Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 18 Navn: Jalmar
Tidspunkt: 2011-04-27 14:35:28

Hej Peter

Først takker for dit Bibelsk info som jeg er flittig/næsten daglig bruger af. både tekst som som diverse Bibeler.

Jeg har fortvivlet ledt efter det omtalte brev mellem Justyn Marrtyr og Jøden Trypho, jeg har epistlen: Roberts-Donaldson English Translation: Dialogue with Trypho -
http://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html
- Men deri findes der ingen omtale af skismaet Jomfru/Ung kvinde.
Nu er jeg temmelig tit i "hæftig" strid med JV, og diverse ortodoks Troende, og det er lidt skidt ikke at have en kilde, som disse kan betragte som "troværdig".

Jeg har også haft hovedet nede i problematikken re. Korset versus Træ, versus marterpæl - Så vidt jeg har kunnet finde ud af, er Korset et must for Romene, da det er den eneste metode der giver længst levetid og dermed afskrækkelsestid overhovedet, her er levetiden afhængig af kondition samt forudgående tortur, men helt op til et døgn.
Bruges Marterpælen (eller et træ), hvor armene er strakt ud over hovedet og uden fodstøtte, kvæles delinkventen indenfor 10-15 minutter med mindre han/hun står på sine flade konvolutter på enten jorden, eller eller har en lille plade at stå på, hvorefter der kan gå op til ca. 45 minutter.

På forhånd tak for din tid

mange hilsner
jalmar

Hej Jalmar

Tak for de mange links fra sol.dk.

Mht. til forskellen på jomfru / ung kvinde ville jeg pege på kapitel 43 i dit link: »Now it is evident to all, that in the race of Abraham according to the flesh no one has been born of a virgin, or is said to have been born [of a virgin], save this our Christ. But since you and your teachers venture to affirm that in the prophecy of Isaiah it is not said, 'Behold, the virgin shall conceive,' but, 'Behold, the young woman shall conceive, and bear a son;'«.

Her fortæller Justin Martyr, at bortset fra Jesus er det aldrig nogensinde sket, at et menneske er blevet født af en jomfru. Men desværre mener de jødiske lærde (»your teachers«) ikke, at der står jomfru i de hebraiske tekster.

Mht. til kors / træ, så er det græske ord, der bruges i de seks eksempler, jeg nævner for Peter, »xulon«. Ordet betyder træ, og Bibelselskabet har jo ikke noget imod at oversætte »xulon« til træ, når Åbenbaringen 2,7; 22,2 og 22,14 taler om Livets Træ.

»xulon« kan også betyde genstande lavet af træ. Det gælder de (træ)knipler, vagterne har med, når Jesus bliver arresteret, og det gælder den (træ)blok, Paulus og Silas bliver spændt fast til i Apostelenes Gerninger 16,24.

Men det er altså noget af en fortolkning, når Bibelselskabet i hele 4 af de 6 eksempler, beslutter, at ikke bare betyder »xulon« "en genstand af træ", men oveni købet postulerer, at denne "genstand" er et kors. Endnu engang ser vi, at King James Bible fra 1611 er langt mere pålidelig end Bibelselskabets makværk fra 1992.

Et andet ord, der bruges for "kors" i Det Nye Testamente, er »stauros«. Problemet er bare, at ordet betyder "pæl", "stage", "palisade", så det siger ikke noget om udformningen af dette romerske torturinstrument. Ordet optræder ikke i Septuaginta (den græske udgave af Det Gamle Testamente), men det tilsvarende ord for at korsfæste, »stauroô«, optræder en enkelt gang:

I Esters bog har den onde Haman lavet en »xulon« for at henrette Mordokaj, men kongen beordrer, at Haman selv skal »stauroô« i sin egen »xulon«. I den officielle danske oversættelse af Ester 7,9 bliver Haman hængt i en galge, men en mindst lige så korrekt oversættelse af Septuaginta ville være, at han blev korsfæstet på sit eget kors: »"Behold, Haman also prepared a tree for Mordecai […] and a tree fifty cubits high was raised up in Haman's property." And the king said, "Let him be crucified on it« (Citat fra bogen Ancient Jewish and Christian perceptions of crucifixion).

