Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 91 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-05-17 07:59:37

@Hans Begrebet centrum hører sammen med begrebet kugle, men "fiksstjernerner" sidder ikke fast på en krystalsfære og verdensrummet er ikke kugleformet. Hverken jorden eller solen kan være i centrum, for der er ikke noget centrum. Solen står stort set stille i forhold til solsystemets tyngdepunkt, mens planterne bevæger sig rundt om dette tyngdepunkt.

top

Pynt nr. 97 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-17 07:23:26

Hej Peder. Mener du at præsterne godt kunne have ret med at jorden er verdens centrum, at solen og stjernerne kredser om jorden. Hvis ikke forstår jeg ikke hvad du mener, Venlig hilsen Hans.

top

Pynt nr. 1 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-05-13 15:45:47

Jeg er tilhænger af Galilei, som mente at det var bedre selv at iagttage og ræsonnere end at kopiere det autoriteterne siger. Det giver f.eks. ingen mening at sige at noget står stille uden at angive hvad det står stille i forhold til. Jeg vil ikke berøve dig muligheden for selv at undersøge hvad Galilei (samt Kopernicus, Tycho Brahe og Kepler) egentlig påstod om hvad der bevægede sig i forhold til hvad. Om jeg er tilsluttet en eller anden religion er forhåbentlig irrelevant.

top

Pynt nr. 11 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-11 06:04:34

Hej Peder. Hvad er det du er ved at fortælle mig, for det kan jeg ikke finde ud af, er du selv religiøs og mener du at præsterne godt kan have ret. Venlig hilsen Hans.

top

Pynt nr. 70 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-05-08 12:01:33

Kære Hans
I det gamle testamente er mennesket i centrum, mens mennesket spiller en langt mere perifer rolle i oldtidens konkurerende religioners skabelsesberetninger og deres verdensbilleder i det hele taget. Tænk på græsk mytologi, hvor et skænderi mellem guderne kan have dramatiske følger for tilfældige mennesker. Galilei hævdede, at mennesket ikke er i verdens centrum, hvilket er i alvorlig konflikt med forestillingen om, at hele verden er skabt med henblik på mennesket.
Når folk skråsikkert hævder, at jorden bevæger sig rundt om solen og ikke omvendt, viser det at folk er omtrent lige så autoritetstro som før Galilei. Den væsentligste forskel er, at folk har erstattet Biblen som autoritet med videnskaben som autoritet (hvilket er en klar forbedring). Nu er det imidlertid ret oplagt, at Jorden står stille i forhold til sig selv og at Solen bevæger sig i forhold til Jorden. Endvidere ved vi nu, at Solsystemet bevæger sig rundt om Mælkevejens centrum og Mælkevejen er på kollisionskurs med Andromeda-galaksen. Det er derfor sundt at overveje, hvad det egentligt var Galilei viste.

top

Pynt nr. 73 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-04 07:46:33

Galilei opdagede for 400 år siden at jorden kredsede om solen, det skrev han en bog om, men det blev præsterne meget sure over. Hvorfor blev de det, for står der nogen steder i bibelen at solen kredser om jorden. Det kan jeg ikke finde noget om. Hans.

Hej Hans

Der er i al fald ingen tvivl om, at forfatteren troede, jorden var i centrum. Gud skabte "det tørre land" på tredjedagen, men det er først på fjerdedagen, at Gud sætter Solen og Månen på en "himmelhvælving" for at lyse op på jorden:

1 Mosebog 1,17 Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,

Bibelens klogeste mand, Kong Salomon, havde også den interessante oplysning, at Solen hver nat skynder sig tilbage østpå, så den er parat til at stå op næste morgen:

Prædikeren 1,5 Solen står op, og solen går ned, den skynder sig hjem, og dér står den op.

top

Pynt nr. 63 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2018-04-17 23:04:41

Godaften længe siden. Og tak for dit vidnesbyrd. Den første fabel "har Gud virkelig sagt"
Her er vores bedste bud på en dansk udgave af de Hellige skrifter, da vi nu efter 2,5 års arbejde omsider er klar med en førsteudgave af det nye testamente, oversat ud fra KJV.
Ordene som kun er mulig at få kundskab af gennem Tro på Herren Jesus den Salvede, da hans Hellige Ånd åbner vore øjne og afsløre mørket og viser vejen, på grund af hans retfærdighed og ikke vores.

Kan læses her: https://sites.google.com/site/kingjamesdansk/home

Kærligst Morten E
(Salme 12:6 KJV) Herren’s ord er rene ord: som sølv prøvet i en smelteovn af jord, renset 7 gange.
The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.

