Jakob og Jakob

Biblia Pauperum. Moses og Elias opstår foran Peter, Jakob og Johannes.
Moses og Elias opstår

Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger er to bind i samme historie — skrevet af den samme mand. Derfor kunne man forvente, at Lukasevangeliet og de øvrige evangelier lægger op til en historie, der fortsætter i Apostlenes Gerninger.

Sådan er det også næsten: Evangelierne fortæller om tre "ekstra udvalgte" apostle, Peter, Jakob og Johannes - og efter Jesus' død styres kirken i Jerusalem af tre søjler, Peter, Jakob og Johannes.

F.eks. fortæller Lukas, at det kun var disse tre, der fik lov til at følge med, da Jesus blev "forvandlet", og Moses og Elias genopstod fra de døde:

Lukas 9,28 Omtrent otte dage efter at Jesus havde sagt dette, skete det, at han tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede.
Lukas 9,29 Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide.
Lukas 9,30 Og se, to mænd talte med ham; det var Moses og Elias,

I Apostlenes gerninger har Jakob en ledende rolle, og Paulus fortæller, at Jakob, Peter (=Kefas(1)) og Johannes anses for at være "kirkens søjler".

Galaterne 2,9 - og da de forstod, hvilken nåde der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne, og de til jøderne.

Det pudsige er bare, at det tilsyneladende ikke er den samme Jakob.

Den gamle Jakob

Peter, Johannes og Jakob holder vagt i Getsemane
Mantegna, Jesus i Getsemane

Den Jakob, der optræder i evangelierne, er søn af Zebedæus og bliver hvervet sammen med sin bror Johannes (Markus 4,21-11).

Matthæus 4,21: Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far Zebedæus i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem,
Matthæus 4,22: og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham.
Hvis Jakob og Johannes skulle have glemt det, så er pladsen ved siden af Jesus allerede optaget — af Gud!
De to Herrer

Sammen med Peter og Johannes udgør Jakob en trio af super-apostle. Ifølge Lukas fiskede da sammen, allerede før Jesus gjorde dem til menneskefiskere (Lukas 5,10). Det er kun disse tre, der får lov til at se, når Jesus "forvandles", og når Moses og Elias genopstår (billedet foroven). Det er kun denne trio, der må se Jesus genoplive den døde pige (Markus 5,37). Det er disse tre, der er med Jesus på Oliebjerget sammen med Andreas (Peters bror) (Markus 13,3). Og det er de samme 3, han udvælger fra de andre i Getsemane (billedet til venstre) (Markus 14,32-33).

Lukas 5,10: - ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: "Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker."
Markus 5,37: Og han tillod ikke andre end Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror, at følge med.
Markus 13,3: Mens han sad på Oliebjerget over for templet, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene:
Markus 14,32: Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han sagde til sine disciple: »Sæt jer her, mens jeg beder.«
Markus 14,33: Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig. Og han blev grebet af forfærdelse og angst

Jakob og Johannes' mor bad sågar Jesus, om ikke nok hendes to sønner måtte sidde ved Jesus' højre og venstre hånd i Himmerige:

Matthæus 20,20 Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget.
Matthæus 20,21 Han spurgte hende: »Hvad vil du?« Hun sagde til ham: »Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.«

Som bekendt sidder Jesus ved Guds højre hånd (billedet til højre), så Jakobs mor bad altså Jesus om at smide Gud væk fra Hans plads!

Udskiftningen

I starten af Apostlenes Gerninger er Jesus faret til himmels og har efterladt sine 12 11 apostle. I listen med de 11 navne kommer de tre super-apostle først:

Apost. G. 1,13 Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn.

Derefter optræder Jakob ikke mere. Han dukker først op igen i tolvte kapitel — kun for at blive dræbt af Herodes Agrippa. Ifølge historikeren Josephus var Agrippa en meget retfærdig og demokratisk mand, men Bibelen skal altså bruge ham i skurkerollen.

