Bang!

Hvor Mange har Gud Dræbt?

Det utrolige er, at vi mennesker har lært at gå rundt og være bange for Satan. Og det til trods for, at den eneste gang Satan har dræbt nogen, skete det med Guds udtrykkelige tilladelse (Job 1,12-19).

Job 1,12 Da sagde Herren til Satan: "Nu får du magten over alt det, han ejer; men ham selv må du ikke række hånden ud imod." Så forlod Satan Herren.

[.. .. ..]
Job 1,16: Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde: "En Guds ild faldt ned fra himlen og fortærede fårene og karlene. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det."
Job 1,17: Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde: "Der kom nogle kaldæere i tre flokke; de overfaldt kamelerne og stjal dem, og karlene huggede de ned med sværd. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det."
Job 1,18: Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde: "Dine sønner og døtre sad og spiste og drak vin hjemme hos deres ældste bror,
Job 1,19: da der kom en voldsom storm ude fra ørkenen. Den slog mod husets fire hjørner, så det faldt sammen over de unge mennesker, og de døde. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det."

Hvor mange mennesker har Gud så dræbt? Mange flere! På denne side vil vi kigge på en lille brøkdel af Guds drab, nemlig dem, hvor Bibelen fortæller, hvor mange der døde. Vi stiller 2 kriterier op:

Kapitel/versBeskrivelseAntalTotal
1 Mosebog 19,26
1 Mosebog 19,26: Men Lots kone så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte.
Lots kone for at se sig tilbage.11
1 Mosebog 38,7
1 Mosebog 38,7: Men Er, Judas førstefødte søn, vakte Herrens mishag, så Herren lod ham dø.
Er for at vække Guds mishag.12
1 Mosebog 38,9-10
1 Mosebog 38,9: Men Onan vidste, at det afkom ikke ville blive regnet for hans, så hver gang han gik ind til sin brors kone, lod han sin sæd gå til spilde på jorden for ikke at skaffe sin bror afkom.
1 Mosebog 38,10: Det, han gjorde, var ondt i Herrens øjne, så Herren lod også ham dø.
Onan for at spilde sin sæd på jorden.13
2 Mosebog 14,7-28
2 Mosebog 14,7: Han tog seks hundrede stridsvogne og alle andre vogne i Egypten med vognkæmpere på dem alle sammen.
2 Mosebog 14,8: Herren gjorde egypterkongen Farao hård, så han satte efter israelitterne. Men israelitterne drog uforfærdet ud.

[. . .]
2 Mosebog 14,17: Og jeg vil gøre egypterne hårde, så de følger efter dem. Jeg vil vise min herlighed på Farao og på hele hans hær, hans vogne og hans ryttere.
2 Mosebog 14,18: Egypterne skal forstå, at jeg er Herren, når jeg viser min herlighed på Farao, på hans vogne og hans ryttere."

[. . .]
2 Mosebog 14,27: Moses rakte sin hånd ud over havet, og ved daggry vendte havet tilbage til sit normale leje. På deres flugt kom egypterne lige imod det, og Herren styrtede egypterne i havet.
2 Mosebog 14,28: Vandet vendte tilbage og lukkede sig over alle vognene og rytterne i Faraos hær, som var fulgt efter dem ud i havet. Der blev ikke en eneste af dem tilbage.
Farao, 600 stridsvogne og et ukendt antal soldater, så Gud kunne vise sin herlighed.601+604+
2 Mosebog 32,26-28
2 Mosebog 32,26: stillede han sig i lejrporten og sagde: "Kom over til mig, I, der er på Herrens side!" Og alle levitterne samlede sig hos ham.
2 Mosebog 32,27: Han sagde til dem: "Dette siger Herren, Israels Gud: Spænd hver især jeres sværd om lænden, og gå lejren rundt fra den ene port til den anden, og slå både broder, ven og nabo ihjel."
2 Mosebog 32,27: Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag hen ved tre tusind mand af folket.
3.000 israelitter for at danse om Arons guldkalv.3.0003.604+
3 Mosebog 10,1-2
3 Mosebog 10,1: Men Arons sønner Nadab og Abihu tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden; de frembar uhellig ild for Herrens ansigt, og det havde han forbudt dem.
3 Mosebog 10,2: En ild slog ud fra Herren og fortærede dem, så de døde for Herrens ansigt.
Arons sønner for at frembære uhellig ild.23.606+
3 Mosebog 24,10-23
3 Mosebog 24,12: De holdt ham i forvaring, indtil de fik en afgørelse fra Herren.
3 Mosebog 24,13: Og Herren sagde til Moses:
3 Mosebog 24,14: Før den mand, der udtalte forbandelsen, uden for lejren; alle, der hørte det, skal lægge hænderne på hovedet af ham, og så skal hele menigheden stene ham.