(Salme 12:7 KJV) Du skal holde dem, Kæreste HERRE, du skal bevare dem fra denne generation for evigt.
Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

Hej Morten

God fornøjelse, men husk nu, at det er sølvet, der er renset 7 gange, og ikke Herrens ord, der jo allerede er perfekt.

top

Pynt nr. 61 Navn: Per
Tidspunkt: 2018-04-03 09:07:46

Fortsat fra tidligere indlæg:

Og så skriver du videre:

Det er præcis det argument, jeg citerer James Patrick Holding for: At Markus og Lukas IKKE siger, at Jesus IKKE red på to æsler.

Og så er det, jeg i al stilfærdighed påpeger, at der heller ingen steder står, at Jesus IKKE red på tre æsler, og at det iøvrigt ville kunne bortforklare ALLE selvmodsigelserne.


For det første har du ikke tilnærmelsesvist påvist, at der er tale om selvmodsigelser.

For det andet er det en horribelt komisk måde at gribe en tekst an på. Forestil dig at gøre det samme med vidneudsagn i en retssal:
"Hr. Pedersen, De hævder, at den anklagede havde sikkerhedssele på, da han påkørte den anden bil, men i Deres vidnesudsagn fortalte De intet om, at han løsnede selen, inden han steg ud af bilen. Nu må De bestemme Dem. Havde han sele på eller havde han ikke sele på?"

Og så bliver det virkelig mærkeligt:

Per: »Den fortæller heller ikke, at Jesus og disciplene af og til måtte på lokum«

Er du sikker? I min Bibel står der, at Bibelen fortæller om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen.


I min gengivelse her, kan man ikke se den smiley, du har indsat. Jeg går ud fra, at du har sat den ind, fordi det er et forsøg på at være sjov?

Og så fortsætter du:

Men bortset fra det, så var pointen, at når først du har erkendt, at forfatterne ikke var guddommeligt inspirerede og ikke var øjenvidner, men at de rent faktisk har skrevet af efter hinanden, så kan du begynde at analysere forskellene.

Nej. Ganske enkelt: nej!
Hvis du har en historievidenskabelig tilgang til en tekst, har du netop IKKE taget stilling til en evt. guddommelig inspiration. Med en historievidenskabelig tilgang læser du teksterne åbent og fordomsfrit. Har du besluttet dig for, at de er guddommeligt inspirerede og læser dem som sådan, bliver det nærmest umuligt at bedømme dem historievidenskabeligt korrekt - har du omvendt besluttet dig for, at de IKKE er det, står du i præcis samme situation, for i begge tilfælde vil din bedømmelse være biased.

Det er bl.a. derfor, man har begået den fejl at datere Markusevangeliet til efter ødelæggelsen af templet i Jerusalem. Argumentet er, at Jesus taler om, at templet vil blive brudt ned og da det først skete i år 70, må Markusevangeliet være skrevet efter år 70. Men det er noget vås! Man kan hævde, at det er en tilfældighed eller man kan henvise til, at Jesus i virkeligheden taler om templet symbolsk, men når man bruger det som argument for en datering efter templets ødelæggelse, er det jo netop fordi man har stirret sig blind på, at sådan en forudsigelse ikke kan lade sig gøre.

Det sjove er, at man normalt ikke bruger den type argument for sekulære tekster. Lad mig give et tænkt eksempel:

En professor i økonomi dør i 2010
Blandt hans ejendele finder de pårørende en dagbog, hvor der på ryggen af dagbogen står: "Dagbog 1995-2005"
Af en eller anden grund har professoren ikke valgt at skrive dato på de dagbogsnotater, der ligger i tiden fra 2003 og frem. I én af disse notater skriver professoren: "I løbet af det næste årti vil boligboblen briste og resultere i en verdemsomspændende økonomisk krise."

Hvis man skulle bruge samme argument som med dateringen af Markusevangeliet, ville man sige, at dagbogsnotatet er skrevet efter 2008, hvor den økonomiske krise kom, for det kunne han jo ikke forudsige. Men det ville man naturligvis ikke gøre, for han har formentlig set nogle tegn på det og taget sådan en vurdering. Men endnu væsentligere: hvis han havde skrevet det efter 2008 for at give sig selv et positivt eftermæle, på samme måde som man må sige, at skribenten af Markusevangeliet har en interesse i at styrke fortællingen om Jesus som guddommelig, så ville han jo nok have sørget for også at lave et lille efternotat i margin om, at den økonomiske krise var indtruffet.

