Hvornår levede Jesus?

En af de ting, der gør det så svært at tage Jesus-myten alvorligt, er den totale mangel på konkrete oplysninger. Hvornår skulle Jesus have været blevet født? Hvilket år? Hvilken dato? I hvilken by? Hvad hed hans mor? Og hans farfar? Hvor gammel blev han? Hvor mange år missionerede han? Hvilket år døde han? Hvilken dato? Hvilken ugedag? hvilken måned? og hvilket år?

Ikke bare er oplysningerne spartanske og selvmodsigende — det er tydeligt, at den slags "verdslige" oplysninger slet ikke interesserer forfatterne.

Hvilket år blev Jesus født?

Hvornår levede Jesus?
Bibelsk malebog

Kun to af evangelierne, nemlig Matthæus og Lukas, omtaler Jesus' fødsel. Problemet er bare, at de to historier er meget modstridende:

Matthæus fortæller, om hvordan den gamle tyran, Herodes den Store, befalede et stort barnemord, fordi han var bange for, at det nyfødte Jesusbarn skulle skubbe Herodesklanen fra tronen.

Matthæus 2,16 Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd.

Jesu opstandelse Lukas fortæller, at Josef var 39-gange-tip-oldebarn af David, og at Kejser Augustus fik den skøre idé, at alle folk i hele verden skulle drage hen til deres stamfars by for at blive talt. Hele idéen med en folketælling er ellers normalt at tælle folk, hvor de bor, og ikke hvor deres 39-gange-tip-oldefar boede.

Lukas 2,1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.
Lukas 2,2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.
Lukas 2,3 Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

Man behøver ikke at være historieprofessor for at se, at det ikke hænger sammen; man behøver bare at spørge sig selv: "Hvem regerer i Judæa"?

Herodes den Stores ene søn, Antipatros, får sine to brødre, Alexander og Aristobulos, dømt til døden. Få dage før Herodes dør, bliver Antipatros også henrettet .
Herodes den Store, Antipatros, Alexander og Aristobulos

Hvis vi sætter årstal på, bliver det endnu værre. Herodes regerede fra år 37 før Kristi til år 4 før Kristi . Bemærk også i Matthæus-citatet foroven, at Herodes befalede, at »alle drenge på to år og derunder« skulle myrdes, hvilket tyder på, at der er gået lidt tid fra betlehemsstjernen og de vise mænd, før Herodes udstedte sine ordrer. Vi kommer altså til den besynderlige konklusion, at Jesus er født år 6 før Kristi Fødsel, og det endda kun, hvis vi forudsætter, at barnemordet var noget af det sidste, Herodes nåede i dette liv — og hvorfor skulle vi forudsætte det?

Herodes blev 70 år, og hans sidste levetid var domineret af en smertefuld sygdom og blodige opgør i familien. Historikeren Josephus fortæller detaljeret, hvordan Herodes led af feber, uudholdelig kløe, uophørlige smerter, opsvulmede ben, betændelser, orme, der krøb ud af kønsdelene, vejrtrækningsbesvær og kramper.(1) Hans svækkelse gjorde, at han måtte slås mod intriger fra sine egne sønner: Tre år før han døde, henrettede han sønnerne Alexander og Aristobulos (billedet til højre), og få dage før sin død henrettede han sønnen Antipatros. Den 70-årige Herodes har altså haft andet at tænke på, end en Messias, der først ville blive et problem om 20-30 år.

Den Herodes vi møder i Matthæusevangeliet er en snu og handlekraftig regent i sine velmagtsdage og ikke en smerteplaget olding. Den eneste grund til at kristne påstår, Jesus blev født aller-allersidst i Herodes' levetid, er, at det mindsker konflikten med Lukasevangeliet.

Lukas fortæller, at fødslen skete »mens Kvirinius var statholder i Syrien«. Det vil sige, at ikke bare var Herodes død, men hans søn, Arkelaos, var sat fra tjansen som leder af Judæa (se den historiske oversigt her). Kvirinius blev først statholder år 6 efter vor tidsregning.