[. . .]
3 Mosebog 24,23: Det sagde Moses til israelitterne, og så førte de ham, der havde udtalt forbandelsen, uden for lejren og stenede ham. Israelitterne gjorde, som Herren havde befalet Moses.
En bespotter.13.607+
4 Mosebog 15,32-36
4 Mosebog 15,32: Mens israelitterne var i ørkenen, opdagede de en mand, der samlede brænde på sabbatsdagen.

[. . .]
4 Mosebog 15,35: Herren sagde til Moses: "Manden skal lide døden! Lad hele menigheden stene ham uden for lejren."
4 Mosebog 15,36: Så førte de ham uden for lejren og stenede ham til døde, sådan som Herren havde befalet Moses.
Mand, der samler brænde på sabbatsdagen.13.608+
4 Mosebog 16,1-33
4 Mosebog 16,3: De samlede sig om Moses og Aron og sagde til dem: "Nu kan det være nok! Hele menigheden er hellig, alle som én, og Herren er midt iblandt dem. Hvorfor ophøjer I jer så over Herrens forsamling?"

[. . .]
4 Mosebog 16,32: Jorden åbnede sit gab og slugte dem sammen med deres familier og alle de mennesker, der hørte til Kora, og alle deres ejendele.
4 Mosebog 15,33: De og alle, der hørte til dem, styrtede levende ned i dødsriget, og jorden lukkede sig over dem; de blev udryddet fra forsamlingen.
Tre familier for at tale til Gud uden om Moses.12+3.620+
4 Mosebog 16,35
4 Mosebog 16,35: En ild slog ud fra Herren og fortærede de 250 mand, der ofrede røgelse.
250 mand, der ofrede røgelse.2503.870+
4 Mosebog 17,1-15
4 Mosebog 17,6: Den næste dag gav hele israelitternes menighed ondt af sig mod Moses og Aron og sagde: "Det er jer, der har dræbt Herrens folk!"

[. . .]
4 Mosebog 17,9: og Herren talte til Moses og sagde:
4 Mosebog 17,10: "Fjern jer fra flokken her, for jeg vil straks gøre det af med den!" og de kastede sig ned.

[. . .]
4 Mosebog 17,14: 14.700 døde af plagen; dertil kom de, der var døde på grund af Kora.
14.700 mennesker for at klage over Guds mange drab.14.70018.570+
4 Mosebog 25,1-9
4 Mosebog 25,6: Der var endda en af israelitterne, som for øjnene af Moses og hele israelitternes menighed bragte en midjanitisk kvinde med sig til sine brødre, mens de sad og græd ved indgangen til Åbenbaringsteltet.
4 Mosebog 25,7: Da præsten Pinehas, søn af Arons søn Eleazar, så det, trådte han ud fra menighedens midte, greb en lanse
4 Mosebog 25,8: og gik efter israelitten ind i brudeteltet og stak lansen gennem dem begge, både den israelitiske mand og kvinden, lige gennem underlivet. Så standsede plagen, der havde ramt israelitterne.
4 Mosebog 25,9: Fireogtyve tusind døde af plagen.
En israelit havde giftet sig med en midjanitisk kvinde. En præst sørger for at dræbe brudeparret, og bagefter slår Gud 24.000 mennesker ihjel. Så kan de lære det.24.00042.570+
4 Mosebog 31,1-35
4 Mosebog 31,1: Herren talte til Moses og sagde:
4 Mosebog 31,2: "Skaf israelitterne hævn over midjanitterne. Derefter skal du gå til din slægt."

