Hvad siger Bibelen om Påske?

Hvad har påsken med kristendommen at gøre?
Påskehare

Påsken er en gammel forårsfest, som kirken har stjålet, ligesom julen. En kristen vil naturligvis snarere sige, at man har "døbt" den gamle "hedenske" højtid.

På engelsk hedder påske "Easter" (billedet til højre) og på tysk "Ostern". Ifølge den engelske benediktinermunk Beda Venerabilis hed april måned oprindeligt Eosturmonath efter gudinden Eostre, der blev fejret i denne måned. Bede fortæller, at nu (dvs. år 725) kalder man påsketiden ved hendes navn, og giver det nye ritual (dvs. den kristne påske) det ærværdige navn, der har været helligholdt i lange tider:

Eosturmonath has a name which is now translated "Paschal month", and which was once called after a goddess of theirs named Eostre, in whose honour feasts were celebrated in that month. Now they designate that Paschal season by her name, calling the joys of the new rite by the time-honoured name of the old observance.

Bede, On the Reckoning of Time, kapitel 15. Ca. år 725. Oversat af Faith Wallis.

Hane Dette er stort set alt, hvad vi ved om denne gamle germanske gudinde. Navnet på hendes højtid ser ud til at have noget med øst at gøre — Easter/East - Ostern/Ost — og da hendes måned var den første forårsmåned, går man næppe helt galt, hvis man gætter på, at hun var gudinde for lyset, morgengryet og foråret. Efter den mørke vinter begynder hønsene igen at lægge æg, parringssæsonen starter, og kornet vælder frem af jorden. Derfor fejres Eostre's højtid den dag i dag med æg, harer, lam, blomster, brød og øl.

Hane Man kan derefter gætte videre, hvorvidt Eostre's navn er beslægtet med de mere sydlige gudinder — Astarte og Ishtar — men det bliver rent gætværk. Vi ved kun den smule, som Bede skrev i år 725.

Hvorfor Fejrer Jøderne og de Kristne Påske?

I påsken fejrer vi massakren i Egypten.
Ødelæggeren

Vore forfædres forårsfest var en hyldest til livet. Den jødiske og kristne påsken er stik modsat — den fejrer døden. Ved påsken fejrer man, at Gud dræbte den førstefødte dreng i hvert eneste egyptiske hjem, og at Gud skånede sit eget folk fra sin massakre og gik forbi dem.

Ordet påske kommer af det græske "pascha",(1) der via aramæisk stammer fra jøderne påske, "pesach", der kommer af et ord, "pâsach", der betyder at springe over.

Gud forklarer beredvilligt, at når det er påske ("pesach"), vil han gå forbi ("pâsach") jøderne på sin massakre. Det er af samme grund, jødernes påske hedder "Passover" på engelsk.

2 Mosebog 12,11 Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden; i al hast skal I spise det. Det er påske for Herren.
2 Mosebog 12,12 Samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren!
2 Mosebog 12,13 Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne.

Husk at smøre blod på dørkarmen i påsken, så Gud ikke slår din søn ihjel.
Passover

I Det Nye Testamente sker Jesus' korsfæstelse og genopstandelse under påsken, selvom evangelierne ikke kan blive enige om, hvornår det skete. Johannesevangeliet påstår, at Jesus var et påskelam, og at han døde lige før påsken, samtidigt med at lammet blev slagtet, mens de tre andre evangelier er lige så skråsikre på, at Jesus først blev korsfæstet et døgn senere, efter at han selv at have spist påskelammet ved den sidste nadver.

Uanset begivenhederne ved opstandelsen glemmer de kristne ikke massakren i Egypten. Paulus sørger for at pointere, hvordan det var Gud, der forhærdede faraos hjerte, så massakren blev uundgåelig, og Gud rigtigt kunne vise sin magt på egypterne:

Romerne 9,17 Skriften siger jo til Farao: "Jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden."
Romerne 9,18 Så forbarmer han sig altså, over hvem han vil, og forhærder, hvem han vil.

Vi får også gentaget, at indstiftelsen af påsken hænger med, at "Ødelæggeren" dræber de egyptiske børn:

Hebræerne 11,28 I tro indstiftede han påsken med påstrygningen af blodet, for at Ødelæggeren ikke skulle røre deres førstefødte.

Så næste gang du sidder ved et veldækket påskebord, så send en tanke til alle de dræbte egyptiske drengebørn, uden hvem det ikke havde været muligt.

Spørgsmålet er nu: Hvornår er det Påske?

 
Guds hånd

Denne sektion handler om de kristne helligdage.

Det forrige handlede om dagene omkring jul.

Det næste handler om, hvornår det er Påske.

Eksternt link

I Denne Sektion om Kristne Helligdage

Yderligere information


Fodnoter: (1)

Derimod har påske ikke noget at gøre med det græske ord "paschein", der betyder lidelse/passion (som i Jesu Kristi passion).

Der er selvfølgelig mange forfattere gennem årene, der har bemærket ordspillet i, at Jesus lidelseshistorie "paschein" skete i påsken "pascha".