Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 49 Navn: Lasse
Tidspunkt: 2020-08-31 12:17:47

Hvor kommer Apostlene fra?

Paulus er jo den eneste der måske kunne være et historisk vidne. Han møder ingen Jesus, men beretter kun om en hallucination. Tilgengæld beretter han om, at han mødes med de tre superapostle, heriblandt Jesus' bror, Jakob. Er der noget der tyder på det faktisk er sket, eller er det noget Paulus frit finder på? Det ser ud til der her på siden skiftes noget imellem, at Jakob er en biologisk bror til en Jesus med apostle, og så, at det blot er en talemåde - hvor siden her så er enig med den katolske kirke. Er der noget der taler for, at der rent faktisk har eksisteret en Jesus-person med Apostle, eller er det bare noget Paulus er opfinder af, som forfatterne til evangelierne så har kopieret af? Thomas evangeliet siger jo også, at der er en Jakob, som tager over, men er der noget historisk over det, eller kopierer det også bare af efter Paulus, eller nogle andre?

Mvh

Hej Lasse

Tak for indlægget. Det rammer lige ind i nogle tanker, jeg selv gør mig for tiden.

Hvor kommer Apostlene fra? Paulus er jo den eneste der måske kunne være et historisk vidne. Han møder ingen Jesus, men beretter kun om en hallucination.

Ja, det er jeg også kommet frem til. Paulus' ægte epistler er de eneste dokumenter, der er skrevet af en af aktørerne selv. Men Paulus har aldrig mødt nogen jordisk Jesus. Hver gang Paulus fortæller om Jesus, er det enten en åbenbaring (hallucination) eller en hemmelig besked, som Paulus har fundet skjult i Det Gamle Testamente. Paulus praler af — og sværger på — at han ikke har sine oplysninger fra andre mennesker.

Paulus kalder sig apostel, fordi han er udsendt af denne himmelgud, men han er langtfra den første apostel. Peter, Johannes, Jakob, Andronikos, Junia (Romerne 16,7) og mange andre har haft lignende åbenbaringer før ham: »Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig« (1 Korintherne 15,8).

Romerne 16,7: Hils Andronikos og Junias, mine landsmænd og medfanger. De nyder megen anseelse blandt apostlene, og de har tilmed været i Kristus før mig.

Til gengæld beretter han om, at han mødes med de tre superapostle, heriblandt Jesus' bror, Jakob. Er der noget der tyder på det faktisk er sket, eller er det noget Paulus frit finder på?

Det var præcis det, jeg selv boksede med længst tid: Hvis evangelierne er frit opfundne, hvordan kan Paulus så møde Jesus' bedste ven og discipel, Peter?

Men det er heller ikke det, Paulus skriver. Han skriver ingen steder, at Peter nogensinde har kendt en jordisk Jesus og trasket rundt med ham i Galilæa. Han skriver heller ikke, at Peter er discipel, faktisk bruger han aldrig ordet "discipel" om nogen som helst. En discipel er en elev, og en elev kræver en lærer af kød og blod. Derfor er det afslørende, at ordet discipel ikke optræder i nogen epistler.

Der er ingen steder nogen antydning af, at Peter eller nogen af de andre apostle har kendt Jesus på en mere "ægte" måde, end Paulus har. Hvis de tre superapostle havde spist, drukket, vandret, diskuteret og ligget i ske sammen med Jesus i tre år, kunne de bare have bedt Paulus klappe i. Men Paulus mener ikke, de har oplevet noget, han ikke har: »Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre?« (1 Korintherne 9,1).

Det der snyder er, at da Markus senere skrev sit evangelium og dermed opfandt den jordiske Jesus, skulle han bruge nogle navne på Jesus' disciple, og så har han tildelt de tre superapostle en hovedrolle i eventyret om Jesus' jordiske liv.

Det ser ud til der her på siden skiftes noget imellem, at Jakob er en biologisk bror til en Jesus med apostle, og så, at det blot er en talemåde - hvor siden her så er enig med den katolske kirke.

