Herodes den Store (73 - 4 f.v.t.)

Herodes var den tyran, som Matthæusevangeliet hævder(1) stod bag barnemordet i Betlehem, den gang Jesus blev født.

Herodes den Stores ene søn, Antipatros, får sine to brødre, Alexander og Aristobulos, dømt til døden. Få dage før Herodes dør, bliver Antipatros også henrettet .
Herodes den Store, Antipatros, Alexander og Aristobulos

Den historiske Herodes var en romersk lydkonge, der var udnævnt af Markus Antonius. Herodes forsøgte at leve som rettroende jøde, og han genindførte det jødiske råd (Sanhedrin). Han blev han dog aldrig accepteret af jøderne, dels fordi han var af blandet race (søn af en edomit, Antipater, og en arabisk kvinde), og dels fordi han var lidt for glad for romerne — bl.a. grundlagde han byen Cæsarea.

Herodes havde ti koner og — som følge deraf — ti svigerfamilier, der konstant intrigerede mod hinanden. År 29 f.v.t. fik han en af sine koner, Mariamme, henrettet for utroskab. Han førte svigermoren som vidne, og hun blev senere også henrettet. År 28 henrettede han sin svoger. Fra år 12 - 7 f.v.t. førte han flere retssager mod to af sine børn, Aristobulos og Alexander, før han fik dem henrettet, og år 4 f.v.t. var det sønnen Antipatros' tur.

I disse tilfælde kunne Herodes ikke bare henrette folk uden videre. Han måtte hver gang igennem en retssag og desuden indhente den romerske kejsers personlige tilladelse. Så selvom Herodes således var typen, der kunne have fundet på at beordre et massemord på uskyldige spædbørn, er det meget usandsynligt, at romerne ville have ladet deres lydkonge foretage en sådan skændselsgerning uden at gribe ind. Der er da heller ingen omtale af barnemordet i nogen kilder uden for Matthæusevangeliet.

Herodes den Store er det menneske i Oldtiden, vi ved mest om. Historikeren Flavius Josefus har afsat to tredjedele af førte bind af Den Jødiske Krig og tre (3) bind ud af 20 bind i Jødefolkets Historie til Herodes. Og Josefus nævner ikke noget om noget barnemord i Betlehem — ja, faktisk nævner Josephus ikke Betlehem i nogen som helst sammenhæng i sine 30 bind. Til gengæld er det muligt, at Josephus har givet inspiration til historien om barnemordet.

Herodes den Store nævnes indirekte et sted mere i Bibelen:

Johannes 2,20 Da sagde jøderne: »Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage?«

Herodes havde startet den kostbare genopbygning af templet i Jerusalem omkring år 20-19 f.v.t., så episoden må ske ca. år 27-28 e.v.t. (husk, at der ikke var noget år 0).

Ved sin død delte Herodes riget mellem tre af sine sønner: Arkelaos, Herodes Antipas og Filip.

Hvad betyder Herodes for dig i dag?

Spædbørnene myrdes. I baggrunden stikker Universets Hersker af til Egypten. Hasta la vista, Baby.
Flugten til Egypten

Der er noget galt med Bibelens lommeregner: Herodes døde 4 år før Vor Tidsregning. Så hvis Herodes skulle forsøge at dræbe den spæde Jesus, må Jesus være født mindst 4 år før Kristi Fødsel.

Hvordan kan Jesus være født før Kristi fødsel? Jo, det hænger sammen med en gammel regnefejl. I oldtiden regnede man årstal fra Roms grundlæggelse - eller man talte, hvor mange år den og den konge havde regeret. Det var først i år 533, at munken Dionysus Exiguus (Dennis den Korte) fandt på at regne årstal fra Jesus' fødsel. Som bekendt regnede han forkert.

Det korte med det lange er, at vores kalender ikke er baseret på Jesus' fødselsår, som er ukendt, men derimod baseret på Herodes' forkert beregnede dødsår. I år er det f.eks. ikke år efter Kristi Fødsel, men år siden, at Herodes havde været død i 4 år.

Ressourcer

Yderligere information


Fodnoter: (1)

Her rodes i Bibelen. Bibelen gør ikke noget forsøg på at skelne mellem de mange forskellige medlemmer af Herodes-dynastiet, men vi ved, at Matthæus hentyder til Herodes den Store, fordi han senere skriver, at »Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes« (Matthæus 2,22)

Se siden om Herodes-dynastiet for detaljer.