Jeg håber, dette viser, hvordan Bibeloversættelser ofte mere er gendigtning end oversættelse.

top

Pynt nr. 17 Navn: Sikurd
Tidspunkt: 2011-04-21 14:42:18

Hejsa

Her er en lidt anderledes version af "Sigurd fortæller Bibelhistorier", nemlig "Sikurd fortæller Bibelhistorier".
Lad os bare sige at det er et lidt andet udvalg af bibelhistorier som synges om, end dem Sigurd B har valgt.
;-)

Elisa og de 2 bjørne
("Man må ikke sige sgu, for så kommer sgu sgumanden og han.... slår dig ihjel!")
http://www.youtube.com/watch?v=D29TyAV88ss

Levitten og hans kone
("voldtægt af ens kone, er bedre end hvis man selv bliver voldtaget... det ville jo være homoseksuelt")
http://www.youtube.com/watch?v=Lai-lUBHfzY

Mvh
Sikurd ;-)

Hej Sikurd

Tak for dine opbyggelige bibelhistorier. Jeg var lidt skuffet over, at vi ikke så præsten skære sin dræbte kone i tolv stykker.

top

Pynt nr. 85 Navn: Peter
Tidspunkt: 2011-04-19 14:30:06

Jeg faldt over en interessant afhandling

http://www.exegetics.org/

som påviser at der i biblen ikke står noget om at Jesus blev korsfæstet. Muligvis blev han bundet til en pæl eller noget andet. Når kristne går med et kors om halsen og ikke en pæl, må det derfor skyldes at de lytter for meget til præsten eller at de læser de forfalskede oversættelser.

Venlig hilsen
Peter

Hej Peter

Selv i den nye oversættelse fra 1992 kan man stadig se, at der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Peter, Jesus' allerbedste ven, mente åbenbart, at Jesus blev hængt på et træ: Apostlenes Gerninger 10,39: »Og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land såvel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ,« — og tilsvarende Paulus, der som bekendt var i løbende kontakt med Jesus selv: Galaterne 3,13: »Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld - der står jo skrevet: "Forbandet er enhver, der hænger på et træ" -«.

Den forrige oversættelse, der var knap så manipuleret af Indre Mission havde et eksempel mere: Apostlenes Gerninger 13,29: »Men da de havde fuldbragt alle Ting, som ere skrevne om ham, toge de ham ned af Træet og lagde ham i en Grav«.

Hvis man kigger i den berømte King James Bibel fra 1611, hvor Indre Mission slet ikke har haft noget at skulle have sagt, er der endnu flere eksempler: Apostlenes Gerninger 5,30: »The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree«; Apostlenes Gerninger 13,29: »And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree, and laid him in a sepulchre.«, og vi har det endda skriftligt fra "Sankt" Peter selv: 1 Peter 2,24: »Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed«.

top

Pynt nr. 31 Navn: Thomas
Tidspunkt: 2011-04-08 13:08:18

Hej!

MEget fin og anvendlige side: - jeg har en gang hørt, at der - muligvis ide apokryfe skrifter, skulle stå noget om de 10 bud - at det i virkeligheden drejede sig om 64 bud? - nogen af dem særdeles makabra - er det noget du ved noget om??

Mvh. Thomas

Hej Thomas

Det har jeg aldrig hørt om. En ting er, at ingen kan blive enige om, hvad De Ti Bud er for nogle, men at der er præcis 10 af dem ligger fast (2 Mosebog 34,28; 5 Mosebog 4,13; 10,4).

Det er ligesom med de tolv apostle. Der er ingen, der kan blive enige om, hvad de hedder, men tolv skal der være af dem. Ti bud og tolv apostle — dejligt runde tal.

Men det du måske tænker på er, at inden for jødedommen er de såkaldte Ti Bud (Aseret ha-Dibrot) slet ikke bud ("mitzvot"), men kategorier af bud. Det Gamle Testamente indeholder 613 bud fordelt på 248 positive mitzvot (d.v.s. påbud) og 365 negative mitzvot (forbud), og disse skulle så kunne opdeles i ti kategorier.

Tag f.eks. 3 Mosebog 19,17: »du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld«. Her er der to påbud "Elsk din med-jøde" og "gå i rette med syndere" — samt 2 forbud "du må ikke hade en med-jøde" og "du må ikke pådrage dig skyld (ved at ydmyge en med-jøde)".

Efter at have tænkt over tingene i et par tusinde år har rabbierne fundet ud af, at forbudet mod at ydmyge en med-jøde (som er negativ mitzvah nr. 303) hører til i kategorien "Du må ikke begå drab", som lutheranere kalder "Det Femte Bud", og protestanter kalder "det Sjette Bud". Begrundelse er, at både et drab og en ydmygelse forårsager, at blodet løber fra ansigtet.

Jeg burde selvfølgelig have skrevet om det før, men jeg har desværre ikke lige så god tid, som rabbierne åbenbart har. Her er et eksternt link med beskrivelse af forbud nr. 303, bare så du ikke tror, jeg sidder og hælder det ud af ørerne: Negativ Mitzvah nr. 303. I øvrigt skal det hele tages med et gran salt, for selvom tallene 248, 365 og 613 er fastslået i Talmud, er jøderne internt lige så uenige om, hvad de 613 forbud er for nogle, som jøder, protestanter, katolikker og lutheranere er om De Ti Bud.

top

Pynt nr. 91 Navn: Anonym
Tidspunkt: 2011-03-28 19:02:46

Hej,
ligesom dig vil jeg gerne være anonym. Hvis du sletter denne besked og sender mig en e-mail, vil jeg vende tilbage med "nyheder".

Nu er det jo ikke ligefrem en nyhedstjeneste det her, men du kan altid skrive til biblen.info snabel-a domainsbyproxy.com

top

Pynt nr. 93 Navn: Randi
Tidspunkt: 2011-03-25 06:53:39

-Tak for dit svar - det var præcis sådan jeg tænkte at du tænkte ... bortset fra det med Matthæus, som jeg ikke vidste - jeg havde bestemt mig til for længe siden (tror det var som barn, som KFUK-spejder), at jeg ville opfatte ham som en venlig mand ..der ser man ...

Og jeg kan sagtens forstå dit argument og synes også det er interessant at forholde sig til bibelen - også som ikke-troende.
Jeg havnede på din side, fordi jeg ville undersøge det med kamelen og nåleøjet og porten til Jerusalem - nu kan jeg ikke længere anvende det som jeg havde tænkt, fordi jeg ikke var klar over at det slet ikke passede, det med porten ..

top

Pynt nr. 46 Navn: Randi
Tidspunkt: 2011-03-23 10:54:08

Hej! - Jeg undrer mig over din konklusion i din diskussion af kamelen gennem nåleøjet:
Konklusion: Fede, velbjergede danskere kommer ikke i Himmelen. Det er umuligt og absurd.

- Hvordan kan du som ateist mene at nogen ikke kommer i himmelen? - eller skal det kun forstås som en konklusion på det egentlige bibelcitat - altså hvordan både troende og ateister burde fortolke det? - Jeg er selv ateist, og mener ikke rige kommer i himmelen - heller ikke fattige, da jeg ikke tror der er en himmel - eller helvede .... Jeg forstår godt, hvis du mener det første, men alligevel synes jeg det er lidt misvisende - hvis man er en erklæret ateist, kan man vel være ligeglad med hvem der havner hvor? - man møder dem jo alligevel ikke - jo, dvs - hvis der mod alle odds alligevel skulle findes en himmel, så kan vi ateister vel være nogenlunde sikre på ikke at havne dér - og så vil vi måske hellere møde de rige i helvede end de fattige - eller ?? - jeg er ved at komme langt ud - jeg ved ...
Hilsen Randi

