Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 32 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-19 12:55:55

Kære forfattere + tilhængere:

Jeg kunne blive ved med at argumentere imod jer, men jeg ser, at det er nyttesløst, jf. Mattæusevangeliets kapitel 7, vers 6: "Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer."

Hvad angår min liste over jøder, så skal I huske, at israelitterne er et velsignet folk (på kødelig vis) - om de er det åndeligt er så noget andet...

Påstå ikke at jeg lyver, du gør dig kun skyldig i flere forhold overfor Gud, for jeg har ikke et behov for at missionere, jeg bidrog med et forsvar for kristendommen.
Jeg er forvisset om, at I, når I dør (vi har alle maksimum 129 år at leve i, jf. Genesis, kapitel 6, vers 3), vil stå foran Herren, og han vil dømme jer - han vil dømme alle efter deres gerninger.
Jeg beder for jer stakler. Tror du Gud har brug for, at vi tror på ham? Tror du han har brug for mig? Tror du, at han har brug for jer? Det er for vores skyld, at han tilbyder os denne ufatteligt enestående chance for at omvende os - så omvend jer da inden det er for sent.
Her er evangeliets budskab ganske kort: "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.«", jf. Johannesevangeliets kapitel 3, 16-21.
Det er interessant, at når folk modsætter sig kristendommen er det oftest pga. de kristnes udmøntning af kristendommen. Lad mig minde jer om, at der er mange som kalder sig selv kristne, men ikke er det; der er ikke ca. 2 mia. kristne i verden - der er langt færre. Husk Paulus' andet brev til korinterne, kapitel 11, vers 13-15: "De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste."

Vil du vide hvordan en sand kristen er? Her er jeg - velsignet på alle måder af Herren. Vil I se hvordan kristendommen skal udmønte sig, betragt da min familie, DOLATSHAHI PIROZ, jf. mine blogs www.dolatshahi7.blogspot.com, www.vidnesbyrd7.blogspot.com (se artiklerne nederst på siden - de fleste er tilgængelige på internettet).

Jeg er søn af Petrus Dolatshahi Piroz, jf. www.vidnesbyrd7.blogspot.com, der blev idømt en straf på 3½ år og i denne periode udrettede meget i de danske fængsler - Herren er endnu ikke færdig med at bruge ham.
Min familie skal nok vise jer, hvad det vil sige at være kristen, ikke ved ordkløveri e.lign. men ved handlinger, og det er sådan vi vil lukke jeres frække munde. Vent og se.

Guds fred.

top

Pynt nr. 86 Navn: Anonym
Tidspunkt: 2011-12-17 14:22:02

Hej

Jeg har tænkt på at lave et kompendium med alt indhold her fra siden. Ville du have noget i mod det? :-)

Fantastisk side! Jeg går selv i klasse med to "venner af Indre Mission". Jeg diskuterer tit med den ene, hvilket jeg synes er utrolig fedt. Han har intet imod at diskutere, måske fordi han er så sikker i sin tro. Han er helt urokkelig. Men jeg gad godt, hvis det kunne sige "klonk" i hovedet på ham.

Materialet er der for at blive brugt, så god fornøjelse.

Husk bare, at dine venner ikke har argumenteret sig selv ind i kristendommen; derfor er det næsten umuligt at argumentere dem ud igen.

top

Pynt nr. 67 Navn: IAM
Tidspunkt: 2011-12-12 09:27:01

Hej Vusi

Ja, her er endnu en uklarhed, der rummer en oplagt mulighed for, at vi danner hvert vores trossamfund..:-).Det er jo ikke til at afgøre, om "blandt dem" betyder, at han er én af dem, eller om de bare følges ad.

Med venlig hilsen
IAM

top

Pynt nr. 29 Navn: Vusi Andersen
Tidspunkt: 2011-12-12 08:18:57

Til IAM.

Du har såre ret i, at Bibelen ikke er specielt klar i mælet rigtig mange steder (- sært, at selveste "Guds ord" skal være så uklare!). Og så er der selvfølgelig alle de oversættelsesmæssige problemer. Jeg er ikke hebræiskkyndig på nogen måder, men hæftede mig ved oversættelsen "...blandt dem ...", hvor "dem" kun kan henføres til gudssønnerne - sådan rent sprogligt på dansk, men du har da ret i, at "blandt dem" også kan forstås som "desuden", hvis det er det, man vil.

top

Pynt nr. 59 Navn: Mikael
Tidspunkt: 2011-12-12 01:47:30

Hej igen,

Hvad med at oprette et forum hvor man kunne diskutere frem og tilbage? Det kunne VIRKELIGT medføre nogle hylende grinagtige flame wars :-)

Mvh.
Mikael

Hej Mikael

Jeg kan godt se, at der er gang i gæstebogen for tiden, men jeg mener ikke lige at kunne løfte byrden med at oprette et forum. Jeg har i forvejen spredt mig over alt for mange aktiviteter. Du kan se, hvor få nye artikler jeg har skrevet i år.

Hvis du selv vil have et gratis forum til Paradiskirken, kan jeg varmt anbefale dig at gå ind på: www.invisionfree.com.

top

Pynt nr. 52 Navn: Mikael
Tidspunkt: 2011-12-12 01:44:19

Hej,

Jeg tænkte, at jeg lige ville dele følgende med dig/jer - det er fra min egen hjemmeside og mine bemærkninger om biblen (jeg henviser tit til denne fortrinlige hjemmeside :-):

De ateistiske hjemmesider, herunder www.biblen.info, konkluderer ud fra det faktum at biblen er en ond bog, at Gud ikke findes. Der burde det rette ræsonnement være:

1. Biblen er ond =>
2. Satan har forfattet biblen =>
3. Satan findes =>
4. Gud findes (da Gud jo skaber alting).

At Gud ikke reagerer (synligt) på, at Gud bliver svinet til i øst og vest er jo bare en følge af at vi har fri vilje - og at karma gælder. En korrupt, liderlig, pædofil pave oplever jo ikke en brøkdel af den lykke som et lille uskyldigt barn oplever. Og dermed har Gud allerede straffet den korrupte pave - blot psykologisk, som ser ud til at være den primære måde hvorpå Gud straffer.

Så det at Gud ikke matcher biblens forventninger, herunder ikke slår ned med lyn og deler vande og så videre, er altså ikke en grund til at forkaste Gud :-)

Hej Mikael

Jeg har altid været ateist og behøver ikke Bibelen for at bevise, at Gud ikke findes. Jeg synes bare, at de kristne i det mindste burde følge deres eget præk.

Som jeg har skrevet før her i gæstebogen: Hvor i Bibelen står der noget om barnedåb, konfirmation eller kirkeklokker? Hvor står der, at præsten skal have sort kjole på og en hvid møllesten om halsen? Hvorfor går kristne i kirken om søndagen, når Bibelen siger, at hviledagen er fra fredag kl. 18.00 til lørdag kl. 18.00? Hvorfor markerer vi langfredag, når Jesus ikke blev korsfæstet en fredag? Hvorfor fejrer vi Pinsen, når apostlene fik Helligånden allerede i påsken (Johannes 20,22)? Hvorfor har de kristne taget patent på Julen, når Jesus ikke blev født i Julen? Hvorfor varer påsken 5 dage, når Bibelen siger, den skal vare 1 dag?

Med hensyn til dit eksempel med Guds straf af den korrupte pave er det ikke sådan, det foregår i Bibelen. Tværtimod er det en rød tråd i Bibelen - både Gamle og Nye Testamente - at det altid er nogle andre, der bliver straffet af Gud, end dem der har begået forbrydelsen.

Det må jeg se at skrive en side om en dag.

top

Pynt nr. 74 Navn: IAM
Tidspunkt: 2011-12-12 00:03:29

PS! - til Vusi

Faktisk er det ikke til at se i Job 2,1, at Satan er søn af gud - der står blot, at han også dukkede op imellem gudesønnerne: and Satan came ALSO among them to present himself before the Lord. Jeg hæfter mig mest ved, at Satan her er et navn, mens det i den oprindelige tekts er et navneord:

Ord til ord oversættelse af den hebraiske tekst:
Job 2:1:

and he-is-becoming the day and they-are-coming sons-of the Elohim to to-station-themselves-of on Yaweh and he-is-coming moreover the adversary in midst-of them

"...and he is coming moreover.." kan vel også læses som "...og desuden kom.."

Med venlig hilsen
IAM

top

Pynt nr. 3 Navn: IAM
Tidspunkt: 2011-12-11 23:44:44

Hej Vusi

Nu har jeg ikke erfaring med, at biblen siger noget som helst "helt klart" - thi der står også skrevet... ved du nok.

Det jeg (eller den omtalte bog) taler om, er udviklingen af begrebet, opfattelsen af "Satan". Til den ende bliver det af betydning, hvornår de forskellige dele af biblen er skrevet. Jeg ved ikke, hvornår Jobs bog er skrevet og hvor den ligger i rækken. Men dels har jeg set flere steder, at Satan i Jobs bog skulle være en lidt anden størrelse end i resten af biblen (måske den mere oprindelige, der er jo et udtalt samarbejde med Gud). Dels har jeg siddet og rodet lidt med emnet her i eftermiddag, og det viser sig, at mange steder, hvor der står satan i vores oversættelser, bruges der oprindeligt flere forskellige ord, mestendels betydende "the adversary". Det ser ud som om forskellige oversættere efter eget valg har oversat det med Satan når "det passede sig" - og også når det ikke passer sig - når der f.eks. oprindeligt står "herrens engel". Slår man satan op i den konkordans denne sides forfatter henviser til, får man at vide, at satan er et navneord, der netop betyder adversary - modstander/modpart.
Herudover skal jeg naturligvis ikke gå i rette med Pagels afhandlig - det er jeg slet ikke kvalificeret til; måske ikke engang til at referere helt korrekt. Men du er da velkommen..:-).

Med venlig hilsen
IAM

top

Pynt nr. 16 Navn: Vusi Andersen
Tidspunkt: 2011-12-11 20:36:32

Til IAM:
Vedr. Satan (el. Djævlen om du vil), så siger Bibelen jo helt klart, hvor han kommer fra. Han er simpelthen Guds søn!! Det kan læses i Jobs Bog 2,1: "En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem kom også Satan og trådte frem for Herren." Tjah, trods sin angivelige almægtighed evnede Gud åbenbart ikke at opdrage denne søn ordentligt, så han blev alle tiders angiveligt største slyngel.

top

Pynt nr. 68 Navn: IAM
Tidspunkt: 2011-12-11 15:05:12

Du svarer Kaahved:

Resten af listen vil jeg gå let henover (du kommer sikkert snart med en ny). Er der nogen af dem på din liste, der har været specielt religiøse, og som, du mener, har fået success med Guds hjælp?

Jeg tror du misser Kaahveds pointe. Han er jo angiveligt i gang med et visdomsbefordrende jurastudium, og i det fag gælder vel stadig elementære regler for logik. Og i det lys kan den navneliste, du kommenterer, kun være anbragt som bevis for, at "Bibelens sandhedsværdi er uimodsigelig...", jf. sammenhængen.

Med venlig hilsen
IAM

top

Pynt nr. 56 Navn: IAM
Tidspunkt: 2011-12-11 12:17:39

Tak for svar.

"Det mest spændende er i grunden, at Satan og hans djævle optræder meget sjældent i Det Gamle Testamente, men når Jesus går rundt i Galilæa, så er næsten hver anden israeler besat af en eller anden djævel." Ja, jeg bliver nu ved med at synes, at det mest spændende ikke er AT det er sådan, men at det er udtryk for en bevægelse - fra satan til Satan. Det har sine implikationer, hvad enten det er det nye eller det gamle testamente, man læser i.

En anden ting (bare hvis du får tid): I AM THAT I AM, siger Herren. Kan man i den oprindelige tekst udlede det dér THAT - er det et påpegende stedord eller er det et bindeord...altså siger han "Jeg er dét (eller hvad), jeg er" eller siger han noget i retning af "Jeg er ikke noget ud over det at være"?

Tusind tak og venlig hilsen
IAM

Hej igen IAM

Det spørgsmål er jeg ikke i stand til at svare på. Mit kendskab til hebraisk og oldgræsk er begrænset til konkordanser og til, hvad kloge folk har skrevet af artikler.

Jeg kan sige så meget som, at hebraisk er et meget kompakt sprog, og at oversættelsen ofte snarere er en gendigtning. F.eks. oversatte Rashi (Rabbi Shlomo Yitzhaki, 1040 - 1105) navnet til »I will be what I will be«. Du kan læse Rashi's udlægninger her.

top

Pynt nr. 64 Navn: IAM
Tidspunkt: 2011-12-11 11:16:54

Hej gode hjemmeside

Jeg har et par spørgsmål:

Jeg har altid studset over denne sætning: "...og på den klippe vil jeg bygge min kirke,...". Og nok så meget over, at jeg aldrig har set så meget som den allermindste forklaring på, at Jesus skulle have kendt til kirker - havde han sagt "synagoge"...nå, det vil nok føre for vidt. Men er den simple forklaring den, at det selvfølgelig er skrevet af kristne langt senere, og så er den ikke længere?

Og den anden ting: Er du bekendt med bogen "Satans oprindelse" af Elaine Pagels? Den er godt nok højinteressant, hvis man som jeg har troet, at Satan til evig tid har været "det ondes" inkarnation. Det viser sig, at satan er en meget dynamisk herre, der har udviklet sig i menneskesindet (hvor ellers) ned gennem tiden. I jødisk mytologi er der et helt hieraki af engle med forskellige funktioner (bedst kendt er ærkeenglene), og oprindeligt var sataner sådan nogle. Når gud ville teste nogen eller straffe, kunne han sende en "satan", jf. f.eks. de talende dyr. Så når Jesus siger "vig bag mig Satan", kunne han måske i virkeligheden bare sige "fis af løjtnant" (eller"satan" med lille s). At være en satan var en funktion, og det græske "diabolos" skulle vist også betyde noget i retning af "at kaste noget på tværs". Det kan vel også forklare Guds intense samarbejde med satan(er) i det gamle testamente. Det er jo Gud der myrder løs, ikke hans egne udsendinge.

Pagels påviser, at de første, der taler om "Satans yngel" - altså udskiller djævelen som en selvstændig repræsentant for "det onde", er dødehavskulten (er det ikke så sent som ca. 160 f.kr.?), der siger det om vatnisserne nede i Jerusalem. Og hun forklarer det med en afstikker til antropologien. Her gør sig to velkendte fænomener gældende: Når to folk/stammer/whatever er tæt nok på hinanden til at kendes ved, opstår der en dualistisk "dem og os" tænkning. Kommer parterne så på kant med hinanden, begynder man at dæmonisere "dem" (se bare på indvandrerdebatten i dag). Og essæerne var jo ikke i tvivl om deres rette tro, som "dem" nede i Jerusalem udvandede.
Herefter gennemgår hun satanbegrebets udvikling ned gennem evangelierne - det er her, det får fart på - og det bliver mere og mere eskalatorisk, endende med en fuldt færdig entitet, som er inkarnationen af den skinbarlige ondskab stående overfor den ultimative godhed. Og det er jo lidt sjovt, når man betænker, at evangelierne er skrevet et stykke tid efter at Rom angiveligt skulle have haft sin første pave - ja, lidt polemisk kan man ligefrem sige: - Fanden, det er noget paven har skabt!

Hej IAM

Nu er det ikke noget, jeg har forsket i, men mit umiddelbare svar er, at der ikke er noget problem. Det ord, der bruges i Matthæus 16:18, er "ekklêsia", der betyder forsamling. Det ord kan man også finde i Septuaginta. Hvis du fx kigger i 1 Kongebog 8,22, står der »pasês ekklêsias Israêl«, der på engelsk bliver »all the congregation of Israel«.

Det er selvfølgelig lidt svært, når hovedpersonen er alvidende. F.eks. siger Jesus, at »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han […] tage sit kors op og følge mig«. Hvordan kunne Jesus vide, at han senere ville blive korsfæstet? Nå ja, Jesus er Gud, og Gud ved alting. Det er derfor, han er Gud.

Nej, jeg har ikke læst den bog. Det er rigtigt, at man kunne bruge et helt liv på at forstå de mange guder i den jødiske mytologi. For eksempel er englene gabri-EL, rafa-EL og mika-EL ikke engle, men guder (der er jo også et par gudesønner i Bibelen, selv i den danske).

Det mest spændende er i grunden, at Satan og hans djævle optræder meget sjældent i Det Gamle Testamente, men når Jesus går rundt i Galilæa, så er næsten hver anden israeler besat af en eller anden djævel.

top

Pynt nr. 22 Navn: Vusi Andersen
Tidspunkt: 2011-12-10 21:34:03

Dejligt med indlæg som dem Kaaveh kommer med. Så er man ikke kun 99% sikker på at Bibelen og dens ord er blår i øjnene på naive sjæle, men 120% sikker!!

Hej Vusi

Jeg mener også, at de religiøse ville kunne omvende mange flere af os "vantro", hvis de selv levede op til de fine principper i deres helligskrifter.

top

Pynt nr. 38 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-10 00:08:42

P.P.S. Bibelens sandhedsværdi er uimodsigelig. Dette gælder også Gud og hans eksistens, da jøderne er hans vidner. Deres utrolige historie vidner om ham. Ca. 2000 år efter starten på den jødiske diaspora vender de atter hjem til deres forjættede land og holder stand mod hele Mellemøsten. Ikke nok med det, så er jøderne og den jødiske lobbyisme verdens mest magtfulde. Og husk også det faktum, at nogle af den moderne tids største personligheder er/var jøder, heriblandt Abraham Lincoln, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein, Abraham Harold Maslow, Bob Dylan, Baruk de Spinoza, Levi Strauss, Steven Spielberg, jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_Jews

Guds fred.

Hej Kaaveh

Det må da være dit mest udsyrede indlæg til dato. Israel var under fremmed herredømme i 2.500 år, indtil englænderne smed ottomanerne (tyrkerne) ud og i 1947/48 udskilte Israel fra resten af det Britiske Mandatområde. Hvor kommer Gud ind i billedet?

Hvad er det for en liste over berømte jøder, du har fundet?

Resten af listen vil jeg gå let henover (du kommer sikkert snart med en ny). Er der nogen af dem på din liste, der har været specielt religiøse, og som, du mener, har fået success med Guds hjælp?

top

Pynt nr. 79 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-09 23:38:14

Ps. Når nu Kristus steg ned til jorden fra himlen, tror du så et y-kromosom er noget problem? nej vel...

Hej Kaaveh

Det første problem er, at den Jesus, der optræder i de forskellige bøger, er meget forskellig.

Matthæus' problem er, at han ikke anede noget om Y-kromosomer, da han skrev sit guddommeligt inspirerede evangelium.

Johannes' problem er, at han troede kød bare var kød. Han anede intet om kromosomer og DNA.

Dit problem er, at du behandler de fem forskellige Jesusser som et tag-selv-bord og forsøger at forklare Matthæus' kromosomløse gudesøn ved at lappe med Paulus' ånde-Jesus og Johannes' nedstegne, DNA-løse, kødpåtagne gud.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste