Abu Laban er Jesus

Imam Laban Denne artikel skrev jeg i august 2006, hvor Danmark stadig våndede sig efter rejseimamernes heftige aktivitet.

Siden da er Abu Laban som bekendt død (ligesom Jesus), men hans arbejde med at sprede had, løgne, racisme og arabisk identitet og at gøre danskere til andenrangsborgere i deres eget land, fortsætter.

På konferencen Islamophobia - a dilemma in the West i maj 2006 udtalte imam Ahmed Abu Laban, at han føler sig som Nelson Mandela. Hr. Laban er alt for beskeden - hvorfor ikke tage skridtet fuldt og sammenligne ham med Jesus?

Jesus blev ca. 30 år og levede af almisser.Abu Laban har i næsten 30 år levet af bistandshjælp.
Jesus blev født i Israel, men inden han blev 2 år flyttede familien til Egypten. Senere var Jesus nødt til at forlade Egypten, fordi han skulle sprede sit religiøse budskab. Laban blev født i Israel, men inden han blev 2 år flyttede familien til Egypten. Senere var Laban nødt til at forlade Egypten, fordi han havde spredt sit religiøse budskab.
Jesus brugte 12 disciple til at nå sine mål uden at tage hensyn til, at det bragte dem i livsfare. Laban brugte 12 tegnere til at nå sine mål uden at tage hensyn til, at det bragte dem i livsfare.
På grund af Jesus var de tolv disciple hadede af hele verden:

»Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer.
Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.
« (Johannes 15,18-19).
På grund af Laban var de tolv tegnere hadede af hele verden:

Osama bin Laden forlangte også på det nye lydbånd tegnerne bag den danske avis Jyllands-Postens tegninger af Muhammed dræbt. »Kættere og ateister, som fornedrer religion og afviger i forhold til Gud og hans profet vil ikke standse deres fjendskab over for islam med mindre de dræbes,« lød det fra bin Laden. (TV2 24/4 2006).
Jesus talte i gådesprog som ingen kunne forstå.

Disciplene kom hen til ham og spurgte: "Hvorfor taler du til dem i lignelser?"
Han svarede dem: "»Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet.
For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.
Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter.
På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger: I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå
«.
(Matthæus 13,10-14)
Abu Laban talte i gådesprog som ingen kan forstå.

»Man kan sige, at listen viser sandheden plus moms«
(EkstraBladet, citeret i DR 29/1 2006, da det blev afsløret, at han ikke repræsenterede 29 muslimske foreninger)

»Det er at gøre en historie ud af ingenting. Hvis din søn er uartig og ikke vil sove eller ikke gå i skole, så siger du måske, at du vil brække nakken på ham, hvis han ikke gør, som du siger. Men det er bare et udtryk, man bruger.«

»Hvis man siger, at man vil »blow up this meeting«, betyder det, at man vil stoppe mødet. Ikke at man vil sprænge folk i luften. Jeg er ikke terrorist. Medierne burde stoppe dette her. Alt bliver oversat, som om vi arbejder med terror, og det er ikke rigtigt«.
(Politiken 25/3 2006, efter at Laban var fanget på skjult kamera)

Jesus jog onde ånder ind i flere tusinde grise, så de styrtede rundt og kom til skade.

[. . .] Og de urene ånder fór ud af manden og ind i svinene; og flokken på omkring to tusind styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede. (Markus 5,13)

AkkariLaban brugte en gris til at jage onde ånder ind i flere tusinde muslimer, så de styrtede rundt og kom til skade.
Jesus modsagde sig selv uden at blinke:

»Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd«. (Matthæus 26,52)

»Den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et«. (Lukas 22,36)

Abu Laban modsiger sig selv uden at blinke:

»So many practicing Muslims is started to follow the instruction of the boycott. The question will arrive: Is this within our interest? No, never«. (Fredagsbøn 4/2 2006)

»Hvis de muslimske lande beslutter at boykotte, og hvis de muslimske borgere føler, at det er deres pligt at forsvare profeten, så er det noget vi kan glæde os over«. (al-Jazeera, samme dag)

Jesus truede med at skabe et Helvede på jord:

»Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget«. (Lukas 12,49)

Abu Laban truer med at skabe et Helvede på jord:

»Jeg kunne have skabt et oprør. Jeg kunne have skabt et helvede her i Danmark. Jeg kunne få muslimer til at slå til.« (Jyllands-Posten 11/5 2006)

Jesus var omgivet af idioter.
»Kan I endnu ikke fatte eller forstå?« (Markus 8,17)
»Hvorfor fatter I ikke,...« (Matthæus 16,11)
»Er også I stadig uforstandige?« (Matthæus 15,16)
»Blinde tåber« (Matthæus 23,17)
De forstod ikke, at han talte til dem om Faderen. (Johannes 8,27)
Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. (Johannes 11,13)
Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham. (Markus 9,32)
Abu Laban er omgivet af idioter.

Dovne, uvidende og fremmedangste. Den beskrivelse gælder en femtedel af den danske befolkning, mener imam Abu Laban. Han benyttede lejligheden til at kalde danskere ignorante, u-uddannede og blindt styrede af medier.
- »Hvis du synes, at uddannelse er dyr, så prøv at være ignorant. At leve som ignorant er dyrt. Jeg har medlidenhed med den femtedel af danskerne, som passer ind i den beskrivelse. De lader medierne danne deres holdninger« (Ekstra Bladet 14/5 2006)

Jesus var gæst i et fremmed land, hvor han sammenlignede beboerne med hunde.

»det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde« (til den syrisk-fønikiske kvinde i Tyrus, Markus 7,27)

Abu Laban var gæst i et fremmed land, hvor han sammenlignede beboerne med rotter:

- »Jeg kalder dem rotter i hullet. Det er dem, der laver krisen i Europa, ikke os. Vi arbejder hårdt og objektivt for alle parters interesser. Disse folk misleder det europæiske kontinent.« (Fredagsbønnen 10/2 2006)

Den gamle diktator, Kong Herodes, var bange for at blive vippet af pinden af Jesus, den suveræne hersker. De gamle diktatorer, Kong Gyanendra (Nepal), Nursultan Nazarbayev (Kazakstan) og Yoweri Museveni (Uganda), blev vippet af pinden, da Abu Laban suverænt vandt Bad Democracy Award med 30 gange så mange stemmer som hans nærmeste konkurrent.
Jesus kunne ikke beslutte, om han ville rejse eller ej:

Da sagde Jesus til dem: »Min tid er endnu ikke kommet, men jeres tid er det altid.« […] »Drag I op til festen, jeg drager ikke op til denne fest, for min tid er endnu ikke inde.« Det sagde han og blev selv i Galilæa. (Johannes 7,6-9)

Men efter at hans brødre var draget op til festen, så drog han også selv derop, ikke åbenlyst, men i al hemmelighed. (Johannes 7,10)

Abu Laban kunne ikke beslutte, om han ville rejse eller ej:

»Jeg har truffet beslutningen om at forlade Danmark. Det er kun et spørgsmål om tid, før jeg rejser, […] Jeg er ikke villig til at blive manipuleret med hele tiden og blive forbundet med terrorisme, når jeg har arbejdet dag og nat med næb og kløer og meget ærligt for dette lands velfærd. Jeg har på det seneste oplevet, at man opfatter mig som en simpel terrorist. Intet menneske ville acceptere det. Det er en ekstrem grad af ydmygelse.« (Politiken 11/5 2006)

»Jeg har aldrig sagt, at jeg vil forlade Danmark frivilligt. Men hvis loven siger, at jeg skal rejse, rejser jeg selvfølgelig,« (Ritzau, samme dag)
»Jeg er her i Danmark og godt tilfreds. I princippet vil jeg gerne blive.« (TV2's Go' aften Danmark, samme dag)

Jesus var tilhænger af at give et klart ja/nej svar:

»Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde.« (Matthæus 5,37)

Laban er tilhænger af at give et klart ja/nej svar:

JyllandsPosten: Siger De, at det kun er et spørgsmål om hvornår? De har allerede truffet beslutningen?

Abu Laban: »Ja, ja, ja, ja. Det er vores konklusion og vores beslutning«.

JyllandsPosten: Vi vil skrive en artikel i avisen om, at De har besluttet Dem - at de har truffet Deres beslutning. Jeg vil gerne spørge Dem for at være sikker: Har De truffet Deres beslutning, og at det er ikke blot en overvejelse: Har De rent faktisk besluttet Dem?

Abu Laban: »Ja«.

(JyllandsPosten 11/5 2006 - få timer før Abu Laban nægtede at have sagt, han ville forlade Danmark)

Og sidst men ikke mindst...

Jesus brast i gråd. (Johannes 11,35)

Abu Laban brast i gråd over Arla og Dansk Industri. Dette banner er taget fra Islamisk Trossamfund's hjemmeside i starten af februar 2006 (selvom banneret siger 2005):

Laban har mange tårer

Laban havde ingen tårer for ofrene i New York 11. september, men han havde mange tårer at fælde for milliardforetagendet Arla og for Dansk Industri. Arla er stor.