Jesus og Elias

Hvor kommer historierne om Jesus fra? Mange af dem er åbenlyst genfortællinger af historierne fra Det Gamle Testamente. Et klassisk eksempel er, hvordan Moses, Josva, Elias, Elisa og Jesus alle havde magt over vandene.

Elias var den største (og mest blodtørstige) profet siden Moses. Da folk til at starte med hørte om Jesus, var deres reaktion, at det måtte være Elias, der var genopstået:

Markus 6,14 Kong Herodes hørte om Jesus, for hans navn var blevet kendt, og folk sagde: "Det er Johannes Døber, der er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham."
Markus 6,15 Men andre sagde: "Det er Elias," og andre igen sagde: "Det er en profet ligesom en af de gamle profeter."

Det er ikke så underligt, at folk tog fejl af Jesus og Elias. Forfatteren af det ældste evangelium, Markus, har kalkeret sin historier af efter historierne om de to gamle profeter, Elias og hans discipel Elisa. Men forfatteren har også sørget for, at Jesus' mirakler er endnu større og endnu bedre.

Fristelser i ørkenen

Elias får englemad ude i ørkenen.
Elias engel

Elias måtte en gang gemme sig i ørkenen, fordi han havde myrdet en masse "falske" præster. I ørkenen blev han fodret af en engel, og bagefter gik han i 40 dage og 40 nætter uden at spise.:

1 Konge. 19,4 Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvelbusk; han bad om at måtte dø og sagde: "Det er nok, Herre! Tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre."
1 Konge. 19,5 Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde: "Stå op og spis!"
1 Konge. 19,6 Da han så sig om, var der et nybagt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak, og så lagde han sig igen.
1 Konge. 19,7 Men Herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde: "Stå op og spis, ellers bliver vejen for lang for dig."
1 Konge. 19,8 Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltidet gik han i fyrre dage og fyrre nætter, til han nåede frem til Guds bjerg Horeb.

Her trækker forfatteren af 1 Kongebog en tydelig parallel med Moses, idet Elias går til »Guds bjerg Horeb«. Ifølge Femte Mosebog var det på dette bjerg, at Moses sad 40 dage og skrev De Ti Bud ned, uden at spise og drikke: »jeg blev på bjerget i fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke« (5 Mosebog 9,9),

På samme måde levede Jesus også 40 dage i ørkenen af englemad:

Markus 1,12 Straks efter drev Ånden ham ud i ørkenen.
Markus 1,13 Og i fyrre dage var han i ørkenen og blev fristet af Satan; han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham.

Jesus bliver fristet af Djævlen.
Jesu fristelser

Man kan undre sig over, hvorfor Jesus »levede blandt de vilde dyr«, men det kan hænge sammen med, at Elias gemte sig i ørkenen to gange, og første gang var det ikke en engel, men (vilde) ravne, der stod for forplejningen:

1 Kongebog 17,4 Du kan drikke af bækken, og jeg har befalet ravnene at sørge for dig."
[.. .. ..] [...]
1 Kongebog 17,6 Ravnene bragte ham brød og kød morgen og aften, og han drak af bækken.

Markus fortæller os ikke, om »englene sørgede for ham« i alle fyrre dage (ligesom i 1 Kongebog kapitel 17) eller en enkelt gang (som i kapitel 19). Når Matthæus (og Lukas) udvikler historien, kommer der derimod en detaljeret beskrivelse af, hvordan djævelen bl.a. prøvede at lokke Jesus til at forvandle stene til brød - efter at have sultet — ikke i 39 dage, ikke i 41 dage, men i fyrre dage og fyrre nætter. Englene sørger først for Jesus bagefter.

Mathæus 4,1 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen.
Mathæus 4,2 Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult.
Mathæus 4,3 Og fristeren kom og sagde til ham: "Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød."
[.. .. ..] [. . .]
Mathæus 4,11 Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.

Kald af disciple

Elias' discipel og efterfølger hed Elisa. Bibelen fortæller, hvorledes han blev udvalgt:

1 Konge. 19,19 Så drog Elias bort derfra og traf Elisa, Shafats søn, som gik og pløjede med tolv spand okser foran sig; selv gik Elisa ved det tolvte. Elias gik hen til ham og kastede sin kappe over ham.
1 Konge. 19,20 Han forlod okserne, løb efter Elias og sagde: "Lad mig kysse min far og mor farvel, så kommer jeg og følger dig." Elias svarede ham: "Vend tilbage, for hvad er det ikke, jeg har gjort ved dig!"
1 Konge. 19,21 Da vendte Elisa sig om, tog oksespandet og slagtede dem; han kogte kødet over ilden fra oksernes åg. Det gav han til folkene, og de spiste. Selv stod han op og fulgte Elias og kom i hans tjeneste.

Elisa gik og pløjede jorden, da han blev "kaldet". Han ville gerne sige farvel til sine forældre, men Elias sagde »hvad er det ikke, jeg har gjort ved dig!« Pudsigt nok siger han det stik modsatte i min gamle Bibel fra 1866: »thi hvad har jeg gjort ved dig?«. Herrens ord er ikke altid lige uforanderlige.

Bibelen i Lego, Jesus får sine nye disciple til at smide deres fiskenet.
Lego: Jesus kalder sine disciple

De forskellige bibelkommentarer er uenige om, hvorvidt de 12 spand okser har trukket 12 plove, eller om det krævede 12 spand okser at trække en enkelt plov gennem den lerede jord. Under alle omstændigheder får Elisa gjort en grundig ende på pløjningen ved at ofre okserne.

Lyder det sandsynligt, at folk stopper op midt i arbejdet og forlader familie, slægt og venner, bare fordi en fremmed forbipasserende kommanderer dem? Jesus brugte i al fald samme teknik. Han hvervede fiskere i stedet for bønder, så han kunne komme med en bemærkning om "menneskefiskere", men ellers foregik det på samme måde ved at opsøge dem på arbejdet og kommandere dem til at følge med:

Matthæus 4,18 Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere.
Matthæus 4,19 Han sagde til dem: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere."
Matthæus 4,20 De lod straks garnene være og fulgte ham.

Elisa havde mindeligt bedt om lov til at kysse sin far og mor farvel, hvortil Elias brysk havde svaret »Vend tilbage«. Underforstået: "Hvis du ikke er parat til at forlade din familie med et sekunds varsel, så vend tilbage til ploven".

Her er parallen til Jesus så tydelig, at Bibelselskabet har en krydshenvisning fra 1 Kongebog 19,20 til Lukas 9,61:

Lukas 9,59 Og Jesus sagde til en anden: »Følg mig!« Men han svarede: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far.«
Lukas 9,60 Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige.«
Lukas 9,61 Og en anden sagde: »Jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme
Lukas 9,62 Jesus sagde til ham: "Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige."

Fingrene fra ploven — og så af sted.

Genopvækkelse af de døde

Biblia Pauperum, type og antityper. Elias, Elisa og Jesus med Lazarus.
Eilas, Elisa og Jesus

Døden lurer konstant, og en hellig mand, der evnede at genopvække de døde, kunne være sikker på at få de pårørendes taknemmelighed.

Elias havde genoplivet et barn. Sønnen i den familie, der levede af Elias' melkrukke og oliekande blev syg og døde. Man kan undre sig over, at Elias ikke greb ind inden det gik så galt. I stedet ventede han på, at moderen skældte ham ud, før han viste, hvor dygtig han var:

1 Konge. 17,17 Senere skete der det, at sønnen af denne kvinde, husets ejer, blev syg; hans sygdom var så alvorlig, at der til sidst ikke var liv i ham.
1 Konge. 17,18 Da sagde hun til Elias: "Hvad har jeg med dig at gøre, gudsmand? Du er kommet til mig for at gøre Gud opmærksom på min skyld og få min søn slået ihjel!"
1 Konge. 17,19 "Overlad din søn til mig," sagde Elias og tog ham ud af favnen på hende. Så bar han ham op i værelset ovenpå, hvor han boede, og lagde ham på sin seng.
1 Konge. 17,20 Han råbte til Herren: "Herre min Gud! Vil du virkelig bringe ulykke over denne enke, som jeg har fundet husly hos, og slå hendes søn ihjel?"
1 Konge. 17,21 Så kastede han sig tre gange over drengen og råbte til Herren: "Herre min Gud, lad livet vende tilbage i drengen!"
1 Konge. 17,22 Herren hørte Elias' bøn, og livet vendte tilbage i drengen, så han blev levende.
1 Konge. 17,23 Elias tog drengen og bar ham ned fra værelset ovenpå, gav ham til hans mor og sagde: "Se her, din søn lever!"

Gustave Doré. Elias genopvækker drengen.
Elias

Den historie brugte Lukas så til endnu et Jesus-mirakel:

Lukas 7,11 Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham.
Lukas 7,12 Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende.
Lukas 7,13 Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!«
Lukas 7,14 Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!«
Lukas 7,15 Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor.

Enken har mistet sin eneste søn og anklager profeten: Hvad har jeg med dig at gøre, men Elias/Jesus genopvækker den døde. Jesus møder enken med byporten — Elias havde oprindeligt havde mødt enken ved indgangen til byen (1 Kongebog 17,10). I den græske teksttradition, Septuaginta, står der: ton pulôna tês poleôs kai idou (1 Kongebog 17,10 på græsk) — i den græske originaltekst skriver Lukas: tê pulê tês poleôs, kai idou (Lukas 7,12 på græsk).

1 Kongebog 17,10: Så gik han til Sarepta, og da han kom til indgangen til byen, gik der netop en enke og samlede brænde. Han kaldte på hende og sagde: "Hent lidt vand til mig i en krukke, så jeg kan få noget at drikke."

Begge eventyr slutter ordret ens, med at Elias/Jesus »gav ham til hans mor«. Her bruger Lukas præcis samme ord, bogstav for bogstav, som Septuaginta: kai edôken auton tê mêtri autou (1 Kongebog 17,23 på græsk, Lukas 7,15 på græsk).

Derimod er Jesus' ord til drengen, »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!«, en kopi af Markus' gendigtning af en historie, hvor Elisa genopliver en pige »Talitha kum! - det betyder: Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op!« (Markus 5,41)

Som man kan se, har evangelisterne fået meget ud af de to historier om Elias og Elisa. Det eneste element, de ikke har brugt er, at Elias og Elisa begge lagde sig hen over de døde for at genoplive dem. Men dette element bruges i en historie, hvor en ung mand døde af at høre på en af Paulus' kedsommelige prædikner:

Det var ikke altid, Jesus gad at hjælpe desperate forældre. Fra "The only sinless man". Jesus frelser kun jøder.
Jesus og den kana'anæiske kvinde/hund

Apost. G. 20,7 Den første dag i ugen var vi samlet for at bryde brødet. Paulus førte samtaler med dem, da han skulle rejse næste dag, og han blev ved med at tale lige til midnat.
Apost. G. 20,8 Der var en del lamper i den sal ovenpå, hvor vi var forsamlet.
Apost. G. 20,9 I vinduet sad en ung mand, der hed Eutykos. Da Paulus talte så længe, faldt han i søvn, og overmandet af søvnen styrtede han ned fra anden sal. Da man løftede ham op, var han død.
Apost. G. 20,10 Men Paulus gik ned, kastede sig over ham, tog om ham og sagde: "Ingen larm og klage! For der er liv i ham."
Apost. G. 20,11 Så gik Paulus op igen, brød brødet og spiste og talte længe, lige til det blev lyst. Derpå tog han af sted.
Apost. G. 20,12 Den unge mand bragte de hjem i live; og de blev ikke så lidt trøstet.

Himmelfart

Elias var en af de to mennesker i Det Gamle Testamente, der ikke døde (den anden var Enok, se billedet til højre))

Biblia Pauperum. Tre typer på himmelfart. Enok går med Gud, Elias bliver hentet i en ildvogn, men Jesus flyver selv (bemærk fodaftrykket i klippen).
Kristi himmelfart - Biblia Pauperum

2 Konge. 2,11 Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm.

Dette kunne Jesus ikke stå tilbage for, han måtte også bæres til himmels.

Lukas 24,50 Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem.
Lukas 24,51 Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen.

Apost. G. 1,9 Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne.

Yderligere information