Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 42 Navn: IAM
Tidspunkt: 2011-12-11 12:17:39

Tak for svar.

"Det mest spændende er i grunden, at Satan og hans djævle optræder meget sjældent i Det Gamle Testamente, men når Jesus går rundt i Galilæa, så er næsten hver anden israeler besat af en eller anden djævel." Ja, jeg bliver nu ved med at synes, at det mest spændende ikke er AT det er sådan, men at det er udtryk for en bevægelse - fra satan til Satan. Det har sine implikationer, hvad enten det er det nye eller det gamle testamente, man læser i.

En anden ting (bare hvis du får tid): I AM THAT I AM, siger Herren. Kan man i den oprindelige tekst udlede det dér THAT - er det et påpegende stedord eller er det et bindeord...altså siger han "Jeg er dét (eller hvad), jeg er" eller siger han noget i retning af "Jeg er ikke noget ud over det at være"?

Tusind tak og venlig hilsen
IAM

Hej igen IAM

Det spørgsmål er jeg ikke i stand til at svare på. Mit kendskab til hebraisk og oldgræsk er begrænset til konkordanser og til, hvad kloge folk har skrevet af artikler.

Jeg kan sige så meget som, at hebraisk er et meget kompakt sprog, og at oversættelsen ofte snarere er en gendigtning. F.eks. oversatte Rashi (Rabbi Shlomo Yitzhaki, 1040 - 1105) navnet til »I will be what I will be«. Du kan læse Rashi's udlægninger her.

top

Pynt nr. 78 Navn: IAM
Tidspunkt: 2011-12-11 11:16:54

Hej gode hjemmeside

Jeg har et par spørgsmål:

Jeg har altid studset over denne sætning: "...og på den klippe vil jeg bygge min kirke,...". Og nok så meget over, at jeg aldrig har set så meget som den allermindste forklaring på, at Jesus skulle have kendt til kirker - havde han sagt "synagoge"...nå, det vil nok føre for vidt. Men er den simple forklaring den, at det selvfølgelig er skrevet af kristne langt senere, og så er den ikke længere?

Og den anden ting: Er du bekendt med bogen "Satans oprindelse" af Elaine Pagels? Den er godt nok højinteressant, hvis man som jeg har troet, at Satan til evig tid har været "det ondes" inkarnation. Det viser sig, at satan er en meget dynamisk herre, der har udviklet sig i menneskesindet (hvor ellers) ned gennem tiden. I jødisk mytologi er der et helt hieraki af engle med forskellige funktioner (bedst kendt er ærkeenglene), og oprindeligt var sataner sådan nogle. Når gud ville teste nogen eller straffe, kunne han sende en "satan", jf. f.eks. de talende dyr. Så når Jesus siger "vig bag mig Satan", kunne han måske i virkeligheden bare sige "fis af løjtnant" (eller"satan" med lille s). At være en satan var en funktion, og det græske "diabolos" skulle vist også betyde noget i retning af "at kaste noget på tværs". Det kan vel også forklare Guds intense samarbejde med satan(er) i det gamle testamente. Det er jo Gud der myrder løs, ikke hans egne udsendinge.

Pagels påviser, at de første, der taler om "Satans yngel" - altså udskiller djævelen som en selvstændig repræsentant for "det onde", er dødehavskulten (er det ikke så sent som ca. 160 f.kr.?), der siger det om vatnisserne nede i Jerusalem. Og hun forklarer det med en afstikker til antropologien. Her gør sig to velkendte fænomener gældende: Når to folk/stammer/whatever er tæt nok på hinanden til at kendes ved, opstår der en dualistisk "dem og os" tænkning. Kommer parterne så på kant med hinanden, begynder man at dæmonisere "dem" (se bare på indvandrerdebatten i dag). Og essæerne var jo ikke i tvivl om deres rette tro, som "dem" nede i Jerusalem udvandede.
Herefter gennemgår hun satanbegrebets udvikling ned gennem evangelierne - det er her, det får fart på - og det bliver mere og mere eskalatorisk, endende med en fuldt færdig entitet, som er inkarnationen af den skinbarlige ondskab stående overfor den ultimative godhed. Og det er jo lidt sjovt, når man betænker, at evangelierne er skrevet et stykke tid efter at Rom angiveligt skulle have haft sin første pave - ja, lidt polemisk kan man ligefrem sige: - Fanden, det er noget paven har skabt!

Hej IAM

Nu er det ikke noget, jeg har forsket i, men mit umiddelbare svar er, at der ikke er noget problem. Det ord, der bruges i Matthæus 16:18, er "ekklêsia", der betyder forsamling. Det ord kan man også finde i Septuaginta. Hvis du fx kigger i 1 Kongebog 8,22, står der »pasês ekklêsias Israêl«, der på engelsk bliver »all the congregation of Israel«.

