Ukendte steder i NT, Bethabara og to gange Betania

Kristent kort, der viser templet, Oliebjerget, Betfage og Betania.
Betfage er markeret ved det nuværende Beit Phage, og Betania er markeret der, hvor turistindustrien fremviser Lazarus' grav.
Betania og Jerusalem

Betania optræder 12 gange i de fire evangelier. Første gang byen optræder i det ældste evangelium, nævnes den sammen med Betfage:

Markus 11,1 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oliebjerget, sendte han to af sine disciple af sted

engel Betania og Betfage ligger ved Oliebjerget, og ifølge Johannes 11,18 ligger Betania femten stadier fra Jerusalem. En stadie er ifølge Bibelselskabet 192 meter, så Betania ligger altså 2.880 meter fra Jerusalem. I dag menes det, at Betania lå ved al-Eizariya, der er arabisk for "Lazarus' sted" (billedet til højre), for her fremviser turistbranchen stolt Lazarus' grav. Eftersom Jesus var kommet fra Jeriko på vej til Jerusalem ad den gamle romerske vej, giver teksten snarere indtrykket af, at Betania og Betfage lå nord for Oliebjerget (se kort længere nede).

Johannes 11,18: Betania lå i nærheden af Jerusalem, femten stadier derfra,

Ifølge Markus og Matthæus boede Jesus en uges tid i Simon den Spedalske hus i Betania, hvor han blandt andet fik salvet sit hoved af en ukendt kvinde. Lukas er uenig: Jesus blev salvet langt tidligere (og det var ikke på hovedet, men på fødderne). Lukas fortæller ikke, hvor Jesus bor den sidste uge — han tager først til Betania, når han skal stige til himmels.

Johannes fortæller derimod, at Jesus' mest elskede venner bor i Betania: Martha, Maria og Lazarus. Det var hos dem, han boede, og ikke hos Simon den Spedalske, og det var ikke en ukendt kvinde, der salvede Jesus, men Maria, Lazarus' søster.

Vi har lige citeret Johannes 11,18 for, at Betania ligger 2.880 meter fra Jerusalem. Men Johannes fortæller også, at Johannes Døberen arbejdede i et andet Betania:

Jeg ved ikke, hvor "autoriseret" dette kort er, men det fremgår, at vejen mod Jeriko går mod nordøst, mens man skal gå sydøst for at komme til Betania.
Denne placering strider mod Bibelen, der giver indtrykket af, at Jesus passerer Betania på vejen fra Jeriko.
Jerusalem

Johannes 1,28 Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.

Dette »Betania på den anden side af Jordan« er ukendt i resten af Bibelen, men det passer fint med Det Hemmelige Markusevangelium, der også foregår i Betania, inden Jesus kommer til Jeriko.

Det pudsige er bare, at i de gamle Bibler, stod der ikke Betania, men Bethabara:

Johannes 1,28 Dette skete i Bethabara paa hiin Side Jordan, hvor Johannes døbte.
(Bibel fra 1897)

Origenes. Billede fra Wikipedia
Portræt af Origenes

De fiktive byer har det altså med at skifte navn (for detaljer se konkordans, eller tjek de 6.000 forfalskninger). En af de folk, der havde det svært med Betania nummer to, var kirkefaderen Origenes (ca. år 185-254):

We are aware of the reading which is found in almost all the copies, "These things were done in Bethany." This appears, moreover, to have been the reading at an earlier time; and in Heracleon we read "Bethany." We are convinced, however, that we should not read "Bethany," but "Bethabara."

We have visited the places to enquire as to the footsteps of Jesus and His disciples, and of the prophets. Now, Bethany, as the same evangelist tells us, was the town of Lazarus, and of Martha and Mary; it is fifteen stadia from Jerusalem, and the river Jordan is about a hundred and eighty stadia distant from it. Nor is there any other place of the same name in the neighbourhood of the Jordan, but they say that Bethabara is pointed out on the banks of the Jordan, and that John is said to have baptized there.

The etymology of the name, too, corresponds with the baptism of him who made ready for the Lord a people prepared for Him; for it yields the meaning "House of preparation," while Bethany means "House of obedience." Where else was it fitting that he should baptize, who was sent as a messenger before the face of the Christ, to prepare His way before Him, but at the House of preparation? And what more fitting home for Mary, who chose the good part, which was not taken away from her, and for Martha, who was cumbered for the reception of Jesus, and for their brother, who is called the friend of the Saviour, than Bethany, the House of obedience?

(Origenes, kommentar til Johannes bind 6,24. Se eksternt link for neden)

Jeg har citeret et stort stykke af Origenes, for han fortæller meget mellem linierne. Først og fremmest foretrækker han varianten "Bethabara", og han fik åbenbart sin vilje, for sådan stod der i Bibler verden over, indtil den aleksandrinske tekst blev indført i slutningen af det 19. århundrede.

Biblia Pauperum. I midten opvækker Jesus Lazarus. Dette sker i Betania, men historien optræder udelukkende i Johannesevangeliet.
Eilas, Elisa og Jesus

For det andet får vi en masse at vide om den lokale geografi. Origenes boede i Cæsarea ca. 85 km. fra Jerusalem, og han fortæller, at "vi" har besøgt stederne. Vi får at vide, at der ikke findes andre Betania'er i omegnen af Jordan. Det vil sige, at »Betania på den anden side af Jordan« er en fiktion. Men formuleringen er afslørende: »they say that Bethabara is pointed out on the banks of the Jordan«. "De" siger, at Bethabara er udpeget. Udpeget af hvem? De lokale kristne? Og udpeget til hvem? Åbenbart ikke til Origenes selv. Der er ikke nogen antydning af, at det er lykkedes Origenes selv at finde Bethabara / Betania nummer 2.

Det var fra Betania, at Jesus red på tre æsler mod Jerusalem.
tre æsler

Men det samme gælder Betania nummer 1. Origenens siger bare, at ifølge evangelisten var det der, at Lazarus, Maria og Martha boede, og byen ligger 15 stadier fra Jerusalem: »Bethany, as the same evangelist tells us, was the town of Lazarus, and of Martha and Mary; it is fifteen stadia from Jerusalem«. Origenes har altså ikke andet at byde på end at citere Johannes 11,18. Intet tyder på, at han selv har fundet Betania.

For det tredje lyder Origenes' argumentation underlig med moderne ører. Han siger (rigtigt eller forkert), at Betania betyder "lydighedens hus", mens Bethabara betyder "forberedelsens hus". Af denne grund passer det Origenes bedst, at Johannes Døberen, der var en forløber for Jesus, boede i "forberedelsens hus", mens "lydighedens hus" var en passende bolig for Martha og Maria, der — i Lukasevangeliet — serverede for Jesus.

Dette er en rød tråd i Origenes' 10-binds kommentar til Johannesevangeliet: Hvis der er modsigelser, skal teksten læses symbolsk.

Skidt med om byerne er fiktive. Bare deres navne har den rette symbolske betydning. Det samme gælder Kapernaum. Origenes fortæller, at Kapernaum betyder "trøstens mark", og det var meget passende — mente Origenes — fordi Jesus efter brylluppet i Kana, gik sammen med sin mor og sine disciple for at trøste dem.(1)

 
Guds hånd

Denne artikel er en del af serien om ukendte byer og steder i Det Nye Testamente.

Det næste afsnit handler om Betsajda og Korazin.

Eksterne Links

I denne Sektion:

Yderligere informationer


Fodnoter: (1)

Origenes skriver: »after the business of the marriage at Cana of Galilee, went down with His mother and His brothers and His disciples to Capernaum, which means "field of consolation." For after the feasting and the wine it was fitting that the Saviour should come to the field of consolation with His mother and His disciples, to console those whom He was training for disciples and the soul which had conceived Him by the Holy Ghost, with the fruits which were to stand in that full field«.

(Origenes, Kommentar til Johannesevangeliet, bind 10,6)