[. . .]
4 Mosebog 31,7: De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd.

[. . .]
4 Mosebog 31,14: og Moses blev vred på hærens beskikkede tusindførere og hundredførere, da de kom tilbage fra krigen,
4 Mosebog 31,15: og sagde til dem: "Har I ladet alle kvinderne leve?

[. . .]
4 Mosebog 31,17: Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.
Massakren over midjanitterne. 32.000 jomfruer gemmes som krigsbytte.90.000+132.570+
Josva 7,1-26
Josva 7,1: I troløshed forgreb israelitterne sig på det, der var lagt band på. Akan, søn af Karmi, søn af Zabdi, søn af Zera fra Judas stamme, tog noget af det, der var lagt band på. Da flammede Herrens vrede op mod israelitterne.

[. . .]
Josva 7,24: Josva og hele Israel tog Akan, Zeras søn, og sølvet, kappen og guldbarren, hans sønner og døtre, okser, æsler og får, hans telt og alt, hvad der tilhørte ham, og de førte dem op i Akors dal.
Josva 7,25: Josva sagde: "Hvorfor har du styrtet os i ulykke? I dag vil Herren styrte dig i ulykke." Derpå stenede hele Israel ham. De brændte dem og stenede dem.
Josva 7,26: Så kastede de en stor stendynge op over ham; den ligger der den dag i dag. Da vendte Herren om fra sin glødende vrede. Derfor hedder dette sted den dag i dag Akors dal.
Akan og hans familie, fordi han havde gemt krigsbytte.5+132.575+
Josva 8,1-25
Josva 8,1: Herren sagde til Josva: "Vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme! Tag hele hæren med dig, og drag op mod Aj! Se, jeg giver Ajs konge, hans folk, hans by og hans land i din hånd.
Josva 8,2: Du skal gøre det samme med Aj og dens konge, som du gjorde med Jeriko og dens konge. Men det, I røver i den, og dyrene må I tage med som krigsbytte. Læg et baghold vest for byen."

[. . .]
Josva 8,25: Den dag blev der dræbt i alt tolv tusind mænd og kvinder, alle indbyggerne i Aj.
Gud befaler Josva at dræbe alle indbyggere i byen Aj.12.000144.575+
Josva 10,19-26
Josva 10,19: Men I andre må ikke standse; forfølg fjenderne, og hug bagtroppen ned! Giv dem ikke mulighed for at slippe ind i deres byer, for Herren jeres Gud har givet dem i jeres hånd."

[. . .]
Josva 10,24: Da de havde ført kongerne ud til Josva, kaldte han alle israelitterne sammen og sagde til anførerne for krigerne, som havde været med ham: "Kom herhen, og sæt foden på disse kongers nakke!" De kom hen og satte foden på deres nakke,
Josva 10,25: og Josva sagde til dem: "Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme! Vær modige og stærke, for sådan vil Herren gøre med alle de fjender, I kommer i krig med."
Josva 10,26: Derefter slog Josva kongerne ihjel og hængte dem på fem træer, og dér hang de til aften.
Josva dræber 5 konger.5144.580+
Dommerne 1,4
Dommerne 1,4: Så drog Juda op, og Herren gav kana'anæerne og perizzitterne i deres hånd, og de slog dem i Bezek og dræbte ti tusind mand.
Gud giver kana'anæerne og perizzitterne i Judas hånd.10.000154.580+
Dommerne 3,15-22
Dommerne 3,15: Israelitterne råbte til Herren, og han lod en befrier fremstå, benjaminitten Ehud, Geras søn; han var kejthåndet. Engang sendte israelitterne ham til Moabs konge Eglon med tribut.