Det er selvfølgelig lidt svært, når hovedpersonen er alvidende. F.eks. siger Jesus, at »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han […] tage sit kors op og følge mig«. Hvordan kunne Jesus vide, at han senere ville blive korsfæstet? Nå ja, Jesus er Gud, og Gud ved alting. Det er derfor, han er Gud.

Nej, jeg har ikke læst den bog. Det er rigtigt, at man kunne bruge et helt liv på at forstå de mange guder i den jødiske mytologi. For eksempel er englene gabri-EL, rafa-EL og mika-EL ikke engle, men guder (der er jo også et par gudesønner i Bibelen, selv i den danske).

Det mest spændende er i grunden, at Satan og hans djævle optræder meget sjældent i Det Gamle Testamente, men når Jesus går rundt i Galilæa, så er næsten hver anden israeler besat af en eller anden djævel.

top

Pynt nr. 94 Navn: Vusi Andersen
Tidspunkt: 2011-12-10 21:34:03

Dejligt med indlæg som dem Kaaveh kommer med. Så er man ikke kun 99% sikker på at Bibelen og dens ord er blår i øjnene på naive sjæle, men 120% sikker!!

Hej Vusi

Jeg mener også, at de religiøse ville kunne omvende mange flere af os "vantro", hvis de selv levede op til de fine principper i deres helligskrifter.

top

Pynt nr. 65 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-10 00:08:42

P.P.S. Bibelens sandhedsværdi er uimodsigelig. Dette gælder også Gud og hans eksistens, da jøderne er hans vidner. Deres utrolige historie vidner om ham. Ca. 2000 år efter starten på den jødiske diaspora vender de atter hjem til deres forjættede land og holder stand mod hele Mellemøsten. Ikke nok med det, så er jøderne og den jødiske lobbyisme verdens mest magtfulde. Og husk også det faktum, at nogle af den moderne tids største personligheder er/var jøder, heriblandt Abraham Lincoln, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein, Abraham Harold Maslow, Bob Dylan, Baruk de Spinoza, Levi Strauss, Steven Spielberg, jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_Jews

Guds fred.

Hej Kaaveh

Det må da være dit mest udsyrede indlæg til dato. Israel var under fremmed herredømme i 2.500 år, indtil englænderne smed ottomanerne (tyrkerne) ud og i 1947/48 udskilte Israel fra resten af det Britiske Mandatområde. Hvor kommer Gud ind i billedet?

Hvad er det for en liste over berømte jøder, du har fundet?

Resten af listen vil jeg gå let henover (du kommer sikkert snart med en ny). Er der nogen af dem på din liste, der har været specielt religiøse, og som, du mener, har fået success med Guds hjælp?

top

Pynt nr. 56 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-09 23:38:14

Ps. Når nu Kristus steg ned til jorden fra himlen, tror du så et y-kromosom er noget problem? nej vel...

Hej Kaaveh

Det første problem er, at den Jesus, der optræder i de forskellige bøger, er meget forskellig.

Matthæus' problem er, at han ikke anede noget om Y-kromosomer, da han skrev sit guddommeligt inspirerede evangelium.

Johannes' problem er, at han troede kød bare var kød. Han anede intet om kromosomer og DNA.

Dit problem er, at du behandler de fem forskellige Jesusser som et tag-selv-bord og forsøger at forklare Matthæus' kromosomløse gudesøn ved at lappe med Paulus' ånde-Jesus og Johannes' nedstegne, DNA-løse, kødpåtagne gud.

top

Pynt nr. 3 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-09 23:34:17

Guds fred.

Kære forfatter, jeg overgår dig i såvel jordisk som åndelig visdom. Jeg er jurastuderende på 2. år ved Københavns Universitet. Hvad har du at byde på din enøjede kyklop? Din arrogance og forfængelighed har blændet dig, så du ikke kan se sandheden, jf. Paulus' brev til kolossenserne, kapitel 2, vers 8: "(...) filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus." og Paulus' andet brev til korintherne, kapitel 4, vers 3-5: "Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede."

Jeg vil for det første påpege, at jeg ikke spurgte dig, hvad der mentes med "dødens lov"; det var et retorisk spørgsmål, som jeg svarede på - læs venligst, hvad jeg skriver. Du ved måske heller ikke, hvad et retorisk spørgsmål er...?
Jeg er overrasket over, at der er mennesket, som kan lade sig overbevise af dine substansløse og uholdbare argumenter, men det siger jo også bare noget om din målgruppe såvel som dig.
Sig mig, fortæl mig, hvordan du kan tillade dig selv at bevæge dig ind på et område du ikke har forstand på? Hvilket anstændigt menneske taler om det, han ikke har forstand på? Menneske, du kunne lige så godt tage fat i den danske bibel i nudansk oversættelse og kalde den én stor forfalskning.

Desuden siger det noget om dit moralske standpunkt, at du er modstander af kristendommen og dens etik. Intet andet sted finder du, at man ikke kun skal elske sin næste, men også ens fjende.

