Guddommelig fødsel

Hvorfra kommer historierne om Jesus fra? En del af dem er taget fra Det Gamle Testamente.

Katolsk kunst: 24 tommer havenisseJesus er langt fra den første, der blev født under overnaturlige omstændigheder. Gud har før haft en "finger" med, når kvinder skulle gøres gravide.

Isak, Jakob, Esau, Josef, Benjamin, Samson og Samuel blev født af gamle eller ufrugtbare kvinder. Johannes Døberen overgik dem ved at blive født af en kvinde, der både var gammel og ufrugtbar, men Jesus overgik allesammen ved at blive født af en jomfru.

Ismaels mor fik besøg af en engel, der forudså sønnens fremtid, og fortalte, hvad barnet skulle hedde, og spåede om hans fremtid (1 Mosebog 16,7-13). Isaks far talte med Gud, der forudså sønnens fremtid, og fortalte, hvad barnet skulle hedde (1 Mosebog 17,19). Samsons mor fik besøg af en engel, der forudså sønnens fremtid (Dommerne 13,5). Johannes Døberens far fik besøg af en engel, der forudså sønnens fremtid, og fortalte, hvad barnet skulle hedde (Lukas 1,13-17). Jesus' mor fik besøg af en engel, der forudså sønnens fremtid og fortalte, hvad barnet skulle hedde (Lukas 1,31-33). Jesus' far fik en drøm, der forudså sønnens fremtid, og fortalte, hvad barnet skulle hedde (Matthæus 1,23).

1 Mosebog 16,11: Og Herrens engel sagde til hende: "Se, du er med barn; du skal føde en søn og give ham navnet Ismael, for Herren har hørt din lidelse.
1 Mosebog 16,12: Han skal blive et vildæsel af et menneske; hans hånd skal være vendt mod alle og alles hånd mod ham, han skal leve på tværs af alle sine brødre."
1 Mosebog 17,19: Men Gud sagde: "Nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere.
Dommerne 13,5: For du skal blive med barn og føde en søn. Der må aldrig komme en ragekniv på hans hoved; for drengen skal være Guds nasiræer lige fra moders liv. Han skal gøre de første skridt til at frelse Israel fra filistrene."
Lukas 1,13: Men englen sagde til ham: "Frygt ikke, Zakarias! For din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes.
[. . .]
Lukas 1,17: Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede."
Lukas 1,31: Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.
Lukas 1,32: Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone;
Lukas 1,33: han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige."

Lige efter fødslen måtte Jesusbarnet reddes fra Herodes' barnemord. Og den historie er også en gammel traver fra Det Gamle Testamente.

Flugten til Egypten

Spædbørnene myrdes. I baggrunden stikker Universets Hersker af til Egypten. Hasta la vista, Baby. (164 KB)
Flugten til Egypten

Kong Herodes den Store døde 4 år før Kristi fødsel. Alligevel påstår Matthæusevangeliet, at Herodes beordrede en massakre på alle nyfødte børn for at opfylde en af Matthæus' evindelige profetier.

For at undgå massakren stikker Universets Herre af til Egypten og opfylder derved endnu en af Matthæus' profetier, mens alle andre spædbørn bliver dræbt.

Historien om barnemordet og flugten til Egypten er tydeligvis opfundet af Matthæus for at vise, at Moses er en type på Jesus. Moses undslap som bekendt selv en massakre på børn:

2 Mosebog 1,22 Men Farao befalede hele sit folk: "Hver eneste dreng, der bliver født, skal I kaste i Nilen; men pigerne kan I lade leve."

Men Jesus var langt fra den første, der genoplevede Moses' historie om barnemordet. Andre kongesønner oplevede den samme historie og tjener derfor også som typer på Jesus

Hadad

Kong David havde dræbt alle mænd i Edom. Da Gud senere blev sur på Davids søn, Salomon, viste det sig, at Gud — sådan for en sikkerheds skyld — havde ladet en kongesøn overleve, så han kunne "lade ham fremstå":

1 Kongebog 11,14 Herren lod en modstander af Salomo fremstå; det var edomitten Hadad af kongeslægten i Edom.
1 Kongebog 11,15 Dengang David havde slået Edom, og hærføreren Joab drog op for at begrave de faldne, havde Joab slået alle mænd i Edom ihjel.
1 Kongebog 11,16 Joab og hele Israel var blevet der i seks måneder, indtil de fik udryddet alle mænd i Edom.
1 Kongebog 11,17 Men Hadad var flygtet til Egypten sammen med nogle edomitiske mænd af hans fars folk; Hadad var dengang ganske ung.
1 Kongebog 11,18 De brød op fra Midjan og kom til Paran, tog nogle mænd med sig fra Paran og kom til Egypten til Farao, Egyptens konge. Han gav ham et hus, sørgede for hans underhold og gav ham et stykke jord.
[. . .] [. . .]
1 Kongebog 11,21 Da Hadad i Egypten hørte, at David havde lagt sig til hvile hos sine fædre, og at hærføreren Joab var død, sagde han til Farao: "Lad mig rejse hjem til mit land."

Man må sige, at historien gentager sig selv: En kongesøn undslipper fra den gamle hersker, som myrder alle drenge. Baby-Moses gemte sig hos en egyptisk prinsesse, Baby-Hadad gemte sig hos en egyptisk Farao, og Baby-Jesus gemte sig i Egypten.

Type og anti-type. Kong Herodes dræber alle nyfødte, ligesom Dronning Atalja gjorde i Det Gamle Testamente.
Herodes barnemord

Moses gemmer sig (som voksen morder) og vender ikke tilbage, før »alle de mænd, der stræbte dig efter livet, er døde« (2 Mosebog 4,19), Habab gemmer sig og vender ikke tilbage, før »David havde lagt sig til hvile hos sine fædre og […] hærføreren Joab var død«, og Jesus gemmer sig og vender ikke tilbage, før »de, der stræbte barnet efter livet, er døde« (Matthæus 2,20).

Det er også en skæg formulering, Hadad bruger overfor Farao: »Lad mig rejse hjem til mit land«. Hvorfor den bryske kommando til Farao, der har været så flink at give Hadad husly i årevis? Det lyder som et ekko af Moses' »Lad mit folk gå«. Moses er en type på Hadad, ligesom både Moses og Hadad er typer på Jesus.

Kong Joash

En af Jesus' forfædre var Kong Joash, og han undslap også et barnemord (se billede til højre):

2 Kongebog 11,1 Da Akazjas mor Atalja så, at hendes søn var død, gav hun sig til at udrydde hele kongeslægten.
2 Kongebog 11,2 Men Josheba, datter af kong Joram og søster til Akazja, fik Akazjas søn Joash smuglet bort fra de kongesønner, som skulle dræbes, og hun anbragte ham og hans amme i sengekammeret. De skjulte ham for Atalja, så han ikke blev dræbt.
2 Kongebog 11,3 I seks år var han skjult hos hende i Herrens tempel, mens Atalja regerede i landet.

Endnu en gang gentager historien sig selv: En kongesøn undslipper fra den gamle hersker, som myrder samtlige drengebørn. Baby-Moses gemte sig hos en egyptisk prinsesse, Baby-Joash gemte sig hos en prinsesse, og Baby-Jesus gemte sig i Egypten.

Det pinlige er, at Joash er "faldet" ud af Jesus' stamtavle i Matthæusevangeliet. Matthæus kan åbenbart ikke lide, at der er andre forfattere end ham, der har brugt Moses som type på deres hovedperson.

Konklusion: Der er intet nyt under solen.

Yderligere information