Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 40 Navn: Per
Tidspunkt: 2018-03-14 09:23:45

Hej,

Jeg har lige læst dit stykke om de to æsler: http://www.biblen.info/Profeti-aesler.htm
Og der er flere ting, jeg studser over, men lad mig bare nævne et par af dem:

1. Du skriver en hel del om detaljer, der er forskellige mellem evangelierne og det virker som om din påstand er, at disse uoverensstemmelser peger på, at evangelisterne selv har opfundet historierne. Du skriver bl.a. at:

"Johannesevangeliet fortæller, at mens disciplene hentede et eller to æsler, havde Jesus i mellemtiden selv "fået fat på" endnu et æsel"
... og
"Så mon ikke der har været tre æsler? Det er faktisk den eneste mulige forklaring: Johannes har bare glemt at fortælle om Matthæus' to æsler; Matthæus har glemt Johannes' æsel; mens Markus og Lukas begge har glemt Johannes' æsel og et af Matthæus' æsler.

En sand apologet kan bortforklare alle — simpelthen alle — fejl og selvmodsigelser i Bibelen."


Når jeg studser over din påstand, er det fordi jeg nok ville blive noget mere skeptisk, hvis 3-4 vidner fortalte præcis DEN SAMME historie. Når politiet f.eks. skal efterforske en sag, så er netop vidneudsagns ensartethed én af de ting, der får alarmklokkerne til at ringe. Hvis 3-4 vidneudsagn er meget ens, vil en politibetjent typisk tænke, at her er der vist nogen, der har aftalt på forhånd, hvad de vil fortælle politiet.

Vi har forskellige vinkler på det, vi ser, vi har forskellige fokusområder, forskellige personligheder og vi lægger mærke til forskellige ting. Så er det vel ikke så underligt, hvis 3-4 vidner fortæller den samme historie med visse forskelle?

Evangelisternes vidneudsagn er ikke engang gensidigt udelukkende:

Ifølge Johannes får Jesus fat på et føl
Ifølge Markus og Lukas sender Jesus disciplene af sted for at hente et føl - så har Jesus vel også fået fat på et føl?
Ifølge Matthæus sender Jesus disciplene af sted for at hente et føl og dets mor - så der ER jo et føl og selv om der OGSÅ er en mor, så strider det jo ikke mod, at der ER et føl

Udsagnene er forskellige, ja, men ikke modstridende...

2. Din logik er noget besynderlig, når du skriver, at:

"Disciplene får besked på, at hvis æslets ejer opdager dem, skal de bare fortælle, at »Herren har brug for det«, og at han »sender det straks tilbage hertil igen«. Vi kender alle sammen typen, der "lige skal låne noget", og som altid glemmer at aflevere tingene igen. Uanset hvor grundigt man læser Bibelen, står der ingen steder noget om, at Jesus huskede at aflevere æslet igen."

Øh, nej... Det fortæller Bibelen ikke. Den fortæller heller ikke, at Jesus og disciplene af og til måtte på lokum - men jeg er ret sikker på, at de nok også en gang imellem skulle skide...

Ligesom Napoleon skulle skide, selv om der ikke findes historiske referencer til det
Ligesom Christian d. 4. skulle skide, selv om der ikke findes historiske referencer til det
Ligesom Hitler skulle skide, selv om der ikke findes historiske referencer til det
Ligesom alle andre historiske skikkelser skulle skide, selv om der ikke findes historiske referencer til det - ikke for alle, i hvert fald...

Hej Per

Per: »hvis 3-4 vidner fortalte præcis DEN SAMME historie. […] netop vidneudsagns ensartethed én af de ting, der får alarmklokkerne til at ringe«

Jamen netop historien om de to eller tre æsler er en af grundene til, at man for ca. 150 år siden opgav tanken om, at evangelierne var skrevet af øjenvidner.

Matthæus har tydeligvis læst "profetien" i den græske oversættelse, og han har fået den galt i halsen. Hvorfor skulle en jødisk discipel af en jødisk Messias læse Bibelen på græsk? Og hvis Matthæus selv var til stede, da Jesus red ind i Jerusalem, hvordan kunne han så tro, at Jesus red på to æsler, bare fordi den græske oversættelse af profetien sagde sådan?