Hvad angår diskussionen om træet og bogen ligesom alle de andre såkaldte forfalskninger, så glemmer du forskellen mellem et ords konnotation og denotation - hvor svært kan det være...? Er betydningen ændret? nej.

Når det er sagt, må det for ethvert fornuftigt tænkende menneske stå klart, at det er dig, der er forvanskeren, forfalskeren og bedrageren.

Nu har jeg ikke læst så meget fra Jean Calvin, men han har ikke noget at skulle have sagt, da han direkte har været med til at nedbryde den kristne kirke.
Hvis du læser efter nævnte jeg specifikt ligklædet fra Torino, som ER Jesu Kristi ligklæde.

Endnu engang fanger jeg dig i en løgn, for du "glemmer", at Salomo ikke forblev vis, da han overtrådte loven gevaldigt, jf. Første Kongebog, kapitel 11, vers 1-13: "Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder foruden Faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidoniske og hittitiske; om de folk havde Herren sagt til israelitterne: »I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder.« Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Han havde syv hundrede hustruer med fyrstelig rang og tre hundrede medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte Astarte, sidoniernes gud, og Milkom, ammonitternes ækle gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været. Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemosh, Moabs ækle gud, og for Milkom, ammonitternes ækle gud, og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer, og de tændte offerild og bragte slagtofre til deres guder.
Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren, Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham og givet ham befaling om ikke at følge andre guder; men han havde ikke holdt, hvad Herren havde befalet. Og Herren sagde til Salomo: »Fordi du bærer dig sådan ad og ikke holder min pagt og mine love, som jeg har pålagt dig, vil jeg rive kongeriget fra dig og give det til en, der er i din tjeneste. For din far Davids skyld gør jeg det dog ikke, så længe du lever, men jeg vil rive det fra din søn. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig; for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by jeg har udvalgt, vil jeg give din søn én stamme.«"

Skulle Herren belønne Salomo, for at han overtrådte hans hellige lov? Helt ærligt.

Og husk i den forbindelse, at det ikke var for Salomos skyld, at Herren var barmhjertig, men for hans fader Davids skyld.

Endeligt skal du huske, at intet menneske er perfekt, jf. mit tidligere indlæg, hvorimod Jesus Kristus er perfekt.

Guds fred.

Hej Kaaveh

Jeg er skam ikke Calvinist - jeg er ateist. Men derfor kan jeg vel godt citere Jean Calvin for en skarp observation, ikke? Og Calvin har jo ret i, at når Johannes 20,6-7 tydeligt fortæller, at det klæde, der dækkede Jesus' hoved, var et andet, end det der dækkede Jesus' krop, så må ligklædet i Turin (og andre italienske og franske byer) være et falsum.

Jeg skulle måske tilføje, at jeg bruger meget tid på kristne hjemmesider (selvom jeg altså ikke er Calvinist). De forskellige kristne fraktioner er nemlig verdensmestre i at påpege fejlene i alle de andre kristnes dogmer.

Så mener du "igen at have fanget mig i en løgn". Jamen, jeg er udmærket bekendt med, at Salomon var Bibelens største horebuk med 1.000 koner (må jeg anbefale siden om polygami og måske en lille quiz), og at Salomon på sin gamle dage dyrkede "afguder". Kig på starten af siden om Ba'al og Moloch - eller, hvis du vil have en større bid af citatet: nederste halvdel af siden om profetien om Davids æt.

Det ændrer jo ikke ved, at Gud havde lovet Salomon, »så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig […] siden skal komme nogen som dig« (1 Kongebog 3,12). Et evigt løfte er vel et evigt løfte? Gud er jo alvidende, så han må jo have vidst siden verdens skabelse, at Salomon ville blive ugudelig på sine gamle dage, ikke sandt? Og hvis Salomon var verdens klogeste mand - og oveni købet havde talt med Gud personligt - hvorfor begyndte han så at dyrke afguder?

Hvor henne står der, at "Salomo ikke forblev vis", som du skriver? Mon ikke, det er mig, der "igen har fanget dig i en løgn". Hæ, hæ.

top

Pynt nr. 17 Navn: H.S.N.
Tidspunkt: 2011-12-09 07:20:00

Nu har jeg igen talt med J.V.og de påstår at der står i bibelen at jorden er en kugle.Nu har jeg fundet noget.(Står der ikke i bibelen at jorden er rund)Svar,det ord som står i forskellige bibeloversættelser er oversat til flade,kreds cirkel,og chuwg,som betyder rund,hvor det ene betegner en rund skive,det andet en kuppel og det tredje en kugle.Og sidst nævnte er netop ordet chuwg.Jeg ved ikke om det er J.V.eller en anden religiøs fantast der svarer,men er det rigtig.Vil du hjælpe mig med at få rede på det.Iøvrigt tak for de forige spørgsmål du har givet mig.