Med dateringen af Markusevangeliet til efter år 70 kan det undre, at Markusevangeliet, som jo andre steder fremhæver profetiers opfyldelse, i denne situation vælger IKKE at fremhæve profetiens opfyldelse.

Derefter skriver du:

Markus' historie, hvor Jesus fortæller disciplene, at de bare skal sige til æslets/æslernes ejer, at »Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil igen«, minder meget om historien op til den sidste nadver, hvor jesus spår, at disciplene vil »møde en mand, som bærer på en vandkrukke«, og at de bare skal sige »Mesteren siger: Hvor er der et rum til mig, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple?«.

Dette sker kort efter, at Jesus er blevet salvet, og det hele er rimeligt klart kopieret efter, hvad Samuel sagde til Saul, efter at han (Saul) var blevet salvet (1 Samuel 10).


På nogle måder kan man da godt hævde, at de to fortællinger minder om hinanden. Det viser dog ikke andet, end at menneskelivet i bund og grund ikke har forandret sig voldsomt meget gennem tiden.

Men én ting, som er ret væsentlig i beretningen om manden med vandkrukken og som du tilsyneladende ikke har fanget er, at Jesu profeti er temmelig speciel. At han kan forudsige, at netop denne mand vil komme gående på netop dette tidspunkt, ville man altid kunne afvise med tilfældighed. Der kan jo være så mange mænd, der render rundt på det tidspunkt og det ville da være underligt, om ikke en enkelt af dem kunne vise dem et sted, hvor de kunne holde påskemåltid. Men der er en lille detalje, der gør profetien så præcis, at man ikke bare kan afvise med henvisning til tilfældighed:
Manden går med en vandkrukke..?

Det er højst usædvanligt, at en mand på den tid ville gå rundt med en vandkrukke, for det var kvindearbejde. Kun i ganske særlige tilfælde ville en mand tage sådan en opgave på sig. At det så lige præcis er dén ene mand med en vandkrukke, der kan vise dem stedet, er bemærkelsesværdigt.

Og så fortsætter du:

Matthæus fordobler antallet af æsler, og hvorfor det? Fordi han har fået den græske udgave af profetien galt i halsen.
Johannes lader jesus selv skaffe sig et æsel, og hvorfor det? Fordi Johannes' Jesus er en barsk fyr, der ordner ærterne selv.

Igen intet andet end fejlkonklusioner krydret med gætterier...
Disse såkaldte selvmodsigelser er jo ikke selvmodsigelser. De er forskellige menneskers beretninger om samme begivenheder.

Hej Per

Den lille "smiley" er det, der med et fint kristent ord hedder en ikon. Jeg bruger det lille, gule, bælgøjede hoved til markere, at linket er til en selvmodsigelse. Hvis du bevæger din mus henover, vil der stå "Selvmodsigelse".

 

Jeg synes ærlig talt, du roder i det. Hvordan kan du bruge begreberne »historievidenskabelig tilgang« og »guddommelig inspiration« i samme sætning?

Hvis dine "vidner" er guddommeligt inspirerede, forklarer det på den korte bane nogle af problemerne (som f.eks. hvordan de kan vide, hvad Jesus sagde til Gud i Getsemane), men til gengæld virker det ekstra mystisk, at dine "vidner" modsiger hinanden, hvis de er inspirerede af den samme Helligånd.

Du kommer ikke udenom, at Matthæus påstår, Jesus red på to æsler: »ridende et æsel og på et trækdyrs føl«. Hvis Matthæus er guddommeligt inspireret, hvorfor skriver han så, at Jesus rider på to æsler som en anden rodeo-klovn? Hvis Matthæus var øjenvidne, hvorfor troede han så, Jesus red på to æsler, bare fordi han troede, profetien krævede det?

Jeg behøver ikke bevise, at Matthæus har fået Zakarias galt i halsen i den græske oversættelse. Matthæus siger det jo selv: »Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl«. Hvis du kigger i Septuaginta, skriver Zakarias netop: »epi upozugion kai pôlon neon«.

Med hensyn til manden med vandkrukken har du ret i, at det var "højst usædvanligt, […] for det var kvindearbejde". Det har jeg skrevet et par steder: Manden, der udfører kvindearbejde, er af samme grund forsvundet i Matthæusevangeliet. Det er en af de mange fejl, som Matthæus rutinemæssigt retter, når han kopierer Markusevangeliet.

