Jesus og Elisa

Hvor kommer historierne om Jesus fra? Mange af dem er åbenlyst genfortællinger af historierne fra Det Gamle Testamente. Et klassisk eksempel er, hvordan Moses, Josva, Elias, Elisa og Jesus alle havde magt over vandene.

Elias var den største (og mest blodtørstige) profet siden Moses, og Elisa var hans discipel og efterfølger. Selve måden Elias kaldte Elisa til discipel på, var helt parallel til den måde, hvorpå Jesus senere kaldte sine disciple. Historierne om Jesus er kalkeret af efter historierne om Elias og Elisa, men forfatterne har også sørget for, at Jesus' mirakler er endnu større og endnu bedre.

Bespisning

Elias får to bjørne til at dræbe 42 drenge.
Tokiga Bibelord

Hungersnød var en daglig trussel før den moderne teknologi, og en god tryllekunstner profet skulle være i stand til at jage sultens spøgelse væk.

Moses fodrede israelitterne med manna i ørkenen, og den nye profet - Jesus - var hurtigt parat til at overtrumfe den gamle profet:

Johannes 6,32 Jesus sagde så til dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød.
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 6,48 Jeg er livets brød.
Johannes 6,49 Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde.
Johannes 6,50 Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør.
Johannes 6,51 Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden."

Så fik vi sat den på plads: Det var ikke Moses, der selv havde skabt brødet; det havde Gud gjort. Moses var bare en slags kantinebestyrer, der arbejdede for Jesus' far og delte brød ud, men Jesus kunne selv fodre folk og ovenikøbet give dem evigt liv.

Moses havde også tryllet vand frem i ørkenen (2 Mosebog 17,1-7), men Jesus kunne levere levende vand (Johannes 4,7-15). Livets brød og levende vand. Jesus var bare bedre end Moses.

2 Mosebog 17,3: Men folket tørstede efter vand, og de gav ondt af sig mod Moses og sagde: "Hvorfor har du ført os op fra Egypten, så du lader os og vores børn og vores kvæg dø af tørst?"
2 Mosebog 17,4: Moses råbte til Herren: "Hvad skal jeg stille op med dette folk? Nu stener de mig snart!"
2 Mosebog 17,5: Da sagde Herren til Moses: "Tag nogle af Israels ældste med dig og gå frem foran folket! Tag den stav, du slog på Nilen med, i din hånd og gå!
2 Mosebog 17,6: Dér, på klippen ved Horeb, vil jeg stille mig foran dig. Når du slår på klippen, strømmer der vand ud af den, så folket kan drikke." Det gjorde Moses for øjnene af Israels ældste,
Johannes 4,10: Jesus svarede hende: "Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand."
Johannes 4,11: Kvinden sagde til ham: "Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb; hvor får du så levende vand fra?
Johannes 4,12: Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?"
Johannes 4,13: Jesus svarede hende: "Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen.
Johannes 4,14: Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv."

Jesus var dog langt fra den første profet, der havde gået i Moses' fodspor og havde tryllet mad frem. Elias var i stand til at fodre en familie i lang tid med en krukke mel og en kande olie (1 Kongebog 17,14-16), og profeten Elisa kunne trylle madolie frem - dog kun bag lukkede døre (2 Kongebog 4,2-6).

1 Kongebog 17,14: For dette siger Herren, Israels Gud: Krukken skal ikke blive tom for mel og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden."
1 Kongebog 17,15: Så gik hun bort og gjorde, som Elias havde sagt. Og både han og hun og hendes familie fik føden i lang tid.
1 Kongebog 17,16: Krukken blev ikke tom for mel, og kanden kom ikke til at mangle olie, efter det ord, Herren havde talt ved Elias.
2 Kongebog 4,2: Elisa spurgte hende: "Hvad kan jeg gøre for dig? Fortæl mig, hvad du har derhjemme." Hun svarede: "Din trælkvinde har ikke andet end en lille krukke olie."
2 Kongebog 4,3: Han sagde: "Gå ud og bed alle dine naboer om nogle krukker; det skal være tomme krukker, og der må ikke være for få af dem.
2 Kongebog 4,4: Gå så hjem og luk døren bag dig og dine sønner, og hæld olien over i alle krukkerne, og stil dem til side, efterhånden som de bliver fulde."
2 Kongebog 4,5: Hun forlod ham og lukkede døren bag sig og sine sønner. De rakte hende krukkerne, og hun hældte i.
2 Kongebog 4,6: Da krukkerne var fyldt, sagde hun til sin søn: "Ræk mig en krukke til!" Men han svarede: "Der er ikke flere." Så standsede olien.

