Dødsstraf i Moseloven

Det perverse ved Moseloven er, at Gud tillader pædofili, voldtægt, slaveri, menneskeofring, mord, barnemord, massemord osv. - og samtidig kræver dødsstraf for en masse latterlige småting.

Arbejde om lørdagen

Endelig weekend. Så er der tid til at tage opvasken, slå græsplænen eller - måske - at få repareret huset.

Næ nej - ikke så hurtigt. Der er faktisk dødsstraf for at arbejde på sabbatten. Det står flere steder i Bibelen:

4 Mosebog 15,32-36. Til venstre samler en israelit brænde på sabbatten. Til højre kigger Moses (med horn) på, mens manden bliver stenet til døde.
Bibel fra Utrecht, ca. 1430
Stening

2 Mosebog 31,14 I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk.
2 Mosebog 31,15 I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile; den er hellig for Herren. Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden.

2 Mosebog 35,2 I seks dage må der udføres arbejde, men den syvende dag skal være hellig for jer; I skal holde fuldstændig hvile for Herren. Enhver, der udfører arbejde på den dag, skal lide døden.

Og hvis man tror, det skal læses symbolsk - eller at Gud bare siger det for sjov, tager man fejl:

4 Mosebog 15,32 Mens israelitterne var i ørkenen, opdagede de en mand, der samlede brænde på sabbatsdagen.
4 Mosebog 15,33 De, der traf ham i færd med at samle brænde, førte ham til Moses og Aron og hele menigheden.
4 Mosebog 15,34 De holdt ham i forvaring, for der var ingen afgørelse om, hvad der skulle gøres ved ham.
4 Mosebog 15,35 Herren sagde til Moses: »Manden skal lide døden! Lad hele menigheden stene ham uden for lejren.«
4 Mosebog 15,36 Så førte de ham uden for lejren og stenede ham til døde, sådan som Herren havde befalet Moses.

Bemærk, at sabbatten er lørdag. Ja, faktisk starter lørdagen aftenen før, så der er dødsstraf for at arbejde mellem fredag kl. 18.00 og lørdag kl. 18.00. Kristne mennesker tror, at helligdagen er flyttet til søndag for at fejre Jesus genopstandelse, men det er der ikke belæg for nogen steder i Bibelen.

Sabbatten var et af de bud, Jesus ophævede, men desværre kun for sig selv.

Ikke gøre som præsten siger

Der står jo i Bibelen, at Femte Mosebog er et nyere falsum skrevet af en præst. Så er det jo klart, at der er dødsstraf for ikke at gøre, som præsten siger: Moses med horn

5 Mosebog 17,12 Men den mand, som handler selvrådigt og hverken vil lytte til præsten, som forretter tjeneste dér for Herren din Gud, eller til dommeren, den mand skal dø. Du skal udrydde det onde af Israel.
5 Mosebog 17,13 Og hele folket skal høre om det og blive bange, så ingen længere handler selvrådigt.

Sådan. Så kan menigheden lære at høre efter! Der var sågar en mand, der blev slået ihjel, fordi han ikke ville adlyde en profet og slå ham:

1 Kong. 20,35 En af profeterne sagde på Herrens befaling til sin ven: »Slå mig!« Men da manden vægrede sig ved at slå ham,
1 Kong. 20,36 sagde han til ham: »Fordi du ikke adlød Herren, skal en løve dræbe dig, når du går fra mig.« Og da han forlod ham, mødte han en løve, som dræbte ham.

Folk, der dyrker andre guder

Kapitel 13 i Femte Mosebog er en fin opsummering af kristen tolerance og kristne familieværdier:

trut truttelut 5 Mosebog 13,7 Hvis din bror eller din søn eller datter eller din kone, som du elsker, eller din nærmeste ven i hemmelighed prøver at lokke dig og sige: »Lad os gå hen og dyrke andre guder,« guder som hverken du eller dine fædre har kendt,
5 Mosebog 13,8 men som dyrkes af de folk, som bor rundt omkring jer, enten nærved eller langt borte, over hele jorden,
5 Mosebog 13,9 da skal du ikke give efter for ham og ikke lytte til ham. Vis ham ingen barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham,
5 Mosebog 13,10 men slå ham ihjel! Du skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter skal resten af folket løfte hånden.
5 Mosebog 13,11 Du skal stene ham til døde, for han har forsøgt at lede dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.
5 Mosebog 13,12 Hele Israel skal høre om det og blive bange, og man skal ikke mere begå så ond en handling hos dig.

Stop det vanvid Værs'go' og spis. En god kristen slår sine børn eller sin kone ihjel, hvis de overvejer at dyrke andre guder.

