Hvad siger Bibelen om Kristi Himmelfartsdag?

Kristi Himmelfartsdag

På danske kalkmalerier vises det altid, hvordan Jesus gør så kraftigt afsæt, at hans fødder sætter aftryk på klippen.
Kristi himmelfart - Vester Broby Kirke

På denne dag fejrer man, at Jesus lige pludselig havde lært at flyve. Kristi himmelfartsdag ligger 40 dage efter påsken.

Apostl. G. 1,3 Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige.
[.. .. ..] [. . .]
Apostl. G. 1,9 Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne.

Ifølge Apostlenes Gerninger boede Jesus — i al hemmelighed — sammen med sine apostle i 40 dage efter genopstandelsen. Det pudsige er, at man normalt regner med, at det er den samme forfatter, der har skrevet Apostlenes Gerninger og Lukasevangeliet, men her modsiger de to bøger faktisk hinanden.

I Lukasevangeliet sker himmelfarten samme dag som opstandelsen — dvs. påskesøndag. Det står ganske vist ikke rent ud, men læs evt. kapitel 24: Kvinderne og Peter ser den tomme grav, »Men samme dag« (vers 13) viser Jesus sig for to ukendte disciple i Emmaus. De to disciple siger, at »det i dag er tredje dag« siden korsfæstelsen (21), og at det stadig er samme dag, som kvinderne fandt den tomme grav: »nogle af kvinderne iblandt os […] var tidligt i morges ude ved graven« (22). Efter et måltid vender de to disciple hjem: »de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem« (vers 33), hvor de mødte de andre disciple, og »mens de talte om dette« (36) dukkede Jesus op, spiste lidt mad, hvorefter »han tog dem med ud af byen« (50) »og blev båret op til himlen« (51).

Hvis der er 40 dage gemt i denne fortælling, er de godt gemt.

Og Lukas modsiger sig selv i rene ord. Som bekendt blev Jesus korsfæstet mellem to røvere. Den ene røver angrede, og Jesus lovede ham: I dag skal du være med mig i Paradis.

Lukas 23,43 Og Jesus sagde til ham: "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis."

Så hvad er det, Lukas mener? Har Jesus været oppe i himlen allerede i påsken for at aflevere røveren? Eller har han ventet 40 dage? Og hvis begge dele er sandt, og han har været deroppe to gange, hvorfor siger Lukas det så ikke? Og hvorfor skal vi fejre, at Jesus gentager sit stunt 40 dage senere? Man plejer da snarere at fejre, første gang det lykkes.

Maria undrer sig over, at den ukendte gartner har en gul frisbee på hovedet.
Rør mig ikke

Johannesevangeliet er som sædvanligt helt anderledes: Himmelfarten sker umiddelbart efter genopstandelsen. Jesus fortæller Maria Magdalena, at hun skal give apostlene besked: »jeg er endnu ikke steget op til Faderen«. Han skal lige tage sig en flyvetur, før han møder apostlene om aftenen. Måske skal han op og hilse på røveren fra Lukasevangeliet?

Johannes 20,17 Jesus sagde til hende: "Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud."
Johannes 20,18 Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: "Jeg har set Herren," og at han havde sagt dette til hende.
Johannes 20,19 Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: "Fred være med jer!"

Lukas og Johannes modsiges af Jesus' bedste ven, Peter, der hævder, at i stedet for at tage til himlen var Jesus taget til dødsriget for at præke:

1 Peter 3,18 For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden,
1 Peter 3,19 og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem;

Bibelen kan heller ikke blive enig med sig selv, om hvor Kristi Himmelfart skete henne. Var det ved den ukendte by, Betania? På oliebjerget lige udenfor Jerusalem? Eller et bjerg i det fjerne Galilæa?

Der er ingen himmelfart i Matthæusevangeliet. Evangeliet slutter med, at Jesus lover, at han vil blive hos sine disciple, indtil jorden går under: »[…] Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende« (Matthæus 28,20).

I Markusevangeliet er himmelfarten kun med i de tolv falske vers.

 
Guds hånd

Denne sektion handler om de kristne helligdage.

Det forrige handlede om Dagene omkring påske.

Det næste handler om Pinsen.

I Denne Sektion om Kristne Helligdage

Yderligere information