Under udarbejdelse

Den Ægte, Historiske Paulus

Gustave Doré. Paulus ser lyset.
Paulus ser lyset

Det spændende ved Paulus er, at her har vi et øjenvidne fra den tidlige Kristendom. Paulus er hovedpersonen i Apostlenes Gerninger, og han nævnes i 2 Petersbrev 3,15: »vor kære broder Paulus«, men endnu vigtigere: Han står som forfatter til halvdelen af de 27 bøger, der udgør Det Nye Testamente.

Hvis vi forsøger, at finde den historiske Paulus, løber vi desværre hurtigt ind i de sammen problemer, som da vi forsøgte at den historiske Jesus.

Indledningsvis er portrættet af Paulus i Apostlenes Gerninger meget uhistorisk, og må nærmest betegnes som fiktion. Paulus er totalt ukendt af jødiske, romerske og græske forfattere.

Paulus fortæller selv, at han har rejst mellemøsten tynd og oprettet menigheder overalt. Ikke desto mindre er disse menigheder forsvundet og har ikke sat sig nogle spor. Hverken blandt arkæologer eller historikere.

Det samme gælder de mennesker, der optræder sammen med Paulus: Hans tro våbenbroder Timotheus optræder i Apostlenes Gerninger, nævnes i Romerbrevet, er Paulus' personlige udsending i 1 Korintherne, medforfatter til 1 Korintherne, Galaterne, Kolossenserne, 1 & 2 Thessalonikerne, Filemon og Hebræerne samt modtager af 1 & 2 Timotheus. Udenfor Bibelen er han totalt ukendt. Det samme gælder Apollos (Apostlenes Gerninger, 1 Korintherne og Titus) og Barnabas (Apostlenes Gerninger, 1 Korintherne, Galaterne og Kolossenserne).

Det der giver Paulus autoritet er altså hans epistle. Vi forsøger at dele Paulus' epistler op i ægte og uægte epistler, og at syv af epistlerne, rent faktisk er skrevet af en historisk Paulus.

Grunden til, at man accepterer dem som ægte, er:

Disse argumenter er dog nemme at skyde ned:

Især i Holland og Tyskland har teologer i det 19. og 20. århundrede forsøgt at gå til roden af problemet. Rod hedder "radix" på latin, og deraf kommer betegnelsen "radikale" teologer, der altså ikke har noget med Marianne Jelved at gøre: Hvis man med forskellige argumenter kan afsløre seks epistler som uægte, hvorfor så ikke bruge de samme argumenter til at gå hele vejen?

Når forfatterne af de uægte epistler understreger, at han skriver med egne hænder (Kolossenserne 4,18, 2 Thessaloniker 3,17), er det et billigt trick, der afslører forfalskningen. Men så er det vel også et billigt trick, når det bruges i de "ægte" epistler (1 Korintherne 16,21, Galaterne 6,11, Filemon 1,19). Et andet billigt trick er at sige »jeg taler sandhed, jeg lyver ikke« i 1 Timotheus 2,7, men det er vel et endnu billigere trick, når man ovenikøbet bruger Kristi og Guds navn »Jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke« (Romerne 9,1), »Gud, Herren Jesu fader […] ved, at jeg ikke lyver« (2 Korintherne 11,31).

Kolossenserne 4,18: Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Husk mig i mine lænker. Nåden være med jer!
2 Thessaloniker 3,17: Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Det er et kendetegn i ethvert brev; sådan skriver jeg.
1 Korintherne 16,21: Hilsen fra Paulus med min egen hånd.
Galaterne 6,11 Se, med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med min egen hånd:
Filemon 1,19: Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd: Jeg vil betale! For slet ikke at tale om, at du skylder mig dig selv.
1 Timotheus 2,7: For det vidnesbyrd blev jeg indsat som forkynder og apostel - jeg taler sandhed, jeg lyver ikke - og som hedningers lærer i tro og sandhed.
Romerne 9,1: Jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne,
2 Korintherne 11,31: Gud, Herren Jesu fader, som skal prises til evig tid, han ved, at jeg ikke lyver.

Hvorfor var Paulus ukendt i hundrede år. Kirkefaderen Justin Martyr (103-165) levede i Rom, og nævner hverken Paulus eller hans skrifter. Tværtimod understreger Justin, at der kun gik tolv apostle ud af Jerusalem, der spredte budskabet til hele verden,(1) hvilket udelukker Paulus. Hvorfor kendte menigheden i Rom ikke Romerbrevet? Og hvis ikke de var i besiddelse af dette brev, hvor kommer det så fra?

Paulus fortæller, at han »kæmpede med vilde dyr i Efesos« (1 Korintherne 15,32). Er det en hentydning til romernes arenaer? Har der overhovedet været romerske arenaer i Efesos? Hvordan overlevede Paulus? Hvorfor er denne usædvanlige historie ikke med i hans lange liste over lidelser i 2 Korintherne 11,23-33? Hvorfor skriver han »i Efesos«, når epistlen skal forestille at være skrevet i Efesos (1 Korintherne 16,8)?

1 Korintherne 15,32: Og hvis det kun var med et menneskeligt håb, jeg kæmpede med vilde dyr i Efesos, hvad gavnede det mig så? Hvis døde ikke opstår, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø!
1 Korintherne 16,8: Men jeg bliver i Efesos indtil pinse,

Et eksempel på de radikale teologer er tyskeren Hermann Detering i bogen THE FALSIFIED PAUL, der peger på "kætteren" Marcion eller en af hans elever som forfatter, og som foreslår, at den historiske Paulus er den samme som den "onde" troldmand Simon Magus. Det medfører så, at en proto-kristen (Detering bruger ordet "katolsk") redaktør har rettet i de paulinske breve for at gøre dem spiselige for alle de forskellige retninger indenfor den tidlige kristendom.

Så langt vil jeg dog ikke gå på denne side. Udgangspunktet for denne hjemmeside er derfor, at de syv ægte epistler er skrevet af en historisk Paulus. Dette synspunkt er der konsensus for blandt moderne teologer (men ikke nødvendigvis blandt moderne kristne).

Jeg undgår i videst mulig omfang at tale om forfalskninger af teksten. Almindelig logik fortæller, at når seks ud af 13 epistler er forfalskede, og der findes identificeret over 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente, så skal der nok være en del fusk i de "ægte" epistler, der er sluppet gennem filteret. Men igen: Denne hjemmeside handler, om hvad der står i Bibelen, og ikke om, hvad vi tror, der engang har stået.

Eksternt link


Fodnoter: (1)

Første Apologi, 49: »for there went out of Jerusalem into the world men in number but twelve, and those, too, men of no learning and of as little eloquence; but they went forth in the power of God, and published to every nation that they were sent to instruct them in the word of God, and sent by Christ«.