Jeg sender profeten Elias til jer

Stop det vanvid Den vigtigste profeti i Bibelen handler slet ikke om Jesus, men om Johannes Døberen.

Profetien er ikke bare den vigtigste profeti i Bibelen, det er også den meste rodede. Tre-fire profetier er blandet sammen, og det er meget svært at gennemskue, hvad den går ud på, og hvordan den skulle opfyldes.

Den vigtigste profeti i Bibelen

Advarsel Profetien om, at Elias skulle komme, gennemsyrer evangelierne og fylder mere end nogen anden profeti. Profetien indleder evangelierne, profetien gentages flere gange undervejs i historien, folk på gaden troede, at Jesus var Elias (Markus 6,14-15, Matthæus 16,13-14), og selv Jesus' sidste ord bliver af folkemængden hørt som et kald på Elias, »Han kalder på Elias […] Lad os se, om Elias kommer og frelser ham«: (Matthæus 27,46-49).

Markus 6,14: Kong Herodes hørte om Jesus, for hans navn var blevet kendt, og folk sagde: "Det er Johannes Døber, der er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham."
Markus 6,15: Men andre sagde: "Det er Elias," og andre igen sagde: "Det er en profet ligesom en af de gamle profeter."
Matthæus 16,13: Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?"
Matthæus 16,14: De svarede: "Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne."
Matthæus 27,46: Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: "Elí, Elí! lemá sabaktáni?" - det betyder: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"
Matthæus 27,47: Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: "Han kalder på Elias."
[. . .]
Matthæus 27,49: Men de andre sagde: "Lad os se, om Elias kommer og frelser ham."

Men ikke bare det: Profetien er så vigtig, at den er selve grunden til, at kristne Bibler er arrangerede, som de er:

Samtidigt med at Malakias placeres sidst i Det Gamle Testamente, sættes evangelierne forrest i det Nye Testamente (selv om de er blandt de yngste tekster). Resultatet af alt dette er, at Det Gamle Testamente slutter med en profeti, der påstås at være opfyldt i starten af Det Nye Testamente.

Her er sidste kapitel i det kristne Gamle Testamente, hvor Malakias altså er flyttet bagerst:

Min engel skal gå foran dig og føre dig til amoritterne, hittitterne, perizzitterne, kana'anæerne, hivvitterne og jebusitterne; dem vil jeg udslette
Jesus véd, hvor du bor

Malakias 3,1 Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med ét til sit tempel, pagtsenglen, som I længes efter, kommer, siger Hærskarers Herre.
[.. .. ..] [. . .]
Malakias 3,22 Husk min tjener Moses' lov, som jeg gav ham på Horeb, lovbudene og retsreglerne for hele Israel.
Malakias 3,23 Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige.
Malakias 3,24 Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse.

Malakias' profeti »Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig« er iøvrigt en lettere omskrivning fra 2 Mosebog: »Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt. […] Min engel skal gå foran dig og føre dig til amoritterne, hittitterne, perizzitterne, kana'anæerne, hivvitterne og jebusitterne; dem vil jeg udslette« (billedet til højre).

Det ældste evangelium, Markusevangeliet, starter med at gentage profetien om englen, der er blevet sendt i forvejen:

Markus 1,1 Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn.
Markus 1,2 Som der står skrevet hos profeten Esajas: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej.
Markus 1,3 Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!
Markus 1,4 - således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse.

Alt dette for at give en illusion af, at den hebraiske teksttradition i Det Gamle Testamente hænger sømløst sammen med de græske tekster i Det Nye Testamente.

Tre-fire profetier

Sværtbevæbnet engel Det pudsige er bare, at selvom Markus i citatet foroven citerer 2 Mosebog »Se, jeg sender en engel foran dig« og Malakias »han skal bane vejen for mig«, så siger han selv, at han citerer Esajas: »Som der står skrevet hos profeten Esajas«. Lad os se, hvad Esajas har at profetere om:

Esajas 40,3 Der er en, der råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land.
Esajas 40,4 Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal;

Den såkaldte profeti er altså mikset sammen af 3-4 forskellige steder i Det Gamle Testamente:

  1. Et citat fra Malakias om, at Gud vil sende en engel til at bane vejen.

  2. Et citat fra Malakias om, at Gud vil sende Elias før Herrens dag.

  3. Et løfte fra 2. Mosebog om, at Gud sender en engel foran Moses' krigere. Dette er ikke nogen profeti, da Guds folk for længst har udryddet amoritterne, hittitterne, perizzitterne, kana'anæerne, hivvitterne og jebusitterne.

  4. Et citat fra Esajas om at råbe i ørkenen, bane en vej i ørkenen, hæve dale og sænke bjerge.

Hokus Pokus. Johannes Døberen er Elias, og hans eneste formål er at gå foran den "rigtige" Messias og bane vejen.

Engel eller Elias?

Sankt Dogbert Lad os først få tyndet ud i antallet af profetier. Nogle kristne hævder nemlig, at Malakias 3,1, »Se, jeg sender min engel«, og Malakias 3,23 »Se, jeg sender profeten Elias til jer« er to forskellige profetier.