 

Per: »så der ER jo et føl og selv om der OGSÅ er en mor, så strider det jo ikke mod, at der ER et føl«

Den type argumenter hedder med et fint, kristent ord "The Principle of Non-Exclusion".

Der står heller ikke i Bibelen, at hanen IKKE galede to gange, at kvinderne IKKE talte om den tomme grav senere, at Jesus IKKE holdt to bjergprædikener, at Jesus IKKE opvækkede Jairus' datter fra de døde to gange, at Jesus IKKE rensede templet to eller tre gange, at Jesus IKKE blev salvet to eller tre gange eller at der IKKE var mindst fem kvinder ved graven, og at disse kvinder IKKE måtte jage en hær af zombier væk fra Jesus' lig.

Det er præcis det argument, jeg citerer James Patrick Holding for: At Markus og Lukas IKKE siger, at Jesus IKKE red på to æsler.

Og så er det, jeg i al stilfærdighed påpeger, at der heller ingen steder står, at Jesus IKKE red på tre æsler, og at det iøvrigt ville kunne bortforklare ALLE selvmodsigelserne.

 

Per: »Den fortæller heller ikke, at Jesus og disciplene af og til måtte på lokum«

Er du sikker? I min Bibel står der, at Bibelen fortæller om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen.

Men bortset fra det, så var pointen, at når først du har erkendt, at forfatterne ikke var guddommeligt inspirerede og ikke var øjenvidner, men at de rent faktisk har skrevet af efter hinanden, så kan du begynde at analysere forskellene.

Markus' historie, hvor Jesus fortæller disciplene, at de bare skal sige til æslets/æslernes ejer, at »Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil igen«, minder meget om historien op til den sidste nadver, hvor jesus spår, at disciplene vil »møde en mand, som bærer på en vandkrukke«, og at de bare skal sige »Mesteren siger: Hvor er der et rum til mig, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple?«.

Dette sker kort efter, at Jesus er blevet salvet, og det hele er rimeligt klart kopieret efter, hvad Samuel sagde til Saul, efter at han (Saul) var blevet salvet (1 Samuel 10).

Matthæus fordobler antallet af æsler, og hvorfor det? Fordi han har fået den græske udgave af profetien galt i halsen.

Johannes lader jesus selv skaffe sig et æsel, og hvorfor det? Fordi Johannes' Jesus er en barsk fyr, der ordner ærterne selv.

Det er derfor, de mange selvmodsigelser er relevante: De giver os et indblik i, hvad den enkelte forfatter prøver at sige.

top

Pynt nr. 61 Navn: Normann Aa. Nielsen
Tidspunkt: 2018-03-04 14:30:03

Hejsa: Du skriver på siden om dante-purgatorio at de udøbte børn jf. Dante havner i Skærsilden. Det er ikke korrekt! Jf. Dante er de er i Limbo, Helvedets første kreds - det samme sted som Virgil (Dantes fører i historien) selv er.

Det, der sker i Purgatorio, 7. sang, er at Virgil præsenterer sig for Sordello. Virgil siger: "Dér færdes jeg, dér er de små uskyldige..." (vers 31). Jf. Den Guddommelige Komedie er alle skyldfrie udøbte det samme sted, uanset om de er børn eller voksne: I Helvedet, men de er ikke dømte - og de er et sted, hvorfra Kristus før har hentet sjæle fra.

Blot en korrektion...

Hej Normann

Tak for korrektionen til dette billede: Dantes Helvede: De Udøbte Børn.

Men hensyn til Jesus i Helvede står der ikke, at han hentede nogen. Selvom der er mange billeder, der viser Jesus føre folk ud af Helvedet, står der kun i Bibelen, at han prædikede for dem, og oveni købet kun for dem, der havde levet på Noas tid, så det er dobbelt forkert, når kunstnerne viser, hvordan Jesus fører Moses med stentavlerne ud af Helvede.

1 Peter 3,18 For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden,
1 Peter 3,19 og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem;
1 Peter 3,20 det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand.

top

Pynt nr. 89 Navn: Jens
Tidspunkt: 2018-02-28 22:45:52

Kære Hans
Du skriver, du går og venter i spænding på svar fra Thomas, som i et tidligere indlæg udfordrer side-ejer. Jeg skal ikke blande mig i den konkrete debat, men blot henvise til mange af mine debatter med side-ejer, som handler om det samme. Du kan søge på mit navn, og vil hurtigt opdage, at side-ejer har rigtig meget ugjort hjemmearbejde. Gå f.eks. til datoen '2014-11-06' og læs side-ejers svar. Det er meget sigende for hans faglige niveau. Han har han simpelthen ikke været i stand til at svare udover sine såkaldte 'one-liners' (..indrømmet - de er morsomme), hvilket er den præmis med hvilken man skal omgå denne hjemmeside. Jeg har utallige gange inviteret sideejer til debat, men han kan ikke rigtig levere substans, desværre. Så at Thomas ikke svarer, er ikke noget særsyn herinde. Siden her er skin-Deep, hver gang diskussionen bliver blot en smule teologisk / filosofisk eller kirkehistorisk. Men derfor kan man godt lade sig underholde på samme måde, som man kan lade sig underholde af Jehovas vidner. Jeg er fuldkommen overbevist om, at side-ejer er et søgende fortvivlet menneske, som ville finde meget inspiration i Kierkegaards tanker om - ja 'Fortvivlelsen'(...bemærk - jo hårdere jeg 'rammer sideejer', desto morsommere og mere harske bliver hans one-liners)
Venligst
Jens

Hej Jens

Nu klager du over mine one-liners, men forrige gang klagede du over "min ordflom".

Du er ikke let at gøre tilpas.

top

Pynt nr. 78 Navn: hans
Tidspunkt: 2018-02-22 09:38:09

Forleden havde jeg besøg af en Jehovas Vidner, og vi kom til at tale om menneske ofringer, men det kunne han ikke rigtig lide at tale om. Jeg sagde så at bibelen beretter da om massere af menneske ofringer bl.a at Jefta lovede at ofre sin egen datter fordi ham Jehova Gud lovede at hjælpe ham med at bekæmpe fjenden. Så sagde han at hun ikke blev ofret, men blev sat til at være behjælpelig i templet. Det kan jeg se nogle steder, kan det være rigtig. Vil du være behjælpelig med at finde hoved og hale på det sluder. Venlig hilsen Hans

Hej Hans

Jeg har for længe siden skrevet en side om, Hvad Bibelen siger om menneskeofring. Når først man graver sig ned i teksten, er Jefta kun en lille parantes.

I nyere tid har jeg kigget på selvmodsigelsen Må man ofre sine børn på bålet til Gud?, hvor jeg kigger nærmere på Jefta og alle(?) de bortforklaringer, dine venner fra Jehovas Vidner kan diske op med.

top

Pynt nr. 62 Navn: hans
Tidspunkt: 2018-02-17 16:19:00

Jeg er lidt nysgerrig efter at vide hvordan religionen, kristendommen er opstået, for den er vel ikke opstået uafhængig af andre religioner. Jeg har søgt på nettet, der fik jeg at vide er at det begynder med Abraham, men det var ikke det jeg ville vide, men det er måske fordi jeg ikke spørger rigtig. Vil du hjælpe mig. Hilsen Hans.

Hej Hans

Kristendommen er bestemt ikke uafhængig af "andre religioner". De første 1.209 sider af den danske Bibel, Det Gamle Testamente, tilhører "en anden religion", nemlig jødedommen. Den sidste fjerdedel af Bibelen, Det Nye Testamente, handler om, hvorledes kloge jøder debatterer jødiske profetier og jødernes love.

Det er altså ikke meget forkert at sige, at kristendommen simpelthen er en jødisk sekt.

Hvordan er den så opstået? I virkeligheden har Jesus ikke tilføjet noget nyt: Evangelierne fortæller, at andre jødiske sekter (som f.eks. farisæerne) allerede gik ind for dåb og genopstandelse, og at de ventede på messias, Guds rige og jordens snarlige undergang. Kristendommen var altså intet nyt under solen (Prædikeren 1,2).