Hej Hans

Jeg går ud fra, at I taler om Esajas 40,22, der i King James Bible lyder:

Esajas 40,22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in:
King James Bible, 1611

Lad mig straks sige, at det er en håbløs diskussion. Især fordi hebraisk ikke var et talesprog i mange hundrede år. Derfor er den enkle sandhed, at der er masser af ord i Det Gamle Testamente, som ingen aner hvad betyder.

For det andet, som enhver kristen apologet vil kunne fortælle dig, så ligner en kugle jo en cirkel, når man kigger på den.

Til gengæld mener Bibelselskabet, åbenbart at jorden er flad. Her er det samme vers på dansk:

Esajas 40,22 Det er ham, der troner over jordens flade, men alle dens beboere er som græshopper; han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i.
Den autoriserede oversættelse fra 1992

Hvis du endelig vil forfølge den diskussion, kan du påpege, at Gud i det samme vers breder himlen ud »som et telt til at bo i«. Som bekendt sætter man telte op på flad grund.

top

Pynt nr. 14 Navn: Mikael
Tidspunkt: 2011-12-07 02:59:08

Hej,

Måske jeg har overset noget, men hvad med et afsnit om Jesus' falske profetier? Jeg kan umiddelbart huske to af dem (jeg har desværre ikke skriftstederne men kan huske at have læst begge i et af evangelierne):

1. "Jeg kommer igen inden jer der står her dør." (ca.). Nu har vi ventet i næsten 2000 år og manden er ikke kommet endnu.
2. "Min kirke skal aldrig blive korrupt". Dette sagt om Jesu Kirke (pavekirken i Rom): og aldrig har verden vist set et mere korrupt og infamt religiøst redskab end pavekirken.

Der er sikkert andre.

Mvh.
Mikael

Hej Mikael

Der er en hel sektion om mislykkede profetier og en side med alle de mange løfter om, at Jesus snart vender tilbage. Jeg ved ikke, om Jesus sagde, kirken ikke ville blive korrupt - han sagde: »du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den«.

Men ellers har du ret. Fra koncillen i Nikæa år 325 til Reformationen i 1500-tallet var den kristne kirke det samme som pavedømmet i Rom, hvor den ene liderlige, brutale, grådige, løgnagtige og korrupte pave fulgte efter den anden. Hvis Gud ikke i løbet af de 1.200 år har grebet ind overfor denne blasfemi af hans navn, så må man undre sig over, hvad Han får tiden til at gå med, og om Han overhovedet eksisterer.

top

Pynt nr. 32 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-06 23:33:35

Kære forvansker,

Ved at inddrage det første citat, viser du den generelle tendens, der er med at tage ting ud af deres sammenhæng. Du skal huske hele passussen, som lyder: "v8 Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem."

Se den da i konteksten: "v7 Jesus sagde da igen: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er døren til fårene. v8 Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. v9 Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange." Sammenhold dette med Johannesevangeliets kapitel 14, vers 6-7: "v6 Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. v7 Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.«"

Mener Kristus, at profeterne var slette mennesker? Aldeles ikke, men ift. Kristus er de ingenting, thi han er perfekt. Se hertil bl.a. Salmernes Bog, salme 14, vers 2-3: "v2 Herren ser fra himlen
ned over menneskene
for at se, om der er en forstandig,
én der søger Gud.
v3 De er alle kommet på afveje,
alle er fordærvede;
ingen gør godt,
ikke en eneste."

Affald er loven mig bekendt ikke benævnt, men hvad menes med "dødens lov". Som nævnt foroven er der ingen mennesker, som er perfekte, og de kan derfor ikke opfylde lovens krav, hvorfor loven fører til død. Det er netop derfor Kristus bliver sendt til menneskene for at bære vore synder; for at den som tror og beviser troen ved sine gode handlinger kan komme til Gud - såfremt man angrer og bekender ens synder bliver det en tilgivet.

Den nye pagt blev forudsagt i modsætning til hvad angår Islam.
Sammenhold dette med at Islam indfører den gamle pagt i endnu dårligere version. Skulle Gud først forlade den gamle pagt for at vende tilbage til den igen? Helt ærligt, brug hovedet min ven.

Den profet, der tales om i de to vers, er den som er forudsagt i bl.a. Deutoronomium (5. mosebog), kapitel 18, vers 15-19. Det er Jesu Kristi komme der forudses. Kom Mohammad af israelitternes midte? Nej vel.
Ligesom farisæerne, der spørger Johannes i de omtalte vers, har du ikke fattet, at "profeten" er Jesus Kristus.
Ja, du er ligesom farisæerne, jf. bl.a. Mattæusevangeliets kapitel 15, vers 14: "v14 Lad dem være, de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften.«"

De citater, som jeg har inddraget fra Åbenbaringen er af generel karakter, og hvad angår din påpegnening af "forfalskning":
Er betydningen af passussen ikke det samme hvad enten, der står "livets træ" eller "livets bog"? JO, og begge udtryk bruges netop i flæng igennem hele Bibelen, jf. bl.a. samme sted samt Åbenbaringens kapitel 13, vers 8: "Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog."