Dette sker i et forsøg på at bortforklare nogle af de selvmodsigelser, vi om lidt skal kigge på. Men der er ikke noget at gøre. Allerede fra før Johannes' fødsel var det spået, at Johannes var den nye Elias, der skulle gå foran Herren og bane hans veje:

Englen Gabriel spåede for Johannes' far:

Johannes Døberen med kamelhale og Jesus med lammehale
Johannes Døberen og Lammet

Lukas 1,17 Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede.«

Lukas 1,67 Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede:
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 1,76 Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje

Vi får sågar at vide, at Johannes klædte sig i kamelhår og læderbælte:

Markus 1,6 Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning.

Hvorfor bruger Bibelen tid på at fortælle os om Johannes' tøjsmag? Er Bibelen pludselig blevet til et modemagasin? Nej, det er simpelthen for at beskrive Johannes på samme måde, som Elias i sin tid blev beskrevet:

2 Kongebog 1,8 De svarede: "Det var en mand med langt hår, og han havde et læderbælte om lænden." Da sagde Akazja: "Det er tishbitten Elias!"

2 Kongebog 1,8 De svarede: "Det var en Mand i en lådden Kappe med et Læderbælte om Lænderne." Da sagde han: "Det er Tisjbiten Elias."
(Oversættelsen fra 1931)

Biblia Pauperum. Til venstre døbes Jesus af Johannes, der er iklædt kamelhår.
Tre typer på dåben

De forskellige Bibeloversættelser kan ikke blive enige med sig selv, om det var Elias eller hans tøj, der var langhåret. Den hebraiske tekst er — igen — tvetydig. Helt bogstaveligt står der, at Elias var "en ejer af hår".

Men uanset om Elias ejede sit eget hår eller en behåret frakke, er alle enige om, at Elias i al fald havde et læderbælte om lænden: Hvis vi sammenligner Markusevangeliet på orginalsproget græsk med 2 Kongebog i Helligåndens yndlingsoversættelse, Septuaginta, er ligheden mellem Elias og Johannes slående:

 oget bælteaf læderomspændtlændenhans
2 Kongebog 1,8 på græskkaizônêndermatinênperiezôsmenostên osphunautou
Markus 1,6 på græskkaizônêndermatinênperitên osphunautou
 oget bælteaf læderomlændenhans

Og hvis alt dette ikke er nok, så lad Jesus skære det ud i pap for os:

Matthæus 11,10 Det er om ham, der står skrevet: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.
Matthæus 11,11 Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han.
Matthæus 11,12 Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig.
Matthæus 11,13 For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser.
Matthæus 11,14 Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme.

Lad det hermed være slået fast: Profetien handler om, at Johannes Døberen er Elias. Hvis ikke man kan stole på Jesus, hvem kan man så stole på?

Har Johannes opfyldt profetien?

Elias tager til himlen i en vogn af ild, mens profeten Elisa kigger på.
Elias' himmelfart

Engel Det pudsige er, at da folk selv spurgte Johannes, om han var Elias, benægtede han det:

Johannes 1,21 »Hvad er du da?« spurgte de ham, »er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han.
Johannes 1,22 Så sagde de til ham: »Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os; hvad siger du om dig selv?«
Johannes 1,23 Han svarede: »Jeg er 'en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!' som profeten Esajas har sagt.«
Johannes 1,24 De var udsendt af farisæerne,
Johannes 1,25 og de spurgte ham: "Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?"

Den Helligånd Johannes vil gerne være med til at råbe i ørkenen og til at jævne Herrens vej, men nogen Elias er han ikke. Deri har han naturligvis ret: Profetien om, at Elias skal sendes i forvejen, kan kun opfyldes af Elias selv. Johannes er ikke Elias — han er Johannes, og det har han heddet, fra før han blev født (Lukas 1,13). Der står ingen steder i profetien, at Gud vil sende den genfødte Elias — det ville også være Bibelens eneste tilfælde af reinkarnation.

Lukas 1,13: Men englen sagde til ham: "Frygt ikke, Zakarias! For din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes.

Kristne mennesker plejer at bortforklare det med, at Johannes var Elias "i ånden", men det siger Malakias' profeti ikke noget om. Profetens ord er »jeg sender profeten Elias til jer« — ikke noget med at sende "en mand, der minder om Elias" eller "Elias' ånd".

Der er ikke tilfældigt, at det lige præcis er Elias, folket venter på. Elias døde nemlig aldrig nogensinde — han steg til himmels i »en ildvogn med ildheste« (2 Kongebog 2,11, billedet til højre). Der er altså ikke noget, der rent teknisk forhindrer Gud i at sende Elias tilbage til jorden — med eller uden ildvogn og ildheste.

Elias optræder da også i den episode, hvor Jesus tager sine tre overapostle. op på et bjerg:

2 Kongebog 2,11: Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm.
Biblia Pauperum. Jesus møder Moses og Elias.
Moses og Elias

Matthæus 17,1 Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 17,3 Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 17,10 Så spurgte disciplene ham: "Hvordan kan de skriftkloge da sige, at Elias først skal komme?"
Matthæus 17,11 Han svarede: "Ja, Elias skal komme og genoprette alt,
Matthæus 17,12 men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også Menneskesønnen lide for deres hånd."
Matthæus 17,13Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber.

