Jesus eller Julemanden?

Julemanden
Jesus eller Myte?

Han har hvidt hår som uld1, et skæg2, og kommer
i rød dragt.3
Hvornår han kommer er et mysterium,4 og han kommer
fra Nord, hvor han bor.5
Han er en dygtig håndværker,6 og han kommer som en tyv om
natten.7 Han ved, hvad du tænker, han ved, om
du har været god eller ond,8 og han giver gaver ved træet.9
Han bor for evigt i vores hjerter.10 Han giver gode gaver.11
Han sidder på en trone.12 Vi skal bede ham om det, vi
virkelig ønsker.13 Han beder de små børn komme til sig,14 og han
vil have, at vi adlyder vores forældre.15 Han vil dømme os
som gode og onde,16 og han er et symbol for fred.17
Men vi ved jo godt, at det bare er far i forklædning.18

Hvorfor er sådanne eventyr
tilstrækkeligt bevis for Jesus,
men ikke for Julemanden?


1Åbenbaringen 1,14. 2Esajas 50,6. 3Esajas 63,1-2, Åbenbaringen 19,13.
4Lukas 12,40, Markus 13,29-33. 5Job 37, Ezekiel 1,4, Salme 48,2-3.
6Markus 6,3. 7Matthæus 24,43-44. 8Hebræerne 4,13, 1 Johannes 3,20.
9Apostlenes Gerninger 5,30, 1 Peter 2,24. 101 Korintherne 3,16, 2 Korintherne 6,16.
11Matthæus 7,11, Efeserne 4,8. 12Åbenbaringen 5,1, Hebræerne 1,8. 13Matthæus 21,22.
14Markus 10,14. 15Efeserne 6,1-4. 162 Timotheus 4,1. 17Esajas 9,5.
18Johannes 10,30.

Før musen henover Bibelversene for at se teksterne.

Åbenbaringen 1,14: Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som luende ild,
Esajas 50,6: Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsler og for spyt.
Esajas 63,1: Hvem er han, der kommer fra Edom, fra Bosra i blodrøde klæder, han, der er prægtigt klædt, han, der skrider frem i sin vældige kraft? Det er mig, der taler i retfærdighed og har magt til at frelse!
Esajas 63,2: Hvorfor er din dragt så rød, dine klæder som en, der træder persen?
Åbenbaringen 19,13: Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.
Lukas 12,40: Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det."
Markus 13,29: Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren.
[...]
Markus 13,33: Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde.
Job 37,5: Med sin tordenrøst udfører Gud undere, han gør store ting, som vi ikke forstår.
Job 37,6: Til sneen siger han: "Fald på jorden!" Til styrtregn og bygeregn: "Fald i stride strømme!"
[...]
Job 37,9: Stormen kommer fra sit kammer, og med nordenvinden følger kulde;
Job 37,10: med sin ånde sender Gud frost og lader vandfladen stivne.
[...]
Job 37,18: er du med, når han hvælver skylaget, fast som et støbt spejl?
Job 37,19: Fortæl os, hvad vi kan sige til ham! I vort mørke kan vi intet fremføre.
[...]
Job 37,21: Nu ser man ikke lyset, det som stråler bag skyerne; men stormen blæser og vil rense dem bort.
Job 37,22: Fra nord kommer et gyldent skær, en frygtindgydende glans omgiver Gud.
[...]
Job 38,1: Da talte Herren til Job inde fra stormen:
Ezekiel 1,4: Jeg så en storm komme fra nord, en vældig sky og en flammende ild; rundt om skyen stod stråleglans, og i midten, inde midt i ilden, var der ligesom funklende hvidguld.
Salme 48,2: Herren er stor og højt lovprist i vor Guds by. Hans hellige bjerg
Salme 48,3: knejser smukt til fryd for hele jorden, Zions bjerg i det yderste nord, den store konges by.
Markus 6,3: Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os?" Og de blev forarget på ham.
Matthæus 24,43: Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus.
Matthæus 24,44: Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.
Hebræerne 4,13: Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for.
1 Johannes 3,20: hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt.
Apostlenes Gerninger 5,30: Vore fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ.
1 Peter 2,24: han, som selv bar vore Synder på sit Legeme op på Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Sår I ere blevne lægte.
(Oversættelse fra 1907. I senere oversættelser er teksten forfalsket til "kors".)
1 Korintherne 3,16: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?
2 Korintherne 6,16: Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: "Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk."
Matthæus 7,11: Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!
Efeserne 4,8: Derfor hedder det: Han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene.
Åbenbaringen 5,1: Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med syv segl.
Hebræerne 1,8: men til Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens scepter.
Matthæus 21,22: Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror."
Markus 10,14: men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.
Efeserne 6,1: Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt.
Efeserne 6,2: "Ær din far og din mor!" Det er det første bud, der er knyttet et løfte til:
Efeserne 6,3: "for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden."
Efeserne 6,4: Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning.
2 Timotheus 4,1: Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige:
Esajas 9,5: For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.
Johannes 10,30: Jeg og Faderen er ét.

En Kristen Advarsel mod Julemanden

Jesus eller Julemanden?
Jesus eller Julemanden?

Hvad har Jesus at gøre med Julen? Ovenstående er min egen oversættelse (med ændringer(1)) af tegningen til venstre.

Det overraskende er, at selve teksten faktisk bygger på en kristen artikel. Artiklen hed "Jesus versus Santa" og blev bragt i "The Good Newsletter" af "Former Catholics For Christ" i 1997.

I denne artikel var der 25 lighedspunkter mellem Julemanden og Jesus. Formålet med artiklen var ikke at gøre grin med Jesus, og der har formentlig heller ikke været nogle søde, julede illustrationer. Formålet var at advare forældre om, hvordan den sekulære myte om Julemanden var ved at erstatte den sande bibelske historie om Jesus Kristus.

Man kan se, hvordan Julemanden trænger ind på Jesus' territorium: Ikke bare stjæler Julemanden hele opmærksomheden på Jesus' fødselsdag, men Julemanden har sågar overtaget hans navn: På amerikansk er et af Julemandens navne, Kris Kringle, en forvanskning af det tyske ord for Jesusbarnet: Christkindl. Julemanden overtager også Jesus' attributter: Han er alvidende (han ved, hvem der har været god hele året), allestedsnærværende (han kan se os, både når vi sover og er vågne) og almægtig (han kan komme ind i alle hjem i hele verden på en nat).

For kristne forældre er det naturligvis en katastrofe: Hvis Julemanden skubber Jesus ud af barnets sind, hvad sker der så, når barnet vokser op og opdager, at Julemanden ikke findes? Så er der ingenting tilbage, kun ugudelig ateisme.

Bogstavet C står for Christkindl. (Bilderbuch für kleine und grosse Leute, Hottinger 1908).
Et af Julemandens navne, Kris Kringle, kommer af Christkindl
christkind

På denne baggrund er det også svært at afvise tilstedeværelsen af disse paralleller. Den kristne forfatter mener det alvorligt, og han kender alt til kristne dogmer. Man kunne indvende, at det ikke er Jesus, der bliver rykket i skægget i Esajas 50,6, men det sker i et afsnit, som Bibelselskabet har givet overskriften »Herrens tjener«, og afsnittet glider sømløst over i det store afsnit i kapitel 52 og 53, der kaldes »Herrens lidende tjener«, og som betragtes som en af de allerbedste profetier om Jesus overhovedet. Iøvrigt er det vel ikke kontroversielt, at Jesus skulle have haft skæg.

På samme måde kunne man indvende, at den person, der kaldes fredsfyrste i Esajas 9,5, ikke er Jesus, men de kristne har altid læst dette vers som en profeti om Jesus, og Bibelselskabet har valgt overskriften »Davidssønnens fødsel«. Faktisk er det på grund af dette ene vers, Jesus kaldes fredsfyrste: Denne titel findes ikke i Det Nye Testamente.

Denne kristne liste er altså ikke så ligetil at afvise. En ukendt spøgefugl har derefter overtaget listen og har givet parallellerne en drejning. Med slet skjult sarkasme prikker han i den godtroenhed, der gør, at nogen folk overhovedet kan tage Jesus-myten mere seriøst end Julemanden eller enhver anden fantasifigur.

Faktisk er nogle af de paralleller fra den kristne liste, som han ikke har taget med, endnu sjovere. Vi ved, at Julemanden siger "ho, ho". Gæt engang, hvem der også siger "ho ho":

Zakarias 2,6 Ho, ho, come forth, and flee from the land of the north, saith the LORD: for I have spread you abroad as the four winds of the heaven, saith the LORD.
(King James Bible, 1611)

Eksternt Link

Yderligere informationer


Fodnoter: (1)

Ændringer . . .: Jeg har droppet nummer 9 om, at Jesus kan besøge alle mennesker i hele verden på samme nat. Det kan Jesus muligvis godt, men det står ikke direkte i Bibelen.

I stedet har jeg tilføjet bemærkningen om, at Jesus har givet sin gave ved træet. Bibelselskabet kan godt lide at oversætte det græske "xulon" til kors, men det betyder altså "træ".

Jeg har tilføjet »Lad de små børn komme til mig«. Den var med på den kristne liste — og alt for god til at miste.

Endelig har jeg taget "He is known as father", flyttet den bagerst, og ændret formuleringen. Jesus, Gud eller Julemanden: De er alle opfundet for at opdrage barnlige sjæle. Vi andre ved jo godt, at det bare er far, der har taget dragt og nisseskæg på.