De 10 første patriarker

Men tåbelige diskussioner og stamtavler og kiv og strid om loven skal du holde dig fra, for den slags er unyttigt og meningsløst.
(Titus 3,9)

Hvad år kom Syndfloden?
Noas ark

Stamtavler er meget vigtige i Bibelen. Hele fordelen ved at skrive en Bibel er netop at bevise, at forfatteren er direkte efterkommer af Guds søn (Adam), og at alle andre menneskestammer er andenrangs.

Når Paulus i citatet foroven advarer mod »tåbelige diskussioner og stamtavler«, og når han advarer mod »endeløse stamtavler« (1 Timotheus 1,3-4), så er det næppe, fordi stamtavler ikke er relevante. Jesus har f.eks. to stamtavler. Paulus er nok snarere klar over, hvor afslørende disse "tåbelige stamtavler" er.

1 Timotheus 1,3: Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesos, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære
1 Timotheus 1,4: eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro.

Hvis man ikke kan blive kureret for sin kristendoms-overtro ved at læse de to modstridende skabelsesberetninger i Bibelens to første kapitler, og hvis kæden ikke hopper af ved historien om den talende slange og æbletræet i kapitel 3, så skal de "tåbelige stamtavler" i kapitel 5 og 11 nok fjerne den begavede læsers sidste tvivl.

Syndfloden

Lad os se på, hvad år Syndfloden skete. Umiddelbart burde det være enkelt: Syndfloden skete under den tiende patriark, Noa, og stamtavlerne fortæller, hvor gammel den enkelte patriark var i forhold til sin far. Jesus Kristus & Co. nr. 1

PersonFørste-
fødte
RestAlderDansk Bibel, 1 Mosebog kapitel 5
Adam1308009305,3: Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede af ham. Ham kaldte han Set. 5,4: Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 år og fik sønner og døtre. 5,5: Adam levede i alt 930 år, så døde han.
Set1058079125,6: Da Set havde levet 105 år, fik han Enosh. 5,7: Efter at Set havde fået Enosh, levede han i 807 år og fik sønner og døtre. 5,8: Set levede i alt 912 år, så døde han.
Enosh908159055,9: Da Enosh havde levet 90 år, fik han Kenan. 5,10: Efter at Enosh havde fået Kenan, levede han i 815 år og fik sønner og døtre. 5,11: Enosh levede i alt 905 år, så døde han.
Kenan708409105,12: Da Kenan havde levet 70 år, fik han Mahalal'el. 5,13: Efter at Kenan havde fået Mahalal'el, levede han i 840 år og fik sønner og døtre. 5,14: Kenan levede i alt 910 år, så døde han.
Mahalal'el658308955,15: Da Mahalal'el havde levet 65 år, fik han Jered. 5,16: Efter at Mahalal'el havde fået Jered, levede han i 830 år og fik sønner og døtre. 5,17: Mahalal'el levede i alt 895 år, så døde han.
Jered1628009625,18: Da Jered havde levet 162 år, fik han Enok. 5,19: Efter at Jered havde fået Enok, levede han i 800 år og fik sønner og døtre. 5,20: Jered levede i alt 962 år, så døde han.
Enok653003655,21: Da Enok havde levet 65 år, fik han Metusalem. 5,22: Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre. 5,23: Enok levede i alt 365 år. 5,24: Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort.
Metusalem1877829695,25: Da Metusalem havde levet 187 år, fik han Lemek. 5,26: Efter at Metusalem havde fået Lemek, levede han i 782 år og fik sønner og døtre. 5,27: Metusalem levede i alt 969 år, så døde han.
Lemek1825957775,28: Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn; 5,29: ham gav han navnet Noa, for han sagde: »Han skal være vores trøst i vores arbejde og vore hænders møje med den jord, som Herren har forbandet.« 5,30: Efter at Lemek havde fået Noa, levede han i 595 år og fik sønner og døtre. 5,31: Lemek levede i alt 777 år, så døde han.
Noa1.056<<-- Beregnet antal år fra verdens skabelse til Noas fødsel.

Noa blev altså født 1.056 år efter verdens skabelse, og da Syndfloden kom, da Noa var 600 år (1 Mosebog 7,6-11), må det have været 1.656 år efter verdens skabelse — i øvrigt samme år, som Metusalem døde.

1 Mosebog 7,6: Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden.

[. . .]

1 Mosebog 7,11: I det år, Noa blev 600 år, på den syttende dag i den anden måned, netop på den dag brød kilderne fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet,

Septuaginta

Et ordsprog siger, at en mand med to ure ved aldrig, hvad klokken er.

