Jesus' Brødre

Havde Jesus en bror? Ja, han havde masser, og det står ganske tydeligt flere steder i Bibelen.

Alligevel kommer det som en overraskelse for mange mennesker. Det skyldes, at kirken af forskellige grunde - som jeg vil vende tilbage til om lidt - ikke har ikke gjort meget ud af at omtale disse søskende. Men lad os først se, hvad Bibelen siger:

Evangelierne

en putto (tilskrevet Rafael) I Matthæusevangeliet får Josef at vide, at Maria er befrugtet af helligånden:

Matthæus 1,25 Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.

Når der står, at Josef ikke lå med hende, før hun fødte sin søn, må man gå ud fra, at de - ligesom andre ægtefolk - har ligget sammen, efter at Jesus blev født.

På samme måde står der i Lukasevangeliet:

Lukas 2,7 og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Her står netop førstefødte - og ikke "enbårne".

Lad os straks bryde spændingen: Jesus havde mindst fire brødre:

Matthæus 13,55 Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?
Matthæus 13,56 Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra?«

Kristen tegneserie: Jesus afviser sin mor og sine brødre.
Jesus' mor og brødre

Kristne mennesker prøver ofte at komme med en masse bortforklaringer, men i citatet foroven nævnes brødrene sammen med moderen og faderen, så det tydeligt fremgår, at der hverken er tale om Jesus' halvbrødre, fætre eller trosbrødre, men derimod om almindelige kødelige brødre.

Som citatet foroven viser, havde Jesus også nogle søstre, men Bibelen gider naturligvis ikke at oplyse om, hvad de hed - ifølge Bibelen er kvinder jo ejendom. Når der står »alle (græsk: pasai) hans søstre« og ikke "begge" (græsk: amphoterai), må der være mindst 3 søstre - altså i alt mindst 7 søskende.

Hans brødre optræder flere steder i evangelierne:

Markus 3,31 Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte nogle ind til ham for at hente ham, men selv blev de stående udenfor.
Markus 3,32 Han sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham: "Se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig."
Markus 3,33 Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde: "Se, her er min mor og mine brødre.
Markus 3,34 For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor."

I citatet foroven optræder brødrene og søstrene sammen med moderen, og teksten viser forskellen på Jesus' kødelige brødre og søstre, som han afviser, og hans nye "åndsbrødre" og "åndssøstre".

Johannes 2,12 Derefter gik han og hans mor og hans brødre og hans disciple ned til Kapernaum, og dér blev de nogle få dage.

Igen optræder brødrene sammen med moderen, og igen skelner teksten mellem hans brødre og hans disciple.

Brødrene tager til Jerusalem

Da Jesus startede med at prædike, troede hans brødre ikke på ham:

Johannes 7,3 Hans brødre sagde da til ham: »Tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør.
Johannes 7,4 Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådanne ting, så vis dig for verden.«
Johannes 7,5 For ikke engang hans brødre troede på ham.

Guds søn havde fire brødre.
Josef, Jesus og fire brødre

Endnu en gang ser vi, at det ikke var Jesus' trosbrødre (i og med, de ikke troede på ham), men derimod kødelige brødre.

Alligevel tager Jesus' mor og brødre til Jerusalem, efter at Jesus er død, og bor sammen med Jesus' disciple.

Apost. G. 1,13 Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn.
Apost. G. 1,14 De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre.

Vi har endda et samtidigt vidne, nemlig Paulus, der fortæller os, at brødrene blev i menigheden:

1 Korinth 9,5 Er vi ikke i vor gode ret til at have en søster til hustru og tage hende med os ligesom de andre apostle og Herrens brødre og Kefas?

Igen er der ikke tale om trosbrødre, da der netop skelnes mellem apostlene, Kefas (=Peter), og brødrene.(1)

Citatet viser, at en del år senere var Jesus brødre stadig sammen med apostlene og Peter.

En hel bog i Bibelen er skrevet af Jakobs bror:

Judas 1,1 Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus.

Nogen tror måske, at denne Judas er bror til apostlen Jakob, Zebedæus' søn, men Zebedæus' anden søn hed Johannes (Jakob og Johannes var to af de tre super-disciple). Derimod hed to af Jesus' brødre Jakob og Judas, som det fremgår af Matthæus 13,55 (citeret foroven) »tømrerens søn […] og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas«.

En af Jesus' brødre fik en særlig stor betydning, så Jakob får sin egen side.

Hvorfor er det ikke mere kendt?

Jesus' søskende har givet kirken store problemer gennem tiden. Så store, at man har opfundet utallige fantastiske bortforklaringer: "Jakob er ikke en kødelig bror - kun en broder i troen" eller "De var ikke brødre, men kun fætre" eller "De var halvbrødre - Josef fik de andre børn i et tidligere ægteskab".

Flugten til Egypten
Albrecht Dürer. Den hellige Familie flyer til Ægypten.
Detalje: Joseph vises som meget ældre end Maria.
Josef som gammel mand

Se billedet til højre og venstre, hvor Josef og Maria flygter til Egypten. Josef ser ud til at være meget ældre end Maria, formodentlig som en hentydning til kirkens propaganda, om at Josef var en gammel enkemand, der giftede sig i høj alder med den unge Maria. Ifølge denne skrøne (den står ikke i Bibelen, men i Jakobs Forevangelium) er Jesus' brødre således ældre halvbrødre.

Kirken har åbenbart svært ved at bestemme sig: Hvis Jesus er "efternøler", skulle man forvente at se hans storebrødre og storesøstre på nogle af de tusinder af billeder, der findes af madonna og barn, men det gør man ikke. Og hvis brødrene var ældre end Jesus, hvorfor flygtede de så ikke med til Egypten? Der er trods alt grænser for, hvor gamle disse søskende kunne være, hvis vi skal følge kirkens propaganda og tro, at Jakob først døde år 62 e. Kr., da han blev myrdet.

Hvad er i grunden problemet? Ja, der er faktisk mange problemer:

  1. Hvor ofte hører man ikke Johannes 3,16: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.«

    Som det fremgår, er det muligt, at Jesus var Guds enbårne søn - men han var altså ikke Marias enbårne. Dermed mister det populære citat meget af sin styrke.

  2. Den katolske kirke beder til Jomfru Maria, og mange katolikker hævder, at Maria forblev jomfru, og at hun stadig er jomfru den dag i dag (på latin: semper virgo, engelsk: perpetual virgin). Her i Danmark er der ikke den samme Maria-dyrkelse, men lidt jomfru er der jo stadig over Maria.

    Rent logisk kan Maria ikke være jomfru længere, når Jesus har mindst 7 søskende. Derfor har den katolske kirke meget hurtigt besluttet, at brødrene "i virkeligheden" er fætre.

  3. Det er heller ikke særligt tillidsvækkende at læse de ovennævnte bibelcitater, hvor der står, at Jesus' brødre ikke troede på ham i starten. Hvorfor skulle vi andre så tro på ham?

    Hvis der virkelig havde været en jomfrufødsel med engle, vise mænd, betlehemsstjerne, Herodes' barnemord og flugten til Egypten, skulle man tro, Jesus' brødre var klar over, at han var noget særligt. Især hvis vi godtager skrønen, om at brødrene var ældre end Jesus, og altså havde været store drenge, da disse mirakler skete. Deres mistillid viser, at Jesus ikke var Guds søn, men en almindelig brormand.

Men det største problem for kirken er dog Jesus' bror Jakob.

Konklusion: Jesus havde søskende som så mange andre. Der var ikke noget specielt ved hans fødsel.

 
Guds hånd

Næste afsnit handler om Jesus' bror, Jakob.

Yderligere information


Fodnoter: (1)

Paulus og Herrens brødre . . .: I denne sektion kigger vi på versene med de bibelske briller på.

Med historiske briller kommer man til et andet resultat. Læs meget mere om Herrens Brødre i 1 Korintherne 9,5.