Konkordans og Krydsreference

Strong's konkordans. Nummer 2134 er "kastrere", og nummer 2135 er "eunuk".
Strong's Konkordans

Det er ikke altid, den danske bibeloversættelse fra 1992 er lige heldig. Hvad gør man så, hvis man mistænker Bibelselskabet for fusk, men man ikke lige er verdensmester i hebraisk og oldgræsk? Man kan kan selvfølgelig sammenligne flere oversættelser, man hvordan ved man så, hvilken en der er rigtig? Man bruger en konkordans.

En konkordans er en alfabetisk liste over alle de ord, der forekommer i en bog. I 1890 udgav James Strong en konkordans over den berømte King James Bibel, hvor han for hvert eneste ord angav, hvilket hebraisk og græsk ord, der lå til grund for oversættelsen. Han gav hvert af disse ord numre efter deres rod, og hvert nummer fik en kort forklaring (billedet til højre). På den måde satte han lægfolk i stand til at dykke ned i den græske originaltekst.

Lad os tage et konkret eksempel: Hvad mener Jesus' egentlig, når han siger, at der er folk, der har gjort sig selv "uegnede" for himmerigets skyld:

Matthæus 19,12 Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!"

I dette eksempel vises tre Bibler:
Dansk Bibel fra 1907, King James Bibel og den græske originaltekst
Konkordans
Vindue med detaljer for et ord.
Konkordans

Følg dette link til konkordansen, eller se billedet til venstre.

Som det ses, stod der "Gildinger" i den forrige oversættelse fra 1907. Hvilken oversættelse er så rigtig? Snakker Jesus om "uegnede" fok? Eller om folk, der har kastreret sig selv for himmerigets skyld?

I King James Bibel står der "eunuchs", og over ordene står de små Strong's numre. Numrene er 2134 og 2135 for henholdsvis udsagnsordet "gøre til eunuk" og navneordet "eunuk".

Hvis man kører musen henover tallene, vil et lille vindue give nogle korte oplysninger: Nummeret, ordets rod, en kort forklaring samt, hvor mange gange ordet optræder i "AV" ("AV" — Authorized Version — er et andet ord for King James Bibel). Dette ord, nummer 2153, optræder 8 gange i Bibelen, og i King James Bibel er det alle 8 gange oversat til "eunuch".

Hvis man istedet klikker på nummeret, får man et nyt vindue med lidt grundigere oplysninger (billedet til højre): Først ordets rod med græske bogstaver, danske bogstaver og (engelsk) udtale. Derefter kommer en grundig forklaring af ordet.

I dette eksempel vises de seks vers / otte gange, ord nummer 2135 bruges.
Konkordans

Nederst kan man bede om en liste over alle de steder, hvor dette ord bruges i Det Nye Testamente (klik f.eks. på "King James Bibel" nederst i vinduet). I denne liste kan man se, hvad ordet var oversat til i hvert vers, og i dette tilfælde optræder ordet tre gange i Matthæus 19,12 og fem gange i Apostlenes Gerninger. Hver gang oversættes ordet til "eunuch".

Hvis man kører musen henover hvert Bibelvers, kan man se, hvordan dette vers så ud i den danske oversættelse fra 1907 (billedet til højre). Det mærkelige er, at når ordet bruges i Apostlenes Gerninger, står der hverken "eunuk" eller "gilding", men "hofmand". Og det gør der den dag i dag i oversættelsen fra 1992.

Apost. G. 8,27 Og Filip brød op og gik. Der var en etiopier, en mægtig hofmand hos etiopiernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte; han var kommet til Jerusalem for at tilbede
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Bibelselskabet vælger altså i flæng at oversætte eunouchos til uegnet og hofmand, som det passer dem. Hvorfor lader de ikke bare Jesus sige »der er hofmænd, der har gjort sig selv hofmænd for Himmerigets skyld«? Bibelselskabet er åbenbart ikke helt stolte ved, at Jesus opfordrer kristne mennesker til at kastrere sig selv.

