Bibelens Gud og Abraham Lincoln

Den Gud, der optræder i Bibelen har et alvorligt problem med sit ego. Utallige gange bliver han nødt til at prale af, hvordan han engang har reddet jøderne fra slaveri i Egypten. Selv De Ti Bud indledes med »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset«. Til gengæld er det aldrig faldet Gud ind at forbyde hans eget folk at holde slaver.

Jeg har derfor oversat et kapitel af Joseph Lewis' bog The Ten Commandments. Det kan simpelthen ikke siges bedre:

Bibelens Gud og Abraham Lincoln

Af Joseph Lewis

Fra bogen: The Ten Commandments, 1946

Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. (2. Mosebog 20,2)

Hvis ikke det var fordi, vi citerede en, der formodes at være Universets Gud, ville vi bedømme ordene til at have været ytret af en eller anden pralende leder, der forsøgte at gøre indtryk på sine tilhængere med den store gerning, han havde udført.

Hvis George Washington, øverstbefalende for revolutionshæren, var kommet med en lignende udtalelse ved afslutningen af vores frihedskrig, ville meget af hans værdi som leder have været tabt.

Selvoptagethed og selvros er ikke særligt prisværdige egenskaber. Resultater burde tale for sig selv. Det er sjældent nødvendigt at prale af brave bedrifter for at få dem påskønnet.

Tror nogen virkelig, at hvis der er en Gud for dette store univers, at han ville være lille og smålig nok til at komme med den selvoptagede udtalelse, der udgør den første erklæring i Dekalogen? Tror nogen virkelig, at dette er den vigtigste besked, en sådan Gud kunne videregive til Jordens børn for at udtrykke sin betydning og som en demonstration af sin magt. Er det muligt, at der er nogen, der tror, at disse ord er fra en Gud, der regnes for Skaber og Regent af universet, Den Almægtige, som er ansvarlig for alt der findes? Disse ord er derimod en indikation af en stammeguds karakter, og de bevidner hans primitive oprindelse. De placerer ham i en uvidende og overtroisk tidsalder, hvor bedrag og "trolddom" gjorde præstemagikere i stand til at dominere og slavebinde de primitive folk, de herskede over.

For at vurdere den etiske og moralske værdi af dette Bud, lad os antage, at bibelguden har befriet Israels børn fra det egyptiske åg (skønt man kunne spørge, hvorfor han tillod deres trælbinden til at starte med). Hvorfor da, tillod han dem så at blive slaver under romernes åg? Var slaveri under én tyran mere ønskværdigt end under en anden?

Mens han satte hebræerne fri, hvorfor befriede han ikke andre, der blev holdt i trældom? Var det at befri Israels børn det mest vigtige problem i verden på det tidspunkt? Hebræerne var ikke det eneste folk, der var slaver. Fortjente de andre trælbundne folkeslag ikke i samme grad at blive befriet. Var slaveri i sig selv ikke en afskyelig institution - og er alle folkeslag ikke værdige til frihed? Slaveri på den tid var en universel institution. Trælbunden menneskehed under brutale tyranner overalt fyldte luften med råb af smerte og opgivelse. Hvorfor var han så partisk over for hebræerne? Hvis denne Gud var almægtig, er der ingen tvivl om hans evne til at udføre opgaven. Hvis han kunne, og han ikke gjorde, fortjener han den strengeste fordømmelse.

Ville den lille viden, vi har i dag, opnået efter tusinder af års kamp mod naturens kræfter, ikke have været mere gavnlig for menneskeheden end flugten for en ubetydelig stamme. Tænk på det store fremskridt, der kunne have blevet gjort, hvis denne Gud havde lært folket at konstruere bogtrykkerpressen, bilen, det elektriske lys, filmen, den elektriske dynamo eller røntgenbilleder, eller at producere bedøvelse eller havde afsløret radiummets hemmelighed, eller enhver af de hundreder af opfindelser og opdagelser, som mennesket har brugt så fordelagtigt for at befri sig selv fra fysisk smerte og for at kurere de sygdomme, som kødet er udsat for. Hvorfor, i sin første udtalelse til jordens folk, afslørede denne Gud ikke de love, der styrer naturen, og de formler med hvilken jordens materialer kunne blive brugt? Bibelen indeholder ikke engang den grundlæggende lov for den jord, vi lever på - Tyngdeloven.

Når vi taler om befrielse af hebræerne fra trældom, er det ikke irrelevant at nævne Abraham Lincolns anstrengelser for at befri negerslaverne i sit land. Til sammenligning var Lincolns opgave ligeså vanskelig som Israels Guds; Faktisk var den vanskeligere, for Lincoln var kun en almindelig dødelig. Han måtte kæmpe mod andre, der var stærkere end ham selv. Han måtte også kæmpe åbent mod usynlige fjender som racemæssige, politiske og sociale fordomme. Han måtte kæmpe mod Bibelens egen erklæring om, at slaveri eksisterede i kraft af guddommelig godkendelse. For at støtte slaveriet som institution citerede præster konstant bibelske forordninger, som 3. Mosebog, kapitel 25, vers 44 til 46:

  • 44. De trælle og trælkvinder, du vil have, kan I købe af folkene omkring jer.
  • 45. Også af efterkommerne af de tilflyttere, der bor som gæst hos jer, og af deres familier hos jer, dem som bliver født i jeres land, kan I købe trælle. De skal være jeres ejendom,
  • 46. og I kan lade dem gå i arv til jeres børn efter jer, når de skal arve ejendom; dem kan I for altid bruge til trællearbejde. Men jeres landsmænd, israelitterne, må I ikke underkue med vold.

Præsterne citerede også Timotheus, kapitel 6, vers 1:

  • 1. Alle, som er under slaveåg, skal vise deres herrer al den ærbødighed, de har krav på, for at Guds navn og læren ikke skal blive til spot.

Disse bibelcitater blev slynget i hovedet på Lincoln for at retfærdiggøre slavebindingen af mennesker.

Lincoln var Israels Gud langt overlegen i denne sammenhæng: Hans opgave var sværere, og hans resultater langt større. Men endnu vigtigere, og langt vigtigere end hans gerninger, var hans karakter. Han pralede ikke af sine gerninger. Han ønskede ingen anerkendelse udover at vide, at han havde befriet mennesker fra slaveriets lænker.

Han krævede heller ikke beundring og tilbedelse. Hans løn var tilfredsheden ved at ødelægge den ondeste institution, der nogensinde har forbandet menneskeheden, selvom den havde bibelsk tilladelse. Og Lincoln stillede sig ikke op foran sine befriede negre med denne udtalelse: "Jeg er Lincoln, din Frigiver, der befriede dig fra dine herrer og løste dig fra trældommens lænker".

Desuden var Lincoln ikke en neger. Slaverne var ikke "hans" folk. Han var ikke bundet af blodets bånd. Han gjorde det udelukkende af kærlighed til menneskeheden. Intet medlem af menneskeracen var et stedbarn for ham. Han smigrede dem ikke ved at kalde dem hans "udvalgte folk". Hans lidenskab var princippet med frihed for alle mennesker.

Lincoln sagde, at denne nation ikke kunne forblive halvt slave og halvt fri, og så gik han i gang med at gøre alle frie. Den bibelske Guds optræden svinder ind til en ubetydelighed, når man sammenligner med denne store Frigiver. Sandelig, hvis Lincoln kunne befri negerslaverne i USA, skulle Universets Gud have været i stand til at ophæve slaveriet over hele jorden.

Hvis bibelguden havde ophævet slaveri fuldstændigt, ville borgerkrigens blodige offer ikke havde været nødvendigt. Da Lincoln befriede negrene, tillod ham dem ikke, at de nu kunne trælbinde andre; hvorimod guddommen i Bibelen tillod handel og salg af mennesker.

Disse Bibellove, formodentlig med guddommelig godkendelse, har til Guds evige vanære grundlagt ejendomsretten til mennesker - med al den hjerteskærende elendighed, som slaveriet har bragt over jorden. Tænk på det intellektuelle og moralske fremskridt, der kunne have fremkommet, hvis slaveri aldrig havde eksisteret.

 
Guds hånd

Læs mere om, hvad Bibelen siger om slaveri, og om slaveri i Det Nye Testamente.

Eksternt link

Yderligere information