Yderligere bemærkninger:
Bibelen skal læses bogstaveligt med forbehold for lignelserne og profetierne. Men det er kun de udvalgte, de hellige, de kristne som virkelig kan forstå Bibelens ord, thi de har ører (dvs. åndelig øre, altså visdom fra oven), jf. Mattæusevangeliets kapitel 11, vers 15: "Den, der har ører, skal høre!" Jf. tillige Matthæusevangeliets kapitel 13, vers 10-15: "v10 Disciplene kom hen til ham og spurgte: »Hvorfor taler du til dem i lignelser?« v11 Han svarede dem: »Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. v12 For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. v13 Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter. v14 På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger:
I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
v15 For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem.", jf. for profetien Esajas' bog, kapitel 6, vers 9-10.

Bibelens ord og lignelser kan kun forstås af dem, der er i besiddelse af Helligånden, jf. Andet Petersbrev, kapitel 1, vers 20-21: "v20 Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; v21 for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud."
Der henvises ligeledes til Andet Petersbrev, kapitel 3, vers 16-17: " I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer – men det gør de jo også med de øvrige skrifter – til deres eget fordærv. v17 Mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tag jer i agt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet."

Guds fred.

Hej Kaaveh

Du begynder at udvise den dobbelte standard, som alle fundamentalister udviser, for at få deres univers til at hænge sammen. Først kalder du mig "Kære forvansker" og bagefter siger du "Er betydningen af passussen ikke det samme hvad enten, der står "livets træ" eller "livets bog"?".

Til din orientering er et træ ikke det samme som en bog. Når der står "livets bog" i de gamle Bibler, var det altså fordi nogen havde forfalsket Biblen og erstattet "træ" med "bog". Hvor svært kan det være? Jeg finder det pinligt, at du kan se stort på de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente og samtidig kalde mig forvansker.

Ja, Jesus sagde, at »Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere«, og uanset, hvilken sammenhæng du mener at se det i, så var det stadig en ret intolerant udtalelse af Jesus. Gud havde også lovet kong Salomon, at »Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig […] siden skal komme nogen som dig« (1 Kongebog 3,12). Alligevel påstod Jesus, at han var endnu klogere: »Sydens dronning […] kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo« (Lukas 11,31). Falsk beskedenhed var ikke en af Jesus' fejl.

Jo, Paulus kaldte hele sin jødiske arv, omskærelse, slægt og kultur for affald. I den nyeste Bibel står der skarn, og det græske ord "skubalon" består af de tre ord: "eis", "kuôn" og "ballô", der helt bogstaveligt betyder "i hundene kaste" -- dvs. noget, man kaster til hundene.

Filliperne 3,4 Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere:
Filliperne 3,5 omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer,
Filliperne 3,6 ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.
Filliperne 3,7 Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab.
Filliperne 3,8 Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus

Du spørger, hvad Paulus mener med "dødens lov"?

Ja, nu er det jo ikke mig, der er kristen, men det er det grundlæggende i Paulus' teologi: Jødernes lov med de 613 bud var umulige at holde, derfor kunne Moseloven kun føre til fortabelse, synd og død.

Romerne 8,2 For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.

Det var bare et eksempel på, det du skrev, om hvordan en ny religion (kristendommen) kan mene, at den "kan have forrang ift. det ældre værk" (jødedommen).

top

Pynt nr. 34 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-06 16:58:11

@ Florett:

Mit navn staves Kaaveh og ikke Kaaved.

Jesus Kristus har ikke nogen fysisk fader, som vi har, for han var jo det første, Gud skabte. Jomfru Maria blev jo ikke blev befrugtet ved fysisk samleje men ved Helligåndens kraft. Fremfor at tale om Jesu fødsel kan man også sige hans reinkarnation, jf. bl.a. Johannesevangeliets kapitel 1, vers 1-18: "v1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. v2 Han var i begyndelsen hos Gud. v3 Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. v4 I ham var liv, og livet var menneskers lys. v5 Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
v6 Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. v7 Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. v8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. v9 Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. v10 Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. v11 Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. v12 Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; v13 de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
v14 Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. v15 Johannes vidner om ham og råber: »Det var om ham, jeg sagde: Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig.« v16 Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; v17 for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. v18 Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk."

Der er jo en grund til, at Kristus ikke bare steg ned fra himmelen og derefter forkyndte den nye pagt. Han skulle omgås verden på menneskelige vilkår for at vise os et eksempel på det perfekte menneske, et guds barn, der gør Guds vilje - KÆRLIGHED. Kærlighed er netop lovens krav, lovens opfyldelse, jf. bl.a. Paulus' brev til romerne, kapitel 13, vers 8-10: "Kærlighed er lovens fylde
v8 Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. v9 Budene: »Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke begære,« og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: »Du skal elske din næste som dig selv.« v10 Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde."