På samme måde med Bibelen. Hvis vi kun havde den masoretiske tekst ville årstallet 1656 stå mejslet i granit til evig tid. Af de utallige sekter, der har levet i Israel, er det kun masoreterne, der har overleveret en sammenhængende tekst. Og når vi kun har én tekst, ved vi altid, hvad klokken er. Jesus Kristus & Co. nr. 4

Men sideløbende med den hebraiske tekststradition har vi en græsk teksttradition, Septuaginta, den som Helligånden foretrækker.

Lad os regne på tallene, som kommer her i engelsk oversættelse:

PersonFørste-
fødte
RestAlderSeptuaginta, 1 Mosebog kapitel 5
Adam2307009305,3: And Adam lived two hundred and thirty years, and begot a son after his own form, and after his own image, and he called his name Seth. 5,4: And the days of Adam, which he lived after his begetting Seth, were seven hundred years; and he begot sons and daughters. 5,5: And all the days of Adam which he lived were nine hundred and thirty years, and he died.
Seth2057079125,6: Now Seth lived two hundred and five years, and begot Enos. 5,7: And Seth lived after his begetting Enos, seven hundred and seven years, and he begot sons and daughters. 5,8: And all the days of Seth were nine hundred and twelve years, and he died.
Enos1907159055,9: And Enos lived an hundred and ninety years, and begot Cainan. 5,10: And Enos lived after his begetting Cainan, seven hundred and fifteen years, and he begot sons and daughters. 5,11: And all the days of Enos were nine hundred and five years, and he died.
Cainan1707409105,12: And Cainan lived an hundred and seventy years, and he begot Maleleel. 5,13: And Cainan lived after his begetting Maleleel, seven hundred and forty years, and he begot sons and daughters. 5,14: And all the days of Cainan were nine hundred and ten years, and he died.
Maleleel1657308955,15: And Maleleel lived an hundred and sixty and five years, and he begot Jared. 5,16: And Maleleel lived after his begetting Jared, seven hundred and thirty years, and he begot sons and daughters. 5,17: And all the days of Maleleel were eight hundred and ninety and five years, and he died.
Jared1628009625,18: And Jared lived an hundred and sixty and two years, and begot Enoch: 5,19: and Jared lived after his begetting Enoch, eight hundred years, and he begot sons and daughters. 5,20: And all the days of Jared were nine hundred and sixty and two years, and he died.
Enoch1652003655,21: And Enoch lived an hundred and sixty and five years, and begat Mathusala. 5,22: And Enoch was well-pleasing to God after his begetting Mathusala, two hundred years, and he begot sons and daughters. 5,23: And all the days of Enoch were three hundred and sixty and five years. 5,24: And Enoch was well-pleasing to God, and was not found, because God translated him.
Mathusala1678029695,25: And Mathusala lived an hundred and sixty and seven years, and begot Lamech. 5,26: And Mathusala lived after his begetting Lamech eight hundred and two years, and begot sons and daughters. 5,27: And all the days of Mathusala which he lived, were nine hundred and sixty and nine years, and he died.
Lamech1885657535,28: And Lamech lived an hundred and eighty and eight years, and begot a son. 5,29: And he called his name Noe, saying, This one will cause us to cease from our works, and from the toils of our hands, and from the earth, which the Lord God has cursed. 5,30: And Lamech lived after his begetting Noe, five hundred and sixty and five years, and begot sons and daughters. 5,31: And all the days of Lamech were seven hundred and fifty-three years, and he died.
Noe1.642<<-- Beregnet antal år fra verdens skabelse til Noa/Noes fødsel.

I Septuaginta er mange af patriarkerne 100 år længere om at få deres førstefødte end i MT. Det betyder, at vi får et noget større resultat, 1.642, og da Syndfloden stadig kom i Noa/Noes 600. år (1 Mosebog 7,6-11), skete det altså 2.242 år efter verdens skabelse.

1 Mosebog 7,6: And Noe was six hundred years old when the flood of water was upon the earth.

[. . .]

1 Mosebog 7,11: In the six hundredth year of the life of Noe, in the second month, on the twenty-seventh day of the month, on this day all the fountains of the abyss were broken up, and the flood-gates of heaven were opened.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Det var i øvrigt samme resultat, de kristne selv kom frem til i de gode gamle dage, da de stadig brugte den græske tekst. Biskoppen af Sevilla, Isidore (ca. 560 - 636), skrev: »The first age came to an end in the year 2,242«.

Elementært. Bortset altså fra, at et enkelt udgave af Septuaginta mener, at Metusalem fik Lamech, da han var 187 ligesom i den hebraiske tekst, og ikke 167 (for at ikke Metusalem skulle drukne i syndfloden). I så fald skete Syndfloden naturligvis 20 år senere, år 2.262.

De Samaritanske Mosebøger

Faktisk findes der endnu en hebraisk teksttradition — nemlig den, der bliver brugt af samaritanerne.

Her i Europa blev de samaritanske Mosebøger (SP) opdaget i 1616, og mange mener, denne tekst er mere original.

Her sammenligner vi alle tre kilder og beregner hver patriarks fødsels- og dødsår:

Engel Engel

Masoretisk (dansk Bibel)SamaritanskSeptuaginta
PatriarkFødselsår1. sønAlderDødsårFødselsår1. sønAlderDødsårFødselsår1. sønAlderDødsår
1Adam013093093001309309300230930930
2Seth1301059121.0421301059121.0422302059121.142
3Enosh235909051.140235909051.1404351909051.340
4Kenon325709101.235325709101.2356251709101.535
5Mahalalel395658951.29039565895.1.2907951658951.690
6Jared4601629621.422460628471.3079601629621.922
7Enok62265365987522653658871.1221653651.487
8Metusalem6871879691.656587677201.3071.2871679692.256
9Lemek8741827771.651654536531.3071.4541887532.207
10Noa1.0567071.642
Syndfloden1.6561.3072.242

Ifølge SP kom syndfloden år 1.307.

De røde farver fremhæver et andet problem, nemlig at de forskellige redaktører har haft udfordringer med at få patriarkernes død synkroniseret med syndfloden.

Josephus

Vi har et vidne mere, nemlig Josephus (37-99), der var jødisk præst og født af præsteslægt. På sine gamle dage skrev han Jødernes Oldtid i 20 bind, hvoraf de første mange bind var en genfortælling af Det Gamle Testamente. Jesus Kristus & Co. nr. 3

Josephus fortæller, at efter Jerusalems fald år 70 e.v.t. gav den romerske kejserfamilie ham de hellige bøger.(1) Josephus havde altså overtaget de ægte helligskrifter, efter at templet blev nedrevet, og desuden har han som jøde og præstesøn naturligvis været bekendt med Mosebøgerne, som han har hørt læst op hver sabbat i synagogen. En sammenligning viser, at de ægte hellige skrifter fra templet afveg meget fra den hebraiske teksttradition, vi kender i dag:

PersonFørste-
fødte
RestAlderJødernes Oldtid, Bind 1, kapitel 3, afsnit 4
Adam230700930 For indeed Seth was born when Adam was in his two hundred and thirtieth year, who lived nine hundred and thirty years.
Seth205912Seth begat Enos in his two hundred and fifth year; who, when he had lived nine hundred and twelve years, delivered the government to
Enos190905Cainan his son, whom he had in his hundred and ninetieth year. He lived nine hundred and five years.
Cainan170910Cainan, when he had lived nine hundred and ten years, had his son Malaleel, who was born in his hundred and seventieth year.
Malaleel165895This Malaleel, having lived eight hundred and ninety-five years, died, leaving his son Jared, whom he begat when he was in his hundred and sixty-fifth year.
Jared162962He lived nine hundred and sixty-two years; and then his son Enoch succeeded him, who was born when his father was one hundred and sixty-two years old.
Enoch165365Now he, when he had lived three hundred and sixty-five years, departed and went to God; whence it is that they have not written down his death. Now Mathusela, the son of Enoch, who was born to him when he was one hundred and sixty-five years old,
Mathusela187969had Lamech for his son when he was one hundred and eighty-seven years of age; to whom he delivered the government, when he had retained it nine hundred and sixty-nine years.
Lamech182777Now Lamech, when he had governed seven hundred and seventy-seven years, appointed Noah, his son, to be ruler of the people, who was born to Lamech when he was one hundred and eighty-two years old,
Noa1.656<<== Beregnet antal år fra verdens skabelse til Noas fødsel.

Josephus' tal ser ud til at være en blanding: Han er enig med Septuaginta i at lægge 100 år til den alder, hvor seks af patriarkerne fik deres første søn, f.eks. var Adam 230 år, da han fik Seth og havde 700 leveår tilbage (Jødernes Oldtid 1,2,3). Til gengæld er han enig med MT, at Metusalem og Lemek var henholdsvis 187 og 182 år.

Resultatet er, at verden var 1.656 år, da Noa blev født, og eftersom Syndfloden skete i Noas 600. år (Jødernes Oldtid 1,3,3), kommer vi til 2.256, hvilket kun er 14 år forskelligt fra Septuaginta. Til gengæld undgår Josephus, at Metusalem overlever syndfloden.

