Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 13 Navn: Robert S. K. Udmark
Tidspunkt: 2019-08-20 23:31:33

A Religious Poem
The Church will always be reformed, because the Holy Ghost is Lord, and the Devil is Prince, and they are at war with one another until the end of the world in their love and lust for our worthless souls. Who else has won victory over the Devil other than our Lady by Jesus. Pray for us sinners.
This is a beautiful theory of Church history, which may be called the immanent plane. Human persons are made in the image of the Son of God, as were angels, and this is a true theory of the absolute plane. Thus Adam and Hava were made by reason with hope in morals to build peace. The Son is begotten from our Father, and the Holy Ghost proceeds from the Father and the Son, and this creed is a good parable of the transcendent plane.
Now it is in the Paschal mystery that Church history is service of God’s charity, since the human persons are Christians by faith and baptism, because human sin, death, and evil must be redeemed once and for all by the Lord Jesus Christ in Jerusalem by holy law. Then those outside the catholic Church who seek God’s grace will find it with our Lady by our Lord’s humble service.
Hallelujah: for the Lord God omnipotent reigneth. The kingdom of this world; is become the kingdom of our Lord, and of His Christ, and He shall reign forever and ever.

top

Pynt nr. 15 Navn: Bruce Maples
Tidspunkt: 2019-08-11 02:40:47

Hello! I am wondering if you can tell me the source of the pictures in your gallery. I want to use one for a project, but I don't want to do so without permission. Do you have a list of sources somewhere and I missed it? Thanks!

Hi Bruce

There are thousands of images, and I don't keep a list. If you are referring to the image I call teologi, you can find it on the Net searching for "disagree clipart". For instance here.

I just added the two crosses on the books.

top

Pynt nr. 91 Navn: Frank Flemming Jensen
Tidspunkt: 2019-08-03 21:02:52

Hej!
Jeg har gennem mange år fulgt med på din/jeres side som jeg mener er en af de vigtigste kilder til at modargumentere kristnes opfattelser af Bibelen som værende inspireret af Gud. Det er sagligt, informativt og humoristisk på en gang. Jeg elsker denne side og bliver ofte overrasket over at se bibelen blive afsløret som den gør her. Jeg er fuldt af beundring for det store arbejde der bliver lagt i denne side.

Desværre kan jeg ikke finde en email hvor jeg kan skrive til manden, eller kvinden, eller personerne bag denne side. Jeg vil meget meget gerne have kontakt til ophavs.... personen bag og forhåbentligt få vedkommende med i min podcast "Udstødt". Det vil være til stor hjælp for mange indoktrinerede mennesker, især folk der er fanget i kristne sekter.
Jeg håber at jeg igennem gæstebogen kan få kontakt.

Mvh. Frank Flemming Jensen.

Hej Frank Flemming

Jeg har lige været bortrejst et par dage, derfor det forsinkede svar.

Tak for tilbuddet, men jeg har det bedst med at være privat. Jeg arbejder kun på siden, når inspirationen kommer over mig, men hvis man har spørgsmål, kan man altid skrive her i gæstebogen.

Jeg har i øvrigt altid været ateist, så jeg har ingen erfaringer med, hvordan man slipper ud af sekter.

top

Pynt nr. 99 Navn: Emil
Tidspunkt: 2019-07-11 16:07:37

Hej sideejer.

På siden "Hvad siger Bibelen om tissemænd" spørger du, hvem Kirkens tissemand mon er.

Lad mig komme med et gæt: Mon ikke det er missionærerne. Det er jo dem, der spreder sæden, altså Gudsordet, jvf. lignelsen om sædemanden. Desuden giver det også god mening, at Herren sætter stor pris på dem, der spreder hans ord.

Hej Emil

Det er et udmærket gæt.

Forskellen er lille på mission og emission, og en missionærstilling kan betyde flere ting.

top

Pynt nr. 7 Navn: Carl
Tidspunkt: 2019-06-06 03:09:42

I Johannesevangeliet nævnes den hurtige discipel.
"3-4De to disciple løb straks ud til graven. I begyndelsen løb de side om side, men den anden discipel løb hurtigere end Peter og nåede først frem."
Hvorfor gør teksten så meget ud af at Peter var langsom og den hurtige discipel nåede så hurtigt frem? Det hele fremstår lidt komisk, synes jeg.

Mvh

Hej Carl

Man kan i det hele taget undre sig over, hvorfor der gøres så meget ud af denne "discipel, som Jesus elskede", som sågar skulle have skrevet Johannesevangeliet, når han ikke optræder i de andre evangelier.

