Markus

Sider i denne sektion

Markus på arbejde.
Markus

Markusevangeliet er det ældste af de fire evangelier og er formodentlig skrevet kort efter år 70. Markusevangeliet er en sort komedie om et forblindet folk, der afviser deres frelser — kort før Jerusalems ødelæggelse.

Markus fortæller intet om Jesus' fødsel og opvækst, og der er hverken Bjergprædiken eller Fadervor. Oprindeligt har evangeliet heller ikke indeholdt noget om Jesus' genopstandelse, for slutningen er en nyere tilføjelse. Historien sluttede med, at kvinderne flygtede fra den tomme grav, »Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange«.

Derfor betragtede man længe Markusevangeliet som en dårlig kopi af de "rigtige" evangelier, Lukas og Matthæus. Man kan undre sig over, hvordan Markusevangeliet overhovedet har kunnet overleve i næsten 2.000 år, når det kun blev regnet som en dårlig kopi. Forklaringen er formentlig, at ifølge traditionen var Markus elev af Peter. Når nu Peter personligt havde godkendt evangeliet, kunne man jo ikke bare smide det ud, men i alle Bibler er Markus placeret bag det "rigtige" evangelium, Matthæus.

Efterhånden gik det dog op for forskerne, at Markus var den oprindelige tekst, som de andre byggede på. Ud af de 661 linier i Markusevangeliet bruger Matthæus de 607, og Lukas bruger 360. Tilsammen har Matthæus og Lukas kopieret ca 95% af Markus' tekst.

Dermed falder tilliden voldsomt til Matthæus og Lukas: Når Markus intet fortæller om Jesus' fødsel, ungdom, stamtavle, bjergprædiken og genopstandelse, hvor har Matthæus og Lukas så deres oplysninger fra? Markus fortæller, at Jesus blev fristet af Satan i ørkenen (billedet til venstre), men fortæller ikke, hvordan han blev fristet. Matthæus og Lukas kan til gengæld fortælle, at der var tre fristelser, som de beretter om i detaljer. Hvor ved de det fra? Var de med ude i ørkenen sammen med Satan og Markus? Hvordan kan vi tro på dem?

Hvorfra kender Matthæus og Lukas til detaljerne om Jesus' fristelser?
Fristelse

Matthæus retter rutinemæssigt i teksten, når han kopierer Markusevangeliet. Sommetider fordi Matthæus har en anden teologi end Markus, og sommetider fordi Markus er ukendt med jødisk levevis. Hvis Matthæus selv var apostel, og Lukas også var med i inderkredsen, hvorfor har de så måttet stjæle 90% af Markus' tekst? Hvis Matthæus mente, at Markus var guddommeligt inspireret, hvorfor retter han så i Markus' tekst?

Til gengæld kan vi anerkende Markusevangeliets store betydning, i og med at dette evangelium har dannet grundlaget for de to andre synoptiske evangelier, Matthæus og Lukas, og i en vis grad Johannesevangeliet og Koranen. Hvad der startede som en ætsende ironisk komedie har måske vist sig at være verdens mest indflydelsesrige bog.

Ressourcer

Yderligere informationer