This calamity happened in the six hundredth year of Noah's government, [age,] in the second month, called by the Macedonians Dius,

(Jødernes Oldtid, bind 1, kapitel 3, afsnit 3)
Derpå bragte han brændofre på alteret, og Herren indåndede den liflige duft.
noas ark
Now Adam, who was the first man, and made out of the earth, […] he being two hundred and thirty years old; after which time he lived other seven hundred, and then died. […]

(Jødernes Oldtid, bind 1, kapitel 2, afsnit 3)

Det pudsige er bare, at lige inden Josephus skriver den stamtavle, vi har kigget på, fortæller han selv, at det skulle give 2.656 år:

[. . .] Now he says that this flood began on the twenty-seventh [seventeenth] day of the forementioned month; and this was two thousand six hundred and fifty-six years from Adam, the first man; and the time is written down in our sacred books, those who then lived having noted down, with great accuracy, both the births and deaths of illustrious men.

(Jødernes Oldtid, bind 1, kapitel 3, afsnit 3)

Så kan man undre sig over, om Josephus bare ikke kan regne, eller om han har rodet flere forskellige teksttraditioner sammen. 2.656 er præcis 1.000 mere end det "officielle" tal fra MT. Hvis vi konsekvent havde lagt 100 til alle 10 patriarker i stedet for kun at lægge 100 til 6 af patriarkerne, som Josephus og Septuaginta gør, havde vi fået 2.656.

Men Josephus har åbenbart flere hebraiske teksttraditioner i ærmet, som vi ser, da han snakker om bygningen af Salomons tempel: Noas ark

Solomon began to build the temple in the fourth year of his reign, on the second month, which the Macedonians call Artemisius, and the Hebrews Jur, five hundred and ninety-two years after the Exodus out of Egypt; but one thousand and twenty years from Abraham's coming out of Mesopotamia into Canaan, and after the deluge one thousand four hundred and forty years; and from Adam, the first man who was created, until Solomon built the temple, there had passed in all three thousand one hundred and two years. Now that year on which the temple began to be built was already the eleventh year of the reign of Hiram; but from the building of Tyre to the building of the temple, there had passed two hundred and forty years. […]

(Jødernes Oldtid, bind 8, kapitel 3, afsnit 1)

Josephus fortæller, at templet blev bygget 1.440 år efter Syndfloden, og det skulle være det samme som 3.102 år efter skabelsen. Med andre ord skete Syndfloden 3.102 - 1.440 = 1.662 år efter Skabelsen.

Men Josephus har åbenbart overtaget en stor mængde helligskrifter fra templet i Jerusalem, for han har også en fortælling fra da Salomons tempel bliver ødelagt:

[…] he set fire to the temple in the fifth month, the first day of the month, in the eleventh year of the reign of Zedekiah, and in the eighteenth year of Nebuchadnezzar: he also burnt the palace, and overthrew the city. Now the temple was burnt four hundred and seventy years, six months, and ten days after it was built. It was then one thousand and sixty-two years, six months, and ten days from the departure out of Egypt; and from the deluge to the destruction of the temple, the whole interval was one thousand nine hundred and fifty-seven years, six months, and ten days; but from the generation of Adam, until this befell the temple, there were three thousand five hundred and thirteen years, six months, and ten days;

(Jødernes Oldtid, bind 10, kapitel 8, afsnit 5)

Denne katastrofe sker 1.957 år, 6 måneder og 10 dage efter Syndfloden, og dette er det samme som 3.513 år, 6 måneder og 10 dage efter verdens skabelse. Hvis vi trækker 1.957 år, 6 måneder og 10 dage fra 3.513 år, 6 måneder og 10 dage, kom Syndfloden altså 1.556 år efter verdens skabelse.

De bibelske teksttraditioner fortæller utvetydigt, at Syndfloden kom 1.307 eller 1.656 eller 2.242 eller 2.262 eller 2.256 eller 2.656 eller 1.662 eller 1.556 år efter verdens skabelse.
En mand med to ure ved aldrig, hvad klokken er;

Ressourcer

Yderligere oplysninger


Fodnoter: (1)

Josephus overtog de hellige skrifter fra templet . . .: Moreover, when the city Jerusalem was taken by force, Titus Caesar persuaded me frequently to take whatsoever I would of the ruins of my country; and did that he gave me leave so to do. But when my country was destroyed, I thought nothing else to be of any value, which I could take and keep as a comfort under my calamities; so I made this request to Titus, that my family might have their liberty: I had also the holy books by Titus's concession.
(Josephus' Liv, 75).