baggrunden for profetien om Immanuel i Esajas kapitel 7.

Yderligere information


Fodnoter: (1)

Kapernaum ligger ikke ved Zebulon . . .: I al fald ikke ifølge de kristne kort.

Men det er meget muligt, at Kapernaum er frit opfundet ligesom så mange andre stednavne i Det Nye Testamente. I så fald kan fantasibyen Kapernaum sagtens have ligget både i Naftali og Zebulon.