Jesus, Guds frelser

Josva og Jesus er samme navn. Og begge gjorde deres indtog i Jerusalem fra øst igennem Jeriko.
Josva vælter Jerikos mure

Josephus fortæller om mange karismatiske personer: Johannes Døberen, Theudas og mange andre. Desværre var romerne for stærke, og hver eneste ansats til oprør blev brutalt undertrykt.

Egypteren leder folket op på Oliebjerget, og står parat til at vælte Jerusalems mure.
Kong Agrippa og uglen

Mange var kaldede, men få var udvalgte. Romerne sørgede uden problemer for, at alle disse Kristusser fik en meget kort karriere.

På et tidspunkt opfandt de første kristne derfor den eneste mulige Kristus: En Kristus, der allerede havde frelst os, og som havde forsonet os med Gud, men som havde gjort det i en usynlig dimension, så ingen havde opdaget noget.

Det var ikke den sejrrige Messias, man ønskede, men det var den eneste Messias, man kunne få.

Guds frelser blev kaldt Jesus, hvilket var et oplagt navn, eftersom Jesus netop betyder "Guds frelser" (Matthæus 1,21),

Matthæus 1,21: Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder."

En anden grund var, at Jesus er samme navn som Josva, den mand der førte det gamle Israel ind i det forjættede land. To af de mange wannabe-kristusser skiller sig ud ved at forsøge at kopiere Josva's gamle mirakler:

Disse to var altså ikke bare kristusser, men Josva/Jesus-kristusser.

Vi ved næsten intet om de første kristne. Paulus fortæller, at han selv kom ret sent på banen. Efter Kefas (= Peter?(1)), Johannes, Jakob, Andronikus og Junia og 500 brødre.

Guds hånd Guds hånd Her har vi omsider den grundlæggende forskel på kristendommen og de øvrige jødiske sekter:
Messias / Kristus har været her, og han har frelst os.

 
Guds hånd

Denne artikel er en del af serien om, hvordan kristendommen kunne have opstået uden en historisk Jesus.

Det næste afsnit handler om Den historiske Jesus.

I denne sektion

Kunne kristendommen opstå uden Jesus?

Yderligere information

Fodnoter: (1)

Kefas / Peter . . .: Det er et åbent spørgsmål, om Peter er den samme som Kefas.

Men da der ikke kan siges noget 100% entydigt ud fra Paulus' tekster — og da det dybest set ikke gør nogen forskel — er udgangspunktet på nærværende hjemmeside den kristne fortolkning, nemlig at Peter er den samme som Kefas.