Jesus' Brødre og Søstre

Lukas 2,7: "og hun fødte sin søn, den førstefødte […]"
Hipster jul

Havde Jesus en bror? Ja, han havde masser. Det er muligt, at Jesus var Guds enbårne søn (Johannes 3,16), men han var langtfra Josefs og Marias eneste.

Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

I Lukasevangeliet står der, at Jesus var Marias førstefødte — og netop ikke "enbårne":

Lukas 2,7 og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I gamle dage stod der også »den førstefødte« i Matthæus 1,25, men det var et af de 6.000 falsknerier, der er fjernet igen i vore dage.

Til gengæld kan vi stadig læse i Matthæus 1,25, at Josef ikke lå med hende, før hun fødte sin søn (hvordan Matthæus så siden kan vide det):

Matthæus 1,25 Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.

Matthæus 1,25: Og han kjendte hende ikke, indtil hun havde født sin Søn den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus.
(Dansk oversættelse fra 1897)
Kristen tegneserie: Jesus afviser sin mor, sine brødre og sine søstre.
Jesus' mor og brødre

Dermed kan læseren vide, at Jesus vitterligt var Guds søn, og at Josef ikke har haft "mere end en finger" med i spillet. Men man må gå ud fra, at de — ligesom andre ægtefolk — har ligget sammen, efter at Jesus blev født.

Første gang vi hører om Jesus' brødre er, når de tropper op sammen med hans mor og hans søstre, fordi de tror, han er tosset (billedet til venstre).

Markus 3,31 Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte nogle ind til ham for at hente ham, men selv blev de stående udenfor.
Markus 3,32 Han sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham: "Se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig."
Markus 3,33 Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde: "Se, her er min mor og mine brødre.
Markus 3,34 For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor."

Jesus afviser dem og slår hånden af sin jordiske familie til fordel for sin åndelige familie: »den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor«.

Guds søn havde fire brødre.
Fire brødre

Senere er Jesus tilbage i sin hjemby. Han møder ikke sin (tidligere) familie, men vi får navnene på hans fire brødre:

Matthæus 13,55 Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?
Matthæus 13,56 Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra?«

Jesus havde åbenbart også nogle søstre, men Bibelen gider naturligvis ikke at oplyse om, hvad de hed - ifølge Bibelen er kvinder jo ejendom. Når der står »alle (græsk: "pasai") hans søstre« og ikke "begge" (græsk: "amphoterai"), må der være mindst 3 søstre - altså i alt mindst 7 søskende.

Johannesevangeliet har som sædvanligt nogle helt andre historier. Jesus' mor var med til brylluppet i Kana, og det var hans brødre også.

Johannes 2,1 Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med;
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 2,11 Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.
Johannes 2,12 Derefter gik han og hans mor og hans brødre og hans disciple ned til Kapernaum, og dér blev de nogle få dage.

Maria modtager helligånden sammen med disciplene
Pinse

Jesus lavede vand til vin, »og hans disciple troede på ham« (Johannes 2,11). Men brødrene var åbenbart mere mistroiske end disciplene, for næste gang vi møder dem, tror de alligevel ikke på Jesus:

Johannes 7,3 Hans brødre sagde da til ham: »Tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør.
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 7,5 For ikke engang hans brødre troede på ham.

Det er sådan set, hvad vi kan læse i evangelierne, men i fortsættelsen af eventyret, Apostlenes Gerninger, dukker Jesus' mor og brødre (men ikke søstre) pludselig op sammen med disciplene i Jerusalem. Vi får vi aldrig at vide, hvad de lavede der, når de ikke troede på Jesus, og Jesus havde slået hånden af dem.

Apostl. G. 1,13 Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn.
Apostl. G. 1,14 De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre.

Had din mor, brødre og søstre

en putto (tilskrevet Rafael) Jesus noget anstrengte forhold til sin familie er en rød tråd i evangelierne: Elsk dine fjender; had din familie.

Historien, hvor Jesus' mor og brødre tror, han er tosset, tjener til at vise, hvordan en nyfødt kristen skal klare en lignende situation. Som nyfødt kristen skal man følge Jesus' eksempel og opgive sin gamle jordiske familie til fordel for sine nye åndelige slægtninge.

Jesus sagde andre gange, at hvis man opgav sin familie, fik man i stedet 100 nye mødre, brødre og søstre i menigheden:

Markus 10,29 Jesus sagde: "Sandelig siger jeg jer: Der er ingen, der har forladt hjem eller brødre eller søstre eller mor eller far eller børn eller marker på grund af mig og på grund af evangeliet,
Markus 10,30 som ikke får det hundreddobbelt igen nu i denne verden, både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker, tillige med forfølgelser, og evigt liv i den kommende verden.

Matthæus 8,21 En anden af hans disciple sagde: "Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far."
Matthæus 8,22 Men Jesus sagde til ham: "Følg mig, og lad de døde begrave deres døde."

Matthæus 10,37 Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.

Lukas 14,26 "Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Markus 6,5: "Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning dér […]"
Jesus mirakel

Tilsvarende med den anden episode, hvor vi hører navnene på de fire brødre: Folk kender ham og hans familie, og netop derfor kan de ikke tro på, at han pludselig er blevet noget særligt.

Markus 6,3 Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os?" Og de blev forarget på ham.
Markus 6,4 Men Jesus sagde til dem: "En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og blandt sine slægtninge og i sit hus."
Markus 6,5 Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning dér, bortset fra at han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem.

Selv Jesus måtte konstatere, at »En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby«, og han var ude af stand til at udrette undere. Moralen er, at nye kristne ikke skal regne med at kunne imponere deres nærmeste, men at de i stedet skal missionere fremmede steder, hvor folk ikke kender dem og ikke er forudindtagede.

Episoden er ikke med i Lukasevangeliet, men til gengæld er der en dramatisk episode, hvor Jesus er hjemme i Nazaret og læser højt fra Esajas' bog. Det går ikke godt; »Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri« (Lukas 4,28), og de forsøger at smide ham ud fra en klippe. Som læser kan man undre sig over om "Alle i synagogen" inkluderer Jesus' brødre, og om de har været med i den pøbel, der prøvede at slå deres bror ihjel.

Johannnesevangeliet har også en episode, der viser, at man ikke kan overbevise folk, der allerede kender ens familie:

Johannes 6,42 Og de sagde: "Er det ikke Jesus, Josefs søn, hvis far og mor vi kender? Hvordan kan han så sige: Jeg er kommet ned fra himlen?"

Er der en historisk kerne?

Albrecht Dürer. Den hellige Familie flyer til Ægypten. Der er kun 1 barn.
Albrecht Dürer

Ateister, de rigtige ghost busters Nogle tror måske, at vi her har en historisk kerne midt i eventyret. Det er pinligt, at »ikke engang hans brødre troede på ham« (Johannes 7,5), og derfor er det nødt til at være sandt. Det er det, der på engelsk hedder "The criterion of embarrassment". Hvorfor skulle en kristen forfatter opfinde den slags afslørende detaljer? Brødrenes mistillid kan få læseren til at undre sig over, om de vidste noget, som vi andre ikke ved. Hvis ikke brødrene troede på disse mirakler, hvorfor skulle vi andre så?

Men som vi har set, er evangeliernes formål ikke at referere en historisk hændelse, men derimod at give et eksempel til efterfølgelse. Beretningerne skal instruere den kristne menighed i de problemer, man kan forvente som genfødt kristen — selv ikke Guds enbårne søn kunne lave mirakler foran vantro familiemedlemmer — og at vise hvordan mesteren håndterede disse situationer. Fortvivl ikke, men find trøst i at følge samme fodspor som Jesus: »Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer« (Johannes 15,18).

Jesus ord: »Se, her er min mor og mine brødre« giver ingen mening i en historisk sammenhæng: Hvor mange steder kalder Jesus sine disciple for "brødre"? (det sker, men det er sjældent). Hvordan kunne Jesus få sine brødre »hundreddobbelt igen« (Markus 10,30), når han kun havde 12 apostle? Hvem af de 12 apostle skulle forestille at være Jesus' "nye mor"?

Brødrene og søstrene er formentlig lige så frit opfundne som de andre personer, landskaber og byer i evangelierne. Evangelierne er nyere end Paulus' epistle, og Markusevangeliet bygger meget på Paulus' epistler. Det er derfor oplagt, at Markus har opfundet de mange brødre ved en bogstavelig læsning af Jakob, Herrens bror, af Herrens brødre og af Jesus som »den førstefødte blandt mange brødre« (Romerne 8,29).

Er der plads i historien til Jesus' brødre?

Der er simpelthen ikke logisk plads til disse søskende i historien. I Matthæusevangeliet er Maria jomfru, så ergo har Jesus ingen storebrødre eller -søstre. Da Herodes bliver alarmeret af de hellige tre konger, beordrer Herrens engel Josef til at flygte til Egypten og tage »barnet« (i ental) med:

Matthæus 2,13 Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel."
Matthæus 2,14 Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten.

Guderne(!) må vide, hvor længe de bliver i Egypten. De er der, sålænge Herodes lever, og når de vender tilbage, er hans søn Arkelaos blevet konge. Herodes regerede 37 - 4 f.v.t., og Arkelaos fra år 4 f.v.t. til 6 e.v.t.

Opholdet kan altså have varet helt op til 42 år. Til sammenligning er familiens flugt til Egypten en gentagelse af Moses' flugt fra Egypten, og det tog fyrre år, før Moses kunne vende tilbage (Apostlenes Gerninger 7,30). Men uanset hvor længe det tog: Når Herrens engel kalder dem hjem igen, er der stadig kun 1 styks barn,

Apostlenes Gerninger 7,30: Efter fyrre års forløb viste en engel sig for ham i ørkenen ved bjerget Sinaj i flammen fra en brændende tornebusk.

Matthæus 2,20 og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der stræbte barnet efter livet, er døde."
Matthæus 2,21 Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land.

Med hensyn til Lukasevangeliet, har vi lige har set, at Jesus bliver kaldt den førstefødte. I dette evangelium har Jesus altså heller ingen storebrødre eller -søstre.

Detalje: Josef vises som meget ældre end Maria.
Josef som gammel mand

Lukas hævder, at familien ikke gemte sig i Egypten, men tværtimod tog til Jerusalem hver eneste påske. Som 12-årig bliver Jesus væk, »uden at hans forældre vidste det« (Lukas 2,43), og da »forældrene fik øje på ham« skælder de ham ud: »Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige« (Lukas 2,48). Hvis Maria havde fået fire sønner og tre døtre i løbet af de sidste 12 år, og hvis forfatteren ville tegne et familieportræt, kunne Lukas have fortalt om, hvorledes de bekymrede forældre havde udspurgt Jesus' søskende, om hvornår de sidst havde set deres bror, hvordan forældrene fik "parkeret" disse søskende under eftersøgningen, og hvor bekymrede disse søskende havde været.

Kan vi tro på, at Jesus' mor var jomfru?
Sandheden gør ondt

Uanset om disse søskende er ældre eller yngre, er deres skepsis selvmodsigende i forhold til resten af evangelierne. Hvis de er ældre end Jesus, må de selv have bevidnet jomfrufødslen med engle, vise mænd, betlehemsstjerne, Herodes' barnemord og flugten til Egypten. Hvis de er yngre, burde de være blevet flasket op med disse historier af Josef og Maria. Hvad blev der af det guld, de hellige tre konger havde med? Josef og Maria må have været de rigeste mennesker i hele Nazaret.

Den katolske kirke har også haft problemer med, at den enbårne søn (Johannes 3,16) havde så mange søskende. Mange katolikker hævder, at Maria forblev jomfru, og at hun stadig er jomfru den dag i dag (på latin: semper virgo, engelsk: perpetual virgin). Rent logisk kan Maria ikke være jomfru længere, når Jesus har mindst 7 søskende.

Derfor har den katolske kirke meget hurtigt besluttet, at brødrene "i virkeligheden" var halvbrødre. Se billederne til højre, hvor Josef og Maria flygter til Egypten. Josef ser ud til at være meget ældre end Maria, formodentlig som en hentydning til kirkens propaganda om at Josef var en gammel enkemand, der giftede sig i høj alder med den unge Maria. Ifølge denne skrøne (den står ikke i Bibelen, men i Jakobs Forevangelium) er Jesus' brødre således ældre halvbrødre. Jesus er Marias (og Guds) førstefødte, men ikke Josefs.

På den anden side er der trods alt grænser for, hvor gamle disse søskende kunne være, hvis vi skal følge kirkens propaganda og tro, at en af brødrene, Jakob, først døde kort før år 70 e. Kr., da han blev myrdet.

 

HøjreLad os se nærmere på denne ene af Jesus' brødre, nemlig Jakob.

 
Guds hånd

Denne sektion handler om Jesus' brødre.

Næste afsnit handler om Jesus' bror, Jakob. Første afsnit handlede om Jesus' tre overapostle.

Eksternt link

I denne sektion

Yderligere information