Kamelen gennem Nåleøjet

Kristne mennesker er eksperter i at bortforklare de dele af Bibelen, de ikke kan lide. Tag for eksempel Jesus' berømte ord:

Matthæus 19,21 Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!"
Matthæus 19,22 Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.
Matthæus 19,23 Og Jesus sagde til sine disciple: "Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget.
Matthæus 19,24 Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige

Fra Al Jaffee's Mad Book of Magic and Other Dirty Tricks.
Al Jaffee, Kamelen gennem nåleøjet

Ordene er enkle nok. Jesus har lige talt med en rig mand, der overholder alle budene i Bibelen. Men det er ikke nok: Jesus siger til ham, at han skal sælge alt, hvad han ejer, og give det til de fattige. Dét ønsker den rige mand ikke at gøre, og derfor kan han ikke komme i Himmelen.

Ikke mere Bullshit Det er selvfølgelig et trist budskab for os rige danskere, og hvor mange gange møder man ikke folk, der forklarer, at »nåleøjet« var navnet på en trang port til Jerusalem, hvor det var meget svært at klemme en kamel igennem.

En "forklaring" man sjældnere hører her i Danmark er, at "kamel" betyder "reb" - de to ord er nemlig næsten ens på græsk. Faktisk er enkelte manuskripter fra de 11. århundrede rettede, så Jesus siger "kamilos" i stedet for "kamêlos"; på dette sene tidspunkt blev de to græske ord nemlig udtalt ens. Det var også en fortolkning, Calvin gik ind for. Hvis ikke man kan lide Jesus' ord, så retter man dem bare.

"Forklaringen" gør Jesus' ord mere spiselige for velbjergede danskere, der ikke har lyst til at give alle deres ejendele til de fattige. Hvis det er muligt for kamelen at klemme sig ind gennem den trange port, vil en velbjerget dansker også kunne klemme sig ind i Himmelen ved at følge den smalle sti.

I kontrast er det befriende at læse The Jerome Biblical Commentary, hvor der står rent ud: »the figure of the camel and the eye of the needle means exactly what is said; it does not refer to a cable or a small gate of Jerusalem«.

Heri er alle bibelkommentarer enige. Nogle få hævder, at den berømte nåleøje-port blev bygget i det sjette århundrede - de fleste hævder, at porten ikke findes. Alle er enige om, at der ikke var en sådan port på Jesus' tid, og at hans ord skal forstås fuldstændigt bogstaveligt: Det er umuligt for en rig mand at komme i Himmelen.

Kamelen gennem nåleøjet var et standardudtryk for noget, der var umuligt og absurd. Skrifter fra den tid er fyldt med kameler og elefanter, der ikke kan komme gennem nåleøjer - også i Koranen:

Imam Laban Al-A'raf 40 Himlens porte vil ikke blive åbnet for dem, der kaldte Vore tegn for løgn og hovmodigt afviste dem. De kommer ikke ind i Haven, før en kamel kan klemme sig gennem et nåleøje. Således gengælder Vi dem, der forbryder sig.
(Koranen)

Der er andre eksempler på sammenligninger i Bibelen, der skal vise, at noget umuligt og absurd.

Jeremias 13,23 Hvis nubieren kunne skifte sin hud og panteren sine pletter, kunne I også handle godt, I ondskabens lærlinge!

Nubiere og leoparder kan ikke skifte hud, kameler kan ikke komme gennem nåleøjer, og rige mennesker kan ikke komme i Himmelen. Det er fuldstændigt umuligt.

Det var Det Gamle Testamente og Koranen, men er der andre eksempler på, at Jesus har betjent sig af ironi og overdrivelser for at beskrive en absurditet? Ja, det er der:

Fra Al Jaffee's Mad Book of Magic and Other Dirty Tricks.
Al Jaffee, Kamelen gennem nåleøjet

Matthæus 7,3 Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?
Matthæus 7,4 Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje?
Matthæus 7,5 Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.

Matthæus 23,24 I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.

Historien om Jesus foregår i en anden tid - en tid hvor kravet om absolut opofrelse var mere udbredt; Jesus havde selv opgivet sin tømrervirksomhed, hans disciple havde forladt familier, fiskenet og plove, Johannes Døberen boede i ørkenen og levede af græshopper, Josephus og Banus levede i ørkenen af selvsåede urter, medlemmerne af essenerne gav alt til deres sekt, og Jesus opfordrede sine disciple til at kastrere sig selv.

Moderne kristne har svært ved at "sluge kamelen" - i vore dage virker kravet om at give alt til de fattige uforståeligt, og kristne har udviklet et helt arsenal af (bort)forklaringer. Men ordene er klare nok - Jesus stillede ofte skrappe krav, som kristne i dag gør deres bedste for at ignorere:

Lukas 14,26 "Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Konklusion: Fede, velbjergede danskere kommer ikke i Himmelen. Det er umuligt og absurd.

Skal Bibelen læses symbolsk?
Er Bibelen en metafor?

For yderligere information: Læs Apostlenes Gerninger 5,1-11 - eller læs tegneserien til højre.

Yderligere information