Læs mere om Eunukker for himmeriget:

De To Originaltekster

To græske originaltekster i midten - omgivet af to danske oversættelser
Konkordans

En anden ting, der kan være forvirrende ved Det Nye Testamente, er de mange forskellige originaltekster. Meget kort fortalt var Bibler indtil for hundrede år siden baseret på Textus Receptus, der var smækfyldt med fejl, fusk og falsknerier. I vore dage er Biblerne baserede på den aleksandrinske tekst, og det betyder, at over 50 vers burde udgå af Bibelen sammen med 6.000 andre falsknerier.

Bibelen fra 1897 var baseret på Textus Receptus, mens oversættelserne fra 1907 og 1992 er baseret på den aleksandrinske tekst. Derfor kommer der de 6.000 forskelle i Det Nye Testamente.

Som et eksempel kan vi tage en anden af fredsfyrstens perler: Hug dine hænder og fødder af, så du ikke bliver brændt i Helvede og ædt af maddiker. Tjek konkordansen eller se billedet til venstre.

I dette eksempel er Textus Receptus og den aleksandrinske tekst placeret i midten med oversættelsen fra 1871 til venstre og fra 1907 til højre. Selv i de formindskede billede til venstre kan man, se forskellen: To af versene er simpelthen helt væk.

Det kan man imidlertid ikke se i de danske oversættelse (heller ikke den fra 1992). I bedste fald får man en forblommet fodnote om, at »verset findes ikke i de ældste manuskripter«.

To græske originaltekster i midten - omgivet af to danske oversættelser. Bemærk, at Markus 9,46 ikke er med i den græske originaltekst, som Bibelselskabet formodes at basere den danske Bibel på.
Konkordans

Men de andre vers er også forkortede. I vers 45 er de sidste fem ord "faldet ud": "eis to pur to asbeston". "Pur" betyder ild (billedet til højre), så det er bemærkningen "i den uslukkelige ild", der var et falskneri i Textus Receptus. På samme måde er "pur" også et falskneri i vers 47.

Markus 9,45 Og dersom din Fod forarger dig, hug den af; det er dig bedre at gaae halt ind i Livet, end at have to Fødder og blive kastet i Helvede i den uslukkelige Ild,
[.. .. ..] [...]
Markus 9,47 Og dersom dit Øie forarger dig, kast det fra dig; det er dig bedre at gaae eenøiet ind i Guds Rige, end at have to Øine og blive kastet i Helvedes Ild,
(Bibel fra 1897)

Markus 9,45 Og dersom din Fod forarger dig, så hug den af; det er bedre for dig at gå lam ind til Livet end at have to Fødder og blive kastet i Helvede,
[.. .. ..] [...]
Markus 9,47 Og dersom dit Øje forarger dig, så riv det ud; det er bedre for dig at gå enøjet ind i Guds Rige end at have to Øjne og blive kastet i Helvede,
(Oversættelsen fra 1907)

Her er 6.000 flere eksempler.

Den Lille Forskel

To græske originaltekster - og varianter
Konkordans

Det er svært at vurdere de 6.000 forskelle. Mange er naturligvis meget små, men ind imellem kan selv små forskelle have en meget stor betydning.

Tag det berømte citat, der i gamle dage lød: »Fred paa Jorden! og I Mennesker en Velbehagelighed!«. Hvis man kigger i de to græske tekster, kan man dårligt se forskellen. Heldigvis har flittige og grundige mennesker gennemgået hvert eneste ord og markeret varianterne.

I højre kolonne af billedet til venstre er de to sidste ord markeret således: aeudokias tsbeudokia. Det skal forstås på den måde, at man har sammenlignet 4 forskellige originaltekster, hvor de tre af dem er i Textus-Receptus-familien (husk, at Textus Receptus er ikke et bestemt manuskript, men et kunstprodukt blandet sammen af udvalgte manuskripter). I disse tre varianter af Textus Receptus — t, s og b står der "eudokias" — mens der i a (den aleksandrinske tekst med overskriften "Westcott-Hort / Nestle Aland") står "eudokia" uden "s".