Fatter du ikke menneske;grunden til, at man netop kan se Kristi kødelige skikkelse på ligklædet fra Torino er, fordi det blev projiceret derpå, da han genopstod, da han afgav stråling.

Guds fred.

Hej Kaaveh

Det er muligt, at du ikke mener Jesus, "havde en fysisk fader", men du kommer ikke uden om, at Jesus må have fået sit Y-kromosom et eller andet sted fra.

Med hensyn til ligklædet i Turin, så har allerede Kalvin i 1543 pointeret, at der står i Bibelen, at det klæde, Jesus havde over hovedet, ikke var det samme som ligklædet:

Johannes 20,6 Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der
Johannes 20,7 og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv.

Som Kalvin formulerede det: Enten er Skt. Johannes en løgner; eller også er enhver, der promoverer et sådant klæde skyldig i falskneri og svindel. Bemærk formuleringen "enhver" og "et sådant klæde". Til dato er der fire franske og tre italienske kirker, der alle praler af at have hvert sit Jesus' ligklæde.

top

Pynt nr. 35 Navn: florett
Tidspunkt: 2011-12-06 15:50:44

Kaaved mener at Jesus "kun" er guds søn åndeligt. Det ødelægger mine tanker om at kunne finde jesu dna(f.eks. på Jesu ligklæder)og derigennem få en vis indsigt i hvilket stof Gud er gjort af. Det store spørgsmål er så; HVEM ER SÅ JESUS'S FYSISKE FAR?

Hej Florett

Det er jo et af de utallige problemer, Bibelen løber ind i -- i lyset af moderne videnskab. I gamle dage var sønner kopier af deres fædre -- kvinden var bare den plovfure, i hvilken manden havde sået sin sæd.

Det der optog de nye kristne de første par hundrede år var mere Jesus' natur og sjæl. Havde Jesus en menneskelig natur? En guddommelig natur? Eller en halvt menneskelig og halvt guddommelig natur? Efter et par hundrede år besluttede man sig for, at Jesus havde en 100% menneskelig natur og en 100% guddommelig natur. DNA'en var der ingen, der kærede sig om.

Men helt ærligt, Florett. Jesus ligklæde. Tsk, tsk. Hvis du skal have Jesus' DNA, var det så ikke bedre at kigge på Jesus' helt ægte forhud, der stolt udstilles i mange katolske kirker: The Holy Prepuce (Wikipedia).

top

Pynt nr. 13 Navn: Peter Frederiksen
Tidspunkt: 2011-12-06 13:17:02

En kommentar til "Abort i Bibelen":

Citatet fra den autoriserede oversættelse af 1992: "så hun aborterer, men der ikke støder anden ulykke til". Her er der tilsyneladende en fejl i denne oversættelse.

I den hebræiske tekst står ord for ord:

v22: Hvis - kæmper - mænd - og rammer - en kvinde - barn - for tidligt - hendes frugt - er ikke - bliver - skadet - sikkert skal - gives bøde ...
v23: Hvis - skade - bliver - skal udpeges - liv - for - liv

Der står altså nærmere noget i retning af:

v22 "...rammer en kvinde, så hun får barnet for tidligt uden at der sker skade, skal en bøde kræves ..."
v23 "Hvis der sker skade skal der gives liv for liv"

Meningen for jøderne ifølge moseloven, var altså tydeligt nok at der skulle gives liv for liv uanset om det var barnet eller moderen skaden sker på.

Se fx http://interlinearbible.org/exodus/21-22.htm

Hej Peter

Som jeg tidligere har måttet beklage her i gæstebogen, så er siden om abort en af de ældste på denne hjemmeside, og den kunne i høj grad trænge til en opdatering.

I stedet for at kloge mig med fortolkningen af de to vers, er det nemmere at kigge på, hvordan de skriftkloge jøder selv fortolkede versene. Det afgørende er, at alle rabbier er enige om, at formuleringerne »der ikke støder anden ulykke til« og »støder der en ulykke til« hentyder til, om kvinden overlever.

Derudover skulle versene hentyde til uagtsomme drab. Forestil dig, at man bare vil dræbe en ikke-jøde, men i stedet kommer til at dræbe en israelit, eller man vil dræbe et for tidligt født barn, men kommer til at dræbe et sundt barn. Den slags kan jo ske for enhver: »if he intended killing an animal, but slew a man, or a heathen and he slew an Israelite, or a prematurely born and he slew a viable child, he is not liable«" (Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin).

Det, som Bibelen siger i vers 22 er, at hvis man man er skyld i, at kvinden aborterer (men overlever), må man betale det, fosteret koster. Prisen beregnes som prisforskellen på en gravid slave og en ikke-gravid slave: »the court figures how much she would be worth if sold as a pregnant slave when customers would take into account the prospect of the slaves she would bear, and her value as a slave without the pregnancy. The assailant must pay the difference between these two amounts« Se Rashi's udlægninger af kapitel 21,22-23.

Hvis kvinden derimod også dør (vers 23), så er det tilbage til slavemarkedet for at forhøre sig om dagsprisen på en ny kone: »and must pay his [the victim’s] heirs his value, as [it would be if] he were sold in the marketplace« (vers 23 i ovenstående link).

top

Pynt nr. 43 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-06 12:03:34

Guds fred.

Petrus er min fader, som du kan se, er mit navn Kaaveh.

Det er yderst interessant, at du bruger Koranen til at modargumentere mig, for hvad siger Bibelen om såkaldte senere profeter? Se bl.a. Mattæusevangeliets kapitel 7, vers 15: "Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve." Se også Mattæusevangeliets kapitel 24, vers 11: "Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild." Se også Mattæusevangeliets kapitel 21, vers 37: "Til sidst sendte han sin søn til dem(...)" Se også Johannes' Åbenbaring, kapitel 1, vers 17: "Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste." Jesus Kristus er altså den sidste, som Gud sender til menneskene.

Prøv at sammenligne Koranen med Bibelen, og prøv at læse begge grundigt. Gøres det, ses det, at Bibelen er fuldkommen og ej menneskeværk, hvorimod Koranen er menneskeværk og fyldt med modsigelser osv.

Menneske, du som påstår at være vis. Fortæl mig, hvordan et værk, som er blevet til flere århundrede efter Bibelens tilblivelse kan have forrang ift. det ældre værk. Hvad er logikken i det?

Når det siges, at Jesus Kristus er Guds søn, menes dette i åndelig betydning; kristendommens sønnebegreb er altså åndeligt, hvorfor de som gør Guds vilje kaldes Guds børn, jf. Første Johannesbrev, kapitel 2, vers 29, hvoraf følger, at "v29 Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham." Jf. også samme brevs kapitel 3, vers 10: "v10 Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er Djævelens børn: enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin broder."

Treenigheden er også misforstået. Ser du... Gud er én, men ligesom sønnebegrebet er treenighedsbegrebet ligeledes et metaforisk begreb, et åndeligt begreb. Da "sønnen" gør "faderens" vilje er "faderen" i "sønnen" og vice versa, jf. bl.a. Thomasevangeliets logion 3: "Men riget er inden i jer, og det er uden for jer. Hvis I kender jer selv, så vil I blive kendt, og I vil erkende, at I er sønner af den levende Fader. Men, hvis I ikke kender jer selv, så er I i armod, og I er armoden."

Du har fuldstændig ret, når du siger, at det ikke kun er ateister, der tjener satans formål ved at spotte Gud og kristendommen; det er ligeledes andre såkaldte trossamfund og endda folk, der går under betegnelsen kristne, men som i virkeligheden er ulve i fåreklæder.

Første Johannesbrev, kapitel 2, vers 22-25: "v22 Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen. v23 Enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, der bekender Sønnen, har også Faderen. v24 I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver i jer, vil også I blive i Sønnen og i Faderen. v25 Og det er det løfte, som han har givet os: det evige liv."

Johannes' Åbenbaring, kapitel 22, vers 18-19: "v18 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, v19 og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog."

Enoks bog, sektion 1, kapitel 1, vers 9 og Judasbrevet, vers 14-15: "v14 Det var også dem, Enok i syvende slægtled efter Adam profeterede om: »Se, Herren kommer omgivet af sine titusinder af hellige v15 for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige syndere har talt imod ham.« "

Jeg henviser atter til min blog: www.dolatshahi7.blogspot.com

Guds fred.

Hej Kaaveh

Undskyld forvekslingen. Jeg troede, Petrus var et af dine navne, ligesom ham Petrus fra Bibelen også hedder Simon og Kefas.

Det var ikke min hensigt at "bruge Koranen til at modargumentere". Min pointe var bare, at de allermest blasfemiske skrifter, er de religiøse. Hvad var det, Jesus sagde? »Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere« (Johannes 10,8). Tag den, Moses!

Hvordan kan et nyt "have forrang ift. det ældre værk", spørger du? Tja, det er præcis den behandling, de kristne giver Det Gamle Testamente. Paulus kalder Moseloven for tab, affald, "dødens lov" og en forbandelse, mens De Ti Bud var "dødens tjeneste", og Mosebøgerne var "et slør om hjertet.

Jesus siger, "Jeg er den første og den sidste". Ja, ja, men selv om det skulle være sandt, så handler den bog (Åbenbaringen) jo om Dommedag, og inden da er der masser af tid til masser af profeter. Det fremgår jo tydeligt af Johannes 1,21 og 25, at der skal fremstå en profet, der hverken er Johannes Døberen eller Kristus. Her vil muslimerne selvfølgelig påstå, der hentydes til Muhammed, mens mormonerne mener, det er Joseph Smith.

