Jesus og Moses

Hvorfra kommer historierne om Jesus fra? En del af dem bygger på historierne om Moses. Moses er en type på Jesus. Matthæus ser Jesus som den nye Moses, og derfor sørger han for, at Jesus' liv og gerninger minder om Moses'.

Matthæus

Type og anti-type. Kong Herodes dræber alle nyfødte, ligesom Dronning Atalja gjorde i Det Gamle Testamente. Læs mere om den gamle traver i Bibelen.
Herodes barnemord
Josef bringer Jesus til Egypten, ligesom Josef i Det Gamle Testamente fik Jakobs hus til Egypten.
Albrecht Dürer

Matthæus er den mest jødiske af de fire evangelier, og han forsøger at få Jesus til at minde om Moses. Han tilføjer en masse episoder / detaljer, som ikke bekræftes af nogen anden evangelist (eller af nogen historiker for den sags skyld). Disse ekstra oplysninger tjener til at skabe en parallel mellem Moses og Jesus

Matthæusevangeliet starter med en stamtavle, sådan som der er mange af i Mosebøgerne: »Slægtsbog for Jesus Kristus«. På græsk er ordene: "biblos geneseôs iêsou christou", hvilket peger på 1 Mosebog, der på græsk (og engelsk) hedder "Genesis".

I Markusevangeliet har Jesus ikke nogen far (det er derfor, han bliver adopteret ved dåben). I Matthæusevangeliet har Jesus derimod fået en far, som Matthæus kalder Josef efter patriarken i Første Mosebog. Begge Josef'er havde en far, der hed Jakob.

Jesus' far spiller en vigtigt rolle i starten, hvor han modtager tre drømme (Matthæus 1,20-23; 2,13-14; 2,19-21). På samme måde var Josef i Første Mosebog også en drømmetyder, der tydede tre drømme (1 Mosebog 37,5-11; 40,1-23; 41,1-36).

Første Mosebog slutter med, at Josef bringer sin familie (det gamle Israel) i sikkerhed i Egypten, på samme måde som Jesus' far, Josef, bringer sin familie (det nye Israel) i sikkerhed i Egypten. (billedet til højre).

Ifølge Matthæus undslap den spæde Jesus Herodes' barnemord, ligesom Moses undslap Farao's barnemord (og ligesom Hadad og Joash). Ifølge Matthæus tager Jesus til Egypten, ligesom Moses også var i Egypten. Både Jesus og (den voksne) Moses flygter, indtil de får at vide, at dem der efterstræber dem er døde.

Flugten til Egypten sker om natten: »Stå op […] Og han stod op, og mens det endnu var nat« (Matthæus 2,13-14). Her skaber forfatteren en parallel til dengang jøderne i sin tid flygtede fra Egypten om natten »Den nat stod Farao og alle hans hoffolk op« (2 Mosebog 12,30), »en vågenat for Herren […] Denne nat skal alle israelitter, slægt efter slægt, våge for Herren« (2 Mosebog 12,42).

Matthæus 2,13: Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel."
Matthæus 2,14: Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten.
Matthæus 2,19: Da Herodes var død, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten
Matthæus 2,20: og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der stræbte barnet efter livet, er døde."
Matthæus 2,21: Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land.
2 Mosebog 12,30: Den nat stod Farao og alle hans hoffolk op, ja, alle egypterne, og der lød et højt skrig i Egypten, for der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde.
2 Mosebog 12,42: Det blev en vågenat for Herren, så han kunne føre dem ud af Egypten. Denne nat skal alle israelitter, slægt efter slægt, våge for Herren.
Biblia Pauperum. Tre typer på dåben.
Til højre: Moses leder Israel ud af Egypten, mens faraos mænd drukner. Bemærk, de røde striber, der antyder Det Røde Hav.
Til venstre: Moses' budbringere (hvoraf den ene hedder Jesus) vender tilbage med druer fra den anden side af Jordan. Kun gennem dåben kan Israel komme til det forjættede land.
I midten: Jesus døbes.
Tre typer på dåben

Da Jesus' familie har gemt sig et ukendt antal år i Egypten, fortæller Herrens Engel dem, at der ikke længere er fare: »For de, der stræbte barnet efter livet, er døde« (Matthæus 2,19-21). Det var samme besked, Moses i sin tid fik, dengang han var landflygtig: »for alle de mænd, der stræbte dig efter livet, er døde« (2 Mosebog 4,19). Matthæus skriver ovenikøbet ordene i flertal, "de" og "døde", selvom Herodes er den eneste, der er død i Matthæus' version af historien.

2 Mosebog 4,19: Og Herren sagde til Moses i Midjan: "Vend tilbage til Egypten, for alle de mænd, der stræbte dig efter livet, er døde."

Hjemturen sker også om natten. Rent logisk har det ingen hast, nu hvor Herodes er død, men det er åbenbart vigtigt, at historien gentager sig: »Stå op […] Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land« (Matthæus 2,19-21). Matthæus skærer selv denne parallel ud i pap, når han siger, at Jesus har opfyldt en profeti af Hoseas: »Fra Egypten kaldte jeg min søn«.

Moses førte Israel gennem havet, hvilket er en type på Jesus' dåb (se også billedet til højre). Paulus kalder explicit turen gennem Det Røde Hav for en dåb:

1 Korinther 10,1 Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet
1 Korinther 10,2 og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet

Ude i ørkenen fastede Moses 40 dage på bjerget, før Gud gav ham De Ti Bud: »jeg blev på bjerget i fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke« (5 Mosebog 9,9). Jesus opholdt sig i fyrre dage i ørkenen, hvor han »havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter« (Matthæus 4,2), før han gik op på bjerget og nyfortolkede Moseloven i sin berømte Bjergprædiken.

Under de 40 dage i ørkenen blev Jesus ifølge Matthæusevangeliet fristet tre gange af Satan. Dette er en gentagelse af de tre gange jøderne fristede Moses. Lad os se lidt nøjere på de tre fristelser:

5 Mosebog 9,9: Det var, dengang jeg gik op på bjerget for at hente stentavlerne, tavlerne med den pagt, Herren havde sluttet med jer; jeg blev på bjerget i fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke,
Markus 1,13: Og i fyrre dage var han i ørkenen og blev fristet af Satan; han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham.
Matthæus 4,2: Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult.

Fristelse nr. 1 - Mennesket lever ikke af brød alene

I Markusevangeliet sulter Jesus ikke i ørkenen, for »englene sørgede for ham«.
Kristen tegneserie

Næppe er jøderne ude i ørkenen, før de klager over Gud og Moses:

2 Mosebog 16,3 Gid vi var døde for Herrens hånd i Egypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os mætte! Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne forsamling dø af sult.

Gud giver dem manna at spise - eller som der står i 5. Mosebog, hvor historien genfortælles:

5 Mosebog 8,3 Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund.

I Matthæus' parallel-historie om Jesus, bliver Jesus først fristet med brød, og han svarer Satan ved at citere fra brød-episoden i Mosebøgerne:

Matthæus 4,3 Og fristeren kom og sagde til ham: "Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød."
Matthæus 4,4 Men han svarede: "Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.'"

Dette gælder for alle tre fristelser: Matthæus følger rækkefølgen i Anden Mosebog, mens selve citatet er fra den parallelle beretning i Femte Mosebog.

Fristelse nr. 2 - Du skal ikke udæske Herren

Djævelen tilbyder Jesus hele verden.
Fristelse

Jøderne er straks på banen igen med at friste Moses - eller udæske ham, som det hedder i Det Gamle Testamente:

2 Mosebog 17,2 rettede de anklage mod Moses og sagde: "Skaf os vand at drikke!" Moses svarede: "Hvorfor retter I anklage mod mig? Hvorfor udæsker I Herren?"
[.. .. ..][. . .]
2 Mosebog 17,7 og han kaldte stedet Massa og Meriba, fordi israelitterne kom med anklager, og fordi de udæskede Herren og sagde: "Er Herren hos os eller ej?"

Moses' svar ifølge Femte Mosebog:

5 Mosebog 8,3 I må ikke udæske Herren jeres Gud, sådan som I gjorde ved Massa.

Jesus' svarer på Djævlens anden fristelse ved at citere Moses' anden fristelse:

Matthæus 4,7 Jesus sagde til ham: "Der står også skrevet: 'Du må ikke udæske Herren din Gud.'"

Fristelse nr. 3 - Du skal tilbede din Gud

Bibelen i Lego, Aron støber guldkalven.
Lego: Aron og guldkalven

Moses' tredje fristelse sker, da han er ved at få De Ti Bud af Gud. Da Moses har stået på bjerget i fyrre dage og fyrre nætter, svigter jøderne Gud og danser rundt om guldkalven.

5 Mosebog 10,10 Jeg havde stået på bjerget i fyrre dage og fyrre nætter ligesom forrige gang, og også denne gang bønhørte Herren mig; han ville ikke tilintetgøre dig.
[.. .. ..] [. . .]
5 Mosebog 10,12 Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl,
[.. .. ..] [. . .]
5 Mosebog 10,20 Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sværge.

Jesus svar på den tredje fristelse er da også at citere Mosebøgerne:

Matthæus 4,10 Da svarede Jesus ham: "Vig bort, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.'"

Da jøderne er færdige med at plage Moses, går han op på bjerget og modtager to nye tavler med De Ti Bud (de forrige tavler havde han jo smadret i raseri). Umiddelbart efter at Djævlen er færdig med at plage Jesus, går Jesus op på bjerget og genfortolker De Ti Bud i sin Bjergprædiken

Episoderne sker oven i købet i samme rækkefølge, som denne tabel viser:

MosesJesus
1 Mosebog 37Josef, søn af Jakob, får i en drøm at vide, at han skal være konge. Matthæus 1,20Josef, søn af Jakob, får i en drøm at vide, at hans søn skal være konge
1 Mosebog 37Josef, ser i en drøm solen, månen og 11 stjerner bøje sig for ham - den kommende konge. Matthæus 2,13Josef, ser en stjerne stå stille over hans søn - den kommende konge..
1 Mosebog 45-50Josef fører sin familie, det Gamle Israel, i sikkerhed i Egypten Matthæus 2,13Josef fører sin familie, det Nye Israel, i sikkerhed i Egypten
2 Mosebog 1Farao dræber alle drengebørn Matthæus 2,16Herodes dræber alle drengebørn
2 Mosebog 4"alle de mænd, der stræbte dig efter livet, er døde." Matthæus 2,20"de, der stræbte barnet efter livet, er døde."
2 Mosebog 12Fra Egypten til Israel om natten Matthæus 2,21Fra Egypten til Israel om natten
2 Mosebog 14Det Gamle Israel går gennem vand (dåb) Matthæus 3,13Jesus (det Nye Israel) bliver døbt
2 Mosebog -- Moses og det Gamle Israel er 40 år i ørkenen Matthæus 4,2Jesus er 40 dage i ørkenen
2 Mosebog 16 Jøderne frister Moses med brød Matthæus 4,4Djævelen frister Jesus med brød
2 Mosebog 17 "Du skal ikke udæske Herren" Matthæus 4,7"Du skal ikke udæske Herren"
2 Mosebog 32 "Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene". Matthæus 4,10"Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene."
2 Mosebog 34 Op på bjerget og modtage De Ti Bud en gang til. Matthæus 5-7Op på bjerget og genfortolke De Ti Bud.

Josephus og Moses

Historikeren Josephus
Josephus

Her skal man som altid huske på, at de bøger, der i dag er samlet i Bibelen, kun repræsenterer en enkelt tradition. Historikeren og præstesønnen Josephus genfortæller hele Det Gamle Testamente for sine romerske læsere, og hans version af historien om Moses ligger langt tættere på Matthæusevangeliet, end den der står i vores Bibler.

I den version, vi læser i Bibelen, befaler Farao en generel udryddelses af de hebraiske drengebørn (hvorfor i øvrigt kun drenge?). Derimod fortæller Josephus, at en af Faraos skriftkloge havde spået om fødslen af et barn, der ville frelse sit folk. Det vil sige, at Faraos' barnemord var et målrettet forsøg på at dræbe Moses, ligesom Matthæus lader Kong Herodes blive advaret af sine skriftkloge til at forsøge at dræbe Jesus.

2. 205 While they were in this state, something came up that made the Egyptians even keener to extinguish our nation. One of their sacred scribes, adept at foretelling the future, told the king that about this time an Israelite child would be born who if he were reared, would bring down the Egyptians' rule and raise up the Israelites. He would excel all people in virtue and win a glory that would be remembered through all ages.
206 This was so feared by the king that, following the man's opinion, he ordered them to throw every male child born to the Israelites into the river and destroy it. Besides, the Egyptian midwives should watch the Hebrew women in labour and observe what is born,
(Josephus, Jødernes Oldtid, bog 2, kapitel 9, afsnit 2)

Josephus fortæller også, at Moses' far fik besøg af Gud i drøm, inden Moses blev født. Den detalje kopierede Matthæus også, da han lod Herrens engel tale til Josef i en drøm. Matthæus er vild med drømme; faktisk griber drømme ind i handlingen i Matthæusevangeliet ikke mindre end seks gange.

Jesus (til højre) bliver fristet af Djævelen. Dansk bog fra 1531.
Jesu fristelser


3. 210 Amram, one of the noblest of the Hebrews, feared that his whole nation would die out for lack of young men to carry it on, and was agitated as his wife was with child and he did not know what to do. […] 212 And God had mercy on him and listened to his prayer, standing beside him in his sleep and urging him not to despair of his favour in the future.

[…]
4. 217 When the vision had told him of these things, Amram woke up and told it to Jochebed his wife, and their fear increased due to the prediction in Amram's dream. They were anxious, not only for the child, but about the great prosperity that was to come.
(Josephus, Jødernes Oldtid, bog 2, kapitel 9, afsnit 3-4)

Vi ved selvfølgelig ikke, om Matthæus har læst Josephus, eller om de har brugt den samme kilde, men parallellerne er tydelige nok: Matthæus har bare behøvet at erstatte Moses med Jesus, Farao og hans skriftkloge med Kong Herodes og hans skriftkloge, og Moses' far og mor med Josef og Maria.

Maria er i øvrigt samme navn som Moses' storesøster, Mirjam. Den var hende, der reddede baby-Moses, dengang han vuggede rundt på Nilen i en sivkurv.

Moses mor var flere hundrede år gammel, men de jødiske rabbier havde en forklaring: Moses forældre havde ladet sig skille og bagefter blive gift igen. Derved var Moses' mor ved et mirakel blevet som en ung kvinde igen. Intet af dette står i Bibelen, men det medfører, at Moses — ligesom Jesus — var født af en jomfru.

Konklusion: Dele af historierne om Jesus bygger over historierne om Moses. På den måde præsenterer Matthæus Jesus som Moses' efterfølger.

Yderligere information