Rørende Uenighed blandt Forskerne

Mange vidnede nemlig falsk imod ham, men deres vidneudsagn stemte ikke overens. (Markus 14,56)

Tatovering Vi har set på, hvordan danske Bibler i gamle dage byggede på Textus Receptus — en sjusket redigering af nogle yngre manuskripter. I dag bruger Bibelselskabet — angiveligt — en aleksandrinsk tekst, der istedet bygger på de ældste og mest pålidelige manuskripter. Den aleksandrinske tekst blev oprindeligt introduceret af Westcott & Hort i 1881, og er i dag i praksis lig med nyeste oplag af Nestle-Aland.

Vi har set, hvordan det medfører, at mere end 50 vers i Bibelen burde fjernes fra moderne Bibler, og derfor må ledsages af en fodnoter med den ydmygende indrømmelse, at »verset findes ikke i de ældste manuskripter«. Vi har også set, at der er mere end 6.000 "signifikante" forskelle på Textus Receptus og den aleksandrinske tekst, dvs. forskelle, der ikke bare skyldes staveformer og grammatiske særheder.

Som tabellen over de 56 vers viser, er Westcott & Hort ikke enige med Nestle-Aland, om hvilke vers der skal udgå. Den aleksandrinske tekst er et kunstprodukt lige så meget som Textus Receptus er det. De 28 forskellige oplag af Nestle-Aland afviger fra Lachmann, Tregelles, Tischendorff og Westcott & Hort på samme måde som Hodges & Farstad afviger fra Erasmus, Stephanus, Elzevier, Beza, Scrivener og Complutenserpolyglotten. Som jeg sagde i indledningen til denne sektion: Der findes ikke nogen "græsk originaltekst" — alt hvad vi har er tusinder af afskrifters afskrift med titusinder af varianter, fejl og forfalskninger.

Forskerne bag Nestle-Aland mener derimod ikke, der er tale om stor uenighed. Kurt og Barbara Aland(1) præsenterer nogle nøgletal, der skal vise, at deres udgivelse i det store og hele stemmer overens med tidligere tekst-kritiske udgivelser. Her er en opsummering af deres tal, der sammenligner 25nde oplag af Nestle-Aland med 6 andre tekst-kritiske udgaver (Tischendorff, Westcott & Hort, von Soden, Vogels, Merk og Bover) og tæller, hvor mange vers alle 7 er enige om. Forskelle i ortografi og egennavne tælles ikke med.(2)

Engel Engel

 Antal versAntal vers u/var.Procent
Matthæus1.07164259,9
Markus67830645,1
Lukas1.15165857,2
Johannes86945051,8
Evangelierne i alt3.7692.05654,6
Paulus (inkl. Hebræerne)2.3351.77175,8
Øvrige epistler43228165,0
Åbenbaringen40521452,8
Hele Nye Testamente7.9474.99962,9

Og hvad siger tallene så?

For det første er det slående, at Aland'erne betragter 62,9% som "stor enighed". For nu at være lidt polemisk: Forestil dig, at du går ud dræber bøsser og børn, begår voldtægt og pædofili, holder slaver og spiser mennesker — og så får at vide, at de Bibelvers, der tillader den slags, desværre er blandt de 37,1%, der er uenighed om.

Bibelen fra 1609 erstatter 'Jesus' med 'Judas' i Johannes 6,67
Trykfejl fra 1609

For det andet skal man huske, at det der sammenlignes er 7 relativt nye tekstkritiske værker, der alle følger den aleksandrinske tekst. Aland'ernes ærinde er at vise en enighed indenfor deres egen gren af forskningen; de adresserer overhovedet ikke de over 6.000 "signifikante" forskelle mellem deres egen "originaltekst" og Textus Receptus — eller de 30.000 afvigelser, John Mill havde talt allerede i 1707.

Bibeloversættelsen fra 1631 mangler et enkelt lille ord: "Du skal bedrive hor".
Trykfejl fra 1631

For det tredje: I og med at alle 7 værker anser den aleksandrinske tekst for at være overlegen, er forskerne enige om at ignorere de 90% af manuskripterne, der indeholder en byzantinsk tekst. De 7 værker bygger således på de samme - meget få - manuskripter.

For det fjerde er der netop tale om tekstkritiske værker og ikke manuskripter. Der kan sagtens være utallige varianter i de græske manuskripter, der ligger til grunds for værkerne. Det eneste tallene fortæller os er, at eksperterne har været enige om, hvilken variant de skulle vælge. Aland'erne gør netop meget ud af at beskrive Von Soden's indflydelse på Merk, Bover og Vogel,(3) og så er det vel ikke så underligt, at de sommetider vælger de samme varianter? Førsteudgaven af Nestle-Aland var simpelthen en krydsning af Tischendorff og Westcott & Hort, og så er det vel ikke så mærkeligt, at 25nde oplag stadig ligner dem lidt?

For det femte tages der et kryptisk forbehold: »Verses in which any one of the seven editions differs by a single word are not counted«: Hvis kun et enkelt værk afviger fra de andre, og afvigelsen kun er et enkelt ord, tælles det ikke med. Med andre ord (for nu igen at være lidt polemisk): Hvis 6 af værkerne siger »Du skal ikke bedrive hor«, mens et enkelt værk har foretrukket varianten »Du skal bedrive hor« (se billedet til venstre), er der ingen uenighed. Hvis 6 af forskerne har valgt »Jesus spurgte da de tolv«, mens den syvende forsker har foretrukket varianten »Judas spurgte da de tolv« (se billedet til højre), er der heller ingen uenighed.

Konklusion: Der findes ikke nogen "græsk originaltekst" — alt hvad vi har er tusinder af afskrifters afskrift med titusinder af varianter, fejl og forfalskninger.

 
Guds hånd

Denne artikel er sidste del af serien om den græske originaltekst.

Det forrige afsnit handlede om de 6.000 ændringer, der er kommet i den danske Bibel, efter at man har droppet Textus Receptus.

I denne sektion om originalteksten

Yderligere Information


Fodnoter: (1) (2) (3)

Kurt Aland & Barbara Aland står for udgivelsen af Nestle-Aland, dvs. den græske "originaltekst", der anses for at være den mest videnskabeligt korrekte, og som for længst har erstattet Westcott & Hort. Deres bøger kan altså regnes for at være autoritative.

Aland har også udgivet The Text of the New Testament, der kan læses i uddrag på Google Books: The Text of the New Testament.

The Text of the New Testament, tallene er taget fra side 28-29.
Von Soden's inflydelse:

And finally, to restate the first point, von Soden's edition has been the strongest influence among the manual editions of the twentieth century […]. Its influence is seen most extensively in Merk, which agrees with von Soden 657 times in differences from Nestle, disagreeing only 113 times - a ratio of 6:1. Bover stands in second place (with 867 common agreements against 290 disagreements, a ratio of 3; 1 ), and Vogels' come last with 1297 agreements and 699 differences, a ratio of 1.8:1. Von Soden was not, of course, always persuasive […]

The Text of the New Testament, side 26 nederst.