M.h.t. til advarslen i Åbenbaringen »trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ«", vil jeg lige pointere, at den danske kirkebibel består af 66 forskellige bøger, og advarslen gælder kun denne ene bog, Åbenbaringen. Det pudsige er så, at selve denne advarsel også var forfalsket i næsten 2.000 år. Før i tiden stod der »Og dersom Nogen tager Noget bort fra denne Prophetiens Bogs Ord, da skal Gud borttage hans Deel af Livsens Bog«. Lad mig anbefale siden om de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente.

top

Pynt nr. 41 Navn: Kaaveh Dolatshahi Piroz
Tidspunkt: 2011-12-05 19:31:01

Kære forfatter.

Det ægrer mig, at du spilder din tid på at bagvaske og fordreje kristendommen, kærlighedens religion.

Jeg beder for dig, og vil modargumentere dine uargumenterede påstande på min blog: www.dolatshahi7.blogspot.com

Jeg håber, at du vil kommentere mine blogindlæg.

Guds fred.

Kære Petrus

Når det gælder om at "bagvaske og fordreje kristendommen", så behøver man bare at kigge i Koranen. F. eks. har Muhammed den frækhed at sige, at alle tidligere profeter er blevet forfalskede af Satan:

Sura 22 (Valfarten) 52 Vi har aldrig før dig udsendt nogen udsending eller profet, uden at det skete, når han havde et ønske, at Satan indføjede noget i hans ønske; men Gud ophæver det, som Satan har indføjet, og derpå gør Gud sine tegn utvetydige. Gud er vidende og vis.

Da Muhammed regner Jesus for en profet, står der altså i koranen, at alle evangelierne er forfalskede af Satan.

Som kristen tror du formentlig også på Treenigheden, men se bare, hvordan Muhammed "bagvasker og fordrejer kristendommen":

Sura 5 (Bordet) 73 Vantro er de, der siger: "Gud er den tredje af de tre". Der findes kun én gud. Hvis de ikke ophører med at tale således, vil en pinefuld straf ramme dem af dem, der er vantro.

Hvis du som kristen tror på Treenigheden, på at Jesus er Guds søn, og på at Jesus er en evig del af guddommen, så se bare, hvad Muhammed har af bagvaskelser og fordrejelser:

Sura 4 (kvinderne) 171 I Skriftens Folk! Gå ikke for vidt i jeres religion! Sig ikke andet end sandheden om Gud! Messias, Jesus, Marias søn er kun Guds udsending […] og ånd af Ham. Så tro på Gud og Hans udsendinge, og sig ikke: »Han er tre!«! Hold inde! Det vil være bedst for jer. Gud er én gud. Lovet være Han, højt hævet over at have en søn. […]

Åbenbart tror Muhammed også, at Jesus' mor, Jomfru Maria, er den samme som Arons og Moses' søster, Mirjam:

Sura 19 (Maria) 28 Du, Arons søster! Din far var ingen dårlig mand, og din mor var ingen skøge.

Og hvis du stadig tror, Jesus er en evig gud, der har eksisteret fra før verdens skabelse -- og som er søn af Gud -- så må du tro om igen:

Sura 19 (Maria) vers 35Det passer sig ikke for Gud; Højlovet være han! - at tage sig en søn. Når Han har besluttet en sag, da siger han blot til den: "Bliv til", og så er den til.

Så jeg har svært ved at se, hvorfor vi ateister skal beskyldes for at "bagvaske og fordreje kristendommen". Det klarer de andre monoteister meget bedre.

top

Pynt nr. 39 Navn: Mikael
Tidspunkt: 2011-12-05 00:32:28

Hej,

Jeg undrer mig lidt? Sletter du alle indlæg der ikke er helt enige med dig eller hur? Jeg har skrevet et par gange, begge gange ros, men kan ikke finde mine indlæg i din gæstebog. Begge gange tillod jeg mig dog den frækhed, at skrive, at man sagtens kan tro på Gud uden at tro på bibelen. Bibelen er blot et ondt makværk forfattet af halvt psykotiske gedehyrder og det er meget, meget sjældent at man skuer Gud i bibelene. To gode steder er dog:

1. Sl. 90:1, "Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt."
2. ApoG. 17:28, "For i ham [Gud] lever vi, ånder vi, og er vi."

Ja, rigtigt, vi lever INDENI Gud :-)

Hygge og tak for en god side.
Mikael

Hej Mikael.

Nej, jeg har til dato ikke slettet nogle indlæg, og jeg har heller ikke haft grund til det. Egentlig havde jeg frygtet det værste, da jeg åbnede for denne gæstebog, men mine gæster har holdt en dejligt sober tone uanset deres personlige ståsted.

Dine to tidligere indlæg er fra hhv. den 13/8 2010 og og 22/6 2011. Jeg kan ikke se, du har postet andre. Ellers må du give mig en dato. I øvrigt - tak for linket. :-)

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste