Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter

En af de mest kendte profetier er, at jødernes konge skulle fødes i Betlehem.

Det var den profeti, som fik Kong Herodes den Store til at gå amok af rædsel og beordre barnemordet i Betlehem:

Gustave Doré. Et barn er født i Betlehem. Måske.
Jesus i krybben

Matthæus 2,3 Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham.
Matthæus 2,4 Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes.
Matthæus 2,5 De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:
Matthæus 2,6 Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.«

Her er den profeti, som Matthæus påstår, han citerer:

Mikas 5,1 Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.

Denne gang sætter Matthæus næsten bibelrekord i citatfusk: »du er lille« bliver forvandlet til næsten det modsatte: »du er på ingen måde den mindste«; »Judas slægter« bliver til »Judas fyrster«; »Betlehem Efrata« bliver til »Betlehem i Judas land«, bemærkningen om at »hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage« bliver ignoreret, og så tilføjer Matthæus lidt ekstra om, at herskeren »skal vogte mit folk«.

Lad os kigge på ordet Efrata, som Matthæus "glemte". Betlehem og Efrata er ikke kun byer, men også mennesker. Den ufejlbarlige Bibel kan dog ikke blive enig med sig selv, om Efrata er oldemor eller farmor til Betlehem.

1 Krønike 2,50 Det var Kalebs sønner. Efratas førstefødte søn Hurs sønner var: Shobal, Kirjat-Jearims far,
1 Krønike 2,51 Salma, Betlehems far, og Haref, Bet-Gaders far.

1 Krønike 4,4 Penuel, Gedors far, og Ezer, Hushas far. Det var Hurs sønner. Hur var Efratas førstefødte, Betlehems far.

Bemærk også, at der i den oprindelige profeti (Mikas 5,1) står: »du er lille blandt Judas slægter.«, og ikke "fyrster", som Matthæus påstår.

Profetien fortsætter med »hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage«. Medlemmer af klanen Betlehem har ganske rigtigt "udspring i fortiden, i ældgamle dage", men Jesus formodes derimod at være den samme som Gud — en evig gud, der har eksisteret fra før tidernes morgen. En evig gud har ikke noget "udspring". Kristne, der forsøger at presse denne profeti ned over hovedet på Jesus, nærmer sig blasfemi.

Profetien handler altså ikke om en hersker, der skal fødes i byen Betlehem - men af slægten Betlehem. Det er samme slægt, som David kom fra, så profetien handler om, at en efterkommer af David skal gen-etablere kongeriget:

1 Samuel 17,12 David var søn af en mand ved navn Isaj af Efrat-slægten fra Betlehem i Juda; Isaj havde otte sønner. På Sauls tid var Isaj en gammel mand, højt oppe i årene.

Det er afslørende at kigge på, hvad der står i den græske teksttradition, Septuaginta:

Mikas 5,2 And thou, Bethleem, house of Ephratha, art few in number to be [reckoned] among the thousands of Juda; [yet] out of thee shall one come forth to me, to be a ruler of Israel; and his goings forth were from the beginning, [even] from eternity.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Normalt foretrækker Matthæus og Helligånden at finde deres profetier i den græske Septuaginta istedet for i den hebraiske tekst, men i dette tilfælde gør Septuaginta det stjerneklart, at der hentydes til Betlehem af Efrata's hus. Altså til en person fra en bestemt klan.

Jesus Kristus & Co. nr. 4 Dermed er det en profeti, Jesus ikke har opfyldt. Ingen af hans to modstridende stamtavler fortæller, at Jesus skulle have Betlehem eller Efrata som forfædre — rent bortset fra, at Jesus jo ikke kan være med i nogen slægt, hvis han er Guds søn.

Har Jesus opfyldt profetien?

Selv hvis profetien skulle handle om byen Betlehem (hvad den ikke gør), og selv hvis Jesus skulle være født i Betlehem (hvad han ikke var), så har Jesus alligevel ikke opfyldt profetien.

Profetien talte om en »hersker i Israel«, og Jesus var kun en ydmyg profet. Selvfølgelig kan man hævde, at Jesus var hersker — i og med at Jesus var Gud — men så er vi ude i et cirkelargument: Profetien skal bevise, at Jesus var Messias, men profetien er kun sand, hvis vi forudsætter, at Jesus var Messias.

Fakta er, at Jesus aldrig gjorde en ende på Herodes' dynasti. Efter Herodes' død blev hans land overtaget af hans tre sønner, og senere overtog Herodes' sønnesøn Herodes Agrippa I regeringen - og derefter Herodes' oldebarn Agrippa II.

Alt det er Matthæus fuldstændig klar over. Senere i Matthæus-evangeliet støder vi på alle tre af Herodes' sønner: Arkelaos (Matthæus 1,22), Filip og Herodes Antipas (Matthæus 14,3). Længere fremme i eventyret, i Apostlenes Gerninger, støder vi både på Herodes Agrippa I og Agrippa II. Derfor virker det ekstra tåbeligt, at Matthæus påstår, at Kong Herodes beordrede barnemordet i Betlehem af frygt for den nye konge.

Matthæus 1,22: Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa,
Matthæus 14,3: Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe, lægge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin bror Filips hustru;

Nogle kristne mener, at Jesus først vil opfylde denne del af profetien, når han engang vender tilbage. Og det gør han jo meget snart.

Spørgsmålet er så, om Jesus overhovedet blev født i Betlehem, og om byen fandtes på Jesus' tid.

 
Guds hånd

Se evt. om det passer, at Jesus blev født i Betlehem.

Yderligere information