Prædikeren 1,2: Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed. Intet nyt under solen

Mange jøder havde følt sig kaldet som en Kristus, der skulle gentage Josva's mirakler og føre Israels Får ind i Guds hvile. Men i Virkelighedens Verden var de alle, Johannes Døberen, Theudas, samaritaneren, ægypteren, Judas af Galilæa, og (senere) Simon bar Kokhba, blevet udslettede af romerne. Det var åbenbart ikke derfra, man skulle forvente at se Guds rige.

De første jøde-kristne fik så den ide, at den kristus, de allesammen gik og ventede på, allerede havde været her (i en usynlig dimension, så ingen havde opdaget noget), og havde forsonet os med Gud.

Paulus meldte sig ind i denne nye sekt, men han tog det næste logiske skridt og konkluderede, at hvis vi allerede var forsonede med Gud, var Moseloven ikke bare overflødig, men decideret skadelig; Hvis folk fulgte Moseloven, afslørede de bare, at de alligevel ikke stolede på, at Guds søn havde frelst dem.

Her var tidens ånd med Paulus. På det tidspunkt var præsteskabet i Jerusalem optaget af en blodig indbyrdes rivalisering om, hvem der havde ret til de fede indtægter. Mange menige borgere følte, at præsteskabet var forrædere i deres samarbejde med romerne, og efter at romerne rev Jerusalem ned år 70 og solgte indbyggerne som slaver, var der alligevel ikke længere nogen steder at ofre. Så virkede det pludseligt fornuftigt at ignorere Moseloven og dens offerkult. Så sparede man også de penge.

Et andet punkt, hvor Paulus afveg fra mange andre jødiske sekter, var holdningen til ikke-jøder. Jødedommen var ligeså racistisk dengang, som Islam er i dag, og i nogle udgaver af kristendommen er Jesus en stor racist, der kun tager sig af »de fortabte får af Israels hus«. Derimod mente Paulus, at der ikke var forskel, når først man var "i Kristus Jesus":

Galaterne 3,28 Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus,

Så når vi kigger tilbage næsten 2.000 år senere, var kristendommen næsten uundgåelig: Hvilke jødiske sekter havde størst potentiale på den lange bane?

Efeserne 6,12: Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

top

Pynt nr. 52 Navn: Vigga
Tidspunkt: 2018-02-06 14:27:17

Hejsa
Jeg har indtil videre har jeg læst nogle af dine artikler om hvad Biblen fortæller om kvinder, og eftersom jeg fortiden er i gang med at lave en tværfaglig fremlæggelse, der blandt andet omhandler ligestilling, så tænkte jeg at det kunne være interessant at bruge nogle af de citater du har fundet frem, og nogle af de synspunkter du giver udtryk for.
Derfor har jeg surfet lidt rundt på din side, men jeg kan desværre ikke finde nogen afsender, og min lærer mener derfor ikke, at din side er troværdig.
Så jeg håber virkelig at du kan hjælpe mig med dette.
Der er disse fire kategorier der gerne skulle kunne udfyldes:
Afsender
Målgruppe
Formål
Sidst opdateret

På forhånd tak.

Hej Vigga

Selvfølgelig skal man passe på med anonyme hjemmesider, men du kan jo selv tjekke, om Bibel-citaterne er korrekte (til overflod er der stillet adskillige Bibler til rådighed her og her). Derefter kan du selv afgøre, om du er enig i konklusionerne.

Hvad mener du med sidst rettet? Hele hjemmesiden eller siden om Hvad Bibelen siger om kvinder?

Sidstnævnte er rettet 2016.11.2, men guderne(!) må vide, hvad rettelsen gik ud på. Måske var det bare et komma eller noget HTML? Sidst jeg skrev den side om for alvor, var da jeg tilføjede det store afsnit med de positive vinkler. Overskrift: »Spor af noget Positivt«.

top

Pynt nr. 53 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-01-28 12:49:47

Hej Thomas, nu har jeg i 2 uger ventet spændt på hvad du ville svarer. Hans.

top

Pynt nr. 96 Navn: Thomas
Tidspunkt: 2018-01-14 22:32:53

Jeg finder stor glæde i min kristnetro ved gang på gang at ramme ind i den side når jeg søger bibelcitater til min forkyndelse. Jeg har min daglige gang i Indre Mission og første gang jeg fandt denne hjemmeside tænkte jeg at jeg nu var på vej ind i løvens hule. Jeg må så sige at hver gang jeg er havnet her kun er blevet glad i låget over min bibel og min Gud. Jeres side er jo blevet til den rene katalysator for god og lærerig bibellæsning. Hver gang der bliver pointeret en uoverensstemmelse går man i gang med at nærstudere versene og disses sammenhæng og ikke bare hver men hver eneste gang slutter det med at jeg tænker hvor er Gud stor og hvor er det dog sandt hvad biblen skriver. Om det er jeres argumentation som er for nem eller I ikke har fundet de rette steder skal jeg ikke gøre mig klog på men hvis siden har til formål om at oplyse om hvor utroværdig biblen er så har det altså fået den fuldstændig modsatte effekt,. Aldrig har det været sjovere at læse i biblen. Mange tak for god underholdning og for at få god inspiration til at få læst noget mere i biblen :) Bliv endelig ved. MVH Thomas

Hej Thomas

Det er altid rart, når gæsterne er glade.

Kan du give et konkret eksempel på, hvordan min side har virket som "katalysator" for at "gøre dig glad i låget over din bibel og din Gud"? Er du f.eks. enig i, at Markus benytter sig meget af ironi? At Markus' lille apokalypse foregriber Jesus' egen passion, eller at Markus deler Jesus' sidste døgn op i 3-timers intervaller? Hvad mener du om det Hemmelige Markusevangelium?

top

Pynt nr. 16 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-01-14 07:34:26

Ved selvmodsigelserne oplister du kristne og jødiske bortforklaringer. Det ville øge troværdigheden af dit arbejde, hvis du for selvmodsigelse 309 også tilføjede en "arkæologisk bortforklaring", idet den er betydelig mere plausibel end den "kristne bortforklaring", du har med nu.
Iøvrigt kan Siloam-tunnelen næppe siges at være en renovering af en eksisterende vandledning. Det er en komplet erstatning for broncealdervandledningen.
Hvorfor du synes iøvrigt at det er trist, at Judas Kongers Krønike er en af Bibelens forsvundne bøger? Er du interesseret i hvad der skete i Jerusalem i oldtiden eller er du mere interesseret i blot at udvide din samling af selvmodsigelser? Hvis du ikke er interesseret i at afklare tvetydigheder, ville endnu en krønike aldrig kunne bruges til andet end at forøge listen af selvmodsigelser.

Hej Peter

Jeg mener ikke, at en bemærkning om "arkæologiske bortforklaringer" skulle hjælpe noget. Det ændrer ikke ved, at i den ene version kan oversætterne ikke bestemme sig for, om Davids mænd trængte frem til eller igennem ledningen, eller om der overhovedet var nogen ledning, mens den anden version ikke antyder, at der havde været nogen ledning, før Hizkija anlagde den.

Når jeg vælger en bestemt selvmodsigelse, skyldes det ofte netop disse bortforklaringer. En selvmodsigelse, der til at begynde med virker banal (der har garanteret været to vandledninger, og den ene har været under reparation), bliver pludselig spændende, når det viser sig, hvilke krumspring jøder/kristne har foretaget gennem århundrederne. I dette tilfælde, Jerusalems tredje erobring, har adskillige oversættere simpelthen valgt at fjerne enhver hentydning til Davids vandledning.

Det er muligt, arkæologerne senere påstår, de har fundet ledningen, men i mellemtiden er den forsvundet ud af Bibelen.