Ovennævnte afsnit er et af de mange, hvor Jesus rent ud siger, at Johannes er Elias. Men denne gang er kæden ved at hoppe af, selv for de dumme disciple: Hvis Elias skulle komme før Messias, hvorfor befinder han sig så stadig i Himlen, efter at Jesus for længst har startet sin Mission? Hvis Johannes Døberen er Elias, og Johannes er blevet halshugget, hvordan kan de så møde Elias på bjerget? (Et lille bonusspørgsmål: Hvordan kunne disciplene overhovedet vide, at det var Elias og Moses, de så?)

Alt dette forklarer Jesus desværre ikke. Han forklarer heller ikke, hvad han mener med, at »Elias skal komme og genoprette alt«. Hvad er det i grunden Johannes har genoprettet? Hvis Johannes skulle genoprette alt, hvorfor nægtede han så at døbe farisæerne og saddukæerne (Matthæus 3,7)?

Matthæus 3,7: Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: "Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede?

Jesus vrøvler også, når han siger (Markus 9,13), at Elias er dræbt »sådan som der står skrevet om ham«. Elias og Johannes blev behandlet meget forskelligt: Johannes blev halshugget, hvorimod massemorderen Elias som sagt aldrig døde, men steg til himmels. Der står ingen steder skrevet, at Elias skal dræbes.

Markus 9,13: Jo, jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de gjorde med ham, som de ville, sådan som der står skrevet om ham."

Der står også i Malakias' profeti, at Elias skulle genindføre respekten for Moseloven »Husk min tjener Moses' lov, som jeg gav ham på Horeb, lovbudene og retsreglerne« (Malakias 3,22), men de kristne mener derimod, at Jesus (efter at Johannes har banet vej) nu har erstattet Moseloven med en ny og meget bedre pagt, og at Moseloven var dadelværdig (Hebræerne 8,6-8).

Hebræerne 8,6: Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, idet han er formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter.
Hebræerne 8,7: For havde den første pagt ikke været at dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet.
Hebræerne 8,8: For han dadler dem under den første pagt, når han siger: "Der skal komme dage, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus,
Y.M.C.A.
Jesus sammen med The Village People.

En del af Malakias' profeti var, at Elias skulle »vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre« (Malakias 3,24). Her må vi konstatere, at denne opgave stadig mangler at blive løst: Der findes stadig tyranniske fædre og oprørske sønner. Faktisk lovede Jesus selv at skabe familiestridigheder (Matthæus 10,35-36), og han krævede af sine disciple, at de skulle hade deres far, mor, børn og søskende (Lukas 14,26). Hvis Gud engang holder sit løfte og sender Elias til jorden for at »genoprette alt« (Matthæus 17,11), bliver hans første arbejde at dæmpe den ufred, Jesus har skabt.

Matthæus 10,35:Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor,
Matthæus 10,36: og en mand får sine husfolk til fjender.
Lukas 14,26: "Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.
Leonardo da Vinci. Jesus og Johannes er afbildet som værende jævnaldrende.
Jesus og Johannes Døberen

I det hele taget er det svært at blive klog på, hvilken funktion Elias skulle have. Det bliver aldrig forklaret, hvordan et almindeligt menneske skal "bane vejen" for Universets Skaber. Lukasevangeliet kan let læses, som om Johannes kun er et halvt år ældre end Jesus (se billedet til venstre), så man undrer sig over, hvad Jesus har fået tiden til at gå med, mens Johannes gik og banede vej.

Men det mest mærkelige (og mest afslørende) er, at selvom Bibelen påstår, at Johannes blev sendt før den "rigtige" Messias, så har han stadig disciple, efter at Jesus er dukket op. Ja, langt fremme i historien — længe efter, at både Johannes og Jesus er døde, dukker der stadig Johannes-disciple op (Apostlenes Gerninger 19,1-4). Den dag i dag findes i der virkelighedens verden stadig Johannes-disciple, de såkaldte mandæere, som åbenbart ikke tror på, at Johannes var Elias, og at hans eneste formål her i livet var at bane vej for Jesus.

Apostlenes Gerninger 19,1: Mens Apollos var i Korinth, var Paulus rejst gennem egnene inde i landet og var kommet ud til Efesos. Dér mødte han nogle disciple
Apostlenes Gerninger 19,2: og spurgte dem: "Fik I Helligånden, da I kom til tro?" De svarede: "Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd."
Apostlenes Gerninger 19,3: Paulus spurgte: "Hvilken dåb blev I da døbt med?" De svarede: "Med Johannes' dåb."
Apostlenes Gerninger 19,4: Så sagde Paulus: "Johannes døbte med omvendelsesdåb og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige på Jesus."

Læs evt. mere om Johannes Døberens disciple.

Konklusion: Elias skulle komme før Messias, men da Johannes selv nægter at være Elias, kan Messias ikke være kommet endnu. Jesus er derfor en falsk Messias.

Yderligere information