Et af Elisa's mest spektakulære numre var, da han fodrede hundrede mand med 20 bygbrød og lidt korn - og fik mad til overs:

2 Konge. 4,42 Engang kom en mand fra Ba'al-Shalisha og bragte gudsmanden nogle brød af førstegrøden, tyve bygbrød og noget frisk korn i sin ransel. Han sagde: "Giv folkene det at spise!"
2 Konge. 4,43 Hans tjener svarede: "Det er da ikke noget at sætte for hundrede mand!" Men han sagde: "Giv folkene det at spise, for dette siger Herren: De skal spise og få tilovers!"
2 Konge. 4,44 Tjeneren satte det for dem, og de spiste og fik tilovers, som Herren havde sagt.

Så er der serveret.
Jesus fodrer 5,000 mennesker med 7 brød og to fisk

Disse rekorder kunne Jesus sagtens slå - han fodrede flere mennesker med mindre mad - og fik mere mad til overs:

Johannes 6,9 "Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?"
Johannes 6,10 Jesus sagde: "Få folk til at sætte sig." Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind.
Johannes 6,11 Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have.
Johannes 6,12 Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: "Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde."
Johannes 6,13 Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist.

Begge historier følger samme struktur: Opgaven uddelegeres, tjeneren protesterer, alle bliver mætte og der bliver masser tilovers. Jesus kopierede miraklet så nøje, at ikke bare brugte brød, men bygbrød ligesom Elisa.

Mennesket lever ikke af brød alene - men heldigvis kunne Jesus også trylle vand om til vin. Det var heldigt, at Jesus levede i en fantasiverden uden romere.

Genopvækkelse af de døde

Døden lurer konstant, og en hellig mand, der evnede at genopvække de døde, kunne være sikker på at få de pårørendes taknemmelighed.

Biblia Pauperum, type og antityper. Elias, Elisa og Jesus med Lazarus.
Eilas, Elisa og Jesus

Elias havde genopvækket en ung mand, og det nummer kunne Elisa godt efterligne, Han skulle bare være alene, når han udførte tricket:

2 Konge. 4,27 Da hun var kommet hen til gudsmanden på bjerget, greb hun om hans fødder, og da Gehazi nærmede sig for at skubbe hende væk, sagde gudsmanden: "Lad hende være! Hun er fortvivlet, og det har Herren holdt skjult for mig og ikke fortalt mig."
2 Konge. 4,28 Og hun sagde: "Har jeg bedt min herre om en søn? Sagde jeg ikke: Lad være med at give mig falske forhåbninger."
2 Konge. 4,29 Da sagde han til Gehazi: "Bind kjortlen op om lænderne, tag min stav i hånden og gå! Møder du nogen undervejs, så hils ikke på dem, og hilser nogen på dig, så svar dem ikke. Du skal lægge min stav over drengens ansigt."
2 Konge. 4,30 Men drengens mor sagde: "Så sandt Herren lever, og så sandt du lever: Jeg forlader dig ikke!" Så stod han op og fulgte med hende.
2 Konge. 4,31 Gehazi var imidlertid gået i forvejen og havde lagt staven over drengens ansigt, men der var intet at høre, ikke en lyd. Så gik han tilbage, og da han mødte Elisa, fortalte han ham, at drengen ikke var vågnet.
2 Konge. 4,32 Elisa kom ind i huset, og drengen lå død på sengen.
2 Konge. 4,33 Så gik han ind, lukkede døren bag sig, så de var alene, og bad til Herren.
2 Konge. 4,34 Derpå lagde han sig hen over drengen med sin mund mod hans, sine øjne mod hans, og sine hænder mod hans hænder, og han krummede sig sammen over ham, så barnet fik varme i kroppen.
2 Konge. 4,35 Så gik han ned i huset, frem og tilbage, gik op igen og krummede sig sammen over drengen. Da nøs drengen syv gange og åbnede sine øjne.

Det var ikke altid, Jesus gad at hjælpe desperate forældre. Fra "The only sinless man". Jesus frelser kun jøder.
Jesus og den kana'anæiske kvinde/hund

Dette mirakel kopierede Jesus disse mirakler ved at genopvække en død pige - stadig for lukkede døre:

Markus 5,21 Da Jesus var sejlet tilbage til den anden bred af søen, samlede der sig en stor skare om ham, mens han var nede ved søen.
Markus 5,22 Så kommer der en af synagogeforstanderne, han hed Jairus, og da han så Jesus, faldt han ned for hans fødder
Markus 5,23 og bad ham indtrængende: »Min lille datter ligger for døden. Ville du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve.«
Markus 5,24 Så gik Jesus med ham, og en stor skare fulgte efter og trængtes omkring ham.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 5,35 Endnu mens han talte, kommer der nogle fra synagogeforstanderens hus og siger: "Din datter er død! Hvorfor gøre Mesteren ulejlighed mere?"
Markus 5,36 Men da Jesus hørte, hvad der blev sagt, sagde han til synagogeforstanderen: "Frygt ikke, tro kun!"
Markus 5,37 Og han tillod ikke andre end Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror, at følge med.
Markus 5,38 Så kom de til synagogeforstanderens hus, og han så en larmende hob, som både græd og jamrede meget,
Markus 5,39 og han gik ind og sagde til dem: "Hvorfor larmer og græder I? Barnet er ikke død, hun sover."
Markus 5,40 De lo ad ham; men han jog dem alle sammen ud og tog barnets far og mor og sine ledsagere med sig og gik ind, hvor barnet lå.
Markus 5,41 Så tog han barnets hånd og sagde til hende: "Talitha kum!" - det betyder: "Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op!"
Markus 5,42 Og straks stod pigen op og gik omkring, for hun var tolv år gammel. Og de blev fuldstændig ude af sig selv.

Markus' gendigtning af historien om Elisa gendigtes bagefter i Matthæus 9,18-26 og Lukas 8,40-55, og historierne følger samme mønster: En forælder kaster sig foran Elisa's / Jesus' fødder; folk prøver at holde forælderen væk fra profeten; Elisa/Jesus protesterer; Folk er usikre på, om barnet er dødt, døende eller sover; Barnet er i et hus, der et et stykke væk; En tredje part kommer ud af huset og bekræfter, at barnet er dødt; Elisa/Jesus fortsætter mod huset; Elisa/Jesus jager folk ud af huset, før de udfører deres mirakler.

Matthæus 9,18: Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.«
Matthæus 9,19: Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple.

[. . .]

Matthæus 9,23: Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede,
Matthæus 9,24: sagde han: »Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover.« De lo ad ham;
Matthæus 9,25: men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op.
Matthæus 9,26: Og rygtet derom kom ud over hele den del af landet.
Lukas 8,40: Da Jesus kom tilbage, tog skaren imod ham, for alle havde ventet på ham.
Lukas 8,41: Så kom der en mand, som hed Jairus; han var synagogeforstander. Han faldt ned for Jesu fødder og bad ham om at gå med hjem,
Lukas 8,42: for hans eneste datter lå for døden; hun var omkring tolv år. Mens Jesus var på vej derhen, trængtes skarerne omkring ham.

[. . .]

Lukas 8,49: Endnu mens han talte, kommer der én fra synagogeforstanderens hus og siger: »Din datter er død. Gør ikke Mesteren mere ulejlighed.«
Lukas 8,50: Men da Jesus hørte det, sagde han til ham: »Frygt ikke, tro kun, så vil hun blive frelst.«
Lukas 8,51: Da han kom til huset, tillod han kun Peter og Johannes og Jakob og barnets far og mor at gå med ind.
Lukas 8,52: Alle græd og jamrede over pigen. Men han sagde: »Græd ikke, for hun er ikke død, hun sover.«
Lukas 8,53: De lo ad ham, for de vidste, at hun var død;
Lukas 8,54: men han tog hendes hånd og råbte: »Pige, rejs dig op!«
Lukas 8,55: Da vendte hendes ånd tilbage, hun stod straks op, og han gav dem besked om at give hende noget at spise.

Lukas har også en historie om endnu et Jesus-mirakel:

Lukas 7,11 Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham.
Lukas 7,12 Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende.
Lukas 7,13 Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!«
Lukas 7,14 Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!«
Lukas 7,15 Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor.

Denne historie er en kopi af en historie om Elias, men Jesus' ord til drengen, »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!«, en kopi af Markus' gendigtning af historien med pigen: »Talitha kum! - det betyder: Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op!« (Markus 5,41)

Og nu hvor vi snakker om Talitha, så bliver Talitha forvandlet til en kvinde ved navn Tabitha, når historien bliver gen-gen-digtet med Peter i hovedrollen:

Gustave Doré. Jesus genopvækker den døde.
Doré, Jesus genopliver den døde

Apost. G. 9,36 I Joppe var der en kvindelig discipel, der hed Tabitha - det betyder Hind. Hun gjorde mange gode gerninger og gav mange almisser.
Apost. G. 9,37 På den tid skete det, at hun blev syg og døde. De vaskede hende og lagde hende i et værelse ovenpå.
Apost. G. 9,38 Lydda ligger nær ved Joppe, og da disciplene hørte, at Peter var dér, sendte de to mænd hen til ham, og de bad ham: »Skynd dig at komme til os!«
Apost. G. 9,39 Peter brød så op og gik med dem. Da han kom derhen, viste de ham op i rummet ovenpå, og alle enkerne kom grædende og viste alle de kjortler og kapper frem, som Tabitha havde lavet, mens hun var hos dem.
Apost. G. 9,40 Peter sendte alle udenfor, faldt på knæ og bad; så vendte han sig mod liget og sagde: »Tabitha, stå op!« Hun åbnede sine øjne, og da hun så Peter, satte hun sig op.
Apost. G. 9,41 Og han rakte hende hånden og rejste hende op. Så kaldte han på de hellige og enkerne og viste dem, at hun levede.

»Talitha kum! - det betyder: Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op« er nu forkortet til »Tabitha, stå op«. Men det er selvfølgelig et rent tilfælde.

Som man kan se, har evangelisterne fået meget ud af de to historier om Elias og Elisa. Det eneste element, de ikke har brugt er, at Elias og Elisa begge lagde sig hen over de døde for at genoplive dem. Men dette element bruges i en historie, hvor en ung mand døde af at høre på en af Paulus' kedsommelige prædikner:

Apost. G. 20,7 Den første dag i ugen var vi samlet for at bryde brødet. Paulus førte samtaler med dem, da han skulle rejse næste dag, og han blev ved med at tale lige til midnat.
Apost. G. 20,8 Der var en del lamper i den sal ovenpå, hvor vi var forsamlet.
Apost. G. 20,9 I vinduet sad en ung mand, der hed Eutykos. Da Paulus talte så længe, faldt han i søvn, og overmandet af søvnen styrtede han ned fra anden sal. Da man løftede ham op, var han død.
Apost. G. 20,10 Men Paulus gik ned, kastede sig over ham, tog om ham og sagde: "Ingen larm og klage! For der er liv i ham."
Apost. G. 20,11 Så gik Paulus op igen, brød brødet og spiste og talte længe, lige til det blev lyst. Derpå tog han af sted.
Apost. G. 20,12 Den unge mand bragte de hjem i live; og de blev ikke så lidt trøstet.

Helbredelse per fjernkontrol

Jesus fortæller, at der kun var eneste mand, der blev helbredt af Elisa: Engle

Lukas 4,27 Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Na'aman.

Hvorfor var Na'aman så speciel? Lad os se på historien i Det Gamle Testamente:

1 Konge 5,1 Aramæerkongens hærfører Na'aman nød stor respekt og var meget anset hos sin herre, for ved ham havde Herren givet Aram sejr. Men manden var blevet spedalsk.
[.. .. ..] [. . .]
1 Konge 5,10 Elisa sendte et bud ud til ham med den besked: "Gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren."
1 Konge 5,11 Men Na'aman blev vred og tog af sted. Han sagde: "Jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og have stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn og ville have svinget sin hånd over det syge sted, så spedalskheden var forsvundet.
1 Konge 5,12 Er Damaskus' floder, Abana og Parpar, ikke bedre end alle vandløb i Israel? Kunne jeg ikke bade i dem og blive ren?" Så vendte han om og drog bort i vrede.
1 Konge 5,13 Men hans tjenere kom hen til ham og sagde: "Fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da han blot har sagt: Bad dig, og bliv ren!"
1 Konge 5,14 Så gik han ned og dyppede sig syv gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt, og hans krop blev så rask som en lille drengs, og han blev ren.
1 Konge 5,15 Derefter vendte Na'aman tilbage til gudsmanden med hele sit følge. Da han var kommet derhen og var trådt frem for ham, sagde han: "Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden undtagen i Israel. Tag nu imod en gave fra din tjener!"

Na'aman havde en meget høj status hos den syriske konge - så stor, at kongen sender ham med et prægtigt følge og kostbare gaver til Israels konge for at blive helbredt. Den mægtige syrer bliver dog først helbredt, da han adlyder profeten og bader i Jordan. Bagefter indser syreren, at Israels gud er den eneste ægte gud i hele universet: »Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden undtagen i Israel«.

I Markusevangeliet spytter Jesus den blinde i øjenene, men i Johannesevangeliet blandes spyttet med jord.
Jesus og Peter

Men Jesus kendte altså historien om Na'aman, så den måtte han også kopiere:

Johannes 9,1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen.
Johannes 9,2 Hans disciple spurgte ham: "Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?"
Johannes 9,1 Jesus svarede: "Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 9,6 Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dynd med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne
Johannes 9,7 og sagde til ham: "Gå hen og vask dig i Siloadammen!" - Siloa betyder Udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se.

Kristne kan godt lide denne historie om lydighed. I Markusevangeliet (Markus 8,23) bliver den blinde helbredt på stedet af spyttet alene (se tegningen til højre), men i Johannes' udgave af eventyret bliver den blinde hverken helbredt af Jesus' spyt eller mudderet, men først efter at han havde adlydt Jesus og badet i dammen — ligesom syreren først blev helbredt, da han adlød og badede syv gange i Jordan.

Markus 8,23: Han tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen, og han spyttede på hans øjne, lagde hænderne på ham og spurgte: "Kan du se noget?"

Begge mirakelmagere arbejder per fjernkontrol. Elias sender et bud, der sender syreren til Jordan (1 Kongebog 5,10); Jesus sender den syge ned i Siloadammen. Vi får ovenikøbet at vide, at »Siloa betyder Udsendt«, som om dammen har ventet siden tidernes morgen på, at Jesus skulle sende den blinde mand derhen.

En sidste parallel er, at den blinde mand var født blind »for at Guds gerninger skal åbenbares på ham«. Hans eneste formål i livet er altså at være blind, så Jesus kan demonstrere sine tryllekunster. Ligesom syreren der måtte adlyde den jødiske profet Elias og bagefter erkende, »at der ikke er nogen Gud på hele jorden undtagen i Israel«.

Gud havde gjort manden blind for kunne demonstrere sin magt. Hvem havde mon givet syreren spedalskhed?

Yderligere information