Hej Randi

Jeg tror hverken på himmel, helvede, engle, talende æsler, talende dyr, jomfrufødsler eller magiske stjerner. Jeg skriver bare om, hvad der står i Bibelen

Sagen er, at Matthæus -- ham der skriver om kamelen og nåleøjet -- var den mest rabiate af de fire evangelister. Hans Jesus ville kun frelse jøder og selv blandt dem kun nogle få udvalgte. Matthæus mente, at Moseloven gjaldt til verdens ende, også de jødiske skriftkloges fortolkinger. Til gengæld var han overbevist om, at jorden ville gå under for 2.000 år siden.

top

Pynt nr. 11 Navn: Martin
Tidspunkt: 2011-01-12 12:06:37

interresant at du ikke vil stå ved hvad du skriver - intet navn over forfatter eller ligende
du ved godt at kristne ikke har for vane at kommer med selvmordsbomber?
kunne være interresant med en lidt mere kvaliseret debat.

Hej Martin

Som jeg har sagt et par gange her i gæstebogen, er jeg godt klar over, at kristne mennesker generelt er skikkelige. Til gengæld fik jeg utallige dødstrusler fra Allahs sønner, da jeg i sin tid deltog i debatten om Muhammedtegningerne.

Med hensyn til debat findes der adskillige fora her og i udlandet, og jeg deltager flittigt på flere af dem under eget navn.

top

Pynt nr. 0 Navn: Peter
Tidspunkt: 2011-01-12 09:20:01

Tak for din bibelside. Den indeholder meget tankevækkende stof.

Noget som ville passe rigtigt fint på du side er biblens påstand om at pi er lig 3 (1. Kongernes bog 7:23).

Da det har voldt kristne en del hovebrud at bortforklare, kan man finde masser af steder på internettet, som kommer med fantasifulde bortforklaringer. Her er nogle få.

http://www.abarim-publications.com/Bible_Commentary/Pi_In_The_Bible.html

http://www.purplemath.com/modules/bibleval.htm

http://www.icr.org/article/does-bible-contain-mathematically-incorrect-value-/

Bortforklaringerne er vidt forskellige og det eneste de er enige om er at Biblen er korrekt.

Venlig hilsen
Peter

Hej Peter

Tak for kommentaren. Jeg har aktiveret dine links.

Jeg har svagt overvejet (i årevis faktisk) at skrive en side om "Hvad siger Bibelen om Pi", men jeg tror ikke, den ville være så relevant her i Danmark. De fleste danskere -- ateister og kristne -- vil nok kunne blive enige om, at gryden var CIRKA 10 alen i diameter og CIRKA 30 alen i omkreds, så Pi bliver CIRKA 3.

Sen tilføjelse. Så fik jeg skrevet selvmodsigelse #462: Pi = tre

top

Pynt nr. 87 Navn: Lyrik
Tidspunkt: 2011-01-01 20:55:40

Der er rigelig med beretninger om Jesus til at vække tro på at han er guds Søn, frelser.
Der er rigelig information i johannesevangeliets 1. kapitel og Hebræerbrevets 1. kapitel til at understrege Jesu guddom og treenigheden.
En verden funderet på treenigheden og Guds offer af sin egen søn, er en blød og opfindsom kulturel offervillig-verden.
Ateistiske verdener har været grumme,- "vi alene vide" verdener.
Mennesket er ikke Gud som din side lægger op til. Mennesket er kun en skabning. Mennesket bør være medmenneske.

Tak for dit store, forgæves arbejde. Det kunne have indgået i en almindelig debat omkring danske Bibeloversættelser.

Godt Nytår
jens

top

Pynt nr. 20 Navn: Lyrik
Tidspunkt: 2010-12-31 00:47:12

Din lettroenhed overfor Josephus er overvældende.
At en kvinde under belejringen af Jerusalem æder sit barn får dig straks til at tro at her er "Den ægte Jesushistorie!";-)))
Dine fortolkninger er grundfæstet i en stråmand gående ud på at kristendommen tror at Bibelen er inspireret ord til ord og at hele kristendommen falder sammen hvis du kan forstyrre denne tanke.
Der er en Jesus uden for bogen som som har påvirket verden mere end Josephus.Størst af alt er kærligheden! Selvopofrelsen.Det er det som holder folk gående! Det er det som folk vil give deres sjæl for! Gud er kærlighed når alt andet er forsvundet.
Kristendommen ville eksistere uden Bibelen.

Jens

Hej Lyrik

  1. Du vil vel ikke afvise, at der er paralleller mellem Josephus' kannibalhistorie og det katolske/lutheranske ritual med at spise Jesus' kød. Og når man husker, at Josephus skrev sine værker samtidigt med de fire evangelister, kan enhver jo spekulere over, hvem der inspireret hvem. Bemærk, at jeg skriver »Forestil dig nu, at . . .«.
  2. Ja, jeg er udmærket klar over, at hovedparten af de kristne ikke aner, hvad der står i Bibelen. Det er derfor, jeg til hver en tid foretrækker at skrive om, hvad der rent faktisk står i Bibelen, og ikke hvad de 20.000 forskellige varianter af kristne godt kunne tænke sig, at der stod.

    Fakta er, at den eneste kilde til Jesus' ord er Bibelen, så hvis du dyrker "en Jesus uden for bogen", har du simpelthen skabt dig selv en gud i dit eget billede.

top

Pynt nr. 36 Navn: Villy Dalsgaard
Tidspunkt: 2010-12-30 12:07:11

Et noget forsinket svar til Frodo:

2008-07-11 23:48:06 - Frodo

Din side er så absolut et studium værd. Al religion er mumbo-jumbo og humbug, og religion er nok årsag til nogle af de værste rædsler, der har plaget menneskeheden gennem tiderne.

---------------------
Du har et ganske urealistisk forhold til verden og historien. De værste rædsler i menneskehedens historie foregik i Sovjet og Kina og i Hitlers Tyskland. Jeg kan da også lige pege på de røde kmehrer og Pol Pot for at tage et helt nutidigt eksempel.

Hvor lærer du sådan noget sludder?

top

Pynt nr. 13 Navn: Lasse
Tidspunkt: 2010-12-28 18:20:56

Ekstremt morsomt Bjarne 'The atheist nightmare'

Desværre er denne 'logiske slutning' mere indgroet end man skulle tro.

Mange ateister kan let acceptere et skaberværk uden en skaber, men når det kommer til oplevelse uden nogen der 'har' den oplevelse sætter de hælene i som de kristne, ligesom de tror at den verden vi oplever er en 'indre' der afspejler en 'ydre'. Selv blandt universitetsuddannede som ikke tror på gud skal man sidde den slags bavl overhørigt.

Med andre ord, mange ateister er blot kristne i nye klæder der var valgt at fjerne endnu en 'falsk' gud - der var så kun én tilbage, men tankegangen og 'logikken' er nøjagtig den samme.

top

Pynt nr. 24 Navn: Bjarne
Tidspunkt: 2010-12-28 01:22:41

Det endegyldige bevis på, at Gud har skabt alt

http://www.youtube.com/watch?v=0KqJuITAVWc

top

Pynt nr. 80 Navn: Marino Gudnason
Tidspunkt: 2010-12-27 12:19:52

Hej

Meget interessant side. Rigtig interessant.

Nu er således, at jeg er (måske var :-) ) personlig kristen og er meget Bibelkyndig.
Igen, som jeg siger,er denne side meget meget interessant.

Men jeg undrer mig at der er intet om hvem det er der skriver det her. I princippet er det lige meget hvem det er, der skriver det her, men jeg har svært ved at forestille mig, at dette er ens persons opgave. Så stor og grundig den er.

Men tak for denne side.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste