Ukendte Steder i NT, Gerasa, Gadara, Gergesa

Gadara og Gerasa.
Dekapolis
Jesus uddriver en flok dæmoner af en mand. Til højre i billedet står de 2,000 grise, der døde under uddrivelsen.
Grise

Markus lader Jesus sejle over Genesaret Sø til »gerasenernes land«, hvor han jager en flok dæmoner ind i 2.000 svin, der straks styrter i søen og drukner (Markus 5,1-13).

Gerasa fandtes ganske vist i virkeligheden (i dag hedder byen Jerash), men Gerasa/Jerash ligger 67 kilometer fra Genesaret Sø, så enten er "gerasenernes land" et fiktivt område, eller også har Jesus sejlet 67 kilometer gennem det tørre land (billedet til venstre).

Markus 5,1: Så kom de over til den anden bred af søen til gerasenernes land.

[. . .]
Markus 5,12: og dæmonerne bad ham: "Send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem."
Markus 5,13: Det gav han dem lov til. Og de urene ånder fór ud af manden og ind i svinene; og flokken på omkring to tusind styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede.

Matthæus flytter historien til »gadarenernes land« (Matthæus 8,28-32). Det indebærer stadigvæk, at Jesus har sejlet 10 kilometer gennem ørkenen, og at grisene skulle løbe 10 kilometer tilbage og måtte forcere Yarmuk-floden, inden de besteg Golan-højderne og kastede sig ud i Genesaret Sø (se kort til venstre), men Gadara er trods alt væsentligt tættere på søen end Gerasa.

Matthæus 8,28: Da Jesus var kommet over til den anden bred til gadarenernes land, kom to besatte hen imod ham; de kom fra gravhulerne og var så farlige, at ingen kunne komme forbi ad den vej.

[. . .]
Matthæus 8,31: og dæmonerne bad ham: "Driver du os ud, så send os i den flok svin."
Matthæus 8,32: Han sagde: "Gå!" og de fór ud og over i svinene; og hele flokken styrtede ud over skrænten ned i søen og omkom i vandet.

Matthæus' arbejde var åbenbart ikke godt nok, for en sejltur på 10 kilometer gennem det tørre land lyder stadig som en skipperskrøne. Derfor har de kristne i mange hundrede år forfalsket den græske originaltekst, så svinehistorien skete i "gergesenernes land". Gergesa er lige så ukendt som de andre byer her på siden, så den kan lige så godt have ligget ved kanten af søen som alle mulige andre steder.

Her kan man se, hvordan de tre evangelier så ud i de gamle Bibler indtil for hundrede år siden (se evt. de 6.000 forfalskninger):

Markus 5,1 Og de kom paa hiin Side Søen til de Gadareners Egn.
(Bibel fra 1897)

Markus 5,1 Så kom de over til den anden bred af søen til gerasenernes land.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Matthæus 8,28 Og der han kom paa hiin Side til de Gergeseners Land, mødte to Besatte ham, som kom ud fra Gravene og vare saare vilde, saa at Ingen kunde vandre ad den Vei.
(Bibel fra 1897)

Hvad har Jesus imod grise?
St. Antonius

Matthæus 8,28 Da Jesus var kommet over til den anden bred til gadarenernes land, kom to besatte hen imod ham; de kom fra gravhulerne og var så farlige, at ingen kunne komme forbi ad den vej.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Lukas 8,26 Og de seilede frem til Gadarenernes Egn, hvilken er tvært overfor Galilæa.
[.. .. ..] [...]
Lukas 8,37 Og den hele Mængde af Gadarenernes Land bade ham, at han vilde gaae bort; thi de vare betagne med stor Frygt. Men han traadte i Skibet og vendte tilbage igjen.
(Bibel fra 1897)

Lukas 8,26 De sejlede nu ind til gerasenernes land, der ligger over for Galilæa.
[.. .. ..] [...]
Lukas 8,37 Og alle folk fra gerasenernes egn bad Jesus om at forsvinde, for de var grebet af stor frygt. Han gik så om bord i en båd for at vende tilbage,
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Gerasenere, gadarenere, gergesenere. Man må håbe, arkæologerne en dag finder de 2.000 svineskeletter ude i søen, så vi kan få at vide, hvor det skete henne.

 
Guds hånd

Denne artikel er en del af serien om ukendte byer og steder i Det Nye Testamente.

Det næste afsnit handler om Ænon ved Salem.

I denne Sektion:

Yderligere informationer