Det er fuldstændigt korrekt. Oprindeligt syntes jeg, det var spændende at vise, hvordan Bibelen ofte siger noget helt andet, end man normalt tror, og præsten normalt præker.

Normalt tænker man på Jesus som noget helt enestående, den enbårne søn, og så siger Bibelen, at han havde 4 brødre og mindst 3 søstre, der åbenbart alle har ligget inde i Jomfru Marias livmoder, men som ikke har været ledsagede af betlehemsstjerne og ikke har fået guld, røgelse og myrra skær.

Senere er det gået op for mig, at det netop er Paulus' omtale af Jakob, Herrens bror, af Herrens brødre og Jesus som »den førstefødte blandt mange brødre« (Romerne 8,29), der har fået de forskellige forfattere af epistlerne til at opfinde Jesus' fire brødre.

Så ja, der er modsætninger. Jeg har lige genlæst siderne om Jesus' Brødre og Jesus' Bror, Jakob. Dengang jeg skrev de sider, var jeg stadig åben for, at der kunne være en historisk kerne. Der er fodnoter, der forklarer, hvilke briller siderne skal ses med, men det kan være, at det i stedet skal skrives helt om. Jeg skal også have skrevet om Jakobs død

Det er svært at lave om på. En ting er, at jeg gennem arbejdet med denne side er kommet frem til, at Jesus aldrig har eksisteret, men det ændrer ikke ved, at siden stadig handler om, hvad der står i Bibelen, og her kommer man ikke uden om, hvordan kristne sekter traditionelt har fortolket ordene. Det er trods alt ikke mig, der har opfundet Jakob den Retfærdige, biskop af Jerusalem.

Er der noget der taler for, at der rent faktisk har eksisteret en Jesus-person med Apostle eller er det bare noget Paulus er opfinder af, som forfatterne til evangelierne så har kopieret af?

Paulus har jo ikke opfundet Jesus (han var ikke den første), men han beskriver kun en ånde-Jesus oppe i Himlen. Det eneste Paulus "ved" om Jesus, er om hans død og genopstandelse.

Senere har Markus så skrevet det første evangelium om en jordisk Jesus, hvor han kopierer meget fra Paulus. Dette er en naturlig udvikling. Sålænge Jesus taler til den enkelte apostel gennem åbenbaringer, kan enhver opkomling (Paulus) til hver en tid modsige de gamle autoriteter (Peter, Johannes og Jakob).

På et tidspunkt bliver det uholdbart, hvis dem, der har magten, hele tiden skal bevise, at deres åbenbaring er den eneste sande, mens konkurrenterne får en strøm af nye åbenbaringer. Derfor er de nødt til at opfinde en Jesus, der engang har sagt noget klogt her på jorden, og som har udpeget nogle ledere af sin kirke, men som fra nu af sidder langt oppe i sin himmel og holder kæft.

Thomas evangeliet siger jo også, at der er en Jakob, som tager over, men er der noget historisk over det, eller kopierer det også bare af efter Paulus, eller nogle andre?

Mig bekendt bygger alle evangelier på Markusevangeliet. Mark Goodacre har vist, at det også gælder for Thomasevangeliet, og Richard Carrier mener, argumentet holder. Jeg kender ikke selv argumentet, men Goodacre og Carrier er to skarpsindige mennesker, og da jeg ikke selv har noget forhold til Thomasevangeliet, accepterer jeg deres konklusion.

top

Pynt nr. 76 Navn: PKJ
Tidspunkt: 2020-07-28 16:37:27

Hej sideejer

Du har sammenligninger mellem Paulus og synoptikerne, men er der også mellem Paulus og Johannes? Det er selvfølgelig problematisk, eftersom Paulus' breve formodes at være skrevet før synoptikerne, og Johannes-evangeliet efter. Men for mig at se har de lighedstræk.

Teologien ligner meget hinanden. For Johannes er Jesus en inkarneret gud, og det samme skriver Paulus i Fil. 2.5-7. Og de har begge en afstandtagen til jødedommen. Supplerer de to forfattere egentlig ikke hinanden meget godt?