[. . .]
Dommerne 3,20: Da Ehud kom ind til ham, sad han alene i sit kølige værelse ovenpå. Ehud sagde: "Jeg har et ord fra Gud til dig." Kongen rejste sig fra stolen,
Dommerne 3,21: og Ehud rakte sin venstre hånd ud og greb sværdet, han havde ved sin højre side, og jog det i maven på ham,
Dommerne 3,22: så skæftet gik ind sammen med klingen; og fedtet lukkede sig om klingen, for han trak ikke sværdet ud af maven på ham.
Gud lader en befrier fremstå, der bringer et Guds ord: Et sværd i maven.1154.581+
Dommerne 3,28-29
Dommerne 3,28: "Følg mig!" sagde han til dem, "for Herren har givet jeres fjender moabitterne i jeres hånd." De fulgte ham og afskar moabitterne fra Jordans vadesteder; ikke en eneste lod de komme over.
Dommerne 3,29: Ved den lejlighed slog de omkring ti tusind moabitter ihjel, alle sammen kraftige og tapre mænd; ingen undslap.
Herren giver israelitterne 10.000 moabitter i hånden.10.000164.581+
Dommerne 7,9-8,10
Dommerne 7,9: Samme nat sagde Herren til ham: "Ryk nu ned mod lejren. Jeg giver den i din hånd.

[. . .]
Dommerne 8,10: Zeba og Salmunna lå i Karkor med deres hære, omkring femten tusind mand. Det var alt, hvad der var tilbage af Østens folks hær; der var faldet hundrede og tyve tusind våbenføre mænd.
Gud giver alle Østens folk i Gideons hånd.120.000284.581+
Dommerne 14,19
Dommerne 14,19: Da greb Herrens ånd ham, og han gik ned til Ashkalon og slog tredive mænd ihjel. Han tog deres tøj og gav klæderne til dem, der havde løst gåden. I vrede gik han op til sin fars hus.
Herrens ånd griber Samson, der slår 30 mennesker ihjel for at stjæle deres tøj.30284.611+
Dommerne 15,15-16
Dommerne 15,15: Han opdagede en frisk æselkæbe og rakte hånden ud efter den, tog den og dræbte tusind mand med den.
Dommerne 15,16: Han sagde: "Med en æselkæbe har jeg banket dem sønder og sammen, med en æselkæbe har jeg dræbt tusind mand."
Herrens ånd griber Samson en gang mere.1.000285.611+
Dommerne 16,27-30
Dommerne 16,27: Huset var fuldt af mænd og kvinder, alle filisterfyrsterne var der, og på taget var der omkring tre tusind mænd og kvinder, som så på, at de morede sig over Samson.
Dommerne 16,28: Da råbte Samson til Herren: "Gud Herre! Husk på mig, og giv mig min styrke igen blot denne ene gang, Gud, så jeg kan hævne mig på filistrene for et af mine to øjne."
Dommerne 16,29: Samson satte hænderne mod de to søjler i midten, som bar taget, og stemmede imod den ene med sin højre hånd og imod den anden med sin venstre
Dommerne 16,30: og sagde: "Lad mig dø sammen med filistrene!" Så rettede han sig ud med en sådan kraft, at huset styrtede sammen over fyrsterne og alle de folk, der var der. Sådan dræbte han ved sin død flere, end han havde dræbt, mens han levede.
Gud hjælper Samson med at dræbe over 3.000 mænd og kvinder.3.000+288.611+
Dommerne 20,35
Dommerne 20,35: Herren slog benjaminitterne i kampen mod israelitterne. Den dag udryddede israelitterne femogtyve tusind ét hundrede benjaminitter, alle sammen våbenføre mænd.
Herren slår benjamitterne.25.100313.711+
Dommerne 20,44-46
Dommerne 20,44: Der faldt atten tusind benjaminitter, alle sammen erfarne krigere.
Dommerne 20,45: De vendte om og flygtede ud i ørkenen til Rimmons klippe; og israelitterne fik på vejene en efterslæt på fem tusind mand. De forfulgte dem til Gideom og huggede to tusind mand ned.
Dommerne 20,46: Af benjaminitter var der den dag faldet i alt femogtyve tusind våbenføre mænd, alle sammen erfarne krigere.
Flere benjamitter.25.000338.711+
1 Samuel 6,19
1 Samuel 6,19: 1 Samuel 6,19 Og han slog blandt Mændene i Beth-Semes, fordi de saae i Herrens Ark, og han slog af Folket halvfjerdsindstyve Mænd, halvtredsindstyve Tusinde Mænd; da sørgede Folket, fordi Herren havde slaget blandt Folket med et stort Slag.
(Dansk oversættelse fra 1897)
50.070 mand for at kigge på pagtens Ark(1).50.070388.781+
1 Samuel 14,12-14
1 Samuel 14,12: Og mændene på forposten råbte til Jonatan og hans våbendrager: "Kom op til os, så skal vi fortælle jer noget." Jonatan sagde til sin våbendrager: "Følg med mig derop, for Herren har givet dem i Israels hånd."
1 Samuel 14,13: Så klatrede Jonatan derop på hænder og fødder fulgt af våbendrageren. Jonatan fældede filistrene, og våbendrageren kom bagefter og gav dem dødsstødet.
1 Samuel 14,14: I dette første angreb, som Jonatan og hans våbendrager foretog, dræbte de omtrent tyve mand på en strækning af omtrent en halv plovfures længde.
Gud giver nogle filistre i Jonatans hånd.20388.801+
1 Samuel 15,32-33
1 Samuel 15,32: Derefter sagde Samuel: "Før amalekitterkongen Agag hen til mig!" Og Agag gik frimodigt derhen og sagde: "Dødens bitterhed er i sandhed forsvundet."
1 Samuel 15,33: Men Samuel sagde: "Ligesom dit sværd har gjort kvinder barnløse, skal din mor nu blive barnløs frem for nogen." Så huggede Samuel Agag ned for Herrens ansigt i Gilgal.
Profeten Samuel dræber Agag på Guds ordre.(2)1388.802+
1 Samuel 25,38
1 Samuel 25,38: Efter ti dages forløb ramte Herren Nabal, så han døde.
Herren ramte Nabal, så han døde.1388.803+
2 Samuel 6,6-7
2 Samuel 6,6: Men da de kom til Nakons tærskeplads, rakte Uzza ud efter Guds ark og greb fat i den, fordi okserne snublede.
2 Samuel 6,7: Da flammede Herrens vrede op mod Uzza, og Gud slog ham ihjel på grund af hans forseelse, og han døde dér ved Guds ark.
Uzza, fordi han forsøgte gribe Pagtens Ark, før den væltede.1388.804+
2 Samuel 12,14-18
2 Samuel 12,14: Men siden du har givet Herrens fjender anledning til at spotte, skal den søn, du har fået, dø."
2 Samuel 12,15: Så gik Natan hjem. Herren lod den dreng, Urias' kone havde født David, blive ramt af sygdom.

