Ukendte Steder i NT, Kapernaum

Bibelen i Lego, Jesus kalder de første disciple i Kapernaum.
Lego: Jesus kalder sine disciple

Kapernaum omtales ialt 16 gange i de fire evangelier. Det er her, Jesus finder de første disciple, det er her Peter, Andreas, Johannes, Jakob og Levi bor, og det er her, Jesus "er hjemme".

Umiddelbart virker byen autentisk, eftersom historikeren Josephus nævner Kapernaum to gange. De forskellige Bibelske kort markerer byen på nordvest-siden af Galilæas Sø, hvor stolte arkæologer har udgravet selveste Sankt Peters hus.

Idyllen krakelerer dog, hvis man kigger nærmere på de to gange, hvor Josephus skulle have nævnt Kapernaum. Der er tale om to forskellige stednavne, og ingen af dem er en by ved navn Kapernaum. Den ene gang handler det ganske vist om "Kafarnaum" tæt på Genesaret Sø, men der er ikke tale om en by.

Kafarnaum er en kilde med Nil-fisk i:

3,10,8: Langs Gennesars Sø strækker sig et Landskab af samme Navn […]
[…]
Først har Landskabet jo nemlig en heldig Temperatur, og dernæst vandes det af en meget rigtflydende Kilde, som Beboerne kalde Kafarnaum. Der er nogle, som anse den for en Gren af Nilen, da den nemlig frembringer en Fiskeart, som ligner den i Søen ved Alexandreia levende Korakinos.

(Jødernes Krig mod Romerne. Oversat af Alexander Rasmussen, 1905)

Jamen, kan denne kilde så ikke have givet navn til en by? Ja, alt kan tænkes. Men de kristne og jøderne hævder, at de har fundet Bibelens Kapernaum ved det nuværende Kfar-Nachum, og på dette sted er der ingen kilder. Hvis vi sætter lighedstegn mellem Josephus' Kafarnaum og Bibelens Kapernaum, så beviser Josephus bare, at Kapernaum ikke er fundet endnu. Dermed ryger Peter's hus.

Josephus på græsk: Kefarnôkon
Josephus på græsk

Det er endnu værre, anden gang hvor Josephus' skulle have nævnt Kapernaum. Under krigen mod romerne bliver han kastet af hesten, og hans mænd bærer ham til en landsby. Sådan lyder det i William Whistons klassiske oversættelse: »for the horse […] fell into a quagmire, and threw me on the ground, and I was bruised on my wrist, and carried into a village named Cepharnome, or Capernaum« (Vita 72).

Her kan man som læser let tro, at Josephus angiver to navne for byen, hvoraf det ene er Capernaum. Men det er noget kristent fusk af værste skuffe. Josephus angiver kun ét navn, og dette navn behagede åbenbart ikke den kristne oversætter, der udfra fri fantasi tilføjede "or Capernaum".

Levi/Matthæus i toldboden i Kapernaum
Lego: Levi i toldboden

Hvis man kigger på den græske tekst i Loeb's udgave fra 1926 (billedet til venstre), står der "Kefarnôkon". Thackeray oversætter det til »a village called Cepharnocus« og skriver i en fodnote: »or "Capharnomon"; the name takes divergent forms in the mss. Capernaum is doubtless meant«.

Med andre ord findes der mange forfalskede udgaver af Josephus' manuskripter — »takes divergent forms« — men forskernes bedste bud er, at der oprindeligt har stået »Cepharnocus«. Oversætteren må være meget kristen i hovedet for bagefter at konkludere, at Cepharnocus "utvivlsomt" er det samme som Kapernaum.

Kapernaum er åbenbart endnu en af disse bittesmå landsbyer, som ingen historikere nogensinde har opdaget. Men sådan er Kapernaum ikke beskrevet i de fire evangelier: Kapernaum er ikke en landsby, men en by (græsk: "polis") med en synagoge. Både Matthæus og Lukas har en episode kaldet "Officeren i Kapernaum". Det græske ord for denne romerske officer er "hekatontarchos" — en hundredefører. Byen må have haft en anseelig størrelse for at retfærdiggøre tilstedeværelsen af en romersk garnison med hundrede mænd. Byen havde også en toldbod, for det var der, Levi/Matthæus sad, da han blev kaldet af Jesus. Kapernaum var altså en vigtig handels- og havneby. Ifølge Bibelen.

Kapernaum er ikke nævnt udenfor de fire evangelier — heller ikke i resten af Bibelen. Og det er faktisk meget mistænkeligt: Ifølge evangelierne var Kapernaum den by, hvor disciplene boede, før de blev kaldede af Jesus, og den base, hvorfra de arbejdede. Alligevel optræder Kapernaum ikke en eneste gang i Apostlenes Gerninger. Man skulle ellers tro, apostlene ville vende tilbage til deres base, og at Peter ville besøge sin svigermor, som Jesus havde helbredt i Kapernaum.

Hvis byen ellers eksisterede.

 
Guds hånd

Denne artikel er en del af serien om ukendte byer og steder i Det Nye Testamente.

Det forrige afsnit handlede om Nazaret.

Det næste afsnit handler om Betfage.

I denne Sektion:

Yderligere informationer