Hej PKJ

Det er rigtigt, at hvis man sammenligner Paulus (f.eks. Filipperne 2,6-8, som du nævner) med starten af Johannesevangeliet, »I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud« kan man næsten føle, at han er gået "full circle", så Jesus igen er blevet en evig Gud, der har eksisteret fra før skabelsen.

Filipperne 2,6: han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud,
Filipperne 2,7: men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske,
Filipperne 2,8: ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.

Her skal man dog lige huske, at Johannes er ekspert i at modsige ikke bare alle de andre evangelister, men også sig selv, og lige så hyppigt, som han understreger Jesus' guddommelighed, lige så hyppigt nævner han Jesus som et almindeligt menneske: Er Jesus blevet født? Eller har han altid eksisteret?.

Med hensyn til "en afstandtagen til jødedommen" er jeg ikke enig. Paulus er stolt af at være jøde (2 Korintherne 11,22, Filipperne 3,5-6), og han regner bestemt med, at jøderne vil blive frelst, f.eks: »Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft« (Galaterne 3,17) eller »så skal hele Israel frelses - som der står skrevet: Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob« (Romerne 11,26).

Paulus lægger kun afstand til Moselovens krav om ritualer. Du får ham ikke til at sige, at der står så meget som et komma forkert i Det Gamle Testamente.

Filipperne 3,5: omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer,
Filipperne 3,6: ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.
2 Korintherne 11,22: Er de hebræere? Det er jeg også! Er de israelitter? Det er jeg også! Er de af Abrahams slægt? Det er jeg også!

Derimod har Jesus i Johannesevangeliet vist glemt, at han nogensinde har været jøde. Det Gamle Testamente hedder: "Jeres lov", og jøderne er løgnere, mordere og Satans børn: Var Jesus zionist eller antisemit?.

top

Pynt nr. 8 Navn: Peter
Tidspunkt: 2020-07-23 00:40:52

Lukas skriver jo om Jesu fødsel men der er en problematisk detalje jeg lige er kommet til at tænke på. Ifølge Lukas tager Joseph og Maria fra Nazaret til Bethlehem i forbindelse med Kvirinius' folketælling. Folketællingen fandt sted i anledning af at Arkelaos af romerne var blevet afsat som ethnarch af Judæa, Idumæa og Samaria. Derfor må man forestille sig at det er beboerne i netop disse områder, som skal tælles, så man har et bedre grundlag for at beskatte befolkningen. Nazaret ligger imidlertid i Galilæa som blev styret af Herodes Antipas. Hvorfor skulle Joseph tælles i Bethlehem i Judæa som lige var blevet en del den romerske provins Syria, hvis han boede i Galilæa? Nogen kommentarer?

Hej Peter

Du er jo en af "de gamle kunder", så du ved godt, hvor mange sider jeg allerede har skrevet om denne folketælling.

Lukas skriver, »at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden«. I den sammenhæng er det ikke underligt, at beboerne i Galilæa også skulle tælles, da Galilæa jo er en del af "hele verden".

Til gengæld kan man undre sig over, at Josef skulle tilbage til sin 39-gange-tipoldefars by for at blive talt. Det havde naturligvis været lettere at tælle folk, der hvor de boede. Kejser Augustus var sikkert ret ligeglad med, hvor Josefs 39-gange-tipoldefar kom fra, sålænge Josef betalte skat.

Man kan også spørge, hvorfor hans højgravide trolovede skulle jages op på et æsel og ride gennem landet midt om vinteren (hvis Jesus ellers blev født i julen) for at blive skrevet i mandtal. Det var jo ikke hendes 39-gange-tipoldefar, der stammede fra Davids by. Hun var af stammen Levi.

 

Men som du selv skriver, er den historiske begivenhed, der minder mest om Lukas' verdensomspændende folketælling, den som romerne foretog for at få et overblik over skattegrundlaget i Arkelaos' gamle territorium. Derfor skulle den ikke påvirke folk i resten af verden, som f.eks. i Galilæa, der var under Herodes Antipas' regering.

