Hvem Vil Jesus Dømme?

I Amerika er det almindeligt at spørge sig selv: "W.W.J.D?" - What Would Jesus Do? En af de mange frikirker har fundet på en lidt barskere variant: "W.W.J.D? - Who Will Jesus Damn?".

Kirken synes, at spørgsmålet er så godt, at de sælger T-shirts med spørgsmålet og dets svar:

Hvem Vil Jesus Dømme?

Hvad er nu det? Har vi ikke lært, at Jesus ikke vil dømme nogen?

Johannes 3,17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

Tilsyneladende er det ikke alle kirker, der læser Bibelen på samme måde, som man gør her i Danmark. For det tilfældes skyld, at denne side skulle blive læst af en rask T-shirt-fabrikant, så lad os oversætte den til dansk. Her er en liste over alle de syndere, Baby Jesus vil tortere for evigt i Helvede:

Hvem   Vil   Jesus   Dømme?

HyklereMatt. 24,51UpålideligeRom. 1,31
UtilgivendeMar. 11 26UkærligeRom. 1,31
HomoseksuelleRom. 1,26-27 UbarmhjertigeRom. 1,31
UretfærdigeRom. 1,29AfgudsdyrkereKor. 6,9
OndeRom. 1,29UtugtigeKor. 6,9
GriskeRom. 1,29ÆgteskabsbrydereKor. 6,9
UsleRom. 1,29BøsserKor. 6,9
MisundeligeRom. 1,29TyveKor. 6,10
BlodtørstigeRom. 1,29DrukkenbolteKor. 6,10
StridslystneRom. 1,29SpottereKor. 6,10
BagtalereRom. 1,30RøvereKor. 6,10
Gud-hadereRom. 1,30FejeÅbe. 21,8
VoldsommeRom. 1,30TroløseÅbe. 21,8
HovneRom. 1,30AfskyeligeÅbe. 21,8
PralendeRom. 1,30UtugtigeÅbe. 21,8
Opfindere af ondskabRom. 1,30TroldmændÅbe. 21,8
UlydigeRom. 1,30Alle løgnereÅbe. 21,8

Hvis I ikke omvender jer,
skal I alle omkomme ligesom de.
Lukas 13,3

Her er de citerede vers:

Matthæus 24,51 og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med hyklerne. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Dette billede fulgte med T-shirten.
Enden er nær

Markus 11,26 Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlene heller ikke tilgive jeres overtrædelser."

Romerne 1,26 Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige,
Romerne 1,27 og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.
Romerne 1,28 Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig:
Romerne 1,29 De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder,
Romerne 1,30 de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre;
Romerne 1,31 de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige.

1 Korinth. 6,9 Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd,
1 Korinth. 6,10 eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.

Åbenb. 21,8 Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død."

Eksternt link

Yderligere information