Jesus som lovbryder

Når folk i dag tror, at Jesus har ændret loven og etableret en ny pagt, skyldes det især, at Jesus ikke gad følge Moseloven. Men her skal man passe på: Som ortodoks jøde og rabbi var det magtpåliggende for Jesus, at den gamle moselov blev holdt. Undtagelserne gjaldt kun for ham selv.

Jesus var fyldt med gode råd, som han ikke fulgte selv.

Sabbatten

For almindelige dødelige var der dødsstraf for at arbejde på sabbatten:

Gustave Doré: Jesus i kornmarken forklarer, hvorfor der gælder særregler for ham.
Jesus og hans disciple plukker korn

2 Mosebog 31,14 I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk.

Men dette forbud gjaldt naturligvis ikke for Menneskesønnen:

Matthæus 12,1 På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise.
Matthæus 12,2 Da farisæerne så det, sagde de til ham: »Se, dine disciple gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat.«
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 12,6 Men jeg siger jer: Her er noget større end templet!
Matthæus 12,7 Havde I fattet, hvad det betyder: 'Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer,' havde I ikke fordømt de uskyldige.
Matthæus 12,8 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten

"Menneskesønnen er herre over sabbatten". Dette vers præsenterer et problem for de kristne, der hævder, at Jesus har "opfyldt" Moseloven ved at være uden synd. Her siger Jesus jo netop, at han med fuldt overlæg har brudt et af De Ti Bud, fordi han er Guds søn, og fordi hans arbejde er utroligt vigigt: »Her er noget større end templet«.

Men hvad med os andre? Er vi også Menneskesønner, eller hvad? Læs mere om Jesus og sabbatten, del 1.

En anden gang beordrede Jesus en mand til at bryde reglerne:

Johannes 5,8 Jesus sagde til ham: "Rejs dig, tag din båre og gå!"
Johannes 5,9 Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag;
Johannes 5,10 derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt: "Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre."

At beordre andre til at bryde sabbatten er lige så ulovligt, som selv at bryde den. Men naturligvis gjaldt reglerne ikke for Guds søn:

Johannes 5,17 Men Jesus sagde til dem: "Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også."

Men hvad med os andre, der ikke er søn af Gud? Læs mere om Jesus og sabbatten, del 2 og om palmesøndag.

Fasten

Den sidste nadver. Ægte bodega-humor.
Den sidste nadver

En af de love, som Jesus selv fremhævede, var fasten:

Matthæus 6,16 Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.
Matthæus 6,17 Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt,
Matthæus 6,18 så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Lille sur engel Men bare fordi det var godt, var der jo ingen grund til, at han selv skulle overholde fasten:

Markus 2,18 Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?«
Markus 2,19 Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste.
Markus 2,20 Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste.

Hans disciple havde altså kun lov til at bryde fastereglerne, sålænge Jesus var hos dem.

Ær din far og din mor

Kristen tegneserie: Jesus afviser sin mor og sine brødre.
Jesus' mor og brødre

En anden Moselov, faktisk et af De Ti Bud, sagde, at man skulle ære sin far og mor. Igen var Jesus helt fremme i skoene:

Matthæus 15,3 Men han svarede dem: »Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld?
Matthæus 15,4 For Gud har sagt: 'Ær din far og din mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden'.

Og alligevel nægter Jesus at se sin mor, fordi han synes, hans nye legekammerater er sjovere:

Markus 3,31 Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte nogle ind til ham for at hente ham, men selv blev de stående udenfor.
Markus 3,32 Han sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham: »Se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig.«
Markus 3,33 Men han svarede dem: »Hvem er min mor og mine brødre?«
Markus 3,34 Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde: »Se, her er min mor og mine brødre.
Markus 3,35 For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor.«

Max-Ernst: Den velsignede jomfru afstraffer kristusbarnet foran tre vidner.
Max-Ernst, Jesus og Maria

"Hvem er min mor?" Er det ikke nok med al den forvirring om, hvem der er hans far?

Der var heller ikke meget respekt for hans mor ved brylluppet i Kana:

Johannes 3,2 Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.«
Johannes 3,3 Jesus sagde til hende: »Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.«

Og nu hvor vi snakker om at ære sin far og mor, var det også Jesus, der kom med disse guldkorn:

Lukas 14,26 Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Lukas 9,59 Og Jesus sagde til en anden: »Følg mig!« Men han svarede: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far
Lukas 9,60 Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige.«
Lukas 9,61 Og en anden sagde: »Jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme.«
Lukas 9,62 Jesus sagde til ham: »Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige.«

 
Guds hånd

Læs evt. mere om alle Jesus' gode råd, som han ikke fulgte selv, og om den mærkelige ed, Jesus brugte mod sin mor ved brylluppet i Kana.

Yderligere oplysninger