De tre engle i Mamre

Der er en ret mystisk episode, hvor Gud sammen med to engle besøger Abraham i Mamrelund. Abraham har lidt svært ved at bestemme sig for, om han skal tale til Gud alene - eller til alle tre besøgende.

Historien ser såden her ud - med ental i rødt og flertal i grønt:

Biblia Pauperum - Typer på Treenigheden.
Til venstre Abraham i Mamre.
Biblia Pauperum, Typer på Treenigheden

1 Mosebog 18,1 Engang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen.
1 Mosebog 18,2 Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der, og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem.
1 Mosebog 18,3 Han sagde: "Herre, hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi.
1 Mosebog 18,4 Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet.
1 Mosebog 18,5 Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre." De svarede: "Gør blot, som du siger."
[.. .. ..] [...]
1 Mosebog 18,8 Derpå tog han tykmælk og mælk og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet.
1 Mosebog 18,9 Så spurgte de ham: "Hvor er Sara, din kone?" Abraham svarede: "Hun er inde i teltet."
1 Mosebog 18,10 Da sagde han: "Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn!" Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham.
[.. .. ..] [...]
1 Mosebog 18,13 Men Herren sagde til Abraham: "Hvorfor ler Sara og tænker: Skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel?
[.. .. ..] [...]
1 Mosebog 18,16 Derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma, og Abraham fulgte dem på vej.
1 Mosebog 18,17 Herren tænkte: "Skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre?

Bibelen i Lego:
1 Mosebog 19, De to engle modtages i Sodoma
Lego: hoben, der vil voldtage englene

Historien er forvirrende, og i Middelalderen blev historien regnet for en typeTreenigheden. (se billedet ovenfor til højre). Den enkle forklaring er dog, at Gud har taget to engle med på sit besøg.

Efter besøget går de to engle videre til Sodoma, men Gud bliver hos Abraham:

1 Mosebog 18,22 Mændene drejede af derfra og gik mod Sodoma, men Abraham blev stående foran Herren.
[.. .. ..] [...]
1 Mosebog 19,1 De to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, kastede sig til jorden for dem

Hvis man vil holde fast i, at historien handler om Treenigheden, skulle de to engle være Jesus og Helligånden der gik videre til Sodoma.

Yderligere information