[. . .]
2 Samuel 12,18: På den syvende dag døde drengen, og Davids folk turde ikke fortælle ham, at drengen var død, for de tænkte: "Mens drengen endnu var i live, ville han ikke høre, hvad vi sagde til ham. Hvordan skal vi nu få sagt til ham, at drengen er død? Han kunne jo gøre en ulykke."
Davids nyfødte søn, fordi David havde syndet.1388.805+
2 Samuel 21,1-14
2 Samuel 21,1: I Davids regeringstid var der en hungersnød, som varede hele tre år. Da søgte David Herrens ansigt, og Herren svarede: "Der hviler blodskyld på Saul og hans hus, fordi han dræbte gibeonitterne."

[. . .]
2 Samuel 21,6: Udlevér syv af hans efterkommere til os, så vi kan henrette dem for Herren på Herrens bjerg i Gibeon." Kongen svarede: "Dem skal I få."

[. . .]
2 Samuel 21,9: Dem udleverede han til gibeonitterne, som henrettede dem på bjerget for Herrens ansigt. Således omkom de alle syv på én gang; de blev dræbt i de første dage af høsten, i begyndelsen af byghøsten.

[. . .]
2 Samuel 21,14: og begravede dem sammen med Sauls og hans søn Jonatans ben i Sauls far Kishs grav i Sela i Benjamins land. Da alt, hvad kongen havde befalet, var gjort, forbarmede Gud sig til sidst over landet.
Syv mennesker ofres til Gud, før han stopper en hungersnød.7388.812+
2 Samuel 24,15
2 Samuel 24,15: Fra næste morgen sendte Herren pest over Israel i den fastsatte tid, og der døde halvfjerds tusind mand af folket fra Dan til Be'ersheba.
70.000 mand på grund af en folketælling (formodentlig døde der også nogle kvinder og børn).70.000458.812+
1 Kongebog 13,18-22
1 Kongebog 13,18: Men han sagde til ham: "Også jeg er en profet ligesom du, og en engel sagde på Herrens befaling til mig: Få ham med tilbage til dit hus, så han kan spise og drikke." Sådan løj han for ham!

