Kunne kristendommen opstå uden Jesus?

Kræver Mosebøgerne en historisk Moses?
Moses
Kræver Davidsriget en historisk David?
David og Goliat

I gamle dage var det blasfemi at foreslå, at Abraham og Moses aldrig havde eksisteret, og selv i sidste halvdel af det 20. århundrede var det karriereødelæggende for teologer at påstå, at Kong David var en fiktiv person.

Alligevel er de fleste i dag klar over, at disse mennesker er fiktive. Hverken stamfaren til de abrahamitiske religioner, forfatteren af Moseloven eller grundlæggeren af Davidsriget har nogensinde eksisteret.

Hvad så med kristendommen? Kan den være opstået "af sig selv" uden en historisk Jesus Kristus?

Sommetider argumenteres der for, at kristendommen er opstået for hurtigt. I modsætning til f.eks. legenderne om Abraham, Moses, Kong David, Kong Arthur, Wilhelm Tell og Robin Hood, der er vokset frem gennem flere hundrede år, er kristendommen grundlagt næsten fra den ene dag til anden i løbet af et til tre år. Det må — påstås det — være nogle meget store mirakler — eller i det mindste nogle meget kloge ord — der har kunnet forårsage denne omvæltning.

Men folk, der argumenterer sådan, overser, hvor meget jødedommen havde ændret sig siden Moses' tid; hvor meget Jesus har ændret sig i det korte tidsrum, hvor evangelierne blev skrevet; og hvor meget han har udviklet sig i de sidste 2.000 år.

Ateister, de rigtige ghost busters Kristendommen er dybest set bare endnu en jødisk sekt, og mange af de grundlæggende begreber var for længst indført i jødedommen.

Tag f.eks. genopstandelsen. Allerede i Det Gamle Testamente loves der en opstandelse, hvor de gode og de onde får forskellig skæbne:

Daniel 12,2 Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.

Daniels Bog er skrevet år 167-164 f.v.t.(1), altså ca. 200 år før Jesus' tid. I de nyere jødiske skrifter, de apokryfe skrifter, er tanken om opstandelse endnu tydeligere (2. Makkabæerbog kapitel 7; 13,43-45).

Derfor er det spørgsmålet, hvad en sådan historisk Jesus skulle have bidraget med. Bibelen påstår i al fald ikke, at Jesus bragte noget nyt til bordet. Ifølge det ældste evangelium skulle Jesus' allerførste ord have været:

Markus 1,15 og sagde: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!"

Det var ingen jøder, der spurgte, hvad tiden var inde til, hvad Guds rige betød, hvad de skulle omvende sig til, og hvad evangeliet, "det gode budskab", handlede om. Det vidste de jo allerede på grundlag af (kreative) læsninger af Daniels Bog, Jeremias, Malakias, Enoks bog, de sibylinske orakler, de Halvfjerds Hyrder, Salomons Salmer osv.

Kristendommen var intet nyt under solen (Prædikeren 1,9).

Prædikeren 1,9: Det, der var, er det samme som det, der kommer, det, der skete, er det samme som det, der vil ske; der er intet nyt under solen.
 
Guds hånd

Det næste afsnit handler om jødedommen på Jesus' tid.

I denne sektion

🡺 Kunne kristendommen opstå uden Jesus? 🡸


Fodnoter: (1)

år 167-164 . . .: Daniels Bog er formentlig den bog i Bibelen, der er lettest at datere.

Det skyldes, at forfatteren er utroligt god til at "spå", om begivenheder gennem flere århundreder op til og med Antiokus IV Epifanes, men går fuldstændigt galt i byen med hensyn til, hvordan Antiokus IV døde.