Episoden med løbeturen viser to ting, der er typisk: Disciplen optræder altid sammen med Peter, og han er altid bedre. Måske afslører hans gode kondi også, at han er yngre. Se evt. en masse spekulationer på denne side: Hvem var Johannes?

top

Pynt nr. 36 Navn: Henrik Holst
Tidspunkt: 2019-05-31 00:12:42

Imponerende hvor meget energi der må være lagt i at bevise at Bibelen er falsk og at der ikke findes en Gud.
Jeg vil bare bede og håbe for jer at Guds Helligånd må åbne jeres øjne for hvad der står i denne bog.
Med kærligeste hilsner
Henrik Holst

Hej Henrik

Var det ikke bedre at bruge kræfterne på at bede for, at Satan bliver frelst? Hvis Satan bliver en god kristen, er hele verden fri for hans onde indflydelse.

Husk, at for Gud er alt muligt (Matthæus 19,26).

Matthæus 19,26: Jesus så på dem og svarede: "For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt."

top

Pynt nr. 58 Navn: Henning Thomsen
Tidspunkt: 2019-05-23 19:56:38

Nogle muslimer mener ikke at demokratiske valg er forenelige med Koranen . Har Bibelen noget tilsvarende ?. Må vi egentlig ikke gå til valg ?

Hej Henning

Hvis jeg skal komme med et hurtigt svar, så siger det Gamle Testamente ikke ret meget om demokrati. De første mange tusinde år regeredes landet enerådigt af profeter, og derefter af enerådige konger.

De fleste af disse konger var i øvrigt ugudelige, som »gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne«, men det betyder hver gang, at hele folket blev straffet sammen med kongen.

Når det kommer til Det Nye Testamente, skal man huske, at de 27 bøger alle er skrevet, mens romerne åndede forfatterne i nakken. Derfor understreger Det Nye Testamente igen og igen, at Kristendommen ikke har planer om at blande sig i samfundsordenen: »giv kejseren, hvad kejserens er« og »Mit rige er ikke af denne verden«, mens soldaterne skal »lade jer nøje med jeres løn«.

Med hensyn til magtens tredeling tilhører alle tre magter naturligvis Gud:

Esajas 33,22 For the LORD [is] our judge, the LORD [is] our lawgiver, the LORD [is] our king; he will save us.
(King James Bibel fra 1611)

top

Pynt nr. 12 Navn: Bodil
Tidspunkt: 2019-05-17 19:28:56

Hvad mener du med at alle kristne er dødsdømt ifl. Romerne 10,9?

top

Pynt nr. 56 Navn: Bodil Kastrup Kragh
Tidspunkt: 2019-05-12 19:17:41

😍 Hej igen? Jeg forstår ikke hvad du mener med, at alle kristne ender i Helvede, ifølge Romerne 10,9. Men jeg kender faktisk kun tre personer, som er født påny, og ingen af os tilhører en kirke/ organisation

Hej Bodil

Så må du fortælle mig, hvad det er på siden om Romerne 10,9, du ikke forstår, hvad jeg mener med.

top

Pynt nr. 82 Navn: Bodil Kastrup Kragh
Tidspunkt: 2019-05-02 18:03:17

Kære ven 😍 Jeg skrev til dig ca kl 15, men du har åbenbart slettet min kommentar? Du får lige min mailadresse, så du kan gi respons. Det vil jeg glæde mig til.
Jeg glemte at fortælle,
at jeg har en Youtube kanal:Vejen,Sandheden,Livet Det er sange på kendte melodier, der har fået nye provokerende men sandfærdige tekster.

Hej Bodil

Som du kan se, er dit indlæg fra 15,39 ikke slettet, men underligt nok er en af mine andre servere på Digital Ocean gået ned på samme tid, og jeg har ikke fået en mail, som jeg plejer at få, når der kommer nye indlæg. Mystisk.