[. . .]
1 Kongebog 13,20: Men mens de sad ved bordet, kom Herrens ord til profeten, som havde fået ham med tilbage,
1 Kongebog 13,21: og han råbte til gudsmanden fra Juda: "Dette siger Herren: Fordi du trodsede Herrens ord og ikke adlød den befaling, som Herren din Gud gav dig,
1 Kongebog 13,22: men vendte tilbage og nu sidder og spiser og drikker på det sted, hvor han sagde, du hverken måtte spise eller drikke, skal dit lig ikke komme i dine fædres grav."
En profet, fordi han troede på en anden profets løgn.1458.813+
1 Kongebog 20,28-29
1 Kongebog 20,28: Da trådte gudsmanden frem for Israels konge og sagde: "Dette siger Herren: Fordi aramæerne har sagt, at Herren er en bjerggud og ikke en slettegud, vil jeg give hele denne store hær i din hånd, så I forstår, at jeg er Herren."
1 Kongebog 20,29: I syv dage lå de i lejr over for hinanden, men på den syvende dag kom det til kamp. Israelitterne huggede aramæerne ned, hundrede tusind mand fodfolk på én dag.
100.000 aramæerne, fordi de havde sagt Herren er en bjerggud.100.000558.813+
1 Kongebog 20,30
1 Kongebog 20,30: De, der var tilbage, flygtede til Afek, men da de var kommet ind i byen, styrtede muren sammen over de syvogtyve tusind mand, der var tilbage, hvorimod Ben-Hadad på sin flugt var nået ind i byen, i det inderste kammer.
27.000 dør, da Gud vælter en mur over dem.27.000585.813+
1 Kongebog 20,35-36
1 Kongebog 20,35: En af profeterne sagde på Herrens befaling til sin ven: "Slå mig!" Men da manden vægrede sig ved at slå ham,
1 Kongebog 20,36: sagde han til ham: "Fordi du ikke adlød Herren, skal en løve dræbe dig, når du går fra mig." Og da han forlod ham, mødte han en løve, som dræbte ham.
En mand bliver dræbt af en løve, fordi han nægter at slå en profet.1585.814+
2 Kongebog 1,2-17
2 Kongebog 1,2: Akazja faldt ud ad gittervinduet i værelset ovenpå i sit palads i Samaria og kom til skade. Han sagde til nogle sendebud, at de skulle gå hen og spørge Ekrons gud Ba'al-Zebub, om han ville komme sig af sin sygdom.