Gustave Doré. Peter befries af en engel og skynder sig at rapportere til Jakob.
Peter befries

Pas på, for nu går det hurtigt:

Apost. G. 12,1 Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogle fra menigheden for at mishandle dem.
Apost. G. 12,2 Og Johannes' bror, Jakob, lod han henrette med sværd.
Apost. G. 12,3 Da han så, at det var jøderne tilpas, gik han videre og lod også Peter anholde. Det skete under de usyrede brøds fest.

Jakob bliver dræbt, og umiddelbart efter ryger Peter i fængsel. Heldigvis for Peter kommer der en engel, der lukker ham ud af cellen (mærkeligt nok kunne englen ikke forhindre Jakob i at blive dræbt - Herrens vegne er uransagelige).

Apost. G. 12,7 Pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puf i siden og sagde: "Skynd dig at stå op!" Da faldt lænkerne af hans hænder.
[. . .] [. .]
Apost. G. 12,16 Peter stod stadig og bankede på, og da de fik lukket op, så de ham og blev ude af sig selv af forundring.
Apost. G. 12,17 Men han gav dem tegn med hånden om at være stille og fortalte så, hvorledes Herren havde ført ham ud af fængslet, og han sagde: "Fortæl det til Jakob og brødrene!" Så forlod han dem og drog til et andet sted.

Så på den korte tid, det tog Peter at ryge i fængsel og blive reddet af en engel, har apostlene fået en leder ved navn Jakob, og vi har igen en trio bestående af Peter, Jakob og Johannes. De tre søjler, som Paulus omtalte på toppen af denne side.

Den nye Jakob

en putto Det der er sket, næsten for øjnene af os, er altså, at en af af topfigurerne meget belejligt dør, og erstattes af en anden, der tilfældigvis har samme navn.

Og ikke bare det: Jakob, Jesus' bror, kommer valsende ind og får en lederposition i kirken, selvom hans eneste optræden i evangelierne er, når han ikke tror på Jesus:

Johannes 7,3 Hans brødre sagde da til ham: »Tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør.
Johannes 7,4 Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådanne ting, så vis dig for verden.«
Johannes 7,5 For ikke engang hans brødre troede på ham.

Samtidig vil kirken gerne fortælle os, at Jakob ikke var rigtig bror til Jesus, men tros-broder, fætter, halvbror eller noget andet. Og alligevel får han uden videre en topstilling i forhold til alle apostlene.

Bemærk også, at efter Judas Iskariot's død, valgte disciplene en ny tolvtemand (Apostlenes Gerninger 1,15-26). Derimod var der ingen, der tænkte på at vælge en tolvtemand, da Apostel-Jakob døde, selvom den "nye" Jakob ikke var en "rigtig" apostel. Og hvis den "nye" Jakob er så højt oppe i hakkeordenen - hvorfor blev han så ikke en gang nomineret, dengang man skulle vælge en afløser for Judas? Apostlenes Gerninger 1,20: For i Salmernes Bog står der skrevet: Hans bolig skal blive øde, ingen skal bo i den, og: En anden skal overtage hans embede.

[. . .]

Apostlenes Gerninger 1,26: Så kastede de lod mellem dem, og loddet faldt på Matthias, og han blev regnet med som apostel sammen med de elleve.

Paulus

Nu var vi heldigvis et historisk vidne, nemlig Paulus. Ifølge Apostlenes Gerninger var Paulus på besøg i Jerusalem allerede i kapitel 9 — det vil sige 3 kapitler, før Jakob blev slået ihjel.

Apostlenes Gerninger 9.25: Paulus flygter ud af Damaskus i en kurv, og tager til Jakob i Jerusalem.
Paulus i kurv

Apost. G. 9,25 Men en nat tog hans disciple og firede ham ned i en kurv og fik ham således gennem bymuren.
Apost. G. 9,26 Da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men alle var bange for ham, da de ikke kunne tro, at han var en discipel.
Apost. G. 9,27 Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan han på vejen havde set Herren, og at Herren havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus frimodigt havde talt i Jesu navn.
Apost. G. 9,28 Og han havde sin gang hos dem i Jerusalem og talte frimodigt i Herrens navn.