Det var selvfølgelig ikke ualmindeligt den gang, at man ikke kendte den nøjagtige fødselsdato på fattigfolk. Men i tilfældet Jesus var fødslen ledsaget at engle, drømme, vise mænd fra Østerland, barnemord, betlehemsstjerne og jomfrufødsel, der altsammen burde hjælpe lidt på hukommelsen. Alligevel er der 12-42 års forskel på Matthæus' og Lukas' oplysninger, og det er vildt meget. Især af en bog, der bryster sig af at være ufejlbarlig.

Læs meget mere om Folketællingen og Jesus' fødsel og om Flugten fra Damaskus.

Hvilken dato blev Jesus født?

Det står der intet om i Bibelen. Det eneste vi ved er, at han blev ikke født i julen.

Hvor blev Jesus født?

Hvornår levede Jesus?
Jesus på vej til arbejde

Et barn er født i Betlehem. Halleluja. Men hvorfor blev han så kaldt Jesus af Nazaret? Det er kun Lukas og Matthæus, der hævder, at Jesus blev født i Betlehem, og deres beretninger er så modstridende, at mindst 1 af dem må være forkert. Markus og Johannes har ingen antydninger af, at Jesus af Nazaret skulle være født andre steder end lige præcis i Nazaret. Paulus og de andre epistel-forfattere nævner hverken Nazaret eller Betlehem. Historien om fødslen i Betlehem er tydeligvis frit opfundet for, at Jesus skulle opfylde endnu en profeti.

Uanset om Jesus hævdes at være født i Nazaret eller bare at have boet der, er det også et problem at denne by er fuldstændig ukendt. Nazaret var — ifølge Bibelen — stor nok til at have en synagoge, men alligevel omtales byen ingen steder uden for Det Nye Testamente, hverken i det Gamle Testamente, i Talmud eller af historikere som Josephus. Der findes en Nazaret by i dag, men den er nyere.

Læs meget mere om Nazaret og nazaræere.

Hvad hed Jesus' mor?

De tre synoptiske evangelier er enige om, at Jesus' mor hed Maria. Johannes fortæller derimod aldrig, hvad moren hedder. Det eneste Johannes fortæller er, at hendes søster hedder Maria:

Johannes 19,25 Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene.

Naturligvis er der ikke nogen lov, der forbyder, at begge søstre hedder Maria, men det er næppe sandsynligt. Hvis søsteren hedder Maria, må vi antage, at Jesus' mor ikke hedder Maria.

N.B.: Bibelselskabet laver deres sædvanlige fiksfakserier. Ved at slette ordet "og" og strø lidt kommaer ud med rund hånd får de skabt en tekst, der let kunne læses som om, at Jesus' moster og Maria, Klopas hustru var to eller tre forskellige kvinder (så der ialt er fire-fem kvinder ved korset).

Der er bare ikke meget at gøre. I den græske tekst står der "kai" (dvs. "og") to gange: Jesus' (anonyme) mor og moster Maria og Maria Magdalene. Igen må vi erkende, at den gamle oversættelse er mere hæderlig:

Johannes 19,25 Men ved Jesu Kors stod hans Moder og hans Moders Søster, Maria, Klopas's Hustru, og Maria Magdalene.
(Oversættelsen fra 1907)

Bemærk i øvrigt, at "hustru" ikke er med i den græske tekst. Man kan ikke ud fra teksten se, om Moster Maria er datter/søster/mor eller hustru til Klopas. Den oplysning må stå for Bibelselskabets regning.

Hvad hed Jesus' farfar?

Treenigheden i Lego: Gud (som er den samme som Jesus og Helligånden) sender Gabriel og Helligånden (som er den samme som Gud og Jesus) for at gøre Maria gravid med Jesus (som er den samme som Gud og Helligånden)
Lego: Herrens engel og Helligånden

Stamtavler er meget vigtige for kristendommen, så Jesus har ikke mindre end to slægtstavler, der naturligvis modsiger hinanden. Allerede ved Jesus' farfar, Josefs far, knækker filmen. Matthæus kalder Josefs far for Jakob, ligesom Josef og Jakob i 1. Mosebog, fordi han gerne vil gøre Moses til en type på Jesus. Lukas modsiger Matthæus og kalder farfaren for Eli.

Matthæus 1,15 Eliud til Eleazar, Eleazar til Mattan, Mattan til Jakob,
Matthæus 1,16 og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

Lukas 3,23 Jesus var omkring tredive år, da han begyndte sit virke. Han var, mente man, søn af Josef, som var søn af Eli,

I øvrigt var det et snydespørgsmål: Jesus er en del af Treenigheden, han er søn af Gud, men samtidig er han den samme som Gud. Når Jesus er sin egen far — det vil sige, Jesus er Jesus' far — så er han også sin egen fars far. Spørg din lokale præst.

Hvor gammel var Jesus?

Han var et sted mellem 30 og 55 år.

Hvor mange år missionerede Jesus?

Hvornår levede Jesus?
Jesus på vej til arbejde

Ifølge Markus, Matthæus og Lukas går der mindre end et år fra Jesus starter med at missionere, til han bliver korsfæstet. Der omtales nemlig kun en eneste påske — den hvor Jesus bliver korsfæstet.

Især Markus fortæller i et hæsblæsende tempo. Han er vild med ordet "straks", der optræder 10-12 gange alene i kapitel 1. Efter endnu to strakser i kapitel 2 er Jesus og disciplene ude i kornmarken (det er altså høsttid), efter et par strakser mere er der ikke frugt på figentræet (kapitel 11), og efter yderligere nogle strakser er det to dage før påske (kapitel 14).

Til sammenligning omtaler Johannesevangeliet to foregående påsker (Johannes 2,13 og Johannes 6,4), så hér varer historien altså mellem 2 og 3 år.

Johannes 2,13: Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem.
Johannes 6,4: Påsken, jødernes fest, var nær.

De gamle bibel-oversættelser, der byggede på Textus Receptus, havde en underlig formulering i Lukas 6,1:

Lukas 6,1 Men det skete på den næstførste Sabbat, at han vandrede igennem en Sædemark, og hans Disciple plukkede Aks og gned dem med Hænderne og spiste.
(Oversættelsen fra 1907)

I dag bygger moderne Bibler på den aleksandrinske tekst, og ordet "næstførste" er droppet sammen med 6.000 andre forfalskninger, men nogle (især amerikanere) mener, at "næstførste" — som altså ikke er med i Biblen længere — indikerer, at der er tale om en påskesabbat, og hvis man så forudsætter, at denne Lukas-påske ikke er en af de 3 påsker, som Johannes har nævnt (hvordan i alverden man så siden skulle kunne bevise dette), så kommer man op på 4 påsker, hvilket betyder, at Jesus har missioneret i 3½ år, hvilket er meget vigtigt (i Amerika), fordi man så kan henføre det til en profeti fra Daniel 9,26-27 om en salvet fyrste, der bringer slagtoffer til ophør midt i ugen, hvor en uge skal læses som syv år.

Daniel 9,26: Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi.
Daniel 9,27: Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv."

Men det er som sagt kun i Amerika. Læs meget mere om Daniels profeti.

Det skal tilføjes, at noget af det nærmeste vi kommer et øjenvidne, nemlig kirkefaderen Irenæus, pointerede, at Jesus naturligvis kunne have missioneret mange flere år, end det antal påsker, der omtales i Det Nye Testamente. Selv mente Irenæus, at Jesus blev over 50 år. Læs evt. mere om hvor gammel Jesus var.

Hvad År Foregår Historierne om Jesus?

Normalt siger man, at Jesus blev korsfæstet år 30-33, men Bibelen er ikke enig.

Johannes 2,20 Da sagde jøderne: "Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage?"

Herodes den Store havde startet genopbygningen af templet i Jerusalem i det attende år af hans regeringsperiode — dvs. år 20-19 f.v.t. Hvis der er blevet bygget på det i 46 år, må historien foregå år 27-28 (husk, at der ikke var noget år 0).

Alle fire evangelier er enige om, at Johannes Døberen var en forløber for Jesus, og at Jesus først startede sin mission, efter at Johannes blev dræbt. Men den historiske Johannes Døberen døde først omkring år 35-36.

Hvilken Dag i Måneden Døde Jesus?

Hvornår levede Jesus?
Jesus med dinosaur

Hvad har Jesus at gøre med Julen? Ifølge Johannes døde Jesus under den jødiske påske. Den jødiske påske varer en enkelt dag, og det er en vigtig del af Johannesevangeliet, at Jesus dræbes samtidig som påskelammet.

Ifølge Markus, Matthæus og Lukas døde Jesus dagen efter den jødiske påske. Den sidste nadver var netop påskelammet, og Jesus havde selv guffet lammet i sig dagen før korsfæstelsen.

Endnu engang ser vi, hvorledes den enkelte forfatter ændrer historien, så den kommer til at passe med hans egen dagsorden. Hang Jesus på korset, da påskelammet blev slagtet? Eller havde han selv spist lammet dagen før? Det lyder måske som en petitesse, men det betyder, at kristne ikke både kan acceptere Johannes' påstand, om at Jesus er verdens offerlam, og samtidigt kan tro på, at Jesus har indstiftet nadveren.

Se denne side for detaljer. I øvrigt kan korsfæstelsen ikke være sket under påsken.

Hvilken Ugedag Døde Jesus?

Det eneste, vi kan sige med sikkerhed, er, at Jesus ikke døde Langfredag.

Hvilken Måned Døde Jesus?

Hvornår falder påsken?
hare

Hvis de kristne nogensinde får klaret deres teologiske problem med, om Jesus blev korsfæstet den 14. eller 15. i måneden Nisan, kommer det helt store problem:

Den metoniske cyklus har 7 skudmåneder i løbet af 19 år. Der er en sammenhæng mellem denne cyklus og C-dur skalaen.
skala

Det jødiske kalenderår består af 12 måneder à 29-30 dage, og er dermed 11 dage kortere end solåret. Derfor indsætter man en skudmåned hvert 2-3 år, så året får 13 måneder. Nu om dage følger jøderne den såkaldte metoniske cyklus, med 7 skudmåneder hvert 19. år, og Internettet er fyldt med hjemmesider og programmer, der kan dividere med 19 og således beregne skudmåneder tusinder af år tilbage i tiden (billedet til højre).

Problemet er bare, at det med at beregne skudmånederne, er noget jøderne startede på ret sent. Muligvis blev den metoniske cyklus indført af Hillel II i år 358 — omtrent samme tid, som de kristne startede at beregne deres egen påske. I gamle dage skete det derimod ved observation af naturen, når forårsjævndøgnet nærmede sig: Byggens modenhed, frugternes modenhed på træerne, samt størrelsen af dueunger og lam. Hvis det jødiske råd vurderede, at kalenderen var for langt fremme i forhold til foråret, indsatte de en ekstra måned, så det nye kalenderår (og dermed påsken) blev udsat.(2)

Det vil sige, at når de kristne engang er færdige med at diskutere, hvilken dag i måneden Nisan Jesus døde, og hvad år det skulle være sket, kan de begynde at diskutere, hvilken dato i marts eller april det jødiske år startede det år. For at kunne beregne dette skal man altså bl.a. kende til størrelsen på dueunger og lammekid år 26-36.

Lad mig hjælpe de kristne lidt på vej: Ifølge Biblen var fignerne umodne få dage før påske, så det kunne tyde på, at det jødiske råd var lidt bagude med deres skudmåneder.

Se meget mere om reglerne for beregning af påskens dato.

Hvilket År Blev Jesus Korsfæstet?

Jesus kan ikke være blevet korsfæstet i påsken.
Solformørkelse

Man læser ofte skråsikre udtalelser om, at Jesus døde det og det år — typisk år 30 eller 33 — som om det var endegyldigt bevist.

Den enkle sandhed er, at vi ikke ved det som en konsekvens af de forrige punkter. Johannes påstår, at Jesus døde ved påskens start — dvs. den 14. dag i måneden Nisan, mens de synoptiske evangelier hævder, det skete dagen efter, altså den 15.

Samtidig er de fire evangelier rimeligt enige om, at korsfæstelsen skete op til en sabbat (dvs. på en fredag), men fredag kan ikke falde både den 14. og den 15. i samme måned i samme år. De kristne gør derfor ofte det, at de ignorerer Johannes og satser på at finde et år mellem 26 og 36 (hvor Pilatus var statholder), hvor den 14. Nisan faldt på en fredag. Det skulle så have været tilfældet år 30 og år 33.

Problemet er stadig de jødiske skudmåneder. Som sagt blev den metoniske cyklus indført meget sent — muligvis år 358. Hvis ikke vi har kendskab til størrelsen af dueunger og lam samt modenheden af byg og frugter for hvert eneste år før år 358, ved vi ikke, hvilke år det jødiske råd indførte en skudmåned. Når vi ikke ved, hvornår der blev indført en 30-dages skudmåned, ved man heller ikke, hvilke ugedage en given dato faldt på.

Uanset hvor store dele af Bibelen de kristne ignorerer, går kabalen ikke op.

Konklusion: I betragtning af de utrolige påstande Bibelen kommer med (genopstandelse, syndsforladelse o.l.), så er de målbare og verificerbare oplysninger horribelt sparsomme og selvmodsigende.

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2)

Herodes' sygdomme . . .: Josephus skriver:

5) Fra nu af bredte sygdommen sig til hele hans krop, og den kendetegnedes ved mange forskellige symptomer. Feberen var ikke særlig voldsom, men der kom en uudholdelig kløe over hele kroppen og uophørlige smerter i underlivet; hans ben svulmede op som hos en, der lider af vattersot, og i underlivet viste sig en betændelse; på kønsdelene udviklede der sig så en byld, hvorfra der krøb orme frem, desuden kunne han kun få vejret, når han sad op, og så endda kun med besvær, og han fik krampe i alle lemmerne. […]

[..]

7) […] For en kort tid bedredes nu Herodes' tilstand og stemning, men derefter pintes han af, at han ikke kunne tage næring til sig, og af en krampagtig hoste, og han bukkede nu helt under for smerterne og besluttede derfor at komme smerterne i forkøbet. Han tog da et æble og bad om en kniv, idet han plejede at skære æbler i stykker, når han spiste dem. Derefter så han sig om, om der var nogen, der kunne holde ham tilbage, og løftede den højre hånd for at dræbe sig selv. Men hans fætter Achiabos ilede til, greb ham i armen og forhindrede det. Der hørtes straks høje klageråb i paladset, som om kongen allerede var død.

Josephus: Den Jødiske Krig 1,33,5-7 (side 103) - oversat af Erling Harsberg. Museum Tusculanums forlag 1997

Skudmåneder . . .: Beslutningen blev truffet på grundlag af byggens modenhed, træernes frugter og forårsjævndøgn: »There are three signs which make it evident that the year should be intercalated: the premature state of the corn-crops, the undeveloped state of the tree products, and the lateness of the spring equinox. On the basis of any two of these they may intercalate, but not on one only« (Tosefta Sanhedrin 2.2).

Observationen skulle ske i Judæa, Transjordan og Galilæa: »On the basis of evidence derived from three countries used they to intercalate the year: Judaea, the land beyond Jordan, and Galilee. They may intercalate on the basis of two of these, but not of one only« (Tosefta Sanhedrin 2.3).

Andre rabbier inddrog også observation af dueunger og forårslam: »R[abbi] Jannai said in the name of Rabban Shimeon, the son of Gamaliel: He used to say: "In that the pigeons are still tender and the spring lambs thin, it is fitting in my opinion to add thirty days to this year"« (Tosefta Sanhedrin 2.5).

Kilde: Traktat Sanhedrin side 31-32.