Håb og selvtægt

En af hemmelighederne bag at lave vers i Det Gamle Testamente om til profetier er at nøjes med at citere en del af versene og springe det over, der ikke passer til sammenhængen (et godt eksempel er profetien om Judas).

Det betyder ikke, at resten af verset behøver at "gå til spilde" - det kan snildt bruges til en anden profeti i en anden sammenhæng. Her er et eksempel:

Salme 69,10 Nidkærhed for dit hus fortærer mig, og mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig.

Der står jo ingen steder, at det er en profeti, men alligevel så Paulus heri en forudsigelse om den tålmodige og opofrende Jesus, og under overskriften »Kristi eksempel« skrev han:

Gustave Doré: Nidkærhed for dit hus skal fortære mig
Jesus tempelrensningen

Romerne 15,1 Vi, som er stærke, skylder at bære de svages svagheder og ikke tænke på os selv.
Romerne 15,2 Vi skal hver især tænke på vor næstes gavn og opbyggelse.
Romerne 15,3 For heller ikke Kristus tænkte på sig selv, men som der står skrevet: »Mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig.«
Romerne 15,4 Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet.
Romerne 15,5 Udholdenhedens og trøstens Gud give jer ét og samme sind, sådan som Kristus Jesus vil det,

Salmen var altså en profeti om Jesus' selvopofrelse, udholdenhed, trøst og håb.

Paulus brugte kun sidste halvdel af salmeverset til sin "profeti", men heldigvis kunne Johannes bruge resten til sin profeti - nemlig dér hvor Jesus ryddede tempelpladsen:

Johannes 2,14 På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede penge.
Johannes 2,15 Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde.
Johannes 2,16 Til dem, der solgte duer, sagde han: "Få det væk herfra! Brug ikke min faders hus som markedsplads!"
Johannes 2,17 Hans disciple kom i tanker om, at der står skrevet: "Nidkærhed for dit hus skal fortære mig."

Det samme bibelvers kan altså både være en spådom om udholdenhed og håb - og en spådom om hærværk og selvtægt.

Yderligere information