 

Judas Kongers Krønike bliver refereret rigtigt mange gange, og hver gang lover forfatteren, at her kan man finde alle de oplysninger, som han ikke lige har tid til selv at fortælle. Muligvis ville denne pragtfulde bog kunne forklare alle selvmodsigelserne, men desværre er det en af Bibelens forsvundne bøger.

top

Pynt nr. 83 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-01-13 13:37:26

Selvmodsigelse nr. 309 handler om en vendledning ind i Jerusalem. I dette tilfælde kan selvmodsigelsen bortforklares med at faktisk har været 2 forskellige vandledninger.
I den mellemste del af broncealderen 2100-1550 f.v.t. blev der anlagt en overdækket kanal fra Gihon-kilden til Siloam-dammen. Denne blev forsynet med en kraftig befæstning.
http://holylandphotos.org/browse.asp?s=1,2,6,19,359,365
Befæstningen blev oprindeligt dateret til ca. 1800 f.v.t. Nye C14-dateringer giver dog en datering til 9. århundrede f.v.t., men det kan sagtens afspejle, at befæstningen har været brugt og vedligeholdt i henved tusind år. I 2 Samuel 5,8-9 står der ikke at Davids folk skulle trænge ind gennem vandledningen, men at de skulle trænge frem til den, hvilket kan have været krævende, hvis den var kraftigt befæstet.
Kanalen bliver senere erstattet af Siloam-tunnelen. Denne blev øjensynligt udhugget under kong Hizkija i 702 f.v.t. som forberedelse på assyrerkongen Sennacherib forestående angreb. Der er dog også forskelligt, der taler for at Siloam-tunnelen er ca. 100 år ældre.

Hej Peter

Rigtigt mange selvmodsigelser kan bortforklares ved, at tingene er sket to gange. Her må jeg holde mig til, at teksten siger, at Hizkija anlagde ledningen og ledte vandet — og ikke at han renoverede en eksisterende ledning og forbedrede vandforsyningen.

2 Kongebog 20,20 Hvad der ellers er at fortælle om Hizkija, alle hans heltegerninger, hvordan han anlagde dammen og vandledningen og ledte vandet ind i byen, står jo i Judas Kongers Krønike.

Således står der i al fald i opsummeringen i Anden Kongebog. Det er trist, at Judas Kongers Krønike er en af Bibelens forsvundne bøger.

Med hensyn til om, om Davids mænd skulle trænge frem til eller igennem ledningen, er de forskellige oversættelser uenige (se evt. konkordansen). Rigtigt mange oversættelser (som f.eks. den nyeste danske fra 1992) har fjernet enhver hentydning til vandkanalen. NetBible skriver: »by going through the water tunnel«, mens Lexham skriver: »by [means of] the water supply«.

top

Pynt nr. 93 Navn: Jens
Tidspunkt: 2018-01-13 01:19:51

Men..jeg er altså ikke Lars Ove Peter. Resten af din ordflom læste jeg ikke.

top

Pynt nr. 17 Navn: Jens
Tidspunkt: 2018-01-11 15:21:04

Jeg mindes ikke at have udtrykt begejstring for Lars Ove Peters' skriblerier. De er sikkert udmærkede, men jeg har end ikke læst, hvad han/hun har skrevet. Jeg konstaterer blot, at du fejlagtigt tilskriver mig disse skriblerier. Jeg bruger stort set ingen tid herinde, idet sitet keder mig; alt er så forudsigeligt og unuanceret. Den eneste person der interesserer mig er DIG. Og hvad angår mit tilbud om at mødes og tale om dit livs ulykkelige kærlighed - Jesus Kristus - synes jeg du skulle tage at overveje det endnu engang. Måske jeg kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv. Kun 'måske'. Venligst Jens

Hej Jens

Lars Ove Peters skriver bl.a under navnet "Armin", og efter din evige afsked dukkede du jo op igen 2016-03-31 for at rose Armin: »Hej Armin Armenius / Tak for et godt og indsigtsfuldt indlæg«.

Og et halvt år senere dukkede du igen op for endnu en gang at rose Armin: »Helt tilfældigt kom jeg forbi dette site, efter at have glemt siden i mange måneder. Og stort Hip..hip til Armin. Gode tunge indlæg fra den kant. Fortræffeligt«.

Jeg ræsonnerede som så, at hvis du kan se noget "godt og indsigtsfuldt" i Lars Ove Peters' indlæg, er du enten hans mor eller ham selv. Desuden har I begge den samme ubehagelige måde at argumentere på, de samme væg-til-væg indlæg, og den samme trang til at skulle bestemme over, hvad andre må sige. Som nævnt før kender Google ikke til nogen "Jens Lumholt Kristensen" andre stedet end her i gæstebogen.

