Magt over vandene

Hvorfra kommer historierne om Jesus fra? En del af dem er taget fra Det Gamle Testamente.

Moses i det Røde Hav Alle kender historien om, hvordan Moses skilte havet, således at han og israelitterne kunne gå tørskoede over (billede til højre). Mindre kendt er det, at Josva, Elias og Elisa havde præcis de samme evner.

Josva var Moses' efterfølger, og han førte israelitterne ud af ørkenen og ind i det forjættede land - gennem Jordan-floden. Ved at skille vandene beviste han, at han var Moses' sande efterfølger.

Josva 3,15 I hele høsttiden går Jordan over sine bredder; men da præsterne, der bar arken, kom ned til Jordan og satte foden i vandkanten,
Josva 3,16 standsede vandet, som kom oppefra; det rejste sig som en vold langt oppe, ved byen Adam, som ligger i nærheden af Saretan. Og det, der løb ned mod Araba-havet, Salthavet, forsvandt helt. Folket gik over floden ud for Jeriko.
Josva 3,17 Præsterne, der bar Herrens pagts ark, blev stående på den tørre bund midt ude i Jordan, mens alle israelitterne gik tørskoet over, indtil hele folket var kommet over Jordan.

Profeten Elias havde samme evner, lige før han blev ført til himmels:

Moses som barn
Moses i badet

2 Kongebog 2,8 Så tog Elias sin kappe, rullede den sammen og slog på vandet med den, så vandet delte sig, og de gik begge tørskoet over.

Og da Elias' elev, Elisa, overtog profet-arbejdet, havde han også lært tricket:

2 Kongebog 2,14 Han tog kappen, som var faldet af Elias, slog på vandet med den og sagde: "Hvor er nu Herren, Elias' Gud?" Da han slog på vandet, delte det sig, og Elisa gik over.

Det levner to muligheder: Enten er hvert eneste ord i Det Gamle Testamente den bogstavelige sandhed. Eller også har de enkelte forfattere gentaget temaet om de delte vande for at give "deres" profet legitimitet.

Hver forfatter har brugt de gamle profeter som typer på den nye profet.

Theudas

Lad os kort forlade Bibelens verden og kigge på historikeren Josephus (år 37-99). Han har en historie om en troldmand ved navn Theudas, der i år 45-46 e.v.t. hævdede at være profet. Jesus krydser floden Jordan

Josephus, Jødernes Oldtid, bind 20, kapitel 5, afsnit 1

Nu skete det, mens Fadus var prokurator af Judæa, at en vis troldmand, hvis navn var Theudas, overtalte en stor del af folket til at tage deres ejendele med sig og følge ham til floden Jordan. For han fortalte dem, han var en profet, og at han ville på sin egen befaling dele floden, og give dem en nem passage over den; og mange blev narret af hans ord.

Imidlertid tillod Fadus dem ikke at udføre dette vilde forsøg, men sendte en deling af ryttere mod dem, som faldt uvarslet over dem, dræbte mange af dem og tog mange af dem levende. De tog også Theudas levende og huggede hovedet af ham og bar det til Jerusalem. Dette var, hvad der skete jøderne under Cuspius Fadus' regering.(1)

Magt over vandene Theudas påstod, han var profet, og han lovede at skille Jordans vande - ligesom Josva, Elias og Elisa havde gjort, og ligesom Moses havde skilt havet. Det fremgår ikke af Josephus' historie, hvordan Theudas ville udføre miraklet. Ville han vente på lavvande? Ville han fylde sine tilhængere med narkotika? Ville han og hans tilhængere lyve sig fra det og nøjes med at påstå, det var sket?

Måske ville Theudas bare udsætte miraklet på ubestemt tid? Jesus påstod, at enhver kristen kunne få bjerge til at flytte sig (Matthæus 17,20) og få træer til at rykke sig op med rode (Lukas 17,6), men disse mirakler har han stadig til gode at vise os. Jesus lovede også, at verden lige straks ville gå under, og det har vi også til gode at se.

Matthæus 17,20: Han sagde til dem: "Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer.
Lukas 17,6: Herren svarede: "Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer.

Theudas fik i al fald en stor del af folket til at følge med sig ud i ørkenen, og den romerske prokurator tog åbenbart truslen fra Theudas særdeles alvorligt. Theudas blev halshugget og hans tilhængere blev dræbt eller taget til fange. Hvis der var noget, den romerske overhøjhed ikke havde brug for, så var det en messias, der kunne genoplive historierne om Moses' oprør mod Farao.

Theudas optræder også i Bibelen. Læs mere her: Den falske profet Theudas

Jesus

Jesus bliver døbt.
Mavemuskler

Tilbage til Bibelen. En god profet skal altså have magt over vandene.

Jesus' allerførste mirakel i det ældste evangelium, Markusevangeliet, sker, når han træder ud i Jordanfloden — den samme flod, som Joshua, Elias og Elisa havde delt (og som Theudas havde påstået, han kunne dele).

Når Jesus træder op af Jordan, er det ikke kun floden, der deler sig: Det er hele himlen — med spejlbilledet af floden i sig — der flænges:

Markus 1,9 I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.
Markus 1,10 Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og Ånden dale ned over sig som en due;
Markus 1,11 og der lød en røst fra himlene: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!"

Jesus som barn
Jesus på badeferie

Biblen fortæller os lige fra starten af, at himlen bare det vand, der var over hvælvingen (1 Mosebog 1,7).

Jesus var ikke bare en profet - han var selve Universets Skaber. Derfor havde han fuldstændig kontrol over vand. Han kunne gå på vandet gennem stormvejr, han styrede fiskene i søen (Lukas 5,4-6), han bestemte hvad fiskene havde i munden (Matthæus 17,27), han kunne forvandle vand til vin, og han kunne stoppe store bølger ved at true ad dem (Matthæus 8,26-27).

Lukas 5,5: Men Simon svarede: 'Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.
Lukas 5,6: Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges.
Matthæus 17,27: ... gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på, og når du åbner dens gab, vil du finde en statér. Tag den og giv dem den for mig og dig.
Matthæus 8,26: Men han sagde til dem: "Hvorfor er I bange, I lidettroende?" Da rejste han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille.
Matthæus 8,27: Men folk undrede sig og sagde: "Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?"
1 Mosebog 1,7: Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.

I denne sektion vil vi kigge på de forskellige "vandkunstnere": Moses, Josva, Elias og Elisa.

Yderligere information


Fodnoter: (1)

Min oversættelse. Se siden om Den falske profet Theudas for den oprindelige tekst.