Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 4 Navn: Finn
Tidspunkt: 2020-12-20 14:25:13

Tak for svaret, som er lidt vattet. Du begrunder din anonymitet med truslen fra islamistiske grupper, men din hjemmeside handler jo om kristendommen og bibelen. Og hvis truslen er så stor, er det vel ubetænksomt, at linke til Ateistisk Selskab, hvor navnene jo er offentlige – og hvor du vel er én af dem?

Men hvis du ikke er Simon er du måske ”Spørge-Jørgen”, da næsten alle dine sider er bygget op på det ene spørgsmål efter det andet, så du blot affærdiger et legitimt svar med et nyt spørgsmål.

Det gælder fx i spørgsmålet om Jesus’ opstandelse, hvor du gør den ubetydelig, fordi det er mange andre, der er opvakt fra døden. Du spørger, hvorfor vi ikke lige så godt kan tilbede Lazarus, som var død i længere tid end Jesus (hvilken kvalitet skulle der i øvrigt være i det)?

Svaret er jo, at Jesus opstod til det evige liv, i modsætning til de andre, som døde igen.
Dette legitime svar, som du selv nævner, flyver du så blot videre fra med nye spørgsmål, som en rigtig Spørge-Jørgen.

Men kan du mon huske, hvordan historien om Spørge-Jørgen sluttede?
Ellers kan du høre den her:
https://www.youtube.com/watch?v=JdhAU8Atk14

Med venlig hilsen
Finn

Hej Finn

Jeg er ked af, at du ikke synes, mine svar gode nok. Jeg ønsker dig god vind i din fremtidige jagt på Sandheden med stort S.

 

Finn: »[…] er det vel ubetænksomt, at linke til Ateistisk Selskab, hvor navnene jo er offentlige«

Selskabets hjemmeside ligger vel på Nettet netop for at blive læst?

 

Finn: »Svaret er jo, at Jesus opstod til det evige liv, i modsætning til de andre, som døde igen. Dette legitime svar, som du selv nævner, flyver du så blot videre fra med nye spørgsmål, som en rigtig Spørge-Jørgen.«

Tak for din anmeldelse af siderne Opstandelse i Bibelen og Hvorfor skal vi ikke tilbede Lazarus?.

Jeