Verdens Undergang Er Nær

Jesus har aldrig fået sine visdomsord skrevet ned, og han har aldrig oprettet en kirke. Det er der såmænd en god grund til - han var nemlig overbevist, om at jorden var lige ved at gå under.

Der Hemeliker Apenbaringe, Kölner Bibel, 1478
Der Hemeliker Apenbaringe

Det var faktisk de allerførste ord, Jesus sagde, i det allerførste evangelium:

Markus 1,14 Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium
Markus 1,15 og sagde: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!"

Og det var et gennemgående tema:

Matthæus 16,27 For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger.
Matthæus 16,28 Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Menneskesønnen komme i sit rige

Lukas 21,27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.
Lukas 21,28 Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig."
[.. .. ..] [...]
Lukas 21,31 Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær.
Lukas 21,32 Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.

Dommedag er nær.
Enden er nær

Matthæus 10,23 Når de forfølger jer i én by, så flygt til den næste. Sandelig siger jeg jer: I når ikke til ende med Israels byer, før Menneskesønnen kommer.

Markus 9,1 Og han sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde."

Matthæus 23,36 Sandelig siger jeg jer: Det skal alt sammen komme over denne slægt.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 23,38 Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt.
Matthæus 23,36 For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!"

Matthæus 24,26 Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke.
Matthæus 24,27 For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.
Matthæus 24,28 Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes.
Matthæus 24,29 Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.

Matthæus 24,33 Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren.
Matthæus 24,34 Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.

Johannes 14,2 I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?
Johannes 14,3 Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.

Den generation, der levede sammen med Jesus, skulle altså selv opleve Dommedag. Derfor brugte Jesus meget tid på at "vække" folk inden dommedag.

Jorden går lige straks under
Den 13. apostel, Al Gore

Matthæus 24,42 Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.
Matthæus 24,43 Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus.
Matthæus 24,44 Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.

Matthæus 8,21 En anden af hans disciple sagde: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far.«
Matthæus 8,22 Men Jesus sagde til ham: »Følg mig, og lad de døde begrave deres døde

Lukas 10,9 Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer.
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 10,11 Selv det støv fra jeres by, som hænger ved vore fødder, kan I beholde - vi børster det af; men det skal I vide: Guds rige er kommet nær!

Lukas 21,27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.
Lukas 21,28 Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig."

Da Jesus sad alene med sine tolv disciple, fortalte ham dem, at han ville vende tilbage fra himmelen i deres levetid:

Matthæus 24,3 Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: "Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?"
Matthæus 24,4 Jesus sagde til dem: "Se til, at ingen fører jer vild!
Matthæus 24,5 For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.
Matthæus 24,6 I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.
Matthæus 24,7 For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.
Matthæus 24,8 Alt dette er begyndelsen på veerne.
Matthæus 24,9 Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.

Bibelen fortæller, at disciplene blev forfulgt i deres levetid. Det skulle åbenbart være et af tegnene (Matthæus 24,9), men alligevel nåede disciplene ikke at se hverken Jesus' tilbagevenden eller verdens ende.

Jesus kommer; Sørg for at se travl ud. Jesus fortalte også, at Gud havde forkortet en "trængseltid" omkring Jordens undergang — for de udvalgtes skyld, så de kunne blive frelst:

Markus 13,19 For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme.
Markus 13,20 Og hvis Herren ikke afkortede de dage, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld, dem som han har udvalgt sig, har han afkortet de dage.

Nu er det 2.000 år siden, at Gud forkortede denne "trængselstid", men "Sankt" Peter og de andre udvalgte fik ikke meget glæde af denne forkortelse, for de er for længst døde. Vi andre har stadig til gode at se »en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse«.

Da Jesus var blevet taget til fange, sagde han:

Markus 14,62 Jesus svarede: "Det er jeg. Og I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer."

Ypperstepræsterne, de skriftkloge og hele rådet skulle altså se Jesus vende tilbage ved Guds højre hånd.

Jesus på Dommedag På samme måde med hans evindelige parabler:

Markus 12,9 Hvad vil nu vingårdens ejer gøre? Han vil komme og gøre det af med de vinbønder og give vingården til andre.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 12,12 Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for skaren, for de forstod, at han sigtede til dem med denne lignelse. Da forlod de ham og gik deres vej.

Jesus truede med, at "ejeren" vil vende tilbage og straffe de tilstedeværende præster og skriftkloge: »de forstod, at han sigtede til dem«.

Hvornår skulle alt dette så ske? Det skulle ske "nu" — for 2.000 år siden:

Johannes 5,25 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve.

Til sidst døde Jesus, men selv det kunne ikke stoppe hans dommedagsprofetier. Han genopstod, og hans sidste ord var, at han ville være hos sine tolv apostle »indtil verdens ende«:

Matthæus 28,19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
Matthæus 28,20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Der er ikke nogen himmelfart i Matthæusevangeliet, så åbenbart bor Jesus stadig i Jerusalem sammen med apostlene »indtil verdens ende«.

Apostlene

En af de morsomste episoder i Bibelen er pinsemiraklet. Der kommer der lidt torden- og blæsevejr, og de dumme disciple tror straks, at verden er ved at gå under. De begynder at tale i vildelse, og naboerne mener, at apostlene »har drukket sig fulde i sød vin«. Så træder Peter frem og bedyrer, at det skam ikke er fuldemandssnak, men at Dommedag er nær. Pinsemiraklet var endnu et tegn på, at de levede "i de sidste dage":

Pynt Apost. G. 2,1 Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet.
Apost. G. 2,2 Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad.
[.. .. ..] [.. .. ..]
Apost. G. 2,4 Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.
[.. .. ..] [.. .. ..]
Apost. G. 2,13 Men andre spottede og sagde: "De har drukket sig fulde i sød vin."
Apost. G. 2,14 Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og med høj røst talte han til dem: "Jøder og alle I, som bor i Jerusalem! Dette skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord:
Apost. G. 2,15 Disse folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den tredje time på dagen.
Apost. G. 2,16 Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel:
Apost. G. 2,17 Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme.

Efter at have sundet sig lidt, indser apostlene, at jorden ikke gik under dén dag. Men de begynder at sprede budskabet om, at Jesus ville vende tilbage(1) i deres levetid. Nu er Gud træt af at vente:

Apost. G. 17,30 Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig,
Apost. G. 17,31 for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde."

Romerne 13,11 I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro.
Romerne 13,12 Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på.

Romerne 16,20 Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder. Vor Herre Jesu nåde være med jer!

Filipperne 1,10 så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag,

Filipperne 4,5 Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.

1 Korinth. 1,7 så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares.
1 Korinth. 1,8 Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag.

1 Korinth. 4,5 Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og da skal enhver få sin ros fra Gud.

1 Korinth. 7,29 Men det siger jeg, brødre: Tiden er knap. Herefter skal de gifte være, som om de ikke var gift,
[.. .. ..][. . .]
1 Korinth. 7,31 og de, der gør brug af verden, som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går til grunde.

1 Korinth. 10,11 Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået.

1 Korinth. 11,26 For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.

1 Korinth. 15,51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles,
1 Korinth. 15,52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

1 Thess. 2,19 For hvem er vort håb eller vor glæde eller vor hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, om ikke netop I?

1 Thess. 3,13 så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige! Amen.

»Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne« (1 Thess. 4,15-17)
Bortrykkelsen

1 Thess. 4,15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
1 Thess. 4,16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
1 Thess. 4,17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.

1 Thess. 5,1 Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer.
1 Thess. 5,2 For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten..
1 Thess. 5,3 Når folk siger: "Fred og ingen fare!" da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.
1 Thess. 5,4 Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv.

1 Thess. 5,23 Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!

2 Thess. 1,7 og at gengælde jer, der lider trængsel, med lindring sammen med os, når Herren Jesus, fulgt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen
2 Thess. 1,8 med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus.

Mere pynt 2 Thess. 2,1 Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham,

2 Thess. 2,8 Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.

1 Timotheus 6,14 Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst,

2 Timotheus 3,1 Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider.

Titus 2,13 mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.

Hebræerne 1,1 Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne,
Hebræerne 1,2 men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.

Hebræerne 9,26 for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer.

Hebræerne 10,25 og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig.

Hebræerne 10,37 For nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han udebliver ikke;

Jakob 5,3 jeres guld og sølv er dækket af rust, og den rust vil vidne mod jer, og som en ild vil den fortære jeres kød. I har samlet jer skatte til de sidste dage;
[.. .. ..] [. . .]
Jakob 5,7 Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn.
Jakob 5,8 Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær.
Jakob 5,9 Vær ikke vrantne mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt; dommeren står allerede ved døren.

1 Peter 1,5 som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid.
1 Peter 1,6 Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags,
1 Peter 1,7 for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.

1 Peter 1,20 dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer,

1 Peter 4,7 Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede;

1 Peter 4,17 For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium?

2 Peter 3,3 For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster,
2 Peter 3,4 og som hånligt siger: "Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse."
2 Peter 3,5 Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand,

1 Johannes 2,18 Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.

Jesus 2, Dommedag. Kommer snart til en planet nær dig.
J2 Dommedag

1 Johannes 2,28 Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst.

1 Johannes 3,2 Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er.

1 Johannes 4,3 men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden.

Judas 1,18som sagde til jer: "I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster."
Judas 1,19Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden.

2 Peter 3,10 Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er.

Faktisk skal kristne mennesker ikke bare vente, men "fremskynde Guds dags komme". Det er derfor, mange kristne kører rundt i store, forurenende biler, så Jorden snart kan blive ødelagt, og Gud kan skynde sig at give os en ny:

2 Peter 3,11 Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve,
2 Peter 3,12 mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte.
2 Peter 3,13 Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.

Albrecht Dürer, Apokalypsens fire ryttere.
Albrecht Dürer, Apokalypsens fire ryttere

Lad os slutte med et afsnit, man let kunne overse, men som er et af de mest centrale dogmer i kristendommen:

1 Korinther 15,20 Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.
1 Korinther 15,21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske.
1 Korinther 15,22 For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.
1 Korinther 15,23 Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til.

Paulus kalder Jesus for »førstegrøden af dem, der er sovet hen«, og hvad er en "førstegrøde" så for noget? En førstegrøde er de første kornaks fra høsten, der bæres ind i templet og ofres til Gud. Når Gud har accepteret dette offer, kan man derefter med Guds velsignelse begynde at høste resten af marken. Paulus' pointe her er, at når Gud har accepteret Jesus' genopstandelse som en førstegrøde, så har Gud dermed accepteret, at alle vi andre også vil genopstå.

Og hvornår begynder man så at høste? Det gør man, dagen efter at førstegrøden er accepteret. Ikke 20 år senere; og ikke 2.000 år senere.

Åbenbaringen

Den sidste bog i Bibelen, Åbenbaringen, handler om verdens undergang, og hvordan fredsfyrsten vil vende tilbage for at slå alle Jordens mennesker ihjel og dømme dem bagefter. Allerede i første vers, får vi at vide, hvornår Jorden går under. Det gør den "snart":

Jesus, malet af en kristen.
I en kappe dyppet i blod og med et skarpt tveægget sværd i munden.
Jesus

Åbenbar. 1,1 Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes,

Og hvor snart er "snart" så? Det får vi at vide helt konkret:

Åbenbar. 1,7 Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen.

Jesus skulle altså returnere, endnu mens de mennesker, der havde korsfæstet ham, stadig var i live.

Resten af Åbenbaringen handler om alle de rædsler, som Jesus "snart" vil udsætte Jordens befolkning for: »for tiden er nær« (1,3), »Ellers kommer jeg hastigt over dig« (2,16), »hold fast ved det, I har, indtil jeg kommer« (2,25), »Jeg kommer snart« (3,11), »hvad der snart skal ske« (22,6), »Ja, jeg kommer snart« (22,7), »for tiden er nær« (22,10), »Ja, jeg kommer snart« (22,12), »Ja, jeg kommer snart« (22,20).

Åbenbaringen 1,3: Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.
Åbenbaringen 2,16: Omvend dig derfor! Ellers kommer jeg hastigt over dig og vil bekæmpe dem med min munds sværd.
Åbenbaringen 3,11: Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans.
Åbenbaringen 22,6: Og englen sagde til mig: "Disse ord er troværdige og sande, og Herren, profeternes ånders Gud, har sendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske:
Åbenbaringen 22,7: 'Ja, jeg kommer snart.' Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog."
Åbenbaringen 22,10: Og englen sagde til mig: "Forsegl ikke profetiens ord i denne bog, for tiden er nær.
Åbenbaringen 22,12: "Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.
Åbenbaringen 22,20: "Han, der vidner om dette, siger: »Ja, jeg kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus!

Lad os se nærmere på det sidste vers igen. Åbenbaringen - og dermed Bibelen - slutter med et løfte om, at nu sker det altså snart:

Åbenbar. 22,20 Han, der vidner om dette, siger: »Ja, jeg kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus!
Åbenbar. 22,21 Herren Jesu nåde være med jer alle!

Det er altså meget forståeligt, at Jesus ikke havde tid til at få skrevet sine taler og tanker ned. Jorden var ved at gå under, og det gjaldt om at råbe folk op hurtigst muligt. Hvorfor skulle man etablere et kirkevæsen, hvis Jorden alligevel går under i morgen?

Situationen i dag

Kommer Jesus tilbage?
Boomerang

Vi må snart erkende, at der er gået lang tid, siden Jesus kom med sine profetier, og han ser stadig ikke ud til at være lige om hjørnet. De kristne har åbenbart også selv opgivet håbet. Prøv at sammenligne disse to oversættelser af det samme vers, og se, om du kan spotte en af de 6.000 forfalskninger:

Åbenbar. 11,17 vi takke dig, Herre, Gud, den Almægtige, den, der er og der var og der kommer! fordi du har taget din store magt og dit Kongedømme.
(Oversættelse fra 1897)

Åbenbar. 11,17 og sagde: Vi takker dig, Herre, Gud, Almægtige, som er og som var, fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Selv Bibelselskabet har altså set i øjnene, at der er tale om endnu en fejlslagen profeti. Og hvad er det nu, Bibelen siger om falske profeter?

5 Mosebog 18,21 Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?«
5 Mosebog 18,22 Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.

Konklusion: Lad være med at spilde tiden med at gå i kirke. Jorden går alligevel snart under.

 
Guds hånd Tjek med det samme, om du er en af de udvalgte til frelsen.

Ressource

Galleri

Yderligere information


Fodnoter: (1)

vende tilbage . . .: For en ordens skyld: Paulus skriver aldrig "vende tilbage". Han skriver kun, at Jesus vil komme.