De øvrige evangelier

I Matthæusevangeliet er Jesus fjendtlig overfor ikke-jøder, som han kalder hunde.
Ikke jøde

Nogle år senere blev Markusevangeliet kopieret af Matthæus. Ud af de 661 vers i Markusevangeliet har Matthæus kopieret de 607. Han tilføjede de ting, han mente, Markus manglede: Jesus' stamtavle, Jesus' fødsel, Bjergprædikenen og fremfor alt: Jesus' genopstandelse (der er ingen opstandelse i Markusevangeliet). Samtidigt rettede han i teksten utallige steder: for at rette fejl, for at gøre teksten mere pro-jødisk, for at gøre miraklerne større og fordi han var dum.

Næsten uanset hvad Jesus gør eller ikke gør, er det for at opfylde et eller andet skriftsted. Dermed antyder Matthæus — uden at sige det — at der er tale om virkelige begivenheder. Der er stadig ingen himmelfart i dette evangelium, og den opstandne Jesus lover at blive hos disciplene alle dage indtil verdens ende.

Har Lukas læst Matthæusevangeliet?
Matthæus & Lukas

Det er vigtigt at huske, at Matthæusevangeliet er en redaktion af Markusevangeliet. Det var ikke meningen, at dette evangelium skulle stå på kaminhylden ved siden af Markusevangeliet; det skulle erstatte Markusevangeliet. Dette lykkedes næsten, for vi har ingen papyrusser med Markusevangeliet.

Derefter blev Lukasevangeliet skrevet. Forfatteren har læst Markusevangeliet og formentlig også Matthæusevangeliet. Lukas skriver i forordet, at han har læst mange andre beretninger, som han nu vil fortælle i rigtig rækkefølge. Dermed siger han næsten, at der er tale om virkelige begivenheder.

Det fjerde evangelium – ud af de ca. 40, vi har kendskab til – er Johannesevangeliet. Evangeliet er skrevet på et sent tidspunkt, hvor kristendommen havde brudt med jødedommen. De kristne må ikke længere komme i jødernes synagoger og generelt er evangeliet fjendtligt over jøder, som Jesus kalder for børn af Djævlen, mordere og løgnere (Johannes 8,44).

Johannes 8,44: I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.

I dette sene evangelium er Guds rige flyttet op i himlen. I Matthæusevangeliet havde Jesus lovet, at "de sagtmodige skulle arve jorden", men efterhånden som årene var gået, har det stået klart, at Jerusalems fald alligevel ikke resulterede i Messias' ankomst og verdensdommen. Af samme grund er der skruet voldsomt ned for dommedagsprofetierne.

Johannesevangeliet er skrevet år 90-110 e.v.t., dvs. 60-80 år efter Jesus' tid, og først nu er han blevet en evig gud: Ordet, der blev kød og tog bolig iblandt os, der har eksisteret siden Verdens begyndelse, og som er den samme som Gud: »Jeg og Faderen er ét« (Johannes 10,30).

Det er også først i dette evangelium, at forfatteren insisterer på, at historien er sand. Evangeliet er skrevet af "den discipel, Jesus elskede": »Den, der har set det, har vidnet om det, […] - og hans vidnesbyrd er sandt« (Johannes 19,35).

Guds hånd Guds hånd Det vil sige, at på de få årtier, der adskiller det ældste evangelium fra Johannesevangeliet:

 
Guds hånd

Denne artikel er en del af serien om, hvordan kristendommen kunne have opstået uden en historisk Jesus.

Det næste afsnit handler om, hvordan Jesus bliver virkelig.

I denne sektion

Kunne kristendommen opstå uden Jesus?

Yderligere information