Den eneste nogenlunde ædru forklaring, jeg har læst, kommer fra Richard Carrier, der foreslår, at Josef har haft en fædrene arvelod i Betlehem, som skulle registreres af romerne. Det er dog ikke en forklaring, Lukas selv kommer med. I dette evangelium bor familien fast i Nazaret med undtagelse af et årligt besøg til Jerusalem ved påskefesten (Lukas 2,41). Man kan også undre sig over, hvorfor familien var nødt til at føde deres barn i en stald, hvis Josef havde sin egen arvelod i byen.

Lukas 2,41: Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten.

Jeg kan heller ikke lige finde, hvor det var, jeg læste Carrier's forklaring/forslag henne.

top

Pynt nr. 80 Navn: Anders Stjernholm
Tidspunkt: 2020-07-08 12:58:09

Hvem står bag den her side? Jeg er jo ofte stødt på den i research-sammenhænge. Og arbejdet er fantastisk. Send mig gerne en mail - stjernholmanders@gmail.com

top

Pynt nr. 12 Navn: Liselotte
Tidspunkt: 2020-07-07 09:46:34

kære forfatter af dette store stykke arbejde! Kære alle andre

Jeg har stor forståelse for den enkeltes ønske om at få belyst, hvorfor der ikke findes en Gud, men jeg synes det er synd, hvis der er nogen, hvor det at tro på Gud gør livet udholdeligt, og så kommer de ind på denne side og bliver i tvivl og ulykkelige. Tro eller ej så synes jeg, at vi alle skal respektere hinanden og ikke tage håbet og herunder troen fra hinanden.

Den der ikke tror på Gud, behøver ikke at forholde sig til satan og kan i øvrigt være helt ligeglad med, hvad andre vælger for pyt med det. Så hvorfor prøve at overbevise andre om, at det med Bibelen er noget sludder?

Troen på Gud er nemt og naturligt for nogen og kan desværre føles umuligt for andre. I den kristne tro har Gud en modstander, satan, hvis evige opgave er at få os væk fra Gud og skønt vi (i følge det nye testamente) blev frelst ved, at Jesus døde på korset for os (og derved tog vores synder på sig etc.), så har vi også en fri vilje til at bestemme om vi har lyst til at tilhøre Gud eller ikke. Vi er ikke marionetdukker. Vi bestemmer selv - i hvert fald i forhold til vores tanker og tro.

Jeg er kristen og jeg ved, at jeg ikke er et bedre menneske end en ikke troende eller end andre troende for den sags skyld. Jeg kan ikke påberåbe mig at kende Bibelen fra a til z og jeg synes, at der står nogle ting som er både skræmmende, mærkelige og selvmodsigende, men ikke desto mindre så giver det mig altid en kæmpe trøst at læse i Bibelen og min tro har været min faste støtte gennem hele mit liv også den gang jeg knapt kendte Bibelen og bare bad: “Gud (hvis du er der og gider lytte) hjælp mig!”. Med årene kan jeg stadig tvivle og tvivlen vil nok altid være der for jeg bestemmer jo selv og det at tro på Gud (på treenigheden) det er mærkeligt og vildt. Jesus er større end os og han har al magten i himlen og på jorden (Matt. 28,18). Det tolker jeg ikke som noget negativt, men som en trøst for den der vil trøstes.

Såfremt Gud alligevel ikke er der, så er vi stadig mange der har haft den trøst gennem et langt liv og tja trøst og opmuntring har de fleste af os sikkert brug for.

God dag og tak fordi vi ikke skal dømme hinanden, men prøve at elske og rumme hinanden også med vores forskelligheder og anderledes synspunkter.

Mange venlige hilsner fra Liselotte

Kære Liselotte

Folk må tro på, hvad de vil. Heldigvis.

