Var Jesus født af en jomfru?

Bibelen i Lego. Gabriel til Maria: "Helligånden skal komme over dig".
Lego: Herrens engel og Helligånden

Jomfrufødsler er meget almindelige blandt guder, gudinder og kejsere, men lad os prøve at kigge på historien, som den er skrevet i Det Nye Testamente.

Af de fire evangelier er to af dem tavse om Jesus' fødsel. I Markusevangeliet nævnes faderen/Josef overhovedet ikke. I Johannes nævnes Josef, men vi får til gengæld aldrig at vide, hvad moderen hedder bortset fra, at hun i al fald ikke hedder Maria.

Matthæus og Lukas beskriver begge Jesus' fødsel, men det er kun Matthæus, der entydigt påstår, at Jesus blev født af en jomfru.

Her skal vi ikke kigge på selve beretningerne om Jesus' fødsel, men derimod kigge på, hvordan denne fantastiske begivenhed har påvirket (eller rettere: ikke har påvirket) resten af historien. Som vi vil se, var der mange, der havde "glemt" en masse detaljer. Hverken forældrene, familien, vennerne, præsterne eller apostlene kendte noget til Jesus' "guddommelige" undfangelse:

Jesus' forældre

Maria og Josef, der ellers er de eneste, der har set englene, må have glemt det hele igen 33 dage senere. Da blev den spæde Jesus nemlig lovprist af Simeon i Jerusalem:

Gustave Doré. Den unge Jesus i templet.
Jesus i templet

Lukas 2,27 Tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven,
Lukas 2,28 tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud:
Lukas 2,29 Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
Lukas 2,30 For mine øjne har set din frelse,
Lukas 2,31 som du har beredt for alle folk:
Lukas 2,32 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.
Lukas 2,33 Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham.

Jesus bliver lovprist, og hans far og mor undrer sig. Hvordan kan Josef undre sig, når Herrens engel havde fortalt ham det hele i en drøm? Hvordan kan Maria undre sig, når Gabriel lige har sagt det samme? Og hvorfor kalder forfatteren nu dem for "forældre" og Josef for "hans far"? Hovsa!

I de gamle Bibler var en af disse fortalelser "rettet".

Lukas 2,33 Og Joseph og hans Moder forundrede sig over de Ting, som bleve sagte om ham.
(Bibel fra 1897)

I dag bygger vores Bibler ikke længere på Textus Receptus, og derved er utallige forfalskninger fjernet fra biblerne. Se evt. 6.000 eksempler her og her.

Tilbage til Jesus. Som 12-årig forsvandt han ind i templet:

Lukas 2,41 Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten.
[.. .. ..] [...]
Lukas 2,43 Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det.

Josefs drøm
Josefs drøm

Her har forfatteren igen glemt, at Josef og Maria ikke var Jesus forældre. Heldigvis har fromme kristne igen været hurtige til at forfalske teksten (læs mere om de 6.000 forfalskninger). Sådan lød det i Bibelen i næsten 2.000 år:

Lukas 2,43 Og der de havde tilendebragt de Dage, og de droge hjem igjen, blev Barnet Jesus i Jerusalem, og Joseph og hans Moder vidste det ikke.
(Bibel fra 1897)

Tilbage til Jesus og hans forældre:

Lukas 2,46 og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål.
Lukas 2,47 Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav.
Lukas 2,48 Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: »Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige.«

"Forældrene" blev »slået af forundring« over, at Jesus er mere klog end andre forældres børn, og Maria siger: »Din far og jeg har ledt efter dig«. Maria kommer til at kalde Josef for "din far". Hovsa igen!

Jesus' familie

Endnu værre blev det, da Jesus begyndte at prædike:

Markus 3,21 Og da hans slægtninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv.

Man skulle forvente, at reaktionen blandt Jesus' slægtninge ville være noget á la: "Halleluja, Gabriel talte sandt" - men deres reaktion var: "han må være tosset"!

Johannes 7,3 Hans brødre sagde da til ham: »Tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør.
Johannes 7,4 Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådanne ting, så vis dig for verden.«
Johannes 7,5 For ikke engang hans brødre troede på ham.

Nå, så »ikke engang hans brødre troede på ham« - hvorfor skulle vi andre så tro på, at Jesus var noget specielt?

Leonardo da Vinci. Jesus og Johannes Døberen som børn.
Jesus og Johannes Døberen

En af Jesus' familie var Johannes Døberen. Lukasevangeliet gør det meget klart, at Jesus' og Johannes' mødre var slægtninge (Lukas 1,36), faktisk boede Maria 3 måneder hos Johannes' mor, Elisabeth, mens Elisabeth bar på Johannes (Lukas 1,39-56), Ja, vi læser sågar (Lukas 1,41), at Johannes (medens han var foster) "sprang i sit mors liv" af glæde, da han hørte om Mariæ bebudelse. Dette er i øvrigt et citat, abortmodstandere trækker frem igen og igen.

Lukas 1,36: Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned;
Lukas 1,39: I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland;
Lukas 1,40: hun gik ind i Zakarias' hus og hilste Elisabeth.

[. . .]

Lukas 1,56: Maria blev hos hende hen ved tre måneder og vendte så hjem.
Lukas 1,41: Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden

Johannes burde derfor være 100% klar over, at Jesus er Guds søn, men han har tilsyneladende også glemt det et par kapitler senere i samme evangelium:

Lukas 7,18 Johannes fik alt dette at vide af sine disciple. Han kaldte to af dem til sig
Lukas 7,19 og sendte dem til Herren for at spørge: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?«

»Skal vi vente en anden«? Hvor mange andre kendte Johannes i sin nærmeste familie, der var Guds enbårne, jomfrufødte søn? Og havde Johannes allerede glemt de mirakler, der skete ved Jesus' dåb?

Jesus' bekendte

Har naboerne allerede glemt stjernen over Betlehem?
Stjernen over Betlehem

Matthæus og Lukas er de eneste, der påstår, at Jesus er jomfrufødt, og pudsigt nok er det også kun Matthæus og Lukas, der forsyner Jesus med et par selvmodsigende stamtavler, hvilket er ret tåbeligt, da Guds søn ikke kan have nogen stamtavle.

Lukas indleder sin stamtavle med at fortælle, at folk troede Jesus var søn af Josef:

Lukas 3,23 Jesus var omkring tredive år, da han begyndte sit virke. Han var, mente man, søn af Josef, som var søn af Eli,
Lukas 3,24 søn af Mattat, søn af Levi, søn af Melki, søn af Jannaj, søn af Josef,

Der er altså ikke andre end forfatteren, der ved, at Jesus skulle være Guds enbårne jomfrufødte søn. Så kan man bedre forstå, at folk i hans hjemby undrede sig, da Jesus begyndte at forkynde:

Markus 6,1 Så tog Jesus af sted derfra og kom til sin hjemby, og hans disciple fulgte med ham.
Markus 6,2 Og da det blev sabbat, begyndte han at undervise i synagogen; og de mange tilhørere blev slået af forundring og spurgte: »Hvor har han alt det fra? Hvad er det for en visdom, der er givet ham? Og hvad er det for mægtige gerninger, der sker ved hans hænder?
Markus 6,3 Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os?« Og de blev forarget på ham.
Markus 6,4 Men Jesus sagde til dem: »En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og blandt sine slægtninge og i sit hus.«
Markus 6,5 Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning dér, bortset fra at han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem.
Markus 6,6 Og han undrede sig over deres vantro. Så gik han omkring i de omliggende landsbyer og underviste.

Folk i hans hjemby kendte åbenbart Jesus ret godt - selv hans beskæftigelse som tømrer og navnene på hans mor og brødre. Men alligevel blev de »slået af forundring«, og der var ikke én af dem, der sagde "Nå jah - der var jo også noget med en stjerne, nogle engle og tre hellige konger".

Den vantro, Jesus mødte »blandt sine slægtninge«, gjorde ovenikøbet, at Jesus ikke kunne udføre sine sædvanlige tryllekunster, »han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning dér« (6,5). Der står også, at Jesus »undrede sig over deres vantro« (6,6). Det er vi flere, der undrer os over.

I Matthæus' udgave af samme episode er Jesus ikke selv tømrer, men søn af en tømrer.

Matthæus 13,55 Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?
Matthæus 13,56 Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra?"

Ja, der står faktisk "tømrerens søn", og ikke "Guds søn". Der var åbenbart ingen blandt hans nærmeste slægtninge og naboer, der havde hørt noget om nogen jomfrufødsel.

Andre, der kendte Jesus og hans familie, troede heller ikke, han var gudefødt:

Johannes 6,42 Og de sagde: »Er det ikke Jesus, Josefs søn, hvis far og mor vi kender? Hvordan kan han så sige: Jeg er kommet ned fra himlen?«

Præsterne

Ifølge Moseloven var det en synd at få børn (heldigvis var det kun halvt så stor en synd at føde en dreng som en pige). Efter fødslen skulle kvinden renses for denne synd. Vi citerer lige Moseloven:

Francesco Francia: Simeon lovpriser den spæde Jesus. Bemærk duerne i Josefs hånd.
Jesus i templet

3 Mosebog 12,2 Sig til israelitterne: Når en kvinde er gravid og føder en dreng, er hun uren i syv dage; hun er uren lige så længe som under sin menstruation.
[.. .. ..][. . .]
3 Mosebog 12,6 Når hendes renselsesdage er forbi, såvel efter en søn som efter en datter, skal hun bringe et årgammelt lam som brændoffer og en dueunge eller turteldue som syndoffer; hun skal bringe dem til præsten ved indgangen til Åbenbaringsteltet.
[.. .. ..][. . .]
3 Mosebog 12,8 Men hvis hun ikke har råd til et lam, skal hun tage to turtelduer eller to dueunger, den ene til brændoffer og den anden til syndoffer. På den måde skaffer præsten hende soning; så er hun ren.

Disse regler måtte Maria rette sig efter, og hun tog Jesusbarnet med i templet efter 7 + 33 dage. Det er derfor, der er 40 dage fra jul til kyndelmisse. Som billedet til højre viser, havde Josef et par turtelduer med:

Lukas 2,22 Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren.
Lukas 2,23 - som der står skrevet i Herrens lov: »Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren« -
Lukas 2,24 og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger.

Præstens reaktion nærmer sig helligbrøde: Hvorfor skal Maria renses efter en ubesmittet undfangelse? Hvordan kan det være en synd at føde Guds søn? Historien viser tydeligt, at ingen andre mennesker har set hverken engle, betlehemsstjerne eller vise mænd fra Østerland.

Og hvorfor skal Jesus renses, når han er født uden synd? Derfor var Biblerne i gamle dage forfalskede, så der stod "hendes" i stedet for "deres":

Lukas 2,22 Og der hendes Renselsesdage efter Mose Lov vare fuldkommede, førte de ham op til Jerusalem, at fremstille ham for Herren,
(Bibel fra 1897)

I dag er dette falskneri fjernet igen (læs evt. mere om de 6.000 forfalskninger)

Apostlene

Problemet er selvfølgelig, at man ikke både kan blæse og have mel i munden. Jesus kan ikke både være af Davids æt og undfanget af helligånden. Han kan ikke både være Guds søn og "menneskesønnen":

Apostlene refererede aldrig til en jomfrufødsel. Gennem hele Det Nye Testamente er det titlen som Davids arving, der fremhæves:

Lukas 18,38 Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!«
Lukas 18,39 De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig over mig!«

Det gælder også hans apostle, som f.eks. Peter, der om nogen burde kende Jesus: Han opfandt en profeti om, at Kristus skulle være Davids efterkommer.

Apostl. G. 2,29 Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag.
Apostl. G. 2,30 Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone,

Andre eksempler fra Jesus' apostle er:

Apost. G 13,22 Så afsatte Gud ham og oprejste David til konge over dem. Om ham vidnede Gud og sagde: 'Jeg har fundet David, søn af Isaj, en mand efter mit hjerte; han skal udføre alt det, jeg vil.'
Apost. G 13,23 Af hans slægt har Gud givet Israel en frelser, som han havde lovet, Jesus.

1 Tim. 2,5 For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

2 Tim. 2,8 Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde, af Davids slægt, ifølge mit evangelium;

Romerne 1,3 evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt,

Åbenb. 22,16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne.«

Konklusion: Jomfrufødslen er noget vrøvl, der heller ikke tillægges stor betydning i Det Nye Testamente.

 
Guds hånd

Læs meget mere om Jesus' fødsel, som den er beskrevet af Matthæus og Lukas.

Yderligere information