top

Pynt nr. 19 Navn: Bodil Kastrup Kragh
Tidspunkt: 2019-05-02 15:39:49

Kære ven 😍 Du har så meget ret i, at intet af det som foregår indenfor den såkaldte kristendom er bibelsk. Ingen religioner er bibelske, heller ikke folkekirken. De er alle skabt af Satan, for at lede folk væk fra Gud, og direkte i fortabelse.
Det er ikke bibelen der lyver, det er mennesker, som er styret af Satan.
Mht til fejl i Bibelen, så skyldes det, at den katolske kirke har inficeret alle undtagen KJV. 1. John 5,7: Der står Faderen, Ordet og Ånden vidner. Treenigheden er nemlig et bedrag, Gud, Jesus og Helligånden er en person, ånd, sjæl og legeme. Vi er jo skabt i Guds billede. 2. Timothy 2,15 har du åbenbart overset? Den danske siger at vi skal "stræbe" og "køre på med" sandhedens ord. KJV siger at vi skal studere og opdele sandhedens ord. Den katolske kirke ønsker jo ikke, at folk selv studerer Bibelen, og finder ud af, at Paulus er vores apostel: Frelse gennem nåden, uden gerninger. Så risikerer de, at folk selv går til Jesus, og bliver frelst. Det gjorde jeg i 2012, og jeg vil ikke bytte det med al verdens rigdom, ære, magt eller kærlighed (New Age Jesus Sananda) Jeg er dybt imponeret af din insigt, og jeg er sikker på, at du er en af Guds udvalgte. Du ved det bare ikke endnu 😍 Romans 10,9 fortæller præcis hvordan du bli'r frelst. GUDS FRED OG GODT MOD fra en søster i troen.

Hej Bodil

Tak for tanken, men ifølge Romerne 10,9 vil alle kristne ende i Helvede.

top

Pynt nr. 45 Navn: IAM
Tidspunkt: 2019-03-21 12:42:24

Hej sideejer.

Du skriver: ”Jeg tror sådan set ikke, at Jesus' apostle har skiftet mening. Man har bare ikke hørt meget til den jødekristne menighed i Jerusalem efter år 70, hvor romerne brændte byen ned, slagtede de fleste indbyggere og tog resten som slaver.”

Den forklaring tror jeg ikke på. Som de gode kristne de var, skulle de ikke have noget klinket med øvrigheden, så de var flygtet fra Jerusalem inden ødelæggelsen – i første omgang til Galilæa og Pella (jeg har spekuleret på, om det mon er derfor, Jesus sættes til at sige det kryptiske ”Jeg vil gå foran jer til Galilæa” – noget i den dur… fordi de allerede var der?). Hvorom alting er, så var der masser af jødekristne menigheder i Lilleasien (det er måske dem, der ikke tror på Paulus) og de levede i fredelig sameksistens med det voksende antal hedningekristne menigheder, indtil de blev mobbet ud af den religion, de selv havde indstiftet. Det er Lilleasien, der er kristendommens smeltedigle – ikke Rom.

Det er måske symptomatisk, at Rom overhovedet ikke adresseres i starten af Johannes’ Åbenbaring og se på den anden side, hvad han har at sige til dem fra Efesos (hvem var det liiige, der grundlagde dén menighed – var der mon allerede de første kurrer på tråden dér?

Mvh.

Hej IAM

Ja, det er jo lidt skægt, at eventyret ender så forskelligt i de forskellige udgaver. Markus og Matthæus vil sende apostlene til Galilæa; Johannes påstår, de endte deres dage som fiskere ved Tiberias Sø; kun Lukas påstår, de blev i Jerusalem, hvor han jo skal bruge dem i fortsættelsen, Apostlenes Gerninger.

Hvis man skal vælge mellem disse slutninger, var det Lukas, der havde ret. Paulus fortæller jo, hvordan han mødte Kefas, Jakob og Johannes i Jerusalem.

 

Du siger, de var "gode kristne", men det var de netop ikke. De fulgte stadig Moseloven til punkt og prikke, og dér står, at hele landet skal møde op i Jerusalem tre gange om året. Deres mester, Jesus, deltog jo også i valfartsfesterne, mens han levede.

Grunden til at massakren blev så stor var netop, at byen var fyldt med påskepilgrimme, da romerne startede belejringen.

Det er en meget skæg tanke, hvis nogle af de jøde-kristne er undsluppet. Nu er det ikke, fordi jeg læser The myth of Nazareth hver eneste dag, men så vidt jeg husker, mener Salm, at navnet Nazaret først er givet efter Jerusalems ødelæggelse, da stedet blev beboet af nogle flygtende jøder.

[…] it is evident that people started to come into the Nazareth basin in the generations between the First and Second Jewish Revolts (70 CE-130 CE). This stands to reason: Jerusalem was destroyed in 70 CE, and a number of Jews fled northwards. Nazareth was very Jewish and did not have anything to do with minim, a Hebrew word for "heretics," including Jewish-Christians. We know this because there is evidence that after 135 CE a family of Jewish priests moved to Nazareth. They would not have moved to a town of compromised religious character.
(Why the Truth About Nazareth Is Important)

top

Pynt nr. 97 Navn: IAM
Tidspunkt: 2019-03-21 12:17:40

Der skal stå "...ikke rigtig noget, vi..." i anden linie - jeg er enig.