Hvis Matthæus mente, Markus var guddommeligt inspireret, hvorfor retter han så hele tiden i hans tekst? Hvis Matthæus var øjenvidne, hvorfor har han så været nødt til at kopiere 90% af en anden mands evangelium?

top

Pynt nr. 99 Navn: Per
Tidspunkt: 2018-04-03 09:06:46

Hej igen,

Jeg måtte læse dit svar til mig et par gange, for der var en pænt stor portion gedigent vrøvl, for nu at sige det, som det er. Men lad mig gennemgå det trinvist:

Jeg gør opmærksom på, at øjenvidneberetninger styrkes i troværdighed, når de fortælles forskelligt, som det netop er tilfældet med evangelierne. Til det svarer du så:

Jamen netop historien om de to eller tre æsler er en af grundene til, at man for ca. 150 år siden opgav tanken om, at evangelierne var skrevet af øjenvidner.

Øh, hvad?
Skal vi lige stille den op som et logisk argument?

Præmis 1: Øjenvidneberetninger styrkes, når de fortælles forskelligt
Præmis 2: Evangeliernes beretninger om indtoget i Jerusalem fortælles forskelligt
Konklusion: Evangeliernes beretninger om indtoget i Jerusalem er utroværdige

Det er jo noget vås!
Konklusionen er da lige præcis den modsatte: Evangeliernes beretninger om indtoget i Jerusalem er troværdige!

Dernæst skriver du:
Matthæus har tydeligvis læst "profetien" i den græske oversættelse, og han har fået den galt i halsen.

Det er da overhovedet ikke tydeligt på nogen måde. Det er rent gætteri fra din side og der findes intet i det, du anfører, der bare tilnærmelsesvist kan påvise dén idé!

Jeg henviser så til, at noget, der IKKE nævnes sagtens kan have været der alligevel og til det svarer du:

Den type argumenter hedder med et fint, kristent ord "The Principle of Non-Exclusion".

Det er nu ikke et særligt "kristent" princip. Det er et ganske almindeligt sund logisk princip, som bruges i såvel historievidenskab som jura. Og så er det i øvrigt også selvindlysende. Hvis du skal fortælle nogen om, hvordan din morgen er gået, udelader du ganske givet også visse elementer.

Din tilgang er her yderst besynderlig, men minsandten om ikke det bliver værre endnu, for så skriver du:

Der står heller ikke i Bibelen, at hanen IKKE galede to gange, at kvinderne IKKE talte om den tomme grav senere, at Jesus IKKE holdt to bjergprædikener, at Jesus IKKE opvækkede Jairus' datter fra de døde to gange, at Jesus IKKE rensede templet to eller tre gange, at Jesus IKKE blev salvet to eller tre gange eller at der IKKE var mindst fem kvinder ved graven, og at disse kvinder IKKE måtte jage en hær af zombier væk fra Jesus' lig.

Du glade verden! Bedst som jeg troede, det ikke kunne blive mere fjollet... Det kunne det så...
Når man ud fra en historievidenskabelig tilgang skal bedømme, om og hvordan en begivenhed evt. har fundet sted, så vejer man de forskellige kilder op mod hinanden og tager med i sine overvejelser, hvilke bevæggrunde de forskellige kilders ophav kan have for at skrive, som de gør og om der kunne være elementer, som af forskellige årsager udelades, hvad end det er bevidst eller ubevidst. Der er ikke umiddelbart nogen grund til at beskæftige sig med, om der evt. kunne have mindst fem kvinder til stede ved graven, om kvinderne talte om den tomme grav senere (det er nok ret sandsynligt, at de har, men hvorfor dog spekulere over det?) eller nogle af de andre ting, du nævner her.

fortsættes...

Hej Per

Det glæder mig, at du læser mit svar, men jeg frygter, at mine ord bliver sået på klippegrund.

 

Ja, det kan være meget godt, at vidneudsagn ikke er alt for ens, men de skal jo helst pege lidt i den samme retning, hvis ikke de skal ende med at lyde som Raket-Madsens søforklaringer.

For at komme videre: Tre af dine "vidner" fortæller, hvordan Jesus sluttede sin mission med et triumftog fra Galilæa fulgt af en folkemængde, og at han tog et herresving gennem Jeriko, ligesom sin navnebror Josva, før han som jødernes konge indtog Jerusalem.

Det fjerde "vidne" fortæller, at Jesus startede sin sidste rejse fra Efraim, hvor han havde gemt sig. Det vil sige, at han ikke startede fra Galilæa, ikke ankom via Jeriko og ikke var fulgt af en mængde af pilgrimme.

Og hvad med de tusinder af vidner, der så Jesus' triumftog ind i Jerusalem (men som desværre alle sammen har glemt at skrive det ned)?

Ifølge tre af beretningerne var disse tusinder af vidner påskepilgrimme, der havde fulgt Jesus fra Galilæa. Ifølge den fjerde beretning ankom Jesus næsten alene, men han blev modtaget af Jerusalems indbyggere, der kom ud af byen for at modtage deres nye konge.

Og hvad blev der af disse af tusinder af Hosianna-syngende øjenvidner, uanset hvor de nu kom fra? Jo, få dage senere råbte de alle "korsfæst ham".

 

Jeg tror, du skal passe på med udtryk som »historievidenskabelig tilgang«.

Hvis en historiker skal undersøge et emne, vil han starte med at se, hvad vi har af fakta. Og hvad har vi så af fakta her? Nada!

Vi har ingen inskriptioner, ingen rapporter til myndighederne i Rom, ingen kirker, intet kors, ingen samtidige vidner, o.s.v. Jesus havde ikke engang en familie, for han var jo født af et spøgelse (Helligånden).

Det eneste vi har er ca. 50 såkaldte "evangelier", der alle er anonyme, og de fleste af disse 50 "evangelier" er oveni købet så langt ude i hampen, at de kristne selv afviser dem, og har gjort deres bedste for at udrydde dem.

Har du f.eks. læst Thomas' Barndomsfortælling, hvor Jesus slår sin legekammerat ihjel, og når forældrene klager, blinder han dem? Eller Petersevangeliet, hvor korset går ud af graven sammen med Jesus, og korset forsikrer Gud, at det har prædiket for de døde? Eller det evangelium, hvor Jesus leder en ungdomsbande, der overfalder forbirejsende?

Det vil sige, at de 4 anonyme evangelier, der er tilbage, med alle deres selvmodsigelser, umuligheder og latterligheder, er de bedste af dine "vidner".

En historiker vil derefter påpege, at de er anonyme, at de ikke angiver deres kilder, at de er åbenlys propaganda, at beretningerne er naturstridige og ikke kan bekræftes af uafhængige kilder, at de er skrevet flere generationer efter de påståede begivenheder, at teksterne bevisligt er forfalsket tusinder af gange, at de er indbyrdes modstridende, og at de ikke gør nogen hemmelighed ud af at være skrevet som propaganda (Johannes 20,31).

Johannes 20,31: Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

top

Pynt nr. 28 Navn: Per
Tidspunkt: 2018-03-14 09:23:45

Hej,

Jeg har lige læst dit stykke om de to æsler: http://www.biblen.info/Profeti-aesler.htm
Og der er flere ting, jeg studser over, men lad mig bare nævne et par af dem:

1. Du skriver en hel del om detaljer, der er forskellige mellem evangelierne og det virker som om din påstand er, at disse uoverensstemmelser peger på, at evangelisterne selv har opfundet historierne. Du skriver bl.a. at:

"Johannesevangeliet fortæller, at mens disciplene hentede et eller to æsler, havde Jesus i mellemtiden selv "fået fat på" endnu et æsel"
... og
"Så mon ikke der har været tre æsler? Det er faktisk den eneste mulige forklaring: Johannes har bare glemt at fortælle om Matthæus' to æsler; Matthæus har glemt Johannes' æsel; mens Markus og Lukas begge har glemt Johannes' æsel og et af Matthæus' æsler.

En sand apologet kan bortforklare alle — simpelthen alle — fejl og selvmodsigelser i Bibelen."


Når jeg studser over din påstand, er det fordi jeg nok ville blive noget mere skeptisk, hvis 3-4 vidner fortalte præcis DEN SAMME historie. Når politiet f.eks. skal efterforske en sag, så er netop vidneudsagns ensartethed én af de ting, der får alarmklokkerne til at ringe. Hvis 3-4 vidneudsagn er meget ens, vil en politibetjent typisk tænke, at her er der vist nogen, der har aftalt på forhånd, hvad de vil fortælle politiet.

Vi har forskellige vinkler på det, vi ser, vi har forskellige fokusområder, forskellige personligheder og vi lægger mærke til forskellige ting. Så er det vel ikke så underligt, hvis 3-4 vidner fortæller den samme historie med visse forskelle?

Evangelisternes vidneudsagn er ikke engang gensidigt udelukkende:

Ifølge Johannes får Jesus fat på et føl
Ifølge Markus og Lukas sender Jesus disciplene af sted for at hente et føl - så har Jesus vel også fået fat på et føl?
Ifølge Matthæus sender Jesus disciplene af sted for at hente et føl og dets mor - så der ER jo et føl og selv om der OGSÅ er en mor, så strider det jo ikke mod, at der ER et føl

Udsagnene er forskellige, ja, men ikke modstridende...

2. Din logik er noget besynderlig, når du skriver, at:

"Disciplene får besked på, at hvis æslets ejer opdager dem, skal de bare fortælle, at »Herren har brug for det«, og at han »sender det straks tilbage hertil igen«. Vi kender alle sammen typen, der "lige skal låne noget", og som altid glemmer at aflevere tingene igen. Uanset hvor grundigt man læser Bibelen, står der ingen steder noget om, at Jesus huskede at aflevere æslet igen."

Øh, nej... Det fortæller Bibelen ikke. Den fortæller heller ikke, at Jesus og disciplene af og til måtte på lokum - men jeg er ret sikker på, at de nok også en gang imellem skulle skide...

Ligesom Napoleon skulle skide, selv om der ikke findes historiske referencer til det
Ligesom Christian d. 4. skulle skide, selv om der ikke findes historiske referencer til det
Ligesom Hitler skulle skide, selv om der ikke findes historiske referencer til det
Ligesom alle andre historiske skikkelser skulle skide, selv om der ikke findes historiske referencer til det - ikke for alle, i hvert fald...

Hej Per

Per: »hvis 3-4 vidner fortalte præcis DEN SAMME historie. […] netop vidneudsagns ensartethed én af de ting, der får alarmklokkerne til at ringe«

Jamen netop historien om de to eller tre æsler er en af grundene til, at man for ca. 150 år siden opgav tanken om, at evangelierne var skrevet af øjenvidner.

Matthæus har tydeligvis læst "profetien" i den græske oversættelse, og han har fået den galt i halsen. Hvorfor skulle en jødisk discipel af en jødisk Messias læse Bibelen på græsk? Og hvis Matthæus selv var til stede, da Jesus red ind i Jerusalem, hvordan kunne han så tro, at Jesus red på to æsler, bare fordi den græske oversættelse af profetien sagde sådan?

 

Per: »så der ER jo et føl og selv om der OGSÅ er en mor, så strider det jo ikke mod, at der ER et føl«

Den type argumenter hedder med et fint, kristent ord "The Principle of Non-Exclusion".

Der står heller ikke i Bibelen, at hanen IKKE galede to gange, at kvinderne IKKE talte om den tomme grav senere, at Jesus IKKE holdt to bjergprædikener, at Jesus IKKE opvækkede Jairus' datter fra de døde to gange, at Jesus IKKE rensede templet to eller tre gange, at Jesus IKKE blev salvet to eller tre gange eller at der IKKE var mindst fem kvinder ved graven, og at disse kvinder IKKE måtte jage en hær af zombier væk fra Jesus' lig.

Det er præcis det argument, jeg citerer James Patrick Holding for: At Markus og Lukas IKKE siger, at Jesus IKKE red på to æsler.

Og så er det, jeg i al stilfærdighed påpeger, at der heller ingen steder står, at Jesus IKKE red på tre æsler, og at det iøvrigt ville kunne bortforklare ALLE selvmodsigelserne.

 

Per: »Den fortæller heller ikke, at Jesus og disciplene af og til måtte på lokum«

Er du sikker? I min Bibel står der, at Bibelen fortæller om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen.

Men bortset fra det, så var pointen, at når først du har erkendt, at forfatterne ikke var guddommeligt inspirerede og ikke var øjenvidner, men at de rent faktisk har skrevet af efter hinanden, så kan du begynde at analysere forskellene.

Markus' historie, hvor Jesus fortæller disciplene, at de bare skal sige til æslets/æslernes ejer, at »Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil igen«, minder meget om historien op til den sidste nadver, hvor jesus spår, at disciplene vil »møde en mand, som bærer på en vandkrukke«, og at de bare skal sige »Mesteren siger: Hvor er der et rum til mig, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple?«.

Dette sker kort efter, at Jesus er blevet salvet, og det hele er rimeligt klart kopieret efter, hvad Samuel sagde til Saul, efter at han (Saul) var blevet salvet (1 Samuel 10).

Matthæus fordobler antallet af æsler, og hvorfor det? Fordi han har fået den græske udgave af profetien galt i halsen.

Johannes lader jesus selv skaffe sig et æsel, og hvorfor det? Fordi Johannes' Jesus er en barsk fyr, der ordner ærterne selv.

Det er derfor, de mange selvmodsigelser er relevante: De giver os et indblik i, hvad den enkelte forfatter prøver at sige.

top

Pynt nr. 5 Navn: Normann Aa. Nielsen
Tidspunkt: 2018-03-04 14:30:03

Hejsa: Du skriver på siden om dante-purgatorio at de udøbte børn jf. Dante havner i Skærsilden. Det er ikke korrekt! Jf. Dante er de er i Limbo, Helvedets første kreds - det samme sted som Virgil (Dantes fører i historien) selv er.

Det, der sker i Purgatorio, 7. sang, er at Virgil præsenterer sig for Sordello. Virgil siger: "Dér færdes jeg, dér er de små uskyldige..." (vers 31). Jf. Den Guddommelige Komedie er alle skyldfrie udøbte det samme sted, uanset om de er børn eller voksne: I Helvedet, men de er ikke dømte - og de er et sted, hvorfra Kristus før har hentet sjæle fra.

Blot en korrektion...

Hej Normann

Tak for korrektionen til dette billede: Dantes Helvede: De Udøbte Børn.

Men hensyn til Jesus i Helvede står der ikke, at han hentede nogen. Selvom der er mange billeder, der viser Jesus føre folk ud af Helvedet, står der kun i Bibelen, at han prædikede for dem, og oveni købet kun for dem, der havde levet på Noas tid, så det er dobbelt forkert, når kunstnerne viser, hvordan Jesus fører Moses med stentavlerne ud af Helvede.

1 Peter 3,18 For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden,
1 Peter 3,19 og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem;
1 Peter 3,20 det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand.

top

Pynt nr. 59 Navn: Jens
Tidspunkt: 2018-02-28 22:45:52

Kære Hans
Du skriver, du går og venter i spænding på svar fra Thomas, som i et tidligere indlæg udfordrer side-ejer. Jeg skal ikke blande mig i den konkrete debat, men blot henvise til mange af mine debatter med side-ejer, som handler om det samme. Du kan søge på mit navn, og vil hurtigt opdage, at side-ejer har rigtig meget ugjort hjemmearbejde. Gå f.eks. til datoen '2014-11-06' og læs side-ejers svar. Det er meget sigende for hans faglige niveau. Han har han simpelthen ikke været i stand til at svare udover sine såkaldte 'one-liners' (..indrømmet - de er morsomme), hvilket er den præmis med hvilken man skal omgå denne hjemmeside. Jeg har utallige gange inviteret sideejer til debat, men han kan ikke rigtig levere substans, desværre. Så at Thomas ikke svarer, er ikke noget særsyn herinde. Siden her er skin-Deep, hver gang diskussionen bliver blot en smule teologisk / filosofisk eller kirkehistorisk. Men derfor kan man godt lade sig underholde på samme måde, som man kan lade sig underholde af Jehovas vidner. Jeg er fuldkommen overbevist om, at side-ejer er et søgende fortvivlet menneske, som ville finde meget inspiration i Kierkegaards tanker om - ja 'Fortvivlelsen'(...bemærk - jo hårdere jeg 'rammer sideejer', desto morsommere og mere harske bliver hans one-liners)
Venligst
Jens

Hej Jens

Nu klager du over mine one-liners, men forrige gang klagede du over "min ordflom".

Du er ikke let at gøre tilpas.

top

Pynt nr. 83 Navn: hans
Tidspunkt: 2018-02-22 09:38:09

Forleden havde jeg besøg af en Jehovas Vidner, og vi kom til at tale om menneske ofringer, men det kunne han ikke rigtig lide at tale om. Jeg sagde så at bibelen beretter da om massere af menneske ofringer bl.a at Jefta lovede at ofre sin egen datter fordi ham Jehova Gud lovede at hjælpe ham med at bekæmpe fjenden. Så sagde han at hun ikke blev ofret, men blev sat til at være behjælpelig i templet. Det kan jeg se nogle steder, kan det være rigtig. Vil du være behjælpelig med at finde hoved og hale på det sluder. Venlig hilsen Hans

Hej Hans

Jeg har for længe siden skrevet en side om, Hvad Bibelen siger om menneskeofring. Når først man graver sig ned i teksten, er Jefta kun en lille parantes.

I nyere tid har jeg kigget på selvmodsigelsen Må man ofre sine børn på bålet til Gud?, hvor jeg kigger nærmere på Jefta og alle(?) de bortforklaringer, dine venner fra Jehovas Vidner kan diske op med.

top

Pynt nr. 85 Navn: hans
Tidspunkt: 2018-02-17 16:19:00

Jeg er lidt nysgerrig efter at vide hvordan religionen, kristendommen er opstået, for den er vel ikke opstået uafhængig af andre religioner. Jeg har søgt på nettet, der fik jeg at vide er at det begynder med Abraham, men det var ikke det jeg ville vide, men det er måske fordi jeg ikke spørger rigtig. Vil du hjælpe mig. Hilsen Hans.