[. . .]
2 Kongebog 1,16: og til ham sagde han: "Dette siger Herren: Fordi du sendte bud for at rådspørge Ekrons gud Ba'al-Zebub, som om der ikke var nogen Gud i Israel, du kunne rådspørge, skal du ikke komme ud af den seng, du ligger i, for du skal dø!"
2 Kongebog 1,17: Han døde så efter det ord fra Herren, som Elias havde talt, og Joram blev konge efter ham i Joshafats søn kong Joram af Judas andet regeringsår, for Akazja havde ikke nogen søn.
Kong Akazja for at rådspørge den forkerte gud.1585.815+
2 Kongebog 1,9-10
2 Kongebog 1,9: Kongen sendte derpå en delingsfører af sted med hans halvtreds mand. Da han nåede op på toppen af det bjerg, hvor Elias sad, sagde han til ham: "Du gudsmand, kongen byder: Kom ned!"
2 Kongebog 1,10: Men Elias svarede delingsføreren: "Så sandt jeg er en gudsmand, skal der falde ild ned fra himlen og fortære dig og din deling!" Så faldt en ild ned fra himlen og fortærede ham og hans deling.
En delingsfører og hans 50 mand udslettes af ild fra himlen.51585.866+
2 Kongebog 1,11-12
2 Kongebog 1,11: Kongen sendte på ny en delingsfører af sted med hans halvtreds mand, og da han var nået op, sagde han til Elias: "Du gudsmand, dette siger kongen: Kom straks ned!"
2 Kongebog 1,12: Elias svarede dem og sagde: "Så sandt jeg er en gudsmand, skal der falde ild ned fra himlen og fortære dig og din deling!" Så faldt Guds ild ned fra himlen og fortærede ham og hans deling.
Endnu en delingsfører med 50 mand udslettes af ild fra himlen.51585.917+
2 Kongebog 2,23-24
2 Kongebog 2,23: Derfra drog han op til Betel. Mens han var på vej op, kom nogle små drenge ud fra byen. De gjorde nar af ham og sagde: "Kom herop, skaldepande, kom herop, skaldepande!"
2 Kongebog 2,24: Han vendte sig om, så på dem og forbandede dem i Herrens navn, og ud af skoven kom to bjørne og rev toogfyrre af drengene ihjel.
42 drenge rives ihjel af 2 bjørne, fordi de gør nar af en skaldet profet.42585.959+
2 Kongebog 7,17-20
2 Kongebog 7,17: Ved porten havde kongen posteret adjudanten, som han støttede sig til, og ham trampede folk ned i porten, så han døde, sådan som gudsmanden havde forudsagt, dengang kongen kom ned til ham.
2 Kongebog 7,18: Da gudsmanden sagde til kongen: "I morgen skal to sea byg kun koste en sekel, og en sea fint mel kun en sekel i Samarias port,"
2 Kongebog 7,19: havde adjudanten svaret gudsmanden: "Om så Herren satte vinduer på himlen, ville dette ikke ske," og Elisa havde sagt: "Det skal du få at se med dine egne øjne, men du kommer ikke til at nyde noget af det."
2 Kongebog 7,20: Og sådan gik det ham: Folk trampede ham ned i porten, så han døde.
Mand bliver trampet ihjel, fordi han ikke tror på en profet.1585.960+
2 Kongebog 9,33-36
2 Kongebog 9,33: råbte han: "Smid hende ned!" Så smed de hende ned, og hendes blod sprøjtede på muren og på hestene, som trampede på hende.
2 Kongebog 9,34: Derpå gik han ind og spiste og drak. Så sagde han: "Tag jer af denne forbandede kvinde og begrav hende; hun var jo dog en kongedatter."
2 Kongebog 9,35: De gik ud for at begrave hende, men fandt kun hendes hjerneskal, fødder og hænder.
2 Kongebog 9,36: Da de kom tilbage og fortalte ham det, sagde han: "Det var det, Herren sagde ved sin tjener, tishbitten Elias: På Jizre'els jord skal hundene æde Jezabels krop.
Jezabel dræbes, som Herren har sagt.1585.961+
2 Kongebog 17,25
2 Kongebog 17,25: I den første tid de boede der, frygtede de ikke Herren. Men så sendte Herren løver blandt dem, som dræbte nogle af dem.
Gud sender løver, der dræber "nogle" af de fremmede.3+585.964+
2 Kongebog 19,35
2 Kongebog 19,35: Samme nat gik Herrens engel ud, og i assyrernes lejr dræbte han 185.000 mand; da det blev morgen, lå de alle døde.
Herrens engel dræber 185.000 sovende assyrere.185.000770.964+
1 Krønikebog 10,13-14
1 Krønikebog 10,13: Således døde Saul, fordi han havde vist troløshed mod Herren og ikke havde fulgt Herrens befaling, men endda havde spurgt en dødemaner til råds
1 Krønikebog 10,14: og ikke spurgt Herren til råds. Derfor lod han ham dø og overdrog kongedømmet til David, Isajs søn.
Kong Saul dør, fordi ikke har fulgt Herrens befaling.1770.965+
2 Krønikebog 13,16-17
2 Krønikebog 13,16: Israelitterne flygtede for judæerne, og Gud gav dem i deres hånd.
2 Krønikebog 13,17: Abija og hans folk tilføjede dem et stort nederlag; der faldt fem hundrede tusind israelitter, udvalgte mænd.
Gud giver isralitterne i judæernes hånd.500.0001.270.965+
2 Krønikebog 13,20
2 Krønikebog 13,20: Jeroboam genvandt ikke sin styrke, så længe Abija levede. Til sidst ramte Herren ham, så han døde.
Jeroboam bliver ramt af Herren, så han dør.11.270.966+
2 Krønikebog 14,8-12
2 Krønikebog 14,8: Men nubieren Zera rykkede ud mod dem med en hær på en million mand og tre hundrede vogne. Da han var nået til Maresha,

[. . .]
2 Krønikebog 14,11: Da slog Herren nubierne i kampen mod Asa og Juda, og nubierne flygtede.
2 Krønikebog 14,12: Asa og de folk, han havde med sig, forfulgte dem til Gerar, og nubierne faldt til sidste mand, for de blev knust af Herren og hans hær, og judæerne tog et meget stort bytte.
1.000.000 nubiere bliver knust af Herren.1.000.0002.270.966+
2 Krønikebog 21,14-19
2 Krønikebog 21,14: derfor vil Herren ramme dit folk, dine sønner, dine hustruer og alt, hvad du ejer, med en stor plage.
2 Krønikebog 21,15: Selv vil du blive ramt af svære lidelser; du vil komme til at lide af en sygdom i dine indvolde, og i løbet af nogen tid vil sygdommen føre til, at dine indvolde falder ud."

[. . .]
2 Krønikebog 21,19: Nogen tid efter, da der var gået to år, førte sygdommen til, at hans indvolde faldt ud, og han døde under svære lidelser. Hans folk tændte ikke bål til ære for ham, sådan som de havde gjort for hans fædre.
Gud rammer Joram med en sygdom, der får hans indvolde til at falde ud.12.270.967+
Ezekiel 24,15-18
Ezekiel 24,15: Herrens ord kom til mig:
Ezekiel 24,16: Menneske, nu tager jeg dine øjnes lyst fra dig ved en brat død. Men du skal ikke holde ligklage, du skal ikke græde, og du skal ingen tåre fælde.
Ezekiel 24,17: Suk i stilhed, hold ikke sorg, tag dit hovedklæde og dine sandaler på! Du skal ikke tilhylle dit ansigt, og du skal ikke spise sørgebrød.
Ezekiel 24,18: Om morgenen talte jeg til folket. Om aftenen døde min hustru, og næste morgen gjorde jeg, hvad jeg havde fået befaling om.
Ezekiels kone som et varsel om Jerusalems fald.12.270.968+
Apostlenes Gerninger 5,1-5
Apostlenes Gerninger 5,3: Da sagde Peter: "Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side?
Apostlenes Gerninger 5,4: Var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for."
Apostlenes Gerninger 5,5: Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede; og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt.
Ananias, fordi han ikke gav alle sine penge til apostlene.12.270.969+
Apostlenes Gerninger 5,9-10
Apostlenes Gerninger 5,9: Da sagde Peter til hende: "Hvorfor er I dog blevet enige om at udæske Herrens ånd? Hør, der lyder fodtrin uden for døren af dem, der har begravet din mand; de skal også bære dig ud."
Apostlenes Gerninger 5,10: I samme øjeblik faldt hun om for hans fødder og udåndede. Da de unge mænd kom ind og fandt hende død, bar de også hende ud og begravede hende ved siden af hendes mand.
Safira (Ananias' kone), fordi de ikke gav alle deres penge til apostlene.12.270.970+
Apostlenes Gerninger 12,23
Apostlenes Gerninger 12,23: I det samme slog Herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud æren. Og han blev ædt op af maddiker og døde.
Kong Agrippa I for ikke at give Gud æren.12.270.971+
2.270.971+

Eksternt link

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2)

Oversættelsen fra 1992 er forfalsket. Se link for detaljer: Hvor mange slog Gud ihjel i Bet-Shemesh?

Samuel hvad lige fået Kong Saul til at dræbe alle amalekitterne, men vi ved ikke, hvor mang mænd, kvinder og børn der var blandt amalekitterne.

Derfor tæller vi kun én, nemlig kong Agag.