Mvh.

Sådan læste jeg det også. :-)

top

Pynt nr. 83 Navn: IAM
Tidspunkt: 2019-03-21 12:16:03

Hej sideejer

Tak for henvisningen til selvmodsigelse nr. 210; den havde jeg ikke set. Der er jo rigtig noget, vi kan være uenige om, undtagen størrelsen af problemet. Grunden til at jeg kalder det et teologisk problem er, at det for kristne, der tror på hele Biblen synes uløseligt og det har dybtgående konsekvenser.

Vi ved fra én god kristen (Christian Meymann), at når Jesus siger ét i begyndelsen af Mattæus evangeliet (”Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer; men gå derimod til de fortabte får af Israels hus”) og det stik modsatte i slutningen (gå til alle i hele verden), så kan vi da regne ud, at dét Jesus sagde i starten var tidsbestemt. Dét er så det stærkeste, kristne forsvar for ægtheden af missionsbefalingen. Problemet med logikken er bare, at den er så ”ad hoc”. Jeg tror ikke Christian ville anerkende det (og dermed sin egen logik), hvis jeg sagde, at når Jesus udsteder en missionsbefaling og apostlene senere skrotter den, kan man da regne ud, at den var tidsbestemt.

Jeg tror som du, at der var de to positioner, du nævner, og apostlenes position udelukker missionsbefalingen; det er enten eller. Og jeg tror ikke, det var fordi de havde ombestemt sig, jeg tror det var fordi de aldrig havde hørt den. Bortset fra det du nævner, der taler imod den er også, at den ikke findes i de ældste fragmenter (men den kunne i princippet være revet ud…); men mest af alt så anser jeg det for komplet umuligt at den treeninghed, befalingen indeholder, på nogen mulig måde kunne have entreret et jødisk tankesæt på den tid. Det tog faktisk flere hundrede år før treeningheden var færdigudviklet og den blev det ikke af ”teologiske grunde”, men for at afskære diverse sekter som kætteriske; treenigheden er magtpolitik. Man må også betænke, at Det nye Testamentes kontekst ikke eksisterede på Jesu tid. Han vandrede rundt i Det gamle Testamentes kontekst, og dér er der gud døde mig ikke plads til ”andre guder end mig”. Der var én gud.

Som sagt mener jeg, det er et dybt teologisk problem. Hvis missionsbefalingen er ægte, kan vi ikke stole på Paulus. Er den falsk bliver Jesus i høj grad hejst ud af vores kristendom og den vil fremstå som det den er: Paulinisme. Jeg synes de kristne i det mindste skylder os en forklaring, når nu de ikke har problemer med at hæve vores penge. Jeg vil da også tro den findes – jeg er bare aldrig faldet over den.

Mvh.

Hej IAM

Der er mange af disse tidsbestemte opdelinger. I Markusevangeliet er Jesus meget påpasselig med, at ingen må vide, han er Messias — indtil det pludseligt ikke er hemmeligt mere; i Johannesevangeliet skal Jesus først "herliggøres", før han kan noget. I Lukasevangeliet beskæftiger Jesus sig kun med jøder, det er først i fortsættelsen i Apostlenes Gerninger, at nogle nye apostle tager sig af ikke-jøder.

 

Med hensyn til "fragmenterne", så findes der ingen papyrusser med kapitel 27 eller 28 af Matthæusevangeliet. Tjek evt. med denne side (vælg "Matthew", 28, 19 og klik "Go").

Matthæus 28,19 er med i Codex Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus med den tre-ledede formel. Den eneste rigtige forskel er, at to af dem mangler ordet "oun" (= derfor).

Det der er mere suspekt er, at kirkefaderen Eusebius citerede dette vers utallige gange. Han er et ligeså gammelt vidne som Codex Sinaiticus, og det pudsige er, at hver gang han citerede verset inden koncilet i Nikæa, var det uden den tre-ledede formel, men efter koncilet, hvor man vedtog treenigheden, var det altid med.

 

Med hensyn til om Matthæus 28,19 er mere "ægte" end Paulus, mener jeg ikke det giver mening. Uanset om Matthæus 28,19 er "ægte (d.v.s. digtet af Matthæus) eller falsk (d.v.s. digtet af en senere forfalsker), er det skrevet lang tid efter Paulus.

