Jesus' lignelser

Lignelsen om de ti jomfruer
10 jomfruer

Kristne mennesker har mange fortolkninger af Jesus' forskellige lignelser og parabler - og det er ikke så mærkeligt - der var nemlig heller ingen, der forstod dem på hans tid - ikke engang hans egne disciple. Lad os tage et par eksempler:

Johannes 2,19 Jesus svarede dem: »Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage.«
Johannes 2,20 Da sagde jøderne: »Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage?«
Johannes 2,21 Men det tempel, han talte om, var hans legeme.

Johannes 4,32 Men han sagde til dem: »Jeg har mad at spise, som I ikke kender til.«
Johannes 4,33 Da sagde disciplene til hinanden: »Mon nogen har givet ham noget at spise?«
Johannes 4,34 Jesus sagde til dem: »Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk.

Johannes 6,51 Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.«
Johannes 6,52 Så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde: »Hvordan kan han give os sit kød at spise?«

Johannes 8,27 De forstod ikke, at han talte til dem om Faderen.

Johannes 10,6 Med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om.

Er Guds Rige åbenbaret for spædbørn?
Jesus røgelse

Johannes 11,12 Disciplene sagde til ham: »Herre, hvis han sover, kommer han sig.«
Johannes 11,13 Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn.
Johannes 11,14 Da sagde Jesus ligeud til dem: »Lazarus er død.«

Johannes 16,17 Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?«
Johannes 16,18 De sagde altså: »Hvad mener han med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om

Matthæus 13,36 Da lod Jesus skarerne gå og gik hjem. Og hans disciple kom og bad ham: »Forklar os lignelsen om ukrudtet på marken.«

Matthæus 16,8 Da Jesus blev klar over det, sagde han: »Hvorfor siger I til hinanden, I lidettroende, at det er, fordi I ikke har brød med?
[.. .. ..][. . .]
Matthæus 16,11 Hvorfor fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød? Men tag jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej.«
Matthæus 16,12 Da forstod de, at han ikke sagde, at de skulle tage sig i agt for surdej til brød, men for farisæernes og saddukæernes lære.

Lukas 12,41 Peter spurgte: »Herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle?«

Johannes 16,25 Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen.

Markus 9,32 Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham.

Forklaringen

Til sidst blev det for meget for hans egne disciple. De var nødt til at spørge ham:

Markus 4,10 Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne.
Markus 4,11 Og han svarede dem: »Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser,
Signorelli: De fortabte Markus 4,12 for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse
Markus 4,13 Og han sagde til dem: »Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser?

Lignelserne måtte ikke forstås. Denne "forklaring" er lige så uforståelig som lignelserne: Gud sender sin enbårne søn til jorden, for at frelse menneskeheden - og så taler Sønnen i gådesprog, som ingen folk forstår, med det udtrykkelige formål, at menneskerne ikke skal kunne finde frelse!

Og lignelserne må have været svære at forstå. Jesus fortæller i vers 11, at »Til jer er Guds riges hemmelighed givet«, men alligevel må han to vers senere konstatere, at de dumme disciple stadig intet fatter: »Forstår I ikke denne lignelse?«

Markus fortæller videre i samme kapitel:

Markus 4,34 han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple.

Alt hvad Jesus sagde var lignelser, der bevidst var uforståelige. De skulle kun kunne forstås af de udvalgte til frelsen, nemlig Israels får.

Konklusion: Hvis du ikke forstår en lignelse, er det ikke, fordi du er dum. Det er bare ikke Guds mening, at du skal frelses.

Yderligere information