Siden hedder "Bibelen for Ateister", og den eneste tro, jeg prøver at tage fra folk, er troen på, at Bibelen er en god bog (det er den ikke), og troen på at nogen af de ca. 30.000 varianter af kristendommen har noget at gøre med, hvad der står i Bibelen.

top

Pynt nr. 72 Navn: Jon Tveten
Tidspunkt: 2020-06-01 07:49:13

Hva er det Mie kan forklare oss?

top

Pynt nr. 98 Navn: Mie
Tidspunkt: 2020-05-15 21:55:04

Hej.
Jeg har rigtig mange kommentarer og en hel del forklaringer til mange af artiklerne og spørgsmålene på denne side. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle begynde. Så jeg vil bare tilbyde, at hvis nogen skulle have lyst til at få en anden vinkel på tingene, er I velkommen til at skrive jeres spørgsmål til mig: mieholms@gmail.com
Forvent en lidt lang svartid, da jeg hjemmepasser mit barn her under Corona krisen.
Min baggrund er BA i teologi i klassisk evangelisk kristendom.
Mvh
Mie

Hej Mie

Tak for tilbuddet, men jeg er ikke klar over, hvad det er for "mange artikler og spørgsmål", du hentyder til. Du har trods alt kun nået at kigge på en enkelt selvmodsigelse og tre billeder.

top

Pynt nr. 37 Navn: Hans
Tidspunkt: 2020-05-03 14:42:44

Når nu Jesus overhovedet ikke nævnes af nogle historiker i hele det første århundrede. Hvad er så årsagen til at Jesus bliver opfundet, for han opstår vel ikke ud af den blå luft. Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Jeg må sige det samme, som jeg sagde for 2 år siden: Jøderne ventede på en Messias, der kunne smide romerne ud, slå alle ikke-jøder ihjel og indføre det jødiske verdensherredømme.

Der var mange wannabe-kristusser, der følte sig kaldede, men hver gang fik romerne udraderet dem uden besvær.

Til sidst opfandt nogen den eneste mulige Messias: En frelser, der havde opfyldt alle profetier, men havde gjort det i en usynlig dimension, så ingen havde opdaget det. Det var måske ikke den Messias, man havde drømt om, men alle andre muligheder var udtømte.

Så kom Paulus på banen og fintænkte lidt: Når Jesus havde frelst os, var der ingen grund til at følge Moseloven længere.

Så kom Markus, der skrev en ironisk historie på grundlag af Paulus' epistler. Derefter kopierede Lukas og Matthæus dette evangelium og gav Jesus en stamtavle, en fødsel og en genopstandelse.

Derefter har de kristne haft små 2.000 år til at finpudse detaljerne, og resten er historie.

top

Pynt nr. 21 Navn: Tao
Tidspunkt: 2020-04-03 15:37:18

Det var dog et uvurderligt stort stykke arbejde du har gjordt dig her(😲)!!? bravour! genialt at bruge dette 2000 års -autoritets -dyrkende og selviscenesættende -teatrealske -propaganda -bullshitt's modstridende sandheder ind mod sig selv...du fortjener en stor (fed lede-) stjerne også for din fantastiske humoristiske tilgang til fænomenet, wauv hvor har jeg helhjertet, drukket kaffe, røget smøger og af hele mit væsen,grint og læst og grint igen og igen... og hvor er jeg glad for at jeg faldt over siden. En side, klart vigtigere end selveste det meningsløse stykke toilet papir der i dag fremstår som biblen...intet andet end ambivalens og kommercielle interesser...hvor fanden ser man det her i nyhederne??.du har ret, Hvad er dog bedre end stiltiende - at lade den åbenlyse og højtråbende idioti fremstille sig selv. Spot fucking on, pardon me. Good job og jeg vil søge videre, tak! Next stop spaghettimonstret! Hilsener Tao🤟😎🤟

top

Pynt nr. 24 Navn: Nysgerrig
Tidspunkt: 2020-03-30 10:56:55

Hej. Spændende side! Det virker som om alt bliver vendt på hovedet i verdenen i disse dage, så jeg er blevet nysgerrig på at læse den komplette bibel, af alle bøger, selvom jeg ikke går i kirke. Jeg har aldrig læst den før, så hvor kan man starte? Kan man stole på de nye oversættelser? 1992? 2020? Jeg kan se du har mange tekster online men jeg vil gerne læse den komplette bibel i bogformat, da jeg har det svært ved at læse tekster på skærm i længere tid af gangen. Hvilken oversættelse er mest troværdig, ift. "Guds egne ord" og er det noget man kan købe online? Samtidig ville jeg også have svært ved at læse virkelig gamle oversættelser, da jeg jo er vant til "nudansk". Tak på forhånd!

Hej Nysgerrig

Bibelen er jo ganske tyk, så det kan være du får læsestof til hele Korona-perioden.

Det er svært at anbefale en god Bibel. Man kan let købe en brugt Bibel på et loppemarked for en 10'er eller 20'er, men de gamle oversættelser kan være anstrengende at læse med deres snørklede sprog og stavemåder.

I virkeligheden er de bedste oversættelser dem, der forklarer, hvorfor en given sætning er oversat sådan og sådan. Derfor har jeg længe brugt NET-Bible med deres fyldige komentarer. På det sidste er jeg gået over til Lexham. Jeg kunne grave nogle links frem, men da de er på engelsk og online, er det åbenbart ikke det, du er interesseret i.

Det bedste bud er nok den autoriserede oversættelse fra 1992. Den er noget klamp, men den har jo den uimodsigelige fordel, at den er skrevet på et moderne dansk.

Måske kunne du få et eksemplar af Jehovas Vidner? Deres version er næppe værre.

top

Pynt nr. 40 Navn: Hans
Tidspunkt: 2020-02-24 17:06:29

Når man taler med hellige mennesker, roser de ofte gud for at være endog en meget kærlig gud, men jeg har da aldrig nogensinde set et skriftsted hvor han har opført sig ordentlig, tværdigmod slår han børn ihjel for et godt ord. Kan du finde noget i bibelen der indikerer at han er kærlig. det vil jeg gerne noget om. Hilsen Hans.

Hej Hans

Nu spørger du jo nok den forkerte mand, men umiddelbart er der ikke meget kærlighed fra Guds side.

Man kan finde mange steder — især i Det Nye Testamente — hvor Gud bliver kaldt for kærlig, men sådan skulle magthavere omtales den gang. Jo mere despotisk og blodig en konge var, jo mere understregede hans undersåtter kongens kærlige væsen i håb om, at de selv slap fri.

Man kan også finde enkelte steder i Det Gamle Testamente, hvor Gud selv siger, han har haft kærlighed til Israel og til jødernes fædre, men så er det i reglen en gang i fortiden, og "kærlighedserklæringen" er optakt til en skideballe i form af krig, hungersnød og sygdom.

Her er et eksempel, hvor Gud sammenligner Jerusalem med en spæd pige:

Ezekiel 16,4 Ved din fødsel, den dag du blev født, blev din navlestreng ikke skåret over, du blev ikke vasket ren og gnedet med salt, og du blev ikke lagt i svøb.
Ezekiel 16,5 Ingen forbarmede sig over dig og gjorde blot én af disse ting af medlidenhed med dig. Du blev smidt ud på marken, den dag du blev født, fordi man kastede vrag på dig.
Ezekiel 16,6 Da jeg kom forbi og så dig ligge og sprælle i dit blod, sagde jeg til dig, som du lå dér i dit blod: "Du skal beholde livet!
Ezekiel 16,7 Jeg vil gøre dig talrig som planterne på marken." Du voksede op og blev stor, og du blev kønsmoden; dine bryster blev faste, og hårvæksten voksede frem. Men du var nøgen og bar.
Ezekiel 16,8 Da jeg kom forbi dig og så, at din tid var inde, tiden til elskov, bredte jeg min kappe over dig og dækkede dit køn. Jeg gav dig min ed og indgik en pagt med dig, så du blev min, siger Gud Herren.
Ezekiel 16,9 Jeg vaskede dig, skyllede blodet af dig og salvede dig med olie.

I samme sekund pigen bliver kønsmoden, »dine bryster blev faste, og hårvæksten voksede frem«, bedækker han hende. Det lyder, som det vi andre kalder pædofili, men Gud ser ikke noget forkert i dette. Tværtimod: Jehova, hvis navn er Skinsyg, er en skinsyg Gud, og få vers senere er det pigen, der bliver beskyldt for at hore: »gav du dig til at hore. Med dit hor overøste du enhver, der kom forbi« og lidt senere: »Du horede med dine naboer egypterne med deres store lem; du horede og horede og krænkede mig«. Og så kommer straffen: »Så idømmer jeg dig den straf, der gælder for kvinder, som begår ægteskabsbrud og udgyder blod; jeg rammer dig med blod, harme og skinsyge«.

Man kan læse lidt faderlig kærlighed ind i skabelseshistorien, hvor Gud former Adam med sine egne hænder og bagefter blæser livsånde ind i Adams næsebor, men som bekendt var det hurtigt slut med dén kærlighed.

Er Gud krigerisk eller fredelig?
Skal vi frygte Gud eller elske ham?
Fred på Jord. Men kun til nogle
For således elskede Gud verden

top

Pynt nr. 89 Navn: Hans
Tidspunkt: 2020-02-07 13:55:10

Billigede, eller skal vi sige accepterede Jesus slaveri, eller var han bare lige glad. Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Jeg har for længe siden skrevet en side om Slaveri i Det Nye Testamente - om slaveri på Jesus' tid.

Jesus (hvis han nogensinde har eksisteret) levede i en verden fyldt med slaver, og han udnyttede situationen i stedet for nogensinde at protestere.

top

Pynt nr. 55 Navn: SEB
Tidspunkt: 2020-01-29 12:18:05

Mennesker adskiller sig fra dyrene ved at kunne fortælle historier til hinanden. Det har de så gjort siden tidernes morgen. Nogle af dem kan findes og genfindes i bibelen. Men ateister er et poesifattigt folkefærd. Men de har i høj grad brug for poesien og historierne, hvilket denne hjemmeside er et godt bevis på. Ingen benhårde ateister uden Gud. Ateismen lever af gudstanken og troen på Gud eller guder og har slet ingen selvstændig livsfortælling at byde på.

top

Pynt nr. 48 Navn: Henrik Carlsen
Tidspunkt: 2020-01-22 23:02:22

Jeg har været heldig at gå på seminariets første årgang hele to gange (med 15 års mellemrum) og have to fantastiske lærere i religion. Begge var bibelkritiske, så det er skønt at finde din hjemmeside og blive dels mindet om, dels lære nyt. Håber din side bliver stående "i al evighed"...

Hej Henrik

Tak for rosen, men desværre:

Jeg havde tænkt, at jeg kunne betale forud for domænenavn og server i flere år for det tilfældes skyld, at Jesus skulle ramme mig med en eller anden grim sygdom, men det ville ikke være nogen garanti, for at systemet kører videre af sig selv.

Forleden stod MySQL af, så hverken galleri, konkordans, gæstebog eller selvmodsigelserne virkede, og jeg har tidligere været ude for, at Digital Ocean har pillet ved deres hardware, og bagefter har glemt at starte min server op.

Så desværre: Intet er evigt her på jorden.

top

Pynt nr. 70 Navn: Hans
Tidspunkt: 2020-01-21 07:54:08

Findes der intet, overhovedet intet, der indikerer at Jesus har eksisteret. Hilsen Hans.

Hej Hans

Selvfølgelig er der da "noget": Der er fire anonyme, selvmodsigende evangelier, Paulus mødte en fyr, der blev kaldt "Herrens bror", og en passage i Josephus, som alle er enige om, er forfalsket i en eller anden grad, fortæller, hvordan Jesus blev henrettet af Pilatus og genopstod på tredjedagen.

Men for at give et klarere svar, har jeg lige opdateret Galleriet for at bringe et citat af Bart Ehrman:

De fleste kristne ved ikke dette, men

I hele det første kristne århundrede nævnes Jesus ikke af en eneste græsk eller romersk historiker, religionsforsker, politiker, filosof eller digter. Hans navn forekommer aldrig i en eneste inskription, og det findes aldrig i et eneste stykke privat korrespondance. Nul! Ingen referencer!

Ehtman

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste