De Falske Vers

Historien om, at den, der er uden synd, skal kaste den første sten, er en senere forfalskning.
Kristen tegneserie fra 1979.
Jesus og synderinden

Det er ikke for meget sagt, at Westcott & Hort gav den kristne verden et chok, som den dårligt er kommet sig over endnu.

Tilhængere af Textus Receptus glemmer, at mange af versene var suspekte allerede, da King James' Bibel blev skrevet i 1611.
Fodnote fra Lukas 17,36:
!!This 36. verse is wanting in most of the Greek copies.
King James, Lukas 17,36

Visse kristne har forsvaret Textus Receptus med næb og kløer, og ofte på et meget lavt plan: Westcott blev anklaget for at være homoseksuel; Westcott & Hort blev beskyldt for ikke at være "kristne nok" (uanset at Westcott senere blev biskop); Codex Vaticanus var naturligvis forfalsket af Vatikanet; og Codex Alexandrinus (og den aleksandrinske tekst) var en påmindelse om, at Satan altid har været aktiv i Alexandria!

Slaget var dog tabt, og efter en storhedstid på mere end 300 år blev Textus Receptus sat i skammekrogen på universiteterne og kirkerne. Der er næppe nogen moderne Bibler her i Europa, der bygger på Textus Receptus.

Der er omkring 6.000 "signifikante" forskelle på Textus Receptus og Westcott & Hort — dvs. forskelle der ikke bare skyldes grammatiske eller ortografiske varianter eller stavning af egennavne.

Hvordan skal man vurdere disse ca. 6.000 "signifikante" ændringer fordelt på 7.963 vers? Til at begynde med, er der mange vers, der bare forsvinder. Andre vers er blevet indrammet i dobbelte klammer, hvilket betyder, at versene burde tages ud, men at de har fået "tålt ophold", fordi de er vigtige for historien. Andre er kommet i enkelt-klammer for at vise, at de er "mistænkelige".

I følgende tabel har jeg angivet, hvordan Westcott & Hort og Nestle-Aland(1) har vurderet versene.

VersW & HN-AIndhold
Matthæus 9,34[] »Men farisæerne sagde: "Det er ved dæmonernes fyrste, han uddriver dæmoner."«
Matthæus 12,47udgår[]»Og der var en, der sagde til ham: "Se, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig."«
Matthæus 16,2b-3[[]][]»Ved aftenstid siger I: Det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød, og om morgenen siger I: Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde.«
Matthæus 17,21udgårudgår»Den slags fordrives kun ved bøn og faste.«
Matthæus 18,11udgårudgår»For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.«
Matthæus 21,44[][]»Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse.«
Matthæus 23,14udgårudgår»Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere.«
Markus 7,16udgårudgår»Har nogen ører at høre med, skal han høre!«
Markus 9,44udgårudgår»hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.«
Markus 9,46udgårudgår»hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.«
Markus 11,26udgårudgår»Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlene heller ikke tilgive jeres overtrædelser.«
Markus 15,28udgårudgår»Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger: »Og han blev regnet blandt lovbrydere.««
Markus 16:9-20[[]][[]](Hele slutningen af Markusevangeliet - 12 vers)
Lukas 5,39[] »Og ingen, som har drukket gammel vin, vil have en ung, for han siger: Den gamle er bedst.«
Lukas 12,21[] »Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«
Lukas 17,36udgårudgår»To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.«
Lukas 22,19b-20[[]] »og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.«
Lukas 22:43-44[[]][[]](Jesus taler med en engel og sveder blod - 2 vers)
Lukas 22,62[] »Og han gik udenfor og græd bitterligt.«
Lukas 23,17udgårudgår»For han var nødt til at løslade en for dem under festen.«
Lukas 24,12[[]] »Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han linnedklædet og ikke andet. Han gik så hjem, forundret over, hvad der var sket.«
Lukas 24,40[[]] »Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder.«
Johannes 5,3b-4udgårudgår»som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider fór Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af.«
Johannes 7:53-11[[]][[]](Den, der er uden synd, skal kaste den første sten - 12 vers)
Apost. G. 8,37udgårudgår»Filip sagde: »Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske.« Han svarede: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn.««
Apost. G. 15,34udgårudgår»Dog besluttede Silas at blive dér.«
Apost. G. 24,6b-8audgårudgår»og ville dømme ham efter vores lov. Men kommandanten Lysias kom til og rev ham ud af hænderne på os. Og han befalede, at Paulus' anklagere skulle henvende sig til dig.«
Apost. G. 28,29udgårudgår»Da han havde sagt dette, gik jøderne bort under stor indbyrdes strid.«
Romerne 16,24udgårudgår»Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer alle! Amen.«
Romerne 16,25-27 [ ](Resten af Romerbrevet - 3 vers)
1 Johannesbrev 5,7udgårudgår(Det eneste bevis for Treenigheden)

I ovenstående tabel er der 56 hele vers, der stort set alle får det røde kort. Hvis man vil være flink, kan man sige, at det er mindre end 1% af Det Nye Testamente. Hvis man er mindre flink, kan man sige, at 56 vers er mere end de tre epistler 2. og 3. Johannesbrev og Judasbrevet tilsammen.

Mange af disse vers er heller ikke med i "majoritets-teksten", men i 1881, da Westcott & Hort (og den nye Bibel, English Revised Version) blev udgivet, var "majoritets-teksten" ikke vel-defineret, og dengang stod Westcott & Hort som bringer af de dårlige nyheder.

Kristne dogmer

"Snakers" - kristne menigheder, der håndterer giftslanger p.g.a. Markus 16,18
Snakers

Hvordan håndterer Bibelselskabet så, at 56 vers fra den byzantinske "Textus Receptus" (som de ældre danske Bibler bygger på) ikke accepteres i den aleksandrinske tekst? I de moderne Bibler gør Bibelselskabet det, at de medtager det "falske" vers, som om intet var hændt, men — i reglen — tilføjer en lille fodnote om, at »verset findes ikke i de ældste manuskripter«. Det gælder dog ikke for Lukas 22,43-44, hvor Jesus snakker med en engel og sveder blod. Her har Bibelselskabet ingen kommentarer, men lader som om, Westcott & Hort og Nestle-Aland aldrig har eksisteret.

Genopstandelse i kødet, Lukas 24,40.
Den vantro Thomas

Og hvilken betydning har det så, at 56 vers udgår af Bibelen? Det er trods alt ikke for sjov, at de kristne har forfalsket deres Bibler.

I over 100 år har de kristne gentaget deres mantra igen og igen: »Ingen af kristendommens grundlæggende doktriner hviler på de omstridte læsninger«. Umiddelbart er det et tåbeligt argument: Hvis doktrinerne ikke påvirkes af, at 56 vers forsvinder eller af de 6.000 andre forfalskninger, så siger det mere om, hvor lidt cirkusset i kirken har at gøre med Bibelens ord.

Men lad os kigge lidt nærmere på disse 56 vers.

Når de 56 vers forsvinder fra Bibelen, forsvinder hele slutningen af Markusevangeliet sammen med Jesus' opstandelse og triumf, og man undrer sig over, hvor Lukas og Matthæus har fået deres afslutninger fra, eftersom de plejer at skrive af efter Markus. Desuden forsvinder det eneste eksempel i de tre synoptiske evangelierfrelse gennem tro (Markus 16,16) sammen med Jesus' opfordring til at kristne skal uddrive dæmoner og tale i tunger (Markus 16,17) og drikke gift og kæle med giftslanger (Markus 16,18). Til sidst forsvinder det eneste sted i evangelierne, hvor der står, at Jesus sidder ved Guds højre hånd (Markus 16,19).

Markus 16,16: Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.
Markus 16,17: Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger,
Markus 16,18: og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.
Markus 16,19: Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd.

Bibelens eneste bevis for Treenigheden forsvinder sammen med 1 Johannesbrev 5,7. Med Lukas 22,19b-20 forsvinder selve indstiftelsen af nadveren, men heldigvis for de kristne har Nestle-Aland benådet Lukas 22,19b-20.

Historien om, at den der er uden synd skal kaste den første sten, forsvinder. Det var også en meget atypisk historie, hvor fredsfyrsten har ophævet Moseloven for andre end sig selv.

Markus 15,28 (»Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger: »Og han blev regnet blandt lovbrydere«) udgår, så enten er profetien lige pludselig alligevel ikke nogen profeti, eller også er det en profeti, Jesus ikke har opfyldt. Det samme gælder Matthæus 27,35, der ganske vist ikke udgår, men forkortes, så endnu en profetiFor at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten: De delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning«) forsvinder (Matthæus 27,35).

Matthæus 27,35: Men de, som havde korsfæstet ham, skiftede hans Klæder og kastede Lod om dem, at det skulde fuldkommes, som er sagt af Propheten: de skiftede mine Klæder og kastede Lod om min Klædebon.

Bibeloversættelse fra 1897.
Matthæus 27,35: Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem.

Den autoriserede bibeloversættelse fra 1992.
Apostl. G. 8.37, Man skal tro, før man bliver døbt.
Barnedåb
Helvedes pinsler. Markus 9,44 + 46
Helvede

Matthæus 18,11 »For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte« udgår, men Menneskesønnen behøver slet ikke at frelse os, for Markus 9,44 og 46 »hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes« er også forsvundne sammen med »den uslukkelige ild« i Markus 9,45. Dermed er Helvedes evige pinsler væk, så hvad skal vi med Jesus?

Det er godt, Helvede nu er forsvundet, for ikke bare forsvandt frelse-ved-tro (Markus 16,16), men frelse gennem tilgivelse »hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlene heller ikke tilgive jeres overtrædelser« (Markus 11,26) og frelse gennem gaver til kirken »Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud« (Lukas 12,21) forsvinder også. Til gengæld kan lutheranere og andre katolikker glæde sig over, at kravet om tro før dåb »Tror du af hele dit hjerte, kan det ske.« Han svarede: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn« (Apost. G. 8,37) forsvinder, så de kan fortsætte med at døbe sagesløse spædbørn.

Matthæus 17,21, hvor Jesus forklarer om eksorcisme, »Den slags fordrives kun ved bøn og faste«, udgår, men det gør ikke så meget, da hans opfordring til at udføre eksorcisme (Markus 16,17) jo også er forsvundet.

Apostlenes Gerninger 15,34 er mere et forsøg på at bortforklare en selvmodsigelse. I vers 32-33 beslutter "brødrene", at Judas og Silas skal vende hjem, men alligevel befinder Silas sig stadig i Antiokia i vers 40 Derfor tilføjes et ekstra vers: »Dog besluttede Silas at blive dér« (15,34).

Lad os nu prøve at få et overblik over de 6.000 andre forfalskninger.

 
Guds hånd

Denne artikel er en del af serien om den græske originaltekst.

Det forrige afsnit handlede om den Alexandrinske Tekst.

Det næste afsnit handler om de 6.000 ændringer, der er kommet i den danske Bibel, efter at man har droppet Textus Receptus.

Eksternt link

I denne sektion om originalteksten

Yderligere Information


Fodnoter: (1)

Kurt Aland & Barbara Aland står for udgivelsen af Nestle-Aland, dvs. den græske "originaltekst", der anses for at være den mest videnskabeligt korrekte, og som for længst har erstattet Westcott & Hort.