Matthæus 28,19 er netop et af de vers, der får én til at tro, at Matthæus modarbejder Paulus.

top

Pynt nr. 3 Navn: IAM
Tidspunkt: 2019-03-19 10:21:34

Det her skisma mellem Paulus og Jerusalem mindede mig om et gammelt problem, jeg aldrig har fået et ”kristent” svar på.

Vi har Paulus, som vil udbrede kristendommen til alle og på den anden side apostlene, der dæl’me ikke skal have noget af at omgås andre end jøder. Uenigheden er så dybtgående, at den kun bliver ”løst” ved, at apostlene aftaler med Paulus, at han skal holde sig til hedningerne, mens de selv nok skal tage sig af dem, der er af arten.

Nu er det svært at påvise, at Paulus skulle lyve om disse ting (det er mens han rejser rund, han bliver nødt til konstant at overforsikre os om, at han ”ikke lyver”, selv om ”de” ikke troede ham). På den anden side er der vel ingen kristen, der vil anfægte ægtheden af missionsbefalingen i slutningen af Matthæus evangeliet (den er jo ligesom deres eksistensberettigelse), men det rejser jo så det teologiske skisma: hvornår – bare sådan cirka – valgte apostlene at skrotte missionsbefalingen? Hvad grunde havde de til det (eller hvordan turde de overhovedet gøre det)?

Mvh.

Hej IAM

Hvis du ønsker et "kristent" svar, er du kommet det forkerte sted. :-)

Opdeling af verden mellem Paulus og menigheden i Jerusalem er en spøjs historie, også selvom vi ignorerer Apostlenes Gerninger og kun kigger på Galaterbrevet. Et af problemerne er, at Paulus aldrig fortæller præcis, hvad aftalen gik ud på. Kun, at Kefas/Peter havde brudt den.

På siden om Paulus som hedningeapostel nævner jeg de tre muligheder for opdeling af territoriet: Geografisk / Etnisk / Teologisk, og der er et link til John Painter's bog, der gennemgår disse tre muligheder og forklarer, hvorfor det var dømt til at gå galt.

Der er også et link til Paul Tobins hjemmeside. I sin tid pløjede jeg hans site igennem, men det skal siges, at han tror på en historisk Jesus og på at "Lukas" (forfatteren af Apostlenes Gerninger) har insider-information, sådan at man med skarpsindighed kan udtrække en historisk kerne et sted mellem Jesus, Lukas og Paulus.

 

Med hensyn til om Paulus lyver, er det ganske rigtigt utroligt, hvor ofte han skal forsvare sin troværdighed.

I morgen (torsdag) er det slut med selvmodsigelserne i denne omgang, og det kunne være jeg så skulle kigge på at lave en side om Paulus' hæderlighed (og en anden side om hans elendige logik).
Opdateret: Paulus' troværdighed, Paulus' Visdom og Vrøvl

 

Med hensyn til ægtheden af missionsbefalingen skal det for det første siges, at befalingen strider mod resten af Matthæusevangeliet, der er meget fjendtligt over for ikke-jøder; og for det andet, at ordren bliver ignoreret i resten af Bibelen.

Hvis du kigger på det med historiske briller, er det også suspekt, at Jesus skulle have sagt ordene efter sin død og opstandelse.

Som jeg ser det, var kristendommen blot endnu en jødisk sekt, og menigheden i Jerusalem har holdt fast i det meste af Moseloven med omskærelse, race-renhed og kosher mad. Senere kom Paulus, og prædikede at kristendommen også var for hedninger, og at det var nok bare at tro på frelsen.

Uanset hvad en eventuel historisk Jesus har sagt eller ikke har sagt før eller efter sin død, har der altså været to under-sekter:

  1. Den jødekristne menighed i Jerusalem, der prædikede, at frelsen kun var for jøder, og at nye kristne skulle skære spidsen af deres penis med deraf følgende risiko for smerte, blødninger og infektioner.

  2. Paulus, der prædikede, at frelsen var for alle, og at man bare skulle drikke et glas rødvin hver søndag.

Det er let at se, hvilken af de to under-sekter der havde størst vækstpotentiale.

Jeg tror sådan set ikke, at Jesus' apostle har skiftet mening. Man har bare ikke hørt meget til den jødekristne menighed i Jerusalem efter år 70, hvor romerne brændte byen ned, slagtede de fleste indbyggere og tog resten som slaver.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste