Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 29 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-08-31 11:29:07

Jeg har forøvrigt udfoldet mit argument omkring åbenbaringen her: http://blog.maymann.net/ Naturligvis bygger jeg det ikke kun på et ord- det ville være ekstremt tyndt - enig

Fik du nogensinde læst, det jeg skrev om ironi?

top

Pynt nr. 62 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-08-31 09:06:26

Jeg ved ikke om jeg har misforstået dig. Du bruger parallellen med Joh 7,53ff (den der skal kaste den første sten). Den er der vel ingen tekst-forskere der mener hører med, og den er ikke med i de ældste håndskrifter - så langt er vi enige. Kan du uddybe hvordan du ser parallellen mellem de to tekster ud fra et tekstkristisk synspunkt?

Så skriver du "Eusebius er jo ikke så populær i Kirken: Han blev senere erklæret for kætter, netop fordi han støttede Arius, og ikke troede på den der med Faderen, Sønnen og Helligånden." Det er vi helt enige om. Hvad er det så der gør ham til kronvidne om en tekst der netop handler om det?

"Jeg ved ikke om jeg har misforstået dig. Du bruger parallellen med Joh 7,53ff"

Hvaffer en parallel? Det jeg skriver er, at det tager tid at sprede forfalskninger ud i hele den kristne verden. Som et klokkeklart eksempel på et falskneri nævner jeg, hvordan der i over 1.200 år har der været Bibler med Joh 7,53ff — og Bibler uden falskneriet Joh 7,53ff.

Jeg kunne også havde brugt falskneriet i 1 Johannes 5,7 som eksempel: I over tusinde år har der været mange tusinder af Bibel-manuskripter uden dette falskneri.

Jeg nævnte dette — og det synes jeg, jeg forklarede ret grundigt — fordi du havde fundet en eller anden fyr på Internettet, der kalder sig Waterrock, som påstod, at Codex Sinaiticus var ældre end Eusebius' værker. Det fik dig til at mene, at i så fald måtte Matthæus 28,19 også have været med i Eusebius' Bibler.

Min pointe var, at selvom en eller anden fyr på Internettet, der kalder sig Waterrock, skulle have haft ret — hvad han jo ikke har — beviser det ingenlunde, at Matthæus 28,19 var med i den Bibel, Eusebius havde.

 

"Han blev senere erklæret for kætter, […] Hvad er det så der gør ham til kronvidne om en tekst der netop handler om det?"

Jeg er da ligeglad med, om den katolske kirke senere har erklæret ham for helgen eller kætter. Eusebius er kronvidne, simpelthen fordi han har skrevet en lang række værker før og efter konsillen i Nikæa. Vil du hellere stole på en eller anden fyr på Internettet, der kalder sig Waterrock? Eller skal du først spørge den katolske kirke, om han også er kætter?

Skulle jeg også ignorere Origenes, fordi han senere blev erklæret kætter? Eller Tertulian? Eller hvad med Clemens af Alexandria, der om ikke ligefrem erklæret kætter, i al fald blev af-kanoniseret.

Hvordan vil du overhovedet bære dig ad med at komme udenom Eusebius? Næsten alt, hvad vi ved om den tidlige kristendom (udover Apostlenes Gerninger), har vi fra Eusebius. Næsten alt, hvad vi har af tekster fra de tidlige kristne, har vi fra Eusebius. Det eneste historiske bevis for Jesus har vi fra Eusebius. Det eneste Jesus, selv har skrevet, har vi fra Eusebius.

Eusebius er på godt og ondt simpelthen det filter, vi ser hele den tidlige kristendom igennem.

Jeg holder fast i Eusebius, så kan du vælge at stole mere på en eller anden fyr på Internettet, der kalder sig Waterrock.

top

Pynt nr. 14 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-08-29 14:21:26

Argumentet omkring Papyi er interessant.. Du skriver: Hvis vi igen tager Mattæus 28,19, så optræder dette vers mig bekendt ikke i nogle papyrusser heller ikke i dem, der i øvrigt indeholder dele af Matthæusevangeliet.

Nu har jeg ikke overblik over alle Papyri Men du har så langt jeg kan se ret. Men jeg syntes ikke du kan drage den konklusion du gør; Det indeholder Matt 1,1-9.12.14-20 det er jo ikke særlig meget.

Og så vidt jeg umiddelbart(det er indrømmet en hurtig gennemlæsning af listerne) kan se, så skal du også meget langt op i tid før du finder de eksklusive udsagn i Papyruserne så det argument går vel begge veje. P1 er et af de ældste Papyri vi har. Men det betyder vel ikke, at alt andet i Mattæus end det der står der er føjet til senere.

Når det drejer sig om Eusebius, har du så også nogen viden om hvor mange gange han citerer de eksklusive udsagn? Her spørger jeg af ren nysgerrighed, fordi jeg har læst (for) lidt Eusebius.


Der er også lidt diskussion af hvem der er ældst: Codex Vaticanus eller det Euseb skriver. Se fx: http://bibleversiondiscussionboard.yuku.com/topic/5207#.UD4VMWy0OSo.

Hvis Vaticanus er ældre end Euseb, så svækker det dit argument og det samme gælder Sinaiticus (http://codexsinaiticus.org/en/codex/date.aspx).


Argumentet omkring Papyi er interessant.

Der er ganske rigtigt store huller (også bogstaveligt talt) i vores papyrusser. F.eks. har vi ikke noget af Matthæus kapitel 27-28. Kristne kan lide at fortælle, hvor mange og hvor gamle papyrusser vi har, men de glemmer at tilføje, hvor fragmentariske de er. Lad mig anbefale min artikelserie om jagten på den forsvundne originaltekst.

Men pointen står fast: 1) vores ældste tekstvidner til Matthæus 28,19 er Codex Sinaitius og Codex Vaticanus, og 2) Eusebius er et ældre vidne end disse to.

 

Når det drejer sig om Eusebius, har du så også nogen viden om hvor mange gange han citerer de eksklusive udsagn? Her spørger jeg af ren nysgerrighed, fordi jeg har læst (for) lidt Eusebius.

Næh. Jeg har hans Kirkehistorie liggende på natbordet, men det er ikke meget, jeg får kigget i den.

Meget af Eusebius' værker er forsvundet, og meget af det, der har overlevet, er ikke oversat til engelsk. Eusebius er jo ikke så populær i Kirken: Han blev senere erklæret for kætter, netop fordi han støttede Arius, og ikke troede på den der med Faderen, Sønnen og Helligånden.

Opdatering: Jeg søgte efter "Gentiles" og fandt kun dette: »Og videre siger han om folket: "Thi der skal være stor nød på jorden og vrede over dette folk. Og de skal falde for sværdets od og føres fangne til alle hedningerne; og Jerusalem skal nedtrædes af hedningerne, indtil hedningernes tider fuldkommes." Og atter: "Men når I ser Jerusalem omringet af krigshære, forstå da, at dens ødelæggelse er kommet nær« (bog 3,7,5). Men her ser det mere ud til, at Eusebius citerer Lukas kapitel 21.

 

Der er også lidt diskussion af hvem der er ældst: Codex Vaticanus eller det Euseb skriver. Se fx: http://bibleversiondiscussionboard.yuku.com/topic/5207#.UD4VMWy0OSo.

Kalder du det "lidt diskussion". En person ved navn "Waterrock" hævder, at Codex Vaticanus er fra ca. 325, og han mener, Kirkehistorien og Oration in Praise of the Emperor Constantine er fra 330.

Er han ikke klar over, at Kirkehistorien er i 10 bind og blev skrevet over en lang årrække?

 

Hvis Vaticanus er ældre end Euseb, så svækker det dit argument - og det samme gælder Sinaiticus (http://codexsinaiticus.org/en/codex/date.aspx).

For det første siger fagfolkene i dit link, at de to kodekser begge er fra omkring år 350: (»the fourth century, and sometimes more precisely to the middle of that century. […] Codex Vaticanus […] is of a similarly early date«). Dermed siger de også, at "Waterrock" vrøvler.

Med en dato fra omkring 350 er de altså yngre end Demonstratio Evangelica fra 311 og kirkekonsillen i Nikæa.

For det andet ville der ikke være noget usædvanligt i, at et sæt Bibler havde en version, mens et andet sæt Bibler havde en anden version. Det tager tid at sprede kristne forfalskninger til hele den kristne verden.

Tag f.eks. historien om, at den, der er uden synd, skal kaste den første sten. I Vestkirken er historien utroligt populær — i den Østromerske kirke tog det derimod over 1200 år, og helt accepteret er den aldrig blevet.

Hvordan døber man folk i Helligåndens navn? Hvad navn har Ånden? Casper, det venlige spøgelse?

 

Men jeg håber, jeg har demonstreret, hvor tyndt dit grundlag er:

top

Pynt nr. 25 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-08-29 13:22:41

Jeg syntes du blander to forskellige planer sammen. Jeg har så vidt jeg kan se ikke blandet Paulus eller markus ind nogle steder. Jeg har forsøgt at forstå Matthæus på Matthæus egne præmisser – det kan jeg ikke se problemet i.
Og så til dine spørgsmål – jeg tager dem i den rækkefølge jeg finder mest givende for diskussionen. Jeg har forsøgt at arbejde med matthæus ud fra en litterær synsvinkel, derfor svarer jeg først på de spørgsmål

a) Du spørger omkring missionsbefalingen: ”Hvad skal ikke-jøderne lære? At Moseloven gælder til himmel og jord forgår? At de ikke må gå til ikke-jøder? At ikke-jøder er svin og hunde?”. Det syntes jeg er et genialt spørgsmål - for syntes du ikke, at det virker en anelse absurd? Derimod giver det menig, hvis man ser det som en reference til den undervisning Jesus har givet (fx Bjergprædiken, den eskatologiske tale etc). Jeg kan ikke hvad problem der er i det - og Jesu befaling illustrere meget godt, at de øvrige tekster er tidsbegrænset.

b)”Hvordan skal disciplene finde ud af at døbe folk, når de aldrig har lært det?” – det kan jeg ikke helt se problemet i – de har kendt Johannes dåb, og der fandtes proselytdåb i samtiden, så princippet har været kendt.

c)Nej de skal ikke lære at fugle bygger redder i senepstræer – for det var næppe det Jesus mente. Jeg mener tidligere jeg har nævnt, at 13,32 (som jeg formoder du henviser til) spiller på GTbilleder. I Ezekiel 31,6 sammenlinges Farao, og hans rige med et træ, som fuglene byggede i). I nogle af de græske oversættelser far 1.århundrede er formuleringen himlens fugle kommer og bygger rede i dets skygge præcis det der står i Dan 4,21. I GT er der generelt en tendens til at bruge træbilldet til at illustrere konger og riger (Ez 17,22ff, 31,2ff Dan 4,20f). I det lys skal disciplene viderelære noget om at Guds rige begynder som noget meget småt, men ender med at være et stor rige.

Det var i hvert fald svar på nogle af spørgsmålene – så kan du jo svare på fx, hvad det er for et ethos der er tale om der skal have Guds rige i 21,43? Begynder Matthæus her pludseligt at bruge ordet etnos om jøder? – så vender jeg tilbage med resten senere

Om Markus: Jeg har forklaret to gange nu, at jeg citerer Markus 6,11 for at vise, hvordan den græske tekst i Matthæus 24,14 betyder det stik modsatte af, hvad du gerne vil have. Et vidnesbyrd mod nogen er ikke særligt behageligt på Dommens Dag.

Vi er vel enige om, at Markus og Matthæus er skrevet på samme sprog? Eller hur?

Men hvis du ikke mener, at Markus er dygtig nok til græsk, så lad os da endelig se på Matthæus' udgave af samme episode. Når Markus skriver: »ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem«, ændrer Matthæus replikken til »ryst støvet af jeres fødder. Sandelig siger jeg jer: Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag end den by« (Matthæus 10,15).

Matthæus har altså udmærket forstået, at når Markus skriver "vidnesbyrd" efterfulgt af en dativ, betyder det noget meget ubehageligt på Dommens Dag.

Du svarede aldrig på, hvorfor Matthæus skriver, at evangeliet skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for/imod alle hedningerne. Hvor siger han ikke bare, at evangeliet skal prædikes. Punktum.

 

Om Paulus: Det jeg skriver, og som jeg også skrev utallige gange i forrige runde, og som du stadig ikke forholder dig til, er, at alle mennesker i Bibelen åbenbart er totalt uvidende om, at de skal døbe hedninger i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Hvis du som kristen tror på, at en historisk Jesus har udtalt disse ord, har du et forklaringsproblem.

 

a) Du spørger omkring missionsbefalingen: "Hvad skal ikke-jøderne lære? [klip] og Jesu befaling illustrere meget godt, at de øvrige tekster er tidsbegrænset.

Er de øvrige tekster tidsbegrænsede? Er der et datostempel i din Bibel?

Lad mig give et eksempel: Jesus nægter at helbrede den kana'anæiske kvindes datter, fordi hun ikke er jøde. Damen kaster sig ned i støvet. Det hjælper ikke. Hun kalder ham "Herre". To gange. Det hjælper heller ikke. Jesus kalder hende en hund, og hun går med på "spøgen" for sin datters skyld. Det hjælper heller ikke.

Hvad er det så, der hjælper? Disciplene er blevet trætte af at høre hende hyle op: »Send hende væk! Hun råber efter os«. Og så udtaler Jesus de magiske trylleord, så disciplene bliver fri for at høre på hende.

Hvad er det, disciplene har lært af denne historie? At ikke-jøder skal kaste sig i støvet for deres jødiske herskere og lege hunde? Og hvori ligger tidsbegrænsningen?

 

de har kendt Johannes dåb, og der fandtes proselytdåb i samtiden, så princippet har været kendt.

Nå, du har ellers lige sagt, at du "har forsøgt at forstå Matthæus på Matthæus egne præmisser". I Matthæus' evangelium ryger Johannes i fængsel (4,12), og det er netop denne hændelse, der får Jesus til at tage til Galilæa og begynde at hverve de første disciple (Matthæus 4,18 og frem).

Hvor skulle Jesus' disciple så have hørt om Johannes' dåb henne? Du mener måske, at Johannes har fået udgangstilladelse fra fængslet i weekenden?

"Proselytdåb i samtiden"? Hvor har du det fra? Er det en del af "Matthæus egne præmisser"?

 

så kan du jo svare på fx, hvad det er for et ethos der er tale om der skal have Guds rige i 21,43?

»Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter« (21,43). Tja, bum bum. Hvis nu vi læser det næste vers (husk, at vers 44 formentlig er et falskneri), står der: »Da ypperstepræsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem« (21,45).

Guds rige skal altså ikke tages fra alle jøderne. Kun fra de onde jøder, d.v.s. ypperstepræsterne, farisæerne og dem, der følger deres onde lærdom. Du er vel klar over, at jødernes Gud altid straffer hele folkeslag for deres lederes synder? Det gælder også Matthæus 10,15, som jeg lige har citeret, hvor hele byer skal brændes op af Gud.

Og når så Guds rige er taget fra de onde jøder, og deres byer brændt ned (Matthæus 10,15), hvem skal så arve riget? Ja, det kunne f.eks. være de gode jøder i diasporaen, som f.eks. Matthæus selv, hans familie, hans venner og det meste af hans menighed,

Men det er naturligvis alt sammen bare et gæt. Det kan også være endnu en af de utallige hentydninger til Jerusalems ødelæggelse i år 70. Ypperstepræsterne og farisæerne blev smidt ud af templet, og de vantro romere overtog biksen.

Har du tænkt på, at Jesus altid klagede over den vantro generation — og knap en generation senere blev Jerusalem ødelagt af romerne? Har du tænkt over, hvordan Jesus truede med, at Menneskesønnen ville komme med magt og megen herlighed og skabe død og ødelæggelse overalt?

Har du tænkt på, at Vespasian måtte forlade krigen mod jøderne og i stedet sendte sin søn, Titus, for at angribe Jerusalem? Titus var sønnen, der var sendt af faderen.

Har du tænkt på, at de romerske kejsere selv var guder? Menneskesønnen Titus var en gudesøn, der selv blev til en gud.

Har du tænkt på, at alle de romerske legioner, der marcherede mod Jerusalem, bar en standart med den romerske ørn? »Hvor Ådselet er, der ville Ørnene samle sig« (Matthæus 24,28).

Tænk, at Jesus kunne forudsige alt det, 40 år før det skete. Man skulle næsten tro, Matthæusevangeliet var skrevet efter år 70.

Fik du nogensinde læst, hvad jeg skrev om ironi?

 

Begynder Matthæus her pludseligt at bruge ordet etnos om jøder?

Det er meget vel tænkeligt. Et ord kan have flere betydninger. Ja, det er irriterende, men klag ikke til mig: Jeg har ikke skrevet Bibelen.

Som jeg skriver utallige steder på min hjemmeside (inklusive den side, du kritiserer) er grundbetydningen af ordet "folkeslag". Du nævner selv Matthæus 21,43, hvor ordet står i ental, »Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk«. Her giver det næppe mening at oversætte teksten til "Guds rige skal tages fra jer og gives til en hedning".

Med mindre selvfølgelig, Matthæus tænkte på Kejser Titus.

top

Pynt nr. 13 Navn: IAM
Tidspunkt: 2012-08-28 11:03:56

Hej Christian

Jamen så kan vi vel godt blive enige om, at der eksisterer tilføjelser - bibelselskabets gentagelser af de to du nævner er vel et påviseligt, "faktuelt nedslag i historien". Det bliver jeg vel ikke konspirationsteoretiker af.

Og den vinkel savner jeg tit, som indledningsvis sagt.

Mvh.

top

Pynt nr. 63 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-08-28 09:59:00

Hej side-ejer og IAM

Først til side-ejer: Tak for dit svar om Matthæus - jeg har forsøgt at uddybe mine synspunkter på blog.maymann.net

Så til IAM: Jeg tror faktisk det er de færreste der arbejder med NT på et fagligt plan, der vil mene at Markus 16,9ff hører med til evangeliet. Personligt så jeg gerne at man havde droppet det afsnit i DO92. Bruce M Metzger, som side-ejeren henviser til har et overbevisende afsnit om hvorfor Markus 16,9ff ikke hører med til Markus. De væsentligste pointer er, at sprogbrugen i afsnittet er væsentligt anderledes end evangeliet i øvrigt, og at forbindelsen mellem vers 8 og 9-20 er "So awkward that it is difficult to believe that the evangelist intended the section to be a continuation of the Gospel".

Teksten med at kaste stenen (Jeg gætter på du mener Joh 8,1-11) mangler i alle tidlige håndskrifter. Jeg syntes det havde klædt bibelselskabet ikke at tage den med, samt at lade Markus slutter i 16,8.

Hej Christian

Jeg kan se, at du har svaret præcis, som jeg spåede, du ville. I stedet for at adressere de spørgsmål, jeg har rejst igen og igen, har du kastet dig over løse vers, du ikke mener jeg har uddybet nok.

Ja, jeg vælger ikke at kommentere Matt 24,31. Hvad har det vers med ikke-jøder at gøre?

Nej, Markus 6,11 er ikke ligegyldig. Hele dine konstruktion om "en udvikling i evangeliet" bygger på, at Matthæus 24,14 siger, at evangeliet skal prækes som et vidnesbyrd til ikke-jøderne. Giver det overhovedet mening, at præke evangeliet som et vidnesbyrd for nogen? Hvis Matthæus mener det, du vil have, hvorfor skriver han så ikke bare, at evangeliet skal prækes. Punktum?

Eksemplet med Markus 6,11 demonstrerer med al ønskelig tydelighed, at den græske tekst meget let kan betyde det modsatte af, det du vil have — nemlig at evangeliet er et vidnesbyrd imod ikke-jøderne. Faktisk giver den formulering langt mere mening: "I kan bare vente jer til Dommens Dag, ikke-jøder. Så skal vi vidne imod jer foran tronen".

Her er nogle flere spørgsmål om Missionsbefalingen, som jeg har stillet dig før:

top

Pynt nr. 91 Navn: iam
Tidspunkt: 2012-08-28 08:36:22

Hej Christian

Rettet, tilrettet, tilføjet...whatever. Men hvordan står det i forhold til "flere forskellige "udgaver" af samme bibelvers". Når du videnskabeligt har fastslået, hvad der er oprindeligt, hvad kalder du så afvigelserne? Er der f.eks. videnskabelig uenighed om, at slutningen af Markus ikke kan påvises at være samtidig med resten? Hvordan daterer videnskaben historien om at kaste den første sten? -

Mvh.

top

Pynt nr. 48 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-08-28 08:08:32

Hej IAM
Jeg kender ikke nogle teologer der vil afvise at der er sket tekstmæssige rettelser i skrifterne.

Det er et givet faktum. En af de discipliner som teologer må forholde sig til er tekstkritik. Altså: Det faktum at der er flere forskellige "udgaver" af et givet bibelvers. Opgaven er så at forsøge at svare på spørgsmålet: hvad skrev vedkommende oprindeligt.

Der er dog to forskellige former for tekstkritik.

Der er den videnskabelige tekstkritik, som via forskellige faglige greb forsøger at fastlægge den oprindelige tekst.

Så er der den konspiratoriske der - som du lægger op til her - foreslå at teksten er "rettet", og det er derfor modsætningerne opstår. Forskellen er at der ingen historiske vidnesbyrd findes om det, og at der ikke er nogle klare kriterier for at påstå det.

Det er ikke et spørgsmål om at den anden er teologisk motiveret og den første ikke er det - for den første kan også være det. Men det er et spørgsmål om, at det er bygget på postulater uden faktuelle nedslag i historien.

Der er da ingen, der påstår, at modsætningerne er opstået på grund af rettelser i teksten. Selvmodsigelserne skyldes i reglen, at de forskellige forfattere til de 27 bøger i Det Nye Testamente har haft hver sin agenda, og forfalskninger er ofte et forsøg på at harmonisere de forskellige bøger og fjerne modsætningerne (men selvfølgelig er der mange andre slags forfalskninger).

Hvis vi snakker Matthæus 28,19 er det f.eks. indlysende, at der kunne have været behov for at få det mest rabiate evangelium gjort stuerent for ikke-jøder. Hvad skulle ikke-jødiske menigheder — med de romerske magthaveres øjne i nakken — bruge et evangelium til, der forbyder de kristne at omgås ikke-jøder?

Jeg forstår heller ikke din kunstige skelnen mellem videnskab og konspiration. Hvis vi igen tager Matthæus 28,19, så optræder dette vers mig bekendt ikke i nogle papyrusser — heller ikke i dem, der i øvrigt indeholder dele af Matthæusevangeliet. Dermed er vores ældste vidne formentlig Codex Sinaiticus, og det vil sige, at kirkefaderen Eusebius er et ældre vidne, end vores ældste tekst-vidne.

Derfor er det interessant at læse, hvad professor dr.theol. Hal Koch skriver i sin indledning til Eusebs kirkehistorie:

... først de bibelsk-eksegetiske studier. Euseb havde samlet en stor mængde græske bibelhåndskrifter, og skolen i Cæsarea blev et midtpunkt for udfærdigelse af nye håndskrifter med en korrigeret tekst. Således leveredes der på kejserens opfordring ikke mindre end 50 pragthåndskrifter til de nye kirker i Konstantinopel

Så efter at de kristne fik magten i romerriget, udsendte Eusebius 50 Bibler med "korrigeret tekst". Gode kristne mennesker (som f.eks. Constantin von Tischendorf) har spekuleret over, om Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus kunne være overlevende eksemplarer herfra. Men prøv så at se på denne kristne side: Eusebius har i alle sine (overlevende) værker citeret Matthæus 28,19 ikke mindre end 29 gange, men kun fem af gangene indeholder verset formularen "I Faderen, Sønnen og Helligåndens navn".

Og nu er det ikke fordi, jeg gider at slå hvert eneste værk op, men f.eks. er Demonstratio Evangelica skrevet før 311 — d.v.s. inden kirkekonsillen i Nikæa — og her citerer han verset 8 gange uden dåbsformlen, mens Contra Marcellum er fra omkring 337 — d.v.s. efter kirkekonsillen i Nikæa — og her citerer han verset 2 gange med dåbsformlen.

Noget kunne altså tyde på, at Eusebius har fået en "forbedret" version af dette vers efter kirkekonsillen, hvor arianismen var blevet bandlyst, og åbenbart er det denne "forbedrede" version, som den nyudnævnte statskirke med Kejser Kontantin i ryggen bagefter udsendte med, hvad Hal Koch kalder en korrigeret tekst.

Som jeg tidligere har gjort dig opmærksom på, er der ikke nogen, der bliver døbt i Faderen, Sønnen og Helligåndens navn nogen steder i Bibelen. I Apostlenes Gerninger bliver folk døbt "i Jesu Kristi navn", og ifølge Paulus er man døbt til Kristus Jesus (ikke til hans navn).

På den baggrund må man vel godt indvende, at Matthæus 28,19 på mange måder stikker ud og virker mistænkelig.

top

Pynt nr. 71 Navn: IAM
Tidspunkt: 2012-08-28 06:37:59

@Christian

Du skriver (om Matthæus):

Der er grundlæggende to mulige forklaringer, ...
a) Mattæus er inkonsistent omkring hedningernes placering i Guds rige
b) Mattæus arbejder med en midlertidig begrænsning af forkyndelsen til hedninger

Det får mig til at tænke på, sådan helt principielt, om I (præster) aldrig i jeres uddannelse eller øvrige virke opererer med en tredje grundlæggende mulighed: at der kan være forfalskninger/senere tilretninger i testamenterne? Og i givet fald, bør man så ikke forholde sig eksplicit til denne mulighed også? .

Mvh.

top

Pynt nr. 41 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-08-27 07:47:41

Hej igen...
Jeg har læst lidt om hvad du skriver om hedninger i Matthæus og i Johannes Åbenbaring. Jeg tror du går noget skævt af skrifternes pointer her. Du finder mit indlæg her: http://evangelietogtjenesten.blogspot.dk/2012/08/om-hedninger-i-matthus-og-johannes.html

Du er velkommen til at kommentere

Christian

Jah, jah, jah.

top

Pynt nr. 79 Navn: Hans
Tidspunkt: 2012-08-23 17:38:40

Det eneste man ved om Jesus, er hvad de fire evangelister, Markus,Mathæus,Lukas og Johannes fortæller,og de fortæller at Jesus er opvokset i Nazaret,men da Nazaret jo ikke eksisterede på Jesuses tid kunde de jo ikke nævne ordet Nazaret, for ordet Nazaret eksisterede ikke.Først i det fjerde århundrede nævnes byen.Så evangelierne må i såfald være skrevet flere generationer senere. Har jeg ret i det. Hans.

Hej Hans

1) Det eneste man ved om Jesus, er hvad de fire evangelister, Markus,Mathæus,Lukas og Johannes fortæller,

Det må man sige ja til. Paulus fortæller overhovedet intet om en historisk Jesus, med mindre man vil fortolke kryptiske bemærkninger som »made of a woman, made under the law« og »Jakob, Herrens bror«.

Ordet Nazaret nævnes i al fald ikke udenfor evangelierne og Apostlenes Gerninger.

 

2) og de fortæller at Jesus er opvokset i Nazaret,

Korrekt igen. Men som jeg tidligere har nævnt her i gæstebogen, bruger det ældste evangelium, Markus, kun ordet Nazaret én gang, nemlig i Markus 1,9. Som jeg også skriver, er det pudsigt, at i Matthæus' kopi af samme vers, Matthæus 3,13, står der ikke noget om Nazaret. Det kunne tyde på, at nogen har "forbedret" teksten i Markusevangeliet, efter at Matthæus har kopieret teksten.

Markus 1,9: I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.
Matthæus 3,13: Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham.

 

3) men da Nazaret jo ikke eksisterede på Jesuses tid kunde de jo ikke nævne ordet Nazaret, for ordet Nazaret eksisterede ikke.Først i det fjerde århundrede nævnes byen.

Det er rigtigt, at byen er rimelig ukendt. Her vil jeg henvise til René Salm's hjemmeside www.nazarethmyth.info.

I bogen "Did Jesus Exist?" forsøger Bart Ehrman at tilbagevise René Salm's påstande, men det virker lidt tyndt. Først kritiserer Ehrman, at Salm ikke er arkæolog, så citerer Ehrman flere eksperter, der siger, at Salm ikke er arkæolog og, at han har begået en masse fejl. Hvad slags fejl det skulle være, får vi aldrig at vide.

Så kommer Ehrman's trumfkort: »Salm objected that this was not stated in Alexandre's report, but Alexandre has verbally confirmed that in fact it is the case: there were coins in the collection that date to the time prior to the Jewish uprising«. Ehrman har fået mundtligt bekræftet, at "nogle ting", som ikke står i de officielle rapporter, viser, at Ehrman har ret, og Salm tager fejl. Wow.

Og Ehrman har endnu et trumfkort: »I have personally written the principal archaeologist, Yardena Alexandre, the excavations director at the Israel Antiquity Authority, and she has confirmed the report«. Ehrman har fået en personlig mail, vi ikke må se, der beviser, at en rapport som efter mange år stadig ikke er offentliggjort, beviser, at Ehrman har ret igen, og Salm tager fejl igen. Wow igen.

 

4) Så evangelierne må i såfald være skrevet flere generationer senere. Har jeg ret i det. Hans.

Der er ingen fagfolk, der er uenige i, at evangelierne er skrevet flere generationer efter de begivenheder, der skulle være sket.

Tag artikelen om Markusevangeliet i Gyldendals DVD Leksikon: »Markusevangeliet er antagelig skrevet under indtryk af romernes ødelæggelse af templet i Jerusalem i år 70. Da Jesu genkomst ikke indtraf ved den lejlighed, vendte interessen sig fra den himmelske Kristus til den Jesus, der havde levet på Jorden, ligesom de kristne nu måtte indstille sig på jordelivet«.

Det ældste evangelium er »Skrevet under indtryk af [...] år 70«, hvilket betyder, at det er skrevet et stykke efter år 70. Og eftersom Matthæus og Lukas kopierer Markus, må de være skrevet endnu senere.

top

Pynt nr. 81 Navn: Lars P.
Tidspunkt: 2012-08-19 16:02:25

Du skriver på siden om "voldtægt" "http://www.biblen.info/Bibelen-voldtaegt.htm at "Om morgenen, da præsten skal rejse videre, "finder" han den døde kvinde ved dørtrinet", men det fremgår ikke at kvinden er død. Kvinden går selv hjem og falder om på trappen, så bevidstløs måske, men ikke nødvendigvis død.

Hej Lars

Jeg citerer disse vers:

Dommer 19,23 Men manden, der ejede huset, gik ud til dem og sagde: "Nej, brødre, I må ikke handle ondt! Så nedrigt må I ikke bære jer ad, nu da denne mand er kommet til mit hus.
Dommer 19,24 Her er min datter; hun er jomfru. Hende vil jeg føre ud til jer, så I kan voldtage hende og gøre med hende, hvad I har lyst til. Men denne mand må I ikke gøre noget så nedrigt imod."
Dommer 19,25 Men mændene ville ikke høre på ham. Så tog manden sin medhustru og førte hende ud på gaden til dem. Og de lå med hende og mishandlede hende hele natten, lige til det blev morgen; de slap hende først, da det var ved at blive lyst.
Dommer 19,26 Ved daggry kom kvinden og faldt sammen foran døren til mandens hus, hvor hendes herre var, og dér lå hun, lige til det var helt lyst.
Dommer 19,27 Om morgenen stod hendes herre op, og da han åbnede døren og gik ud for at drage videre, fandt han sin medhustru liggende foran døren med hænderne på tærskelen.
Dommer 19,28 Han sagde til hende: "Rejs dig op, så vi kan komme af sted!" Men der kom intet svar. Så løftede han hende op på æslet og begav sig hjemad.
Dommer 19,29 Da han var kommet hjem, greb han en kniv, tog sin medhustru og skar hende i tolv stykker, led for led, og sendte stykkerne af hende ud i hele Israel.

Du kan selvfølgelig have en pointe i, at hun muligvis ikke var helt død efter en nat med mellemøstlig gruppevoldtægt, men så døde hun i al fald i næste vers, da hendes mand »skar hende i tolv stykker, led for led« (Dommer 19,29).

top

Pynt nr. 47 Navn: Peter
Tidspunkt: 2012-07-28 14:44:29

Jeg har nu søgt lidt på nettet for at finde ud af hvilke forskellige sprog jøderne talte og jeg stødte på følgende hjemmeside

http://webbpage.bravehost.com/Yavo/evidenceforhebrew.html#fn35

hvor Martin J. Mann argumenterer for at hebræisk forblev et levende talesprog i Judæa indtil Bar Kochba opstanden.

Det eneste sted, hvor argumentationen forekommer mig tyndbenet er når det blot hævdes som et faktum, at dele af Det Nye Testamente skulle være en oversættelse af en aramæisk/hebræisk originaltekst. De fleste konkrete skriftsteder, der henvises til, er fra Matthæus-evangeliet og kunne evt. forklares ved at Matthæus selv talte hebræisk.

Hej igen Peter

Som jeg skriver andetsteds, er tanken om, at Matthæusevangeliet oprindeligt skulle være skrevet på hebraisk, ren ønsketænkning. Det har åbenbart været for stor en kamel at sluge for de tidlige kristne, at "det Første Evangelium", der skulle være forfattet af Jesus' egen apostel, var skrevet på græsk.

Sådan skrev Augustinus (i min oversættelse): »Af disse fire er det ganske vist kun Matthæus, der anses for at have skrevet på det hebraiske sprog, de andre på græsk. Og selvom de synes at have fulgt en vis handling af deres egen, erkendes det alligevel, at hver af dem ikke ønskede at skrive, som om han var uvidende om dem før ham, eller ved en fejltagelse udelade det, som den anden havde skrevet«.

Det var lettere at acceptere, at Markus skrev på græsk. Han var ifølge Augustinus "en efterfølger og forkorter" af Matthæus. Det forklarer også, at man tilskriver denne forfatter et romersk navn, Markus.

De sidste 150 år har det været almindeligt kendt, at det er lige omvendt: Markus er det ældste evangelium, som Matthæus og Lukas har kopieret. Det vil sige, at Matthæus har kopieret store dele af Markus' græske tekst ordret, og derfor må hans evangelium fra starten af have været lige så græsk som Markus'.

Derudover mener de fleste forskere, at Matthæus har kopieret et andet evangelium ved navn Q (det skal dog siges, at jeg ikke er enig). Disse tekster kopierer Matthæus endnu mere ordret, end han kopierer Markus. Ifølge denne meget udbredte teori har Lukas kopieret den samme tekst, Q, ligeså ordret som Matthæus gør det, og da der ikke er nogen, der tvivler på, at Lukas har skrevet på græsk, må Q også have været græsk.

Dermed består det meste af Matthæusevangeliet af to græske tekster, som han citerer ordret.

top

Pynt nr. 67 Navn: Peter
Tidspunkt: 2012-07-26 16:01:29

Jeg synes, du argumenterer overbevisende for at Markus-evangeliet og Lukas-evangeliet begge er skrevet i en hedninge-kristen kontekst, hvor man skrev på græsk og brugte Septuaginta.

Som du selv skriver er forfatteren af Matthæus-evangeliet langt mere jødisk orienteret, men så vidt jeg kan se mener du også at denne forfatter er græsktalende og ikke kender til hebræsik, men det forhindrer vel ikke at han kunne have været jødekristen? Så vidt jeg ved talte jøderne på tid ikke hebræisk mere men havde skiftet til aramæisk eller græsk. Mener du der er noget som peger i retning af at forfatteren til Matthæus-evangeliet ikke var jøde eller at han ikke kunne aramæisk. Selv hvis han kunne hebræisk kunne han vel godt foretrække at henvise til Septuaginta, når han skrev på græsk?

Tilsvarende kunne man spørge vedr. Paulus. Han siger, at han har studeret "ved Gamaliels fødder". Underviste en sådan kendt rabbiner kun på hebræisk eller underviste han også på aramæisk og græsk?

Hej Peter. Du stiller nogle gode spørgsmål, hvilket betyder, at der kommer nogle dårlige svar. :-)

Det Nye Testamente er skrevet på græsk, og især Markus er uvidende om jødisk kultur, hvilket gør, at han begår en masse fejl, mens Lukas er interesseret i Jesus' mission blandt hedninger (d.v.s. ikke-jøder). Med Johannesevangeliet er Jesus næsten selv blevet græker.

Matthæus er derimod den mest jødiske af de fire evangelister. Jeg må give dig ret i, at Matthæus var jødekristen, eftersom det er ham, der får Jesus til at sige, at »ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel [skal] forgå af loven«, og at hans disciples lovretfærdighed skulle overgå farisæernes, og det er ham, der lader Jesus give Himlens Nøgler® til menigheden i Jerusalem personificeret ved Simon Peter (man skulle næsten tro, Matthæus bevidst modarbejdede Paulus).

Jeg havde haft denne hjemmeside i mange år, før det gik op for mig, at når jeg argumenterede for, at Moseloven stadig gælder, at de mundtlige traditioner stadig gælder, og at Jesus kun frelser jøder, så var det altid Matthæus, jeg citerede.

 

Med hensyn til sproget er det lidt sværere. Jeg ved ikke, hvordan fordelingen af sprogene var blandt jøderne i Jerusalem og i resten af Romerriget dengang. Det er en af de ting, Josephus undlader at fortælle os. I sin indledning til Jødernes Krig skriver Josephus, at førsteudgaven (som i dag er gået tabt) var på hans eget modersmål, men ifølge Dr. Richard Carrier er dette en umulighed (se denne blog-kommentar).

Josephus har en underlig historie, hvor romerne beskyder Jerusalem med kastemaskiner, og de jødiske vagter alarmerer befolkningen ved at råbe "sønnen kommer" (se evt. siden om den gale Jesus). Den underlige råb er svært at forstå: Søn og sten hedder hhv. "huios" og "petros" på græsk, og på aramæisk hedder det "bar" og "kefas". På hebraisk derimod kunne vagten godt have byttet om på "ha-eben" (stenen) og "habben" (sønnen).

Matthæus har åbenbart ikke været specielt god til at læse de hebraiske skrifter. Dels er der klassikeren med profetien om jomfrufødslen, der falder på jorden, fordi jomfruen ikke er jomfru i den hebraiske tekst. Det er næsten endnu værre, når han lader Jesus ride på to æsler. Faktisk står der i den græske teksttradition, at kongen skal ride på to æsler »he is meek and riding on an ass, and a young foal« (læs selv Zakarias 9,9). Eftersom Matthæus er i færd med at kopiere Markus, der kun nævner ét dyr, kunne Matthæus da godt lige have tjekket en hebraisk Bibel, inden han ændrede teksten og fik Jesus til at opføre sig som en rodeoklovn. Hvis Matthæus ellers havde kunnet hebraisk og ikke havde været så dum.

 

Påstanden om, at Paulus skulle være »uddannet grundigt i den fædrene lov ved Gamaliels fødder« anser jeg for et af de mange eksempler på det uhistoriske portræt af Paulus i Apostlenes Gerninger. Jeg har svært ved at tro, at Gamaliel har lært sine elever at læse i den græske teksttradition, og det er den, Paulus konstant bruger — også i situationer, hvor den hebraiske faktisk havde været bedre.

Eksempel

1 Korinther 2,16 Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen;
1 Korinther 2,17 for "hvem kender Herrens tanker og kan belære ham?" Men vi har Kristi tanker.

"hvem kender Herrens tanker?" Her citerer Paulus Esajas fra den græske tradition (se selv kapitel 40):

Esajas 40,13 Who has known the mind of the Lord? and who has been his counsellor, to instruct him?
Septuaginta oversat til engelsk

Når nu Paulus skriver om »det åndelige menneske«, havde det været langt bedre at citere den hebraiske teksttradition, der netop taler om Herrens ånd og ikke Herrens tanker. Det viser, at Paulus slet ikke kender den hebraiske tekst.

Esajas 40,13 Hvem kan retlede Herrens ånd, hvem kan være hans rådgiver og belære ham?
Den officielle danske Bibeloversættelse fra 1992

Desuden kan Paulus ikke have siddet ved Gamaliels fødder, eftersom han selv siger, han var ukendt blandt menighederne i Judæa:

Galaterne 1,22 Jeg var personlig ukendt for Kristi menigheder i Judæa;

top

Pynt nr. 27 Navn: florett
Tidspunkt: 2012-07-22 13:02:50

Jeg har hørt mange sige, at når man ser døden i øjnene, bliver alle troende og begynder at bede, også ateister. Så er jeg en undtagelse. Da jeg var 20 år, kom jeg i en situation hvor jeg klart kunne se at i løbet af et par sekunder ville jeg dø. Fra hvor jeg kunne se at jeg skulle dø og til jeg døde(hvilket jeg så heldigvis ikke gjorde alligevel) var der end ikke et splitsekund, hvor gud, bøn, og frelse var indeover. Derimod passerede hele liv som en revy. Det kan være der er forkel, hvis man f.eks falder ud fra 10 km højde uden faldskærm. Det giver et par minutter ekstra levetid. Om folk i sådan en situatin har bedt eller ej, så har det ikke hjulpet på overlevelsesstatesikken

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste