Jesus' gode råd

Jesus var god til at øse ud af sin visdom, men som så mange andre kloge folk, var han desværre ikke særlig god til at følge sine egne råd.

Elsk dine fjender

Lukas 6,27 Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer.
Lukas 6,28 Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer.

Venlige ord, men hvad så med folk, der ikke ønsker at høre på Jesus's disciple? Jesus med maskingevær

Matthæus 10,14 Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder.
Matthæus 10,15 Sandelig siger jeg jer: Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag end den by.

Johannes 8,43 Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord.
Johannes 8,44 I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.

Matthæus 10,33 Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.

Vi andre skal altså "velsigne dem, der forbander os", medens folk, der ikke vil høre på Jesus, ryger i det varmeste helvede (Se evt. Jesus som fredsfyrste).

Jesus sagde også, at enhver kristen skal hade sin far, mor, hustru, børn, brødre og søstre:

Lukas 14,26 Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Kristendommen i en nøddeskal: Elsk dine fjender, og had din far, mor, hustru, børn, brødre og søstre. Men på den anden (eller tredje) side: Hvis vi adlyder Jesus og hader vores brødre, er det også galt. Så kommer vi nemlig ikke i Himlen:

1 Johannes 3,15 Enhver, som hader sin broder, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig.

Den Gyldne Regel

Søde Jesus Jesus er kendt for Den Gyldne Regel:

Matthæus 7,12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

Kloge ord, som har været kendt i hundreder af år før Jesu fødsel - men Jesus fulgte ikke sit eget råd. Allerede i det næste vers modsagde han sig selv:

Matthæus 7,13 Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.
Matthæus 7,14 Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!

Tatovering Kun de færreste mennesker kommer i Himmelen - »der er få, som finder den« - størstedelen af menneskeheden skal torteres for evigt i Helvede. Hvem har skabt Helvede? Det har Jesus, han er jo den samme som Gud.

At tortere folk for evigt, er det modsatte af at "gøre mod andre, som man ønsker, at de skal gøre mod én". Jesus selv var kun 3 dage i dødsriget, så havde han fået nok.

Frygt ikke

Jesus sagde: "Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel".
Hvorfor sidder Paven så bag skudsikkert glas?
Paven bag skudsikkert glas

Jesus var meget modig på andres vegne;

Lukas 12,4 Og jeg siger til jer, mine venner: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre mere.
Lukas 12,5 Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte.

Markus 8,35 For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det.

Vi andre almindelige dødelige skal altså ikke frygte at blive slået ihjel. Men hvad med den almægtige Jesus selv:

Johannes 7,1 Derefter drog Jesus omkring i Galilæa; i Judæa ville han nemlig ikke være, fordi jøderne søgte at slå ham ihjel.

Johannes 10,39 Så ville de igen gribe ham, men han slap fra dem.

Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel.
Henrettelse ved stening

Johannes 11,53 Fra den dag af var de besluttet på at slå ham ihjel.
Johannes 11,54 Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim; dér blev han sammen med disciplene.

Matthæus 4,12 Da Jesus hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, drog han bort til Galilæa.

Matthæus 12,14 Men farisæerne gik ud og traf beslutning om at få ham slået ihjel.
Matthæus 12,15 Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men store folkeskarer fulgte ham, og han helbredte dem alle.

Lukas 4,29 de sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned.
Lukas 4,30 Men han banede sig vej imellem dem og gik.

Ikke mere Bullshit Hans opførsel var åbenbart for pinlig for de kristne. Prøv at sammenligne det samme vers i gamle og nye Bibler:

Johannes 8,59 Derfor optoge de Stene, for at kaste paa ham: men Jesus skjulte sig og gik ud af Templet og gik midt igjennem Mængden, og han undkom saaledes.
(Bibeloversættelse fra 1897)

I de gamle Bibler havde gode kristne forfalsket den græske originaltekst, så der stod, at Jesus tappert »gik midt igjennem Mængden, og han undkom saaledes«. Hvordan han kunne skjule sig, mens han gik midt gennem mængden samtidigt, får vi ingen forklaring på.

Denne forfalskning er fjernet i dag (se evt. de 6.000 forfalskninger). I den forrige oversættelse stod der derfor kun, at Jesus skjulte sig:

Johannes 8,59 Så toge de Sten for at kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gik ud af Helligdommen.
(Bibeloversættelse fra 1907)

I den moderne oversættelse har Bibelselskabet derimod lavet deres sædvanlige julelege. Ordet "ekrubê" kommer af "krypto" og oversættes ellers til hemmelig og skjult, men her bliver det pludselig oversat til "forsvandt", som om Jesus havde brugt sine magiske evner til at undslippe mængden istedet for bare at gemme sig som en kujon.

Johannes 8,59 Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen.
(Den autoriserede Bibeloversættelse fra 1992)

Vend den andens kind til

Jesus bliver i dag markedsført som en fredelig mand: HuskMitNavn: Vend den andens kind til

Lukas 6,29 Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med.

Dette råd er rent faktisk ret dårligt, da det opfordrer til forbrydelse. Det var da heller ikke et råd, han fulgte selv, efter at han var blevet arresteret:

Johannes 18,22 Da Jesus sagde det, var der en af tempelvagterne, som stod ved siden af, der gav ham et slag i ansigtet og sagde til ham: »Er det en måde at svare ypperstepræsten på?«
Johannes 18,23 Jesus svarede: »Har jeg sagt noget forkert, så bevis, at det er forkert; men er det rigtigt, hvorfor slår du mig så?«

Her fik han en chance for at leve op til sine egne ord, men i stedet for at vende den anden kind til — og få et slag til — gav han manden en irettesættelse.

Jesus var generelt betydeligt bedre til at vende den andens kind til - end til at være fredelig selv. Godt nok sagde ham:

Matthæus 26,52 Da sagde Jesus til ham: »Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd.

Jesus lærer børnene at skyde. . . men så modsagde ham sig selv:

Lukas 22,36 Da sagde han til dem: »Men nu skal den, der har en pung, tage den med, og ligeså tasken; og den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et.
Lukas 22,37 For jeg siger jer: På mig skal det skriftord opfyldes: "Og han blev regnet blandt lovbrydere." Og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig.«
Lukas 22,38 Da sagde de: »Herre, se, her er to sværd.« Han svarede: »Det er nok.«

Det var ellers den kappe, man bare kunne lade tyven tage - sammen med kjortlen (Lukas 6,29). Nu bruges den i stedet til at købe et sværd for.

Til gengæld fik Lukas opfyldt en profeti.

Ja, ja og nej, nej

Jesus opfordrede sine disciple til at være klare i spyttet og tale rent ud af posen: Holbein d. Ældre: Jesus for Pilatus

Matthæus 5,37 Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde.

Men hvordan gik det, da Pilatus stillede Jesus et klart ja/nej-spørgsmål?:

Matthæus 27,11 Jesus blev stillet for statholderen, og statholderen spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Jesus svarede: »Du siger det selv.«

Samtalen er noget længere i Johannesevangeliet:

Johannes 18,33 Pilatus gik ind i borgen igen; han kaldte Jesus for sig og sagde til ham: »Er du jødernes konge?«
Johannes 18,34 Jesus svarede: »Siger du det af dig selv, eller er det noget, andre har sagt dig om mig?«
Johannes 18,35 Pilatus svarede: »Er jeg måske jøde? Det er dit eget folk og ypperstepræsterne, som har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort?«
Johannes 18,36 Jesus svarede: »Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden.«
Johannes 18,37 Pilatus sagde til ham: »Så er du altså konge?« Jesus svarede: »Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst.«
Johannes 18,38 Pilatus sagde til ham: »Hvad er sandhed?«

Goddag mand. Økseskaft. Man begynder at forstå, at Pilatus vaskede sine hænder!

Der var heller ikke ret meget ja, ja, nej, nej over Jesus' lignelser.

Løgn

Alle hader en løgner, og ifølge Jesus var løgnere Satans børn, mens Jesus selv altid talte sandt:

Hvad siger Bibelen om pædofili?
Blyindfattet rude

Johannes 8,44 I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.
Johannes 8,45 Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke.

Hvordan var det nu med Jesus selv? Her er en af hans typiske udtalelser

Markus 11,22 Jesus sagde til dem: "Tro på Gud!
Markus 11,23 Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det.

Her beskriver Jesus lige præcist et mirakel, der ville kunne overbevise alle tilhørere en gang for alle om, at han vitterligt var Guds søn. Og det var ovenikøbet et mirakel, der den dag i dag ville kunne verificeres af moderne geologer. Dagens videnskabsmænd ville kunne konstatere, at der lå et bjerg i vandet, og at det havde en form, der fuldstændig svarede til det hul, hvor bjerget ifølge gamle kilder havde ligget.

Ikke desto mindre udførte Jesus aldrig dette mirakel. Det skyldes selvfølgelig, at Jesus havde så mange andre kloge ting, han skulle nå at gøre og sige, inden verden gik under. Men Jesus påstod også, at enhver kristen ville kunne udføre dette mirakel.

2.000 år er gået, og vi har stadig til gode at se en eneste kristen, der kan kommandere et bjerg til at løfte sig op og styrte i havet. Hvor længe skal vi vente? Hvorfor er der ikke en godhjertet kristen, der skynder sig at opfylde Jesus' løfte, så han ikke fremstår som løgner?

Jesus løj også for sine egne brødre:

Johannes 7,3 Hans brødre sagde da til ham: »Tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør.
Johannes 7,4 Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådanne ting, så vis dig for verden.«
Johannes 7,5 For ikke engang hans brødre troede på ham.
Johannes 7,6 Da sagde Jesus til dem: "Min tid er endnu ikke kommet, men jeres tid er det altid.
Johannes 7,7 Jer kan verden ikke hade, men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens gerninger er onde.
Johannes 7,8 Drag I op til festen, jeg drager ikke op til denne fest, for min tid er endnu ikke inde."
Johannes 7,9 Det sagde han og blev selv i Galilæa.

Vi bemærker, at »ikke engang hans brødre troede på ham«. Jesus lyver derefter for sine brødre, og fortæller, at han ikke har tænkt sig at komme til festivalen. Men allerede i næste vers tager han alligevel til festivalen »ikke åbenlyst, men i al hemmelighed«.

Johannes 7,10 Men efter at hans brødre var draget op til festen, så drog han også selv derop, ikke åbenlyst, men i al hemmelighed.

Det er stærk kost for de kristne. Men heldigvis er de kristne lige så gode til at lyve, som Jesus var. Så i gamle dage var Biblerne forfalskede:

Johannes 7,8 Drager I op til denne Høitid; jeg drager ikke endnu op til denne Høitid, thi min Tid er ikke endnu fuldkommet.
Bibel fra 1897

En from kristen havde forfalsket sin egen Guds ord og tilføjet »endnu«. Så kunne man lettere forklare, hvorfor Jesus alligevel rejste afsted 2 vers senere. Læs meget mere om de 6.000 forfalskninger.

De skriftkloge og farisæerne

Det Nye Testamente er smækfyldt med historier om de onde skriftkloge og de lige så onde farisæere. Hvad sagde Jesus om dem?

Matthæus 23,1 Da talte Jesus til skarerne og sine disciple
Matthæus 23,2 og sagde: "De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses' stol.
Matthæus 23,3 Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger.

Kristen tegneserie: Farisæerne spørger, hvorfor Jesus ikke vasker hænder før måltidet. Jesus ser ud til at give dem fingeren.
Jesus giver fingeren til farisæerne

Jesus sagde, at »farisæerne sidder på Moses' stol« — og han sagde vel at mærke ikke, at de havde tilranet sig Moses' stol. Og netop derfor skulle hans disciple gøre og overholde at, hvad farisæerne sagde: »Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde«.

Men hvordan opførte Jesus sig selv overfor farisæerne? Ja, burde være overflødigt at svare på, men her kommer alligevel et enkelt citat:

Lukas 11,39 Men Herren sagde til ham: »I farisæere renser bæger og fad udenpå, men indeni er I fulde af rovlyst og ondskab.
Lukas 11,40 Tåber! Han, som har skabt det ydre, skabte han ikke også det indre?
Lukas 11,41 Men giv det, der er indeni, som almisse; så er alting rent for jer.
Lukas 11,42 Ve jer, farisæere! I giver tiende af mynte og rude og af alle slags grønsager, men kommer let om ved ret og kærlighed til Gud. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes.
Lukas 11,43 Ve jer, farisæere! I holder af at sidde øverst i synagogen og lade jer hilse på torvet.
Lukas 11,44 Ve jer! I er som grave, der ikke er afmærkede, og som folk går hen over uden at vide det
Lukas 11,45 Da sagde en af de lovkyndige: »Mester, ved at sige sådan krænker du også os.«
Lukas 11,46 Han svarede: »Ve også jer, I lovkyndige! I læsser byrder på mennesker, som ikke er til at bære, men selv rører I dem ikke med en lillefinger
Lukas 11,47 Ve jer! I bygger gravmæler over profeterne, men det var jeres fædre, som slog dem ihjel.
Lukas 11,48 Altså er I vidner om jeres fædres gerninger og bifalder dem; for de slog dem ihjel, og I bygger gravmæler over dem.
Lukas 11,49 Derfor har også Guds visdom sagt: 'Jeg vil sende profeter og apostle til dem, og nogle af dem vil de slå ihjel og forfølge,
Lukas 11,50 så at denne slægt kan kræves til regnskab for alle profeternes blod, der er udgydt, fra verden blev grundlagt,
That is not the smell of Elizabeth Arden Lukas 11,51 lige fra Abels blod til blodet af Zakarias, som blev dræbt mellem alteret og templet.' Ja, jeg siger jer: Denne slægt skal kræves til regnskab for det.
Lukas 11,52 Ve jer, I lovkyndige! I har taget kundskabens nøgle. Selv er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har I hindret i det.«