Bemærk, at den lange dødsliste - bror, søn, datter, kone, ven osv. - ikke inkluderer forældre. Man ser tydeligt, at Bibelen er skrevet af de ældre for at sikre, at de unge mennesker følger fædrenes guder.

5 Mosebog 13,13 Hvis du hører, at der i en af dine byer, som Herren din Gud giver dig at bo i,
5 Mosebog 13,14 har været ondsindede mennesker fra dit eget folk på færde, der har bragt indbyggerne i deres by på afveje og sagt: »Lad os gå hen og dyrke andre guder,« guder som I ikke før har kendt,
5 Mosebog 13,15 da skal du undersøge og efterforske det grundigt og forhøre dig om det. Hvis det virkelig forholder sig sådan, at denne afskyelige handling har fundet sted hos dig,
5 Mosebog 13,16 skal du hugge indbyggerne i den by ned med sværd; med sværdet skal du lægge band på den og på alt, hvad der er i den, også på dyrene.
5 Mosebog 13,17 Og alt byttet fra byen skal du samle på torvet, og så skal du brænde byen sammen med alt byttet som et heloffer til Herren din Gud; den skal være en evig ruinhøj og må ikke genopbygges,
5 Mosebog 13,18 og intet af det, der er lagt band på, må klæbe ved din hånd. Da vil Herren vende om fra sin glødende vrede; han vil vise dig barmhjertighed og forbarme sig over dig og gøre dig talrig, sådan som han tilsvor dine fædre,
5 Mosebog 13,19 fordi du adlyder Herren din Gud og holder alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, og gør, hvad der er ret i Herren din Guds øjne.

Hvis afgudsdyrkelsen sker i andre byer, skal alle i byen dræbes - selv dyrene - og alle skal brændes som et offer til Gud.

Uvorne unger

Et stykke med Bart 3 Mosebog 20,9 Hvem som helst, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Han har forbandet sin far eller sin mor. Han har selv skylden for sin død.

Det var forresten en af de love, Jesus fremhævede:

Matthæus 15,4 For Gud har sagt: 'Ær din far og din mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.'

Læs mere om børneopdragelse og dødsstraf.

Spise offerkød på tredjedagen

3 Mosebog 19,5 Når I bringer et måltidsoffer til Herren, skal I gøre det, så I opnår hans velbehag.
3 Mosebog 19,6 Det skal spises den dag, I ofrer det, og den følgende dag. Det, som er tilovers den tredje dag, skal brændes.
3 Mosebog 19,7 Spises det alligevel på den tredje dag, kan det ikke bringe Guds velbehag; det er urent.
3 Mosebog 19,8 Den, der spiser det, må bære sin straf, for han har vanhelliget Herrens helliggave. Det menneske skal udryddes fra sit folk.

De to første dage er helt i orden, men tredje gang er der dødsstraf. Det giver en ny mening til »three strikes and you are out«.

Bruge Guds navn forfængeligt

3 Mosebog 24,10 En mand, hvis mor var israelit, og hvis far var egypter, gik ud blandt israelitterne, og han kom op at slås med en israelitisk mand i lejren.
3 Mosebog 24,11 Da bespottede den israelitiske kvindes søn Herrens navn med en forbandelse, og man førte ham til Moses. Hans mor hed Shelomit og var datter af Dibri af Dans stamme.
3 Mosebog 24,12 De holdt ham i forvaring, indtil de fik en afgørelse fra Herren.
3 Mosebog 24,13 Og Herren sagde til Moses:
3 Mosebog 24,14 Før den mand, der udtalte forbandelsen, uden for lejren; alle, der hørte det, skal lægge hænderne på hovedet af ham, og så skal hele menigheden stene ham.
3 Mosebog 24,15 Og du skal sige til israelitterne: Hvem som helst, der forbander sin Gud, må selv bære straffen for sin synd.
3 Mosebog 24,16 Den, der bespotter Herrens navn, skal lide døden; hele menigheden skal stene ham. Hvad enten det er en fremmed eller en af landets egne, skal han lide døden, fordi han bespottede navnet.

Den stakkels mand havde også gjort den forbrydelse at være af blandet race, hvilket er noget af den største forbrydelse, man kan begå over for Gud. Derfor sørger Gud for at tilføje, at reglerne om dødsstraf også gælder for jøder af ren race.

Ikke overholde faste og påske

3 Mosebog 23,27 På den tiende dag i denne syvende måned falder forsoningsdagen. I skal holde hellig festforsamling og spæge jeres legeme, og I skal bringe Herren et offer.
[.. .. ..] [. . .]
3 Mosebog 23,29 Enhver, der undlader at spæge sit legeme den dag, skal udryddes fra sit folk.

Fasten var et af de bud, Jesus ophævede, men desværre kun for sig selv.

PåskeJerusalem:

4 Mosebog 9,13 Men den mand, som er ren og ikke er på rejse, og som undlader at holde påske, det menneske skal udryddes fra sit folk, fordi han ikke har bragt Herrens gave til den fastsatte tid. Den mand må bære straffen for sin synd.

Der er sågar dødsstraf for at spise surbrød i påsken:

2 Mosebog 12,15 Syv dage skal I spise usyrede brød. I skal sørge for, at al surdej er fjernet fra jeres huse allerede den første dag, for enhver, der spiser syrnet brød fra den første til den syvende dag, det menneske skal udryddes fra Israel.

Spise fedt og blod

3 Mosebog 7,23 Sig til israelitterne: I må ikke spise noget som helst fedt fra okser, får eller geder.
3 Mosebog 7,24 Fedt fra selvdøde eller sønderrevne dyr må I gøre brug af til hvad som helst, men I må under ingen omstændigheder spise det.
3 Mosebog 7,25 Enhver, der spiser fedt fra dyr, hvoraf man bringer offer til Herren, det menneske skal udryddes fra sit folk.

Det værste er, at det står i koranen, at forbudet mod at spise fedt, var et forbud som Gud i virkeligheden var ligeglad med.

3 Mosebog 17,13 Hvem som helst af israelitterne og af de fremmede, der bor som gæst blandt dem, som fanger noget vildt eller en fugl, der må spises, skal lade blodet løbe fra og dække det til med jord.
3 Mosebog 17,14 For blodet er livet i alt kød; det er dets liv. Og jeg siger til israelitterne: I må ikke spise blodet fra noget som helst kød, for blodet er livet i alt kød. Enhver, der spiser det, skal udryddes.

Nærme sig tabernaklet

Gustave Doré. Moses med lovens tavler.
Moses med lovens tavler

4 Mosebog 1,50 Men du skal indsætte levitterne over Vidnesbyrdets bolig med hele dens udstyr og alt, hvad der hører til den; de skal bære boligen med hele dens udstyr. De skal forrette tjeneste i den, og de skal have deres lejr rundt om boligen.
4 Mosebog 1,51 Når man bryder op med boligen, er det levitterne, der skal tage den ned, og når man slår lejr med den, er det levitterne, der skal rejse den. Enhver uindviet, der kommer den nær, skal lide døden.

Faktisk tillod Gud ikke engang, at man forsøgte at gribe pagtens ark, hvis det var ved at vælte:

2 Sam. 6,6 Men da de kom til Nakons tærskeplads, rakte Uzza ud efter Guds ark og greb fat i den, fordi okserne snublede.
2 Sam. 6,7 Da flammede Herrens vrede op mod Uzza, og Gud slog ham ihjel på grund af hans forseelse, og han døde dér ved Guds ark.

Gud slog engang 50.070 ihjel, fordi de havde kigget på Pagtens Ark.

Forskellig slags sex

Herunder ægteskabsbrud:

3 Mosebog 20,10 Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands hustru, skal han lide døden, både manden og kvinden, som bryder ægteskabet.

Blodskam:

3 Mosebog 20,11 Hvis en mand har samleje med sin fars hustru, har han blottet sin fars køn. De skal begge lide døden. De har selv skylden for deres død.
3 Mosebog 20,12 Hvis en mand har samleje med sin svigerdatter, skal de begge lide døden. De har begået en skændsel. De har selv skylden for deres død.

Læs mere om Hvad Bibelen siger om blodskam.

Man må gerne have mange koner, men det må ikke være mor og datter:

3 Mosebog 20,14 Hvis en mand gifter sig med en kvinde og hendes mor, er det en skamløshed. Både han og kvinderne skal brændes. Der må ikke være nogen skamløshed blandt jer.

Bibelen har selvfølgelig en negativ holdning til bøsser:

3 Mosebog 20,13 Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.

Voldtægt (også offeret henrettes):

5 Mosebog 22,23 Når en jomfru er forlovet med en mand, og en anden mand træffer hende inde i byen og har samleje med hende,
5 Mosebog 22,24 skal I bringe dem begge ud til byporten og stene dem til døde; pigen, fordi hun ikke råbte om hjælp derinde i byen, og manden, fordi han voldtog en anden mands kvinde. Du skal udrydde det onde af din midte.

Dødsstraf for voldtægt gælder dog kun, hvis kvinden er fri, af ren race og gift/forlovet. Se mere om Bibelen og voldtægt.

Dyresex (også offeret dræbes):

3 Mosebog 18,23 Du må ikke have seksuel omgang med noget dyr; du bliver uren ved det. Ingen kvinde må byde sig til for et dyr, for at det skal parre sig med hende. Det er en skændsel.
[.. .. ..] [. . .]
3 Mosebog 18,29 For enhver, som gør nogen af disse vederstyggeligheder, det menneske skal udryddes fra sit folk.

3 Mosebog 20,15 Hvis en mand har seksuel omgang med et dyr, skal han lide døden. Også dyret skal I dræbe.
3 Mosebog 20,16 Hvis en kvinde kommer noget som helst dyr nær, for at det skal parre sig med hende, skal du dræbe både kvinden og dyret. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.

Præstedøtre:

3 Mosebog 21,9 Hvis en præstedatter vanærer sig ved at bedrive hor, er det sin far, hun vanærer. Hun skal brændes.

Kvinder, der ikke er jomfruer, når de bliver gift - eller bare bliver anklaget for det:

5 Mosebog 22,13 Hvis en mand gifter sig med en kvinde og efter samleje med hende fatter modvilje mod hende
5 Mosebog 22,14 og retter beskyldninger mod hende, bringer hende i vanry ved at sige: »Jeg giftede mig med denne kvinde, men da jeg lå med hende, fandt jeg ikke bevis på, at hun var jomfru,»
5 Mosebog 22,15 så skal pigens far og mor tage beviset på, at pigen var jomfru, og bringe det hen til byens ældste i byporten.
[.. .. ..][. . .]
5 Mosebog 22,20 Men hvis anklagen er sand, og beviset på, at pigen var jomfru, ikke er til stede,
5 Mosebog 22,21 skal man føre pigen hen foran døren til hendes fars hus, og byens mænd skal stene hende til døde, fordi hun har begået en nedrighed i Israel ved at bedrive hor i sin fars hus. Du skal udrydde det onde af din midte.

Så hvis manden bliver træt af sin kone, og faderen ikke har gemt det blodplettede lagen, bliver hun stenet til døde. Se evt. hvad Bibelen siger om kvinder.

Samleje mens kvinden har menstruation:

3 Mosebog 20,18 Hvis en mand har samleje med en kvinde med menstruation og blotter hendes køn, har han blotlagt hendes kilde, og hun selv har blottet sit blods kilde. De skal begge udryddes fra deres folk.

Samleje med søstre og halvsøstre:

3 Mosebog 20,17 Hvis en mand gifter sig med sin søster, hvad enten det er hans fars eller hans mors datter, og ser hendes køn, og hun ser hans, er det en modbydelighed. De skal udryddes for øjnene af deres landsmænd. Han har blottet sin søsters køn. Han skal bære sin straf.

Det var ellers lige præcis, det Fader Abraham havde gjort. Han pralede af, at hans kone var hans halvsøster.

Samleje med moster, faster eller tante:

3 Mosebog 20,19 Din mosters og din fasters køn må du ikke blotte, for så er det sine kødelige slægtninge, han blotlægger. De skal bære deres straf.
3 Mosebog 20,20 Hvis en mand har samleje med sin tante, har han blottet sin farbrors køn. De skal bære straffen for deres synd. De skal dø barnløse.

Det sidste må betegnes som det rene hykleri. Moses' egne forældre — Amram og Jokebed — var netop nevø og faster:

2 Mosebog 6,20 Amram giftede sig med sin faster Jokebed. Hun fødte ham Aron og Moses. Amram levede 137 år.

Slagte dyr uden at betale præsten

3 Mosebog 17,3 Hvem som helst af Israels hus, der slagter en okse eller et får eller en ged i lejren eller slagter det uden for lejren,
3 Mosebog 17,4 men undlader at bringe det hen til indgangen til Åbenbaringsteltet for at bringe det som en gave til Herren foran Herrens bolig, skal regnes for skyldig i blodsudgydelse; den mand har udgydt blod, han skal udryddes fra sit folk.

Lave samme salve og røgelse som præsten

2 Mosebog 30,33 Enhver, der blander salve som den og giver den til en uindviet, skal udryddes fra sit folk.
[.. .. ..][. . .]
2 Mosebog 30,38 Enhver, som fremstiller noget sådant for at nyde duften af det, skal udryddes fra sit folk.

Hekse

Præsterne kan jo ikke lide konkurrence:

2 Mosebog 22,17 En troldkvinde må du ikke lade blive i live.

Det citat alene er skyld af hundredetusinder af uskyldige kvinders død i Europa under heksebrændingerne.

På samme måde med åndemanere:

3 Mosebog 20,27 Når en mand eller en kvinde har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, skal de lide døden. I skal stene dem. De har selv skylden for deres død.

Konklusion: Lad os glæde os over, at moderne vestlige love bygger på romersk og græsk lov - ikke på Moseloven.

Lad os til sidst huske, at Jesus aldrig har ophævet Moselovene.

Eksternt link

Yderligere oplysninger