Nu med bøjninger
Konkordans

Begge ord, eudokias" og eudokia", har samme rod, Strong's nummer 2107. Hvad er forskellen så? Hvis man sætter et flueben i nederste, højre hjørne af konkordansen udfor "Bøjninger", får man billedet til højre.

De blå bogstaver viser bøjningerne. "Eudokias" er "N-NSF", det vil sige Navneord, Nominativ, Singularis, Feminin. Derimod er "Eudokia" uden s "N-GSF", det vil sige Genitiv. Det lille "s" ændrer altså ordet fra fra nominativ til genitiv. Dermed ændres meningen af sætningen totalt. Der er ikke fred på jorden, og menneskerne er ikke "en velbehagelighed i Gud". Tværtimod er der kun fred for de folk, der har Guds velbehag:

Lukas 2,14 Ære vore Gud i det Høieste! og Fred paa Jorden! og I Mennesker en Velbehagelighed!
(Oversættelsen fra 1871)

Lukas 2,14 Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!
(Oversættelsen fra 1992)

Øvelser til den gunstige læser

Tjener eller slave?

Prøv at tjekke ordet doulos (ordet har nummer 1401). Den engelske Bibel oversætter i reglen ordet til servant (tjener), og det gør Bibelselskabet også i den danske Bibel — altså når Jesus bruger ordet. Når Paulus skriver doulos, oversættes ordet derimod til slave. I den danske Bibel betyer ordet noget forskelligt, afhængig af hvem der bruger det. Se evt. hvad Bibelen siger om slaver.

Her er en liste over de forskellige slags tjenere / slaver:

G1396 Doulagôgeô (slaveri/trældom)
G1397 Douleia (slaveri)
G1398 Douleuô (at være slave)
G1399 Doulê slavinde
G1400 Doulon (slave - kønsneutralt, optræder 2 gange i Romerne 6,19)
G1401 Doulos (slave, bruges 127 gange)
G1402 Douloô (slaveri)
G2615 Katadouloô (slaveri)
G4889 Sundoulos (medslaver)
G3610 Oiketês (husslave)
G3814 Paidiskê (pige/trælkvinde)
G3816 Pais (dreng/karl/træl)
G1249 Diakonos (tjener/medhjælper)
G2324 Therapôn (bruges kun i Hebræerne 3,5, hvor Moses omtales)
G5257 Hupêretês (tjener,tempelvagt)
G2040 Ergatês (løn-arbejdere)
G4904 Sunergos (med-arbejder)
G3407 Misthios (daglejer)
G3411 Misthôtos (daglejer)

Forræderi eller åbenbaring?

Paulus nævner tilsyneladende Judas' forræderi:

1 Korinth. 11,23 For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød,

Det er højst usædvanligt, at Paulus nævner noget som helst om Jesus fra evangelierne. Det viser sig også, at ordet "paradidomi" (Strong's nummer 3860) kan have et utal af andre betydninger. Det optræder faktisk to gange i samme vers — første gang oversættes det til "overleveret" og anden gang til "forrådt". Se evt. 1 Korintherne 11,23 i konkordansen eller se Paulus som historisk vidne eller Paulus og nadveren.

Johannes eller Dragen?

Den gamle drage
Hvordan kan forfatteren tage fejl af sig selv og en drage med 7 hoveder og 10 horn?
12,18: Udsagnsordet står i første person.
Konkordans

I gamle dage fortalte Johannes i sin Åbenbaring, at han stod ved strandkanten: »Og jeg stod paa Havets Sand« (Åbenbaringen 12,18). I dag er det derimod dragen, der står ved bredden: »Den stillede sig på havets bred«.

Hvordan kan forfatteren forveksle sig selv med en syvhovedet drage med ti horn? Forskellen er i virkeligheden meget lille: Den bunder i om udsagnsordet er i første person ("estathên") eller tredje person ("estathê"). Konkordansen viser, at i Textus Receptus er ordet V-API-1S dvs første person, men det i Nestle-Aland er V-API-3S dvs tredje person.

Se selv: Åbenbaringen 12,8 (flyttet til starten af 13,1).

Ressourcer

Yderligere information