Firekildehypotesen: Noas Ark

Noas ark. Lybæksk Bibel fra 1494
Noas ark

Ifølge Firekildehypotesen skyldes de mange gentagelser og selvmodsigelser i historien om Noas ark, at der er to forskellige historier, der er flettet sammen af en redaktør.

Den ene forfatter kan vi kalde J, fordi han refererer til sin Gud som Jahve (på dansk "Herren"). J er interesseret i mennesker og beskriver sin Gud som meget menneskelig. Det er også J, der har skrevet den anden skabelsesberetning og historien om syndefaldet. (Eksempel: »Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer«).

Den anden forfatter kan vi kalde P, fordi han tydeligvis er Præst. Han kalder sin Gud for Elohim (på dansk står der bare "Gud"). P skriver tørt og formaliseret, og han elsker gentagelser, årstal, datoer og lange talrækker og stamtavler. Hans Gud er en fjern størrelse. Det er P, der har skrevet den første skabelsesberetning med de mange gentagelser (Eksempel: »Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag«).

Hvis man mener, det er noget nymodens ateistisk sludder, så kan det anbefales at kigge i Professor Dr. Frants Buhl's Bibeloversættelse fra 1910, hvor små J'er og P'er i marginen viser, hvem der har skrevet de enkelte afsnit.

Lige netop historien om Noas Ark er den, hvor J og P er mest flettet sammen. Lad os tage historien og forsøge at udflette de to fortællinger - J's historie om Herren til venstre og P's historie om Gud til højre:

1 Mosebog 6,1 Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre,
1 Mosebog 6,2 så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til.
1 Mosebog 6,3 Da sagde Herren: »Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år.«
1 Mosebog 6,4 Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem ­ men også siden hen ­ var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage.
1 Mosebog 6,5 Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt.
1 Mosebog 6,6 Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet
1 Mosebog 6,7 og sagde: »Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.«
1 Mosebog 6,8 Men Noa fandt nåde for Herrens øjne.

Noas ark

Så tilføjer Redaktøren:
1 Mosebog 6,9 Dette er Noas slægtshistorie. ... [klip]

1 Mosebog 6,9 [klip] ... Noa var en retfærdig mand, udadlelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud.
1 Mosebog 6,10 Noa fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet.
1 Mosebog 6,11 Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud.
1 Mosebog 6,12 Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt.
1 Mosebog 6,13 Da sagde Gud til Noa: »Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden.
1 Mosebog 6,14 Lav en ark af gofer-træ; du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendig og udvendig.
1 Mosebog 6,15 Således skal du bygge arken: Den skal være tre hundrede alen lang, halvtreds alen bred og tredive alen høj.
1 Mosebog 6,16 Du skal lægge et tag på arken, og tagrygningen skal du hæve en alen. Du skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste dæk.
1 Mosebog 6,17 Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme.
1 Mosebog 6,18 Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre.
1 Mosebog 6,19 Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun.
1 Mosebog 6,20 Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve.
1 Mosebog 6,21 Du skal tage noget af alt, der kan spises, og samle det hos dig; det skal du og de have til føde.«
1 Mosebog 6,22 Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham.

1 Mosebog 7,1 Herren sagde til Noa: »Gå ind i arken med hele din familie, for dig har jeg fundet retfærdig i denne slægt.
1 Mosebog 7,2 Af alle de rene dyr skal du tage syv par, han og hun, og af dem, der ikke er rene, skal du tage ét par, han og hun.
1 Mosebog 7,3 Også af himlens fugle skal du tage syv par, han og hun, for at de kan have efterkommere på jorden.
1 Mosebog 7,4 Om syv dage lader jeg det regne på jorden i fyrre dage og fyrre nætter, og jeg udsletter alle levende væsener, som jeg har skabt, fra jordens overflade.«
1 Mosebog 7,5 Noa gjorde, ganske som Herren havde befalet ham.

Rene og urene dyr
Flagermus

Så tilføjer Redaktøren:
1 Mosebog 7,6 Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden.

1 Mosebog 7,7 Så gik Noa sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre ind i arken for at undslippe vandfloden.

1 Mosebog 7,8 De rene dyr og de, der ikke var rene, og fuglene og alle krybdyr på jorden
1 Mosebog 7,9 kom par for par til Noa i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noa.

1 Mosebog 7,10 Efter de syv dages forløb kom vandfloden over jorden.

1 Mosebog 7,11 I det år, Noa blev 600 år, på den syttende dag i den anden måned, netop på den dag brød kilderne fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet,

Gustave Doré, Syndfloden.
Syndfloden

1 Mosebog 7,12 og regnen faldt over jorden i fyrre dage og fyrre nætter.

1 Mosebog 7,13 Netop denne dag gik Noa og hans sønner Sem, Kam og Jafet, hans kone og hans tre svigerdøtre ind i arken,
1 Mosebog 7,14 både de og alle slags vilde dyr, al slags kvæg, alle slags krybdyr, der kryber på jorden, og alle slags fugle, alle vingede fugle.
1 Mosebog 7,15 Par for par kom de til Noa i arken, alle der havde livsånde.
1 Mosebog 7,16 Af alle levende væsener kom de, han og hun, sådan som Gud havde befalet ham ... [klip]

1 Mosebog 7,16 [klip] ... og Herren lukkede efter ham
1 Mosebog 7,17 I fyrre dage kom vandfloden over jorden. Vandet steg og løftede arken, så den hævede sig fra jorden.
1 Mosebog 7,18 Vandet steg så højt over jorden, at arken flød på vandet.
1 Mosebog 7,19 Højere og højere steg vandet over jorden, så alle de høje bjerge under himlen blev skjult.
1 Mosebog 7,20 Vandet steg femten alen over bjergene og skjulte dem.

1 Mosebog 7,21 Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom, fugle, kvæg, vilde dyr, alt hvad der vrimlede på jorden, og alle menneskene.

1 Mosebog 7,22 Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, døde.
1 Mosebog 7,23 Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslettet fra jorden, og kun Noa og de, der var med ham i arken, blev tilbage.

1 Mosebog 7,24 Vandet steg over jorden i hundrede og halvtreds dage.
1 Mosebog 8,1 Men Gud glemte ikke Noa og alle de vilde dyr og alt kvæget, der var med ham i arken. Han lod en storm blæse hen over jorden, så vandet sank.
1 Mosebog 8,2 Urdybets kilder og himlens vinduer blev lukket, ... [klip]

Gustave Doré, Syndfloden.
Syndfloden

1 Mosebog 8,2 [klip] ... og regnen fra himlen holdt op.
1 Mosebog 8,3 Lidt efter lidt trak vandet sig tilbage fra jorden. ... [klip]

1 Mosebog 8,3 [klip] ... Efter hundrede og halvtreds dage begyndte vandet at falde.
1 Mosebog 8,4 Den syttende dag i den syvende måned gik arken på grund på Ararats bjerge.
1 Mosebog 8,5 Vandet blev ved med at falde indtil den tiende måned; første dag i den tiende måned kom bjergtoppene til syne.

1 Mosebog 8,6 Efter fyrre dages forløb åbnede Noa den luge, han havde lavet i arken,

1 Mosebog 8,7 og sendte en ravn ud. Den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden.

1 Mosebog 8,8 Så sendte han en due ud for at se, om vandet var forsvundet fra jordens overflade.
1 Mosebog 8,9 Men duen fandt ikke et sted, hvor den kunne sætte sig, så den vendte tilbage til ham i arken, fordi der var vand over hele jorden; Noa rakte hånden ud og tog den ind til sig i arken.
1 Mosebog 8,10 Han ventede syv dage til og sendte så duen ud af arken igen.
1 Mosebog 8,11 Ved aftenstid kom den tilbage til ham med et frisk olivenblad i næbbet, og så var Noa klar over, at vandet var forsvundet fra jorden.
1 Mosebog 8,12 Han ventede syv dage til og sendte så duen ud, og den vendte ikke tilbage til ham igen.

1 Mosebog 8,13 I det år, Noa blev 601 år, på den første dag i den første måned, var vandet tørret bort fra jorden, ... [klip]

1 Mosebog 8,13 [klip] ... og da han fjernede overdækningen på arken og kiggede ud, så han, at jorden var tør.

Gustave Doré, Noas ark.
Noas ark

1 Mosebog 8,14 Den syvogtyvende dag i den anden måned var jorden tør.
1 Mosebog 8,15 Da sagde Gud til Noa:
1 Mosebog 8,16 »Gå ud af arken sammen med din kone, dine sønner og svigerdøtre.
1 Mosebog 8,17 Alle dyrene hos dig, alle levende væsener, fugle, kvæg og krybdyr, der kryber på jorden, skal du tage med dig ud, så de kan vrimle på jorden og blive frugtbare og talrige på jorden.«
1 Mosebog 8,18 gik Noa ud sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre.
1 Mosebog 8,19 Også alle de vilde dyr, alt kvæget, alle fuglene og alle krybdyrene, der kryber på jorden, gik ud af arken, art for art.

1 Mosebog 8,20 Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle bragte han brændofre på alteret.
1 Mosebog 8,21 Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort.
1 Mosebog 8,22 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre.«

1 Mosebog 9,1 Gud velsignede Noa og hans sønner og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden.
1 Mosebog 9,2 Hos alle de vilde dyr, hos alle himlens fugle, hos alle krybdyr på jorden og hos alle havets fisk skal der være frygt og rædsel for jer; de er givet i jeres magt.
1 Mosebog 9,3 Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter.
1 Mosebog 9,4 Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise.
1 Mosebog 9,5 Og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for; af ethvert dyr vil jeg kræve hævn for det, og af ethvert menneske vil jeg kræve hævn for et menneskes liv.
1 Mosebog 9,6 Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker. For i sit billede skabte Gud mennesket.
1 Mosebog 9,7 Men I skal blive frugtbare og talrige, I skal vrimle på jorden og blive talrige på den.«
1 Mosebog 9,8 Gud sagde til Noa og hans sønner:
1 Mosebog 9,9 »Nu opretter jeg min pagt med jer og med jeres efterkommere,
1 Mosebog 9,10 med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos jer, alle der gik ud af arken, alle jordens dyr.
1 Mosebog 9,11 Jeg opretter min pagt med jer: Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden.«
1 Mosebog 9,12 Gud sagde: »Dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer.
1 Mosebog 9,13 sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden.
1 Mosebog 9,14 Når jeg samler skyer over jorden og buen kommer til syne i skyerne,
1 Mosebog 9,15 da husker jeg på min pagt med jer og alle levende væsener, alt levende; vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende.
1 Mosebog 9,16 Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på jorden.«
1 Mosebog 9,17 Gud sagde til Noa: »Det er tegnet på den pagt, som jeg har oprettet mellem mig og alt levende på jorden.«

Derpå bragte han brændofre på alteret, og Herren indåndede den liflige duft.
noas ark

Det, der før var en syndflod af interne problemer i historien, forsvinder som dug for solen, når man indser, at der er tale om to komplette og uafhængige historier. Grunden til, at Noa & Co. går ind i arken to gange, er, at der er to historier. Der er også derfor, Gud to gange lover aldrig mere at udrydde alt levende.

P lader vandet stige fra "urdybet" i 150 dage, mens J lader det regne i 40 dage. P åbner (1 Mosebog 7,11) og lukker (1 Mosebog 8,2) "himlens vinduer". Det er nemlig P, der har skrevet den første skabelsesberetning, hvor Gud laver en hvælving med vand over, »som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen« (1 Mosebog 1,6-8). Det er derfor vandet vælder op både fra neden og fra oven i P-historien, mens J bare lader det regne.
1 Mosebog 7,11: I det år, Noa blev 600 år, på den syttende dag i den anden måned, netop på den dag brød kilderne fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet,
1 Mosebog 8,2: Urdybets kilder og himlens vinduer blev lukket, og regnen fra himlen holdt op.
1 Mosebog 1,6: Gud sagde: "Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!" Og det skete;
1 Mosebog 1,7: Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.
1 Mosebog 1,8: Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.

J lader Herren sige: »Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt«. Det er nemlig J, der har skrevet den anden skabelsesberetning, hvor Gud Herren blæser sin livsånde i menneskets næsebor (1 Mosebog 2,7, 1 Mosebog 7,22).

1 Mosebog 2,7: Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.
1 Mosebog 7,22: Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, døde.

J lader Noa tage syv par af de rene dyr med. Derfor har Noa i J-historien overskud til at ofre nogle af dem til Gud bagefter. I P-historien tager Noa simpelthen et par med af alle dyr, så i dén historie bliver der ikke ofret nogen dyr. P-forfatteren tillader kun, at man ofrer omkring tabernaklet, så P har ingen ofringer før 2. Mosebog kapitel 40.

I P-historien giver Gud menneskerne lov til at spise alle dyr »ligesom jeg gav jer de grønne planter«. Dette er en reference til skabelsesberetningen (1 Mosebog 1,29) - det er nemlig også P, der har skrevet, den første skabelsesberetning.

1 Mosebog 1,29: Gud sagde: "Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.

P lader Noa sende en ravn ud; J en due. Hvis man læser historien samlet, står der faktisk, at den stakkels ravn har fløjet i mindst 7 dage!

 
Guds hånd

Et andet eksempel på, at to tekster er blevet flettet sammen, er historien om, hvordan Josef blev solgt af sine brødre til Egypten.

Ressourcer

Yderligere oplysninger