Paulus fortæller selv om det samme besøg og om, hvordan han mødte Jakob (Læs evt. meget mere om Paulus' første rejse til Jerusalem).

Galaterne 1,18 Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i fjorten dage;
Galaterne 1,19 men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror.

Det ligger altså fast — så fast som noget kan ligge i Bibelen — at Paulus har mødt Jakob inden mordet. Og fjorten år senere tog Paulus til Jerusalem igen og mødte de tre super-apostle: »Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler«.

Galaterne 2,1 Dernæst, efter fjorten års forløb, drog jeg igen op til Jerusalem sammen med Barnabas og tog også Titus med.
[.. .. ..] [...]
Galaterne 2,9 og da de forstod, hvilken nåde der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne, og de til jøderne.

Dette besøg fylder det meste af kapitel 15 i Apostlenes Gerninger, og her optræder Jakob også som den, der får det sidste ord i forsamlingen:

Apost. G. 15,13 Da de tav, tog Jakob ordet og sagde: "Brødre, hør på mig!

Paulus mødte Jakob før og efter mordet. Har han slet ikke opdaget, at det ikke er den samme Jakob? Hvorfor "glemmer" han at sige, at »Jakob, Herrens bror« fra Paulus' første besøg ikke er den samme Jakob, »som anses for at være søjle« fra det andet besøg? (Læs evt. meget mere om Paulus' anden rejse til Jerusalem).

Forvirrende? Så vent bare, til vi kigger på vidnerne til korsfæstelsen:

Maria, Maria og Maria

Da Jesus blev korsfæstet, flygtede hans disciple, men der var stadig vidner. Problemet er, at evangelierne er meget uenige om, hvem vidnerne var. Det eneste de kan blive enige om er, at der var en Guds velsignelse af Maria'er:

Johannes står ved korset sammen med Jesus' mor.
Jesus på korset

Matthæus 27,55 Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham.
Matthæus 27,56 Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor.

Markus 15,40 Der var også nogle kvinder, der så til på afstand, blandt dem Maria Magdalene og Maria, mor til Jakob den Lille og Joses, samt Salome;

Lukas 24,10 Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene,

Johannes 19,25 Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene.

Lad os tage Johannes først. Han fortæller, at Jesus' mor er tilstede, sammen med sin søster. Det pudsige ved Johannesevangeliet er, at der ingen steder står, hvad Jesus' mor hedder, men søsteren hedder åbenbart Maria. Der står altså tre Maria'er ved korset: »hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene«.

De andre evangelister fortæller ikke, at Jesus' mor er tilstede, men lad os kigge på Markus, der taler om en »Maria, mor til Jakob den Lille og Joses«. Hvem er Joses så? I hele Bibelen er der kun én (1) Joses - og det er oven i købet i det samme evangelium:

Markus 6,3 Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os?" Og de blev forarget på ham.
Markus 6,4 Men Jesus sagde til dem: "En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og blandt sine slægtninge og i sit hus."

Joses er Jesus' bror. Jesus' to ældste brødre hedder Jakob og Joses. Så der findes faktisk en Maria, der er mor til Jakob og Joses, men hun er også mor til Jesus!

Hvorfor skriver Markus det på den underlige måde? En hypotese er, at Markus ikke vil kalde Jesus for Marias søn i Markus 15,40, fordi han i det forrige vers, Markus 15,39, har kaldt ham for Guds søn, og nu ønsker han ikke at ødelægge effekten. Hvorfor skriver Markus så »Jakob den Lille«? Ja, det kunne være fordi, at selv om Jakob og Joses er de to ældste af de fire brødre (jvf. Markus 6,3), er Jakob stadig Jesus' lillebror.(2)

På samme måde med Matthæus, der skriver om: »Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor«. Matthæus skærer altså ud i pap for os, at denne Jakob (som ikke længere kaldes "den lille") ikke er søn af Zebedæus. I dette evangelium hedder den anden Maria-søn ikke Joses, men Josef. Og sandelig — i Matthæusevangeliet kaldes Jesus' bror Joses for Josef:

Matthæus 13,55 Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?

Så hvorfor skriver Markus og Matthæus ikke rent ud, at den Maria, der står foran korset, er Jesus' mor? Det er trods alt Jesus, historien handler om.

Og hvad så med Lukas? I starten af Apostlenes Gerninger (der er skrevet af Lukas) står der, at Jesus' mor og brødre var kommet til Jerusalem:

Apost. G. 1,14 De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre.

Lukas skriver ikke noget om, at Jesus' mor er med foran korset, men derimod: »Maria, Jakobs mor«. Her står der ikke noget om, at Jakob er bror til Johannes eller søn af Zebedæus. Så måske er den Jakob, der menes, Jesus' bror, eftersom både brødrene og moren er tilstede i Jerusalem. Men hvorfor står der så ikke, at »Maria, Jakobs mor« er den Maria, der er mor til Jesus?

Hvad er det, der sker?

Kristen tegneserie: Lukas starter på fortsættelsen: Apostlenes Gerninger.
Lukas

Guds lam Man skal faktisk grave dybt i teksterne for at se, at den Jakob, der er leder af menigheden, er Jesus' bror:

Kun ved at kombinere evangelierne med Apostlenes Gerninger og Paulus' epistle kan man stykke et billede sammen.

Helt præcist, hvad der er galt, er svært at svare på, men der er åbenbart sket et forsøg på at nedtone Jakobs betydning i Det Nye Testamente. Han er derfor blevet klonet til to Jakob'er: En der er søn af Zebedæus og optræder i evangelierne, og en der optræder magtfuldt, men diskret, efter Jesus' død. På samme måde er Maria klonet til at være mor til Jesus' bror Jakob og mor til Zebedæussønnen Jakob.

Apostlenes Gerninger 1,14: De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre.

Hele roderiet med de to Jakob'er bunder i et enkelt lille vers — Apostlenes Gerninger 11,2: »Og Johannes' bror, Jakob, lod han henrette med sværd«. Uden dette lille vers ville der ikke være nogen antydning nogen steder i Bibelen af, at de to Jakob'er — apostlen og kirkelederen — ikke var en og samme person.

Konklusion: Jakob er ikke populær i kirken.

 
Guds hånd

De to forrige afsnit handlede om Jesus' brødre og om Jakob.

Yderligere information


Fodnote: (1) (2)

Det er et åbent spørgsmål, om Peter er den samme som Kefas.

Men da der ikke kan siges noget 100% entydigt ud fra Paulus' tekster — og da det dybest set ikke gør nogen forskel — er udgangspunktet på nærværende hjemmeside den kristne fortolkning, nemlig at Peter er den samme som Kefas.

Det er selvfølgelig spekulativt, hvad Markus har tænkt i sit hoved for knap 2.000 år siden, og det gør ikke sagen bedre, at den græske tekst er meget tve- og tretydig og kan oversættes på andre måder. Nemlig som, at Maria er datter, kone eller søster til Jakob den Lille og samtidig mor til Joses — eller at Maria er mor, datter, kone eller søster til Jakob den Lille, mens en fjerde anonym kvinde er mor til Joses.

Dette ville forklare, at der tilsyneladende skelnes mellem »Maria, Joses' mor« og »Maria, Jakobs mor« i Markus 15,47 og Markus 16,1 (bemærk, at der ikke står "mor" i den græske tekst — ordet er indsat af Bibelselskabet).

Med denne — uortodokse — fortolkning er vi igen oppe på tre Maria'er.

Markus 15,39: Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: "Sandelig, den mand var Guds søn."
Markus 15,47: Men Maria Magdalene og Maria, Joses' mor, så, hvor han blev lagt.
Markus 16,1: Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.

Op til sektion om Det Nye Testamente