Justus af Tiberias

Miraklet ved Genesaret Sø
Jesus i badet

Justus af Tiberias levede i det første århundrede e.v.t. i Galilæa. Byen Tiberias lå ved Tiberias Sø / Genesaret Sø / Galilæas Sø. Justus boede altså ved den sø, hvor Jesus for nyligt havde gået på vandet og i øvrigt havde udført de fleste af sine mirakler.

Johannes 6,1: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø.

Justus var en af byens førende mænd og havde tætte forbindelser til Kong Agrippa II. Justus var fjende af Josephus, og den smule vi ved om Justus' liv kommer fra Josephus' selvbiografi, hvor han fortæller om sine slagsmål med Justus.

Josephus fortæller også, at Justus har skrevet en historiebog om jødernes krig mod romerne, men desværre er alle Justus' værker forsvundne i dag. Vi ved dog, at Justus ikke har nævnt Jesus, for det har vi nemlig Fotios af Konstantinopel's ord for.

Patriarken Fotios I af Konstaninopel levede år 820-893 og regnes for en af de lærdeste mænd nogensinde i den ortodokse kirke. Fotios skrev Bibliotheca, hvor han kom med et resumé af 279 af værkerne i hans bibliotek. Et af disse værker var Justus' krønike over de jødiske konger fra Moses til Agrippa II, og Fotios beklager sig over, at Justus ikke har nævnt Jesus:

33. Read the Chronicle of Justus of Tiberias, entitled A Chronicle of the Kings of the Jews in the form of a genealogy, by Justus of Tiberias. He came from Tiberias in Galilee, from which he took his name. He begins his history with Moses and carries it down to the death of the seventh Agrippa of the family of Herod and the last of the kings of the Jews. His kingdom, which was bestowed upon him by Claudius, was extended by Nero, and still more by Vespasian.

He died in the third year of the reign of Trajan,(1) when the history ends. Justus's style is very concise, and he omits a great deal that is of the utmost importance. Suffering from the common fault of the Jews, to which race he belonged, he does not even mention the coming of Christ, the events of His life, or the miracles performed by Him.

His father was a Jew named Pistus; Justus himself, according to Josephus, was one of the most abandoned of men, a slave to vice and greed. He was a political opponent of Josephus, against whom he is said to have concocted several plots; but Josephus, although on several occasions he had his enemy in his power, only chastised him with words and let him go free. It is said that the history which he wrote is in great part fictitious, especially where he describes the Judaeo-Roman war and the capture of Jerusalem.

(Fotios, 820-893, 'Bibliotheca', cod. 33. Se eksternt link forneden)

Justus var allerede en voksen mand under krigen mod romerne (66-70), så han må være født få år efter, at Jesus skulle have gjort sine mægtige gerninger. Man kunne derfor forvente, at beboerne omkring Genesaret Sø ville have fyldt ham med beretninger, om hvordan Universets Hersker for nyligt havde gået omkring søen — og gået søen — især fordi Bibelen fortæller, hvordan beboere fra Tiberias var sejlet over søen til Jesus (Johannes 6,23).

Johannes 6,23: Fra Tiberias kom der andre både hen i nærheden af det sted, hvor de havde spist brødet, efter at Herren havde takket.

Alligevel fortæller Fotios os, at Justus i sin krønike "ikke så meget som nævner, hvordan Jesus kom til verden, begivenhederne i hans liv, eller de mirakler han udførte". Justus har åbenbart især skrevet om de 7 konger af Herodes-familien — det vil sige, at Justus har skrevet om Herodes den Store uden at nævne Jesus' fødsel, Betlehemsstjernen, de vise mænd fra Østerland eller Herodes' barnemord, han har skrevet om Herodes Antipas uden at nævne Jesus' mirakler, Jesus' genopstandelse eller den verdensomspændende solformørkelse, han har skrevet om Agripppa I uden at nævne forfølgelserne af apostlene og den engel, der slog Agrippa ihjel, og han har skrevet om Agrippa II uden at nævne, at han har afhørt Paulus.

Som god kristen véd Fotios naturligvis godt, hvordan det hele hænger sammen, og hvorfor Justus aldrig har hørt om de utrolige historier i Bibelen: Justus "lider af en udbredt fejl hos jøderne, den race han tilhørte". Den bemærkning er uhyre interessant: Ifølge en af kirkens lærdeste mænd nogensinde er det en udbredt fejl hos jødiske historikere, at de aldrig har hørt om Jesus.

Jesus krydser Genesaret Sø
Jesus på vej over Genesaret Sø

Fotios' nedsættende bemærkninger giver også en idé, om hvorfor Justus' værker ikke længere eksisterer:

  1. Josephus' værker indeholder et forfalsket afsnit om Jesus.

  2. Josephus får ros af kirkefaderen Eusebius, fordi hans beretning minder om Bibelens: »Jeg beundrer Josefus, fordi han i dette og andre Tilfælde fortæller Sandheden i Overensstemmelse med de guddommelige Skrifter«. (Se historien om Agrippa's død)

  3. Justus nævner ikke Jesus med et eneste ord.

  4. Justus bliver klandret for at "lide af en udbredt fejl hos jøderne, den race han tilhørte".

  5. Josephus' 30 bøger har overlevet til den dag i dag. Justus' bøger er forsvundne.

Eksternt link

Yderligere Information


Fodnoter: (1)

For bemærkningen om, at "han" døde i Trajan's tredje år, se indlægget om Agrippa II.