Vred — med og uden Årsag

Gustave Doré: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen.
Jesus tempelrensningen

Fredsfyrsten opfordrede til, at man aldrig blev vred på "sin broder". Her er lidt fra hans berømte bjergprædiken:

Matthæus 5,22 Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild.

Men Jesus blev ofte vred på sine jødiske "brødre":

Johannes 2,15 Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde.

Markus 3,5 Han så rundt på dem med vrede, og bedrøvet over deres forhærdede hjerte sagde han til manden: "Ræk hånden frem!" Han rakte den frem, og hans hånd blev rask igen.

Og ikke bare blev han vred. Jesus sagde jo, at »den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild«. Og hvad sagde Jesus så lidt senere i det samme evangelium, til de farisæere, som han selv havde sagt, »sidder på Moses' stol«?

Matthæus 23,17 Blinde tåber, hvad er størst, guldet eller templet, der helliger guldet?

Ja, faktisk er alle, der ikke adlyder Jesus, tåber:

Matthæus 7,26 Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.

Hvad gør man så som god kristen, når ens Gud lige har dømt sig selv til Helvede? Man forfalsker da bare Guds ord. Sådan så Biblen ud i gamle dage:

Matthæus 5,22 Men jeg siger Eder, at hver den, som er vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; men hvo som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; men hvo som siger: du daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.
Bibel fra 1897

I gamle dage havde en kristen svindler tilføjet ordene »uden Aarsag«. Og selvfølgelig havde Jesus altid en god årsag, når han blev vred på sine brødre eller kaldte folk tåber. Jesus har altid ret. Læs meget mere om de 6.000 forfalskninger.

Moseloven: Ær din Far og din Mor

Jesus var glad for Det Gamle Testamente, som han påstod var fyldt med profetier om Jesus.

Men Mosebøgerne indeholder også Guds lov, Moseloven, med 613 forbud og påbud og dødsstraf for de mest latterlige småting, og Jesus hævdede, at denne lov gjaldt til evig tid. Jesus fremhævede selv et af buddene, ja faktisk et af De Ti Bud, :

Illustration fra bogen What the Bible Says About Child Training
Hvad siger Bibelen om børneopdragelse?

Markus 7,9 Og han sagde til dem: "Hvor kønt! I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering.
Markus 7,10 Moses har jo sagt: 'Ær din far og din mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.'

Markus 10,19 Du kender budene: 'Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!'"

Men samtidig krævede han, at hans disciple skulle hade deres far og mor:

Lukas 14,26 Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

For et almindeligt tænkende menneske lyder det jo ret selvmodsigende, men der findes faktisk Bibelordbøger på engelsk, der "forklarer", at på "bibelsk" betyder at hade "at elske mindre". Der er skam ingen selvmodsigelser i Bibelen, man skal bare give ordene en ny betydning.

Jesus gav heller ikke sine disciple lov til at vise deres forældre den sidste ære:

Lukas 9,59 Og Jesus sagde til en anden: »Følg mig!« Men han svarede: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far
Lukas 9,60 Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige.«

Så meget for Jesus' ævl om at »Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget.« (Matthæus 5,19).

Læs meget mere om Jesus og Moseloven, Jesus som lovbryder, Jesus og sabbatten, hvad Bibelen siger om børneopdragelse og Jesus' mærkelige ed til sin mor ved brylluppet i Kana.

Livet er jo mere end maden

Markus 11,12: "Næste dag, da de gik fra Betania, blev Jesus sulten."
Bibelen i LEGO, Jesus og figentræet.

Jesus mente ikke, at hans tilhørere skulle bekymre sig om at skaffe mad:

Lukas 12,22 Til sine disciple sagde han: "Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får tøj på kroppen.
Lukas 12,23 Livet er jo mere end maden, og legemet mere end klæderne.

Folk, der sultede, var salige:

Lukas 6,21 Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le.

Man var nødt til at faste for at kunne uddrive dæmoner:

Matthæus 17,21 Den slags fordrives kun ved bøn og faste."

Og man skulle ikke være dyster, når man fastede:

Matthæus 6,16 Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.

Ja, faktisk havde Jesus engang fastet 40 dage(!), før han blev sulten:

Matthæus 4,2 Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult.

Men da en morgen fik lyst til figner, og det ikke var sæson for figner, blev han splittergal og forbandede det stakkelse træ, så det visnede:

Matthæus 21,18 Da Jesus tidligt om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten.
Matthæus 21,19 Og da han fik øje på et figentræ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet end blade på det. Så sagde han til det: "Du skal aldrig i evighed mere bære frugt!" Og i det samme visnede figentræet.

Når ikke Jesus kan få figner, så er der heller ingen andre, der skal. Heller ikke de, der pænt havde ventet på figensæsonen.

Giv alt til de Fattige

Selvom Jesus hævdede, at Moseloven gjaldt til evig tid, var det ikke nok at holde alle 613 bud fordelt på 248 påbud og 365 forbud. Der manglede lige én ting til:

Jesus får salvet fødder.
Billede af Peter Rubens.
Jesus får pedicure

Markus 10,17 Og da Jesus gik ud på vejen, kom der én løbende og faldt på knæ for ham og spurgte: "Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?"
Markus 10,18 Jesus svarede ham: "Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud.
Markus 10,19 Du kender budene: 'Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!'"
Markus 10,20 Han sagde: "Mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom."
Markus 10,21 Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: "Én ting mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig!"
Markus 10,22 Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende.
Markus 10,23 Da så Jesus sig omkring og sagde til sine disciple: "Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige."
Markus 10,24 Disciplene var rystede over hans ord. Og Jesus sagde igen til dem: "Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige!
Markus 10,25 Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige."

Jesus forsøger at citere De Ti Bud, og det går ærligt talt ikke særligt godt. Han kan kun huske fem af dem, og så kommer han til at opfinde et ekstra bud: »du må ikke begå røveri«. Den unge mand erklærer straks, at han har holdt alle buddene — inklusive det bud, Jesus lige har opfundet — men Jesus fortæller ham, at der er et krav mere: Han skal også give alle alle sine penge til de fattige. Ellers kommer kamelen ikke gennem nåleøjet.

Andre gange var Jesus mere fleksibel og kunne nøjes med 50%:

Kristen tegneserie: 50% er nok.
Tolderen Zakæus og Jesus

Lukas 19,8 Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: "Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage."
Lukas 19,9 Da sagde Jesus om ham: "I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn.

Hvor meget gav Jesus selv til de fattige? I de første 30-50 år af sit liv arbejdede han som tømrer, men hvis han har indført en form for overskudsdeling og økonomisk demokrati på sit værksted, ja så har Bibelen glemt at fortælle det. Da han begyndte at missionere, gav han aldrig en øre væk, men levede selv på nas og lod sig opvarte af de rige mænds slaver.

Ved påsketid hørte hans disciple forkert:

Johannes 13,29 Men da Judas stod for pengekassen, mente nogle, at Jesus havde sagt til ham: "Køb, hvad vi har brug for til festen," eller at han skulle give noget til de fattige.

Apostlene troede, Jesus sagde, at Judas skulle give "noget" til de fattige. Denne hørefejl er meget afslørende, for de ville ikke have begået den, hvis de allerede have givet "noget".

Jesus selv gav altså hverken 100% eller 50% eller bare "noget" til de fattige. Og hvad var hans holdning til de fattige?

Markus 14,3 Da han var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved.
Markus 14,4 Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: "Hvorfor ødsle sådan med olien?
Markus 14,5 Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige." Og de overfusede hende.
Markus 14,6 Men Jesus sagde: "Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig.
Markus 14,7 De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid.

Jesus bliver salvet med en salve til over 300 denarer. Ifølge Bibelen er en denar en dagløn for en arbejder (Matthæus 20,1-2), så det er altså næsten en hel årsløn, Jesus brænder af på hårbalsam her.

Matthæus 20,1: For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård.
Matthæus 20,2: Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård.

»De fattige har I jo altid hos jer«. Ja, det tror pokker — med den slags profeter.

Det er ovenikøbet en af de få replikker, som både findes i de synoptiske evangelier og i Johannesevangeliet (12,8). Dermed er det en af de bedst dokumenterede udtalelser fra den historiske Jesus.

Johannes 12,8: De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid."

Konklusion: Enhver klovn kan give gode råd.

Yderligere oplysninger