Hej Hans

Kristendommen er bestemt ikke uafhængig af "andre religioner". De første 1.209 sider af den danske Bibel, Det Gamle Testamente, tilhører "en anden religion", nemlig jødedommen. Den sidste fjerdedel af Bibelen, Det Nye Testamente, handler om, hvorledes kloge jøder debatterer jødiske profetier og jødernes love.

Det er altså ikke meget forkert at sige, at kristendommen simpelthen er en jødisk sekt.

Hvordan er den så opstået? I virkeligheden har Jesus ikke tilføjet noget nyt: Evangelierne fortæller, at andre jødiske sekter (som f.eks. farisæerne) allerede gik ind for dåb og genopstandelse, og at de ventede på messias, Guds rige og jordens snarlige undergang. Kristendommen var altså intet nyt under solen (Prædikeren 1,2).

Prædikeren 1,2: Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed. Intet nyt under solen

Mange jøder havde følt sig kaldet som en Kristus, der skulle gentage Josva's mirakler og føre Israels Får ind i Guds hvile. Men i Virkelighedens Verden var de alle, Johannes Døberen, Theudas, samaritaneren, ægypteren, Judas af Galilæa, og (senere) Simon bar Kokhba, blevet udslettede af romerne. Det var åbenbart ikke derfra, man skulle forvente at se Guds rige.

De første jøde-kristne fik så den ide, at den kristus, de allesammen gik og ventede på, allerede havde været her (i en usynlig dimension, så ingen havde opdaget noget), og havde forsonet os med Gud.

Paulus meldte sig ind i denne nye sekt, men han tog det næste logiske skridt og konkluderede, at hvis vi allerede var forsonede med Gud, var Moseloven ikke bare overflødig, men decideret skadelig; Hvis folk fulgte Moseloven, afslørede de bare, at de alligevel ikke stolede på, at Guds søn havde frelst dem.

Her var tidens ånd med Paulus. På det tidspunkt var præsteskabet i Jerusalem optaget af en blodig indbyrdes rivalisering om, hvem der havde ret til de fede indtægter. Mange menige borgere følte, at præsteskabet var forrædere i deres samarbejde med romerne, og efter at romerne rev Jerusalem ned år 70 og solgte indbyggerne som slaver, var der alligevel ikke længere nogen steder at ofre. Så virkede det pludseligt fornuftigt at ignorere Moseloven og dens offerkult. Så sparede man også de penge.

Et andet punkt, hvor Paulus afveg fra mange andre jødiske sekter, var holdningen til ikke-jøder. Jødedommen var ligeså racistisk dengang, som Islam er i dag, og i nogle udgaver af kristendommen er Jesus en stor racist, der kun tager sig af »de fortabte får af Israels hus«. Derimod mente Paulus, at der ikke var forskel, når først man var "i Kristus Jesus":

Galaterne 3,28 Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus,

Så når vi kigger tilbage næsten 2.000 år senere, var kristendommen næsten uundgåelig: Hvilke jødiske sekter havde størst potentiale på den lange bane?

Efeserne 6,12: Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

top

Pynt nr. 62 Navn: Vigga
Tidspunkt: 2018-02-06 14:27:17

Hejsa
Jeg har indtil videre har jeg læst nogle af dine artikler om hvad Biblen fortæller om kvinder, og eftersom jeg fortiden er i gang med at lave en tværfaglig fremlæggelse, der blandt andet omhandler ligestilling, så tænkte jeg at det kunne være interessant at bruge nogle af de citater du har fundet frem, og nogle af de synspunkter du giver udtryk for.
Derfor har jeg surfet lidt rundt på din side, men jeg kan desværre ikke finde nogen afsender, og min lærer mener derfor ikke, at din side er troværdig.
Så jeg håber virkelig at du kan hjælpe mig med dette.
Der er disse fire kategorier der gerne skulle kunne udfyldes:
Afsender
Målgruppe
Formål
Sidst opdateret

På forhånd tak.

Hej Vigga

Selvfølgelig skal man passe på med anonyme hjemmesider, men du kan jo selv tjekke, om Bibel-citaterne er korrekte (til overflod er der stillet adskillige Bibler til rådighed her og her). Derefter kan du selv afgøre, om du er enig i konklusionerne.

Hvad mener du med sidst rettet? Hele hjemmesiden eller siden om Hvad Bibelen siger om kvinder?

Sidstnævnte er rettet 2016.11.2, men guderne(!) må vide, hvad rettelsen gik ud på. Måske var det bare et komma eller noget HTML? Sidst jeg skrev den side om for alvor, var da jeg tilføjede det store afsnit med de positive vinkler. Overskrift: »Spor af noget Positivt«.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste