Fredsfyrsten

Either you are with us, or you are with the terrorists. (Bush 20,9,2001)
Den, der ikke er med mig, er imod mig (Matt. 12,30)

Når børn lærer om Jesus i skolen, præsenteres han som en fredelig gud - en slags "Jehova Light". Man har åbenbart valgt at markedsføre ham som fredsfyrste ved at ignorere de "pinlige" dele af Bibelen. What would Jesus do?

Man "glemmer" åbenbart, hvad Jesus selv sagde - han var nemlig ikke var kommet for at bringe fred - tværtimod:

Matthæus 10,34 Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.
Matthæus 10,35 Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor,
Matthæus 10,36 og en mand får sine husfolk til fjender.
Matthæus 10,37 Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.

Lukas 12,51 Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid.
Lukas 12,52 Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre,
Lukas 12,53 far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor.«

Og han opfordrede sine folk til at købe sværd:

Lukas 22,36 Da sagde han til dem: »Men nu skal den, der har en pung, tage den med, og ligeså tasken; og den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et.
Lukas 22,37 For jeg siger jer: På mig skal det skriftord opfyldes: "Og han blev regnet blandt lovbrydere." Og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig.«
Lukas 22,38 Da sagde de: »Herre, se, her er to sværd.« Han svarede: »Det er nok.«

Gustave Doré: Jesus på arbejde.
Jesus tempelrensningen

Der kunne ellers være koldt i bjergene om natten, men Jesus mente altså, at det var vigtigere for hans disciple at have et sværd end en kappe. Og to sværd var dobbelt så godt.

Det var ikke snak det hele. Jesus gik også amok i templet:

Johannes 2,14 På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede penge.
Johannes 2,15 Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde.

Det var ikke særligt tolerant. Faktisk var det nødvendigt med vekselerere foran templet, da man ikke måtte bringe fremmede, "urene" penge ind i templet. Især ikke, hvis mønterne var præget med billeder af mennesker eller dyr,

Jesus havde også nogle højst besynderlige familieværdier:

Lukas 14,26 Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Matthæus 8,21 En anden af hans disciple sagde: "Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far."
Matthæus 8,22 Men Jesus sagde til ham: "Følg mig, og lad de døde begrave deres døde."

Et praktisk problem

Jesus var tilsyneladende en fredelig profet i forhold til massemordere som Moses og Elias. Det har naturligvis den årsag, at Jesus ikke havde nogen magt - Jerusalem var under romersk herredømme, og profeterne kunne ikke længere myrde dem, de havde lyst til.

1. Kongebog 18,40: Elias sagde til dem: »Grib Ba'al-profeterne! Ingen må undslippe!« Så greb de dem, og Elias førte dem ned til Kishonbækken og slagtede dem dér.

Jesus var derfor nødt til at opføre sig rimeligt behersket, men hans sande natur skinner igennem i hans accept af Det Gamle Testamente, hans lignelser, hans dommedagsvisioner og hans trusler om Helvede.

Det Gamle Testamente

Jesus véd, hvor du bor Den Gud, der optræder i Det Gamle Testamente, er hævngerrig og morderisk. Han drukner hele verden, fordi han er træt af mennesker, og han dræber 70.000 mennesker og 50.070 mennesker på grund af småting. Han er manden bag de brutale Moselove, der tillader massemord, barnemord, voldtægt og slaveri.

Når Jesus siger, at han og Gud er den samme person, har han altså et forklaringsproblem. Men ingen steder tager Jesus afstand fra grusomhederne i Det Gamle Testamente. Tværtimod hånede han farisæerne, for ikke at være emsige nok:

Matthæus 15,3 Men han svarede dem: "Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld?
Matthæus 15,4 For Gud har sagt: 'Ær din far og din mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.'
Matthæus 15,5 Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave!
Matthæus 15,6 så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering.

Den lov, som Jesus kritiserer farisæerne for ikke at følge, er ikke noget så uskyldigt som at spise rejer eller at arbejde om lørdagen. Næh, Jesus håner dem, fordi de ikke slår deres ulydige børn ihjel.

Lignelser

Jesus' lignelser er et kapitel for sig. Her beskriver han kloge herrer (som ofte er et billede på Gud) - og som afslører en stor brutalitet:

Matthæus 25,26 Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 25,30 Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Jesus med maskingevær

Lukas 12,46 så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro.

Lukas 19,27 Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne.«

Hvor mange "hekse" og "kættere" er mon blevet brændt på grund Jesus lignelse om de visne grene?

Johannes 15,1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.
Johannes 15,2 Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt.
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 15,6 Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt.

Dommedag

Der Hemeliker Apenbaringe, Kölner Bibel, 1478.
Der Hemeliker Apenbaringe

Jesus var overbevist om, at Dommedag var nær — og så skulle de få — alle hans "fjender". Bare vent:

Romerne 12,19 Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren.

Hebræerne 10,30 Vi kender jo ham, der har sagt: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« og derefter: »Herren vil dømme sit folk.«
Hebræerne 10,31 Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder.

Til den tid bliver det værre end døden for Jesus' fjender:

Åbenbar. 9,6 I de dage vil mennesker søge døden og ikke finde den, de vil længes efter at dø, men døden flygter fra dem.

Bibelens sidste bog, Åbenbaringen, starter med, at Jesus siger, han vil gøre en vis Jezabel syg og dræbe og hendes børn:

Åbenbar. 2,18 Og skriv til englen for menigheden i Thyatira: Dette siger Guds søn, der har øjne som luende ild og fødder som skinnende malm:
Åbenbar. 2,19 Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og trofasthed og tjeneste og udholdenhed, og dine sidste gerninger overgår de første.
Åbenbar. 2,20 Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være profetinde, og som med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød.
Åbenbar. 2,21 Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om fra sin utugt.
Åbenbar. 2,22 Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger,
Åbenbar. 2,23 og hendes børn slår jeg ihjel. Så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der ransager nyrer og hjerter, og jeg vil give enhver af jer efter jeres gerninger.

"Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.
Jesus

Bagefter skal vi se fredsfyrsten ride rundt med en kappe dyppet i sine fjenders blod og med et sværd i munden. Hvis nogen tror, at "mundens sværd" er en metafor, så må de tro om igen. Alle Jesus' "fjenders" skal slagtes, så deres blodige lig kan blive brugt til fuglefoder:

Åbenbar. 19,13 Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.
Åbenbar. 19,14 Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder.
Åbenbar. 19,15 Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse.
Åbenbar. 19,16 På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.
Åbenbar. 19,17 Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen: "Kom, saml jer til Guds store måltid
Åbenbar. 19,18 for at æde kød af konger og kød af feltherrer og kød af stormænd og kød af heste og deres ryttere og kød af alle frie og trælle, store og små."

Helvede

Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig;
Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig;
Abu Hamza al-Masri

I de "gode gamle dage" kunne tyrannerne pine deres ofre i timevis. Jesus havde ikke så meget magt på jorden, men i hans fantasiverden var der ingen grænser for, hvad der skulle ske med hans mere eller mindre indbildte fjender. Jesus opfandt nemlig Helvede, hvor alle hans "fjender" skulle brænde for evigt.

Lukas 12,49 Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget.

Jesus opfordrede sine tilhængere til at rive deres øjne ud og hugge deres lemmer af — bare for at undgå den evige ild:

Matthæus 18,6 Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb.
Matthæus 18,7 Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald.
Matthæus 18,8 Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild.
Matthæus 18,9 Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild.

Og hele byer blev dømt til Helvedes flammer, hvis ikke folk var imponerede nok over hans tryllekunster:

Matthæus 11,20 Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig:
Matthæus 11,21 »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske.
Matthæus 11,22 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer
Matthæus 11,23 Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.
Matthæus 11,24 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.«

Søde Jesus En af de foretrukne fornøjelser i Himmelen er åbenbart at kigge på, at alle "synderne" bliver torteret:

Åbenbar. 14,10 skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.

Der var heller ikke meget tilgivelse over for Judas Iskariot:

Matthæus 26,24 Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født

Jesus var tilsyneladende tilhænger af management by fear:

Lukas 12,4 Og jeg siger til jer, mine venner: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre mere.
Lukas 12,5 Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte.

Konklusion: Når man kigger nærmere på "den fredelige Jesus" forstår man bedre, hvordan de kristne i snart 2.900 år har kunnet slagte deres modstandere i Jesu navn.

Yderligere information