Tak for tilbuddet om samtaleterapi, men jeg har altid været ateist. Jeg lider ikke af mere ulykkelig kærlighed til Jesus, end jeg gør til Tandfeen, Ganesh eller til den Papua Ny Guineanske muddergud, Pikkiwoki.

top

Pynt nr. 5 Navn: Jens
Tidspunkt: 2018-01-07 21:49:56

Hov...hvad er du det. Nu står det sørme 1-1. For meget lang tid siden påstod jeg - fejlagtigt - at site-owner og IAM var en og samme person. Nu er der en påstand ude d. 7. nov 2017 at jeg skulle optræde under dæknavnet 'Lars Ove Peter'. Men det er alså helt forkert. Jeg tager det som et udtryk for at I både husker og savner mig. Jeg savner skam også jer :-) - dog ikke så meget, at jeg hedder Lars Ove Peter.
Anyway, hvis der er noget jeg kan hjælpe jer med, er I velkomne til at skrive til mig igen. Jeg fornemmer, at der fortsat i site owner er en længsel så dyb som det dybe hav efter at erkende at tilværelsen indeholder en form for entydig mening bag det hele på trods af den oplevede tvetydighed. Site owner vil så gerne tro, men kan ikke. Det samme gælder måske også IAM, selv han/hun fremstår noget mere ureflekteret i sin retorik. Jeg har før tilbudt at mødes med site owner privat. Det tilbud gælder stadig. Ræk blot hånden frem.
Venligst Jens

Hej Jens

Tak for dit tilbud om et personligt møde, men eftersom du er så begejstret for Lars Ove Peters' skriblerier, var det måske bedre, om du tog over til Stensballe ud for Horsens og aflagde ham et besøg.

Han sidder altid og keder sig på denne årstid, og så kan han måske fortælle dig om sin korte karriere som religionslærerinde.

top

Pynt nr. 79 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-01-06 14:38:59

I 2013,skrev jeg til dig om en diskussion jeg havde med Jehovas Vidner. Du svarede at jeg aldrig kunne vinde en diskussion med Jehovas Vidner, men nu lysner det, for sidst jeg talte med dem, indrømmede de at de godt kunne komme i tvivl når de hørte mine argumenter. Jeg syntes lige jeg ville fortælle dig det. Så jeg fortsætter, for der er stadigvæk håb. Hans

Hej Hans

Det kalder jeg en god start på det nye år. :-)

top

Pynt nr. 10 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-12-13 19:56:43

Du skriver i din seneste tilføjelse om struktureringen at jesu sidste døgn i 3-timers perioder, at det virker urimeligt at udlevere Jesus til Pilatus mellem kl. 3 og kl. 6 om morgenen. Det har måske ikke virket helt så bizart på en romersk læserskare. I et brev til Baebius Macer skriver Plinius d. yngre f.eks. følgende om sin afdøde onkel Plinius d. ældre:
"... Om vinteren begyndte han kl. 1 eller senest 2 ofte allerede kl. 12 [midnat]. Han faldt let i søvn, af og til mens han læste, men vågnede så kort efter og fortsatte. Før daggry plejede han at besøge kejser Vespasian (han arbejde nemlig også om natten) for at få sine ordrer, og når han så havde udført dem, gik han hjem og studerede videre; derpå spiste han en let frokost..." Denne frokost har tilsyneladende ligget før kl. 9 og han fortsætter hele dagen indtil han går i seng omkring kl. 19.

Hej Peter

Det er et interessant indspark, men oplysningerne om Plinius bliver netop indledt med en bemærkning om, at han var en usædvanlig mand: »You will wonder how […] But you will be still more surprised […]«.

Plinius havde åbenbart usædvanligt lidt behov for søvn: »was of an exceedingly wakeful temperament«, og der er forskel på, om en enkelt hyperaktiv forsker fortrækker at læse om natten, og på at statholderen med alle hans mænd udfører deres officielle funktioner.

Men du har ret — point taken — folk dengang opførte sig ikke som vi. Som du skriver, arbejdede kejser Vespasian også om natten. (XXVII. To Baebius Macer)

Jeg har tilføjet en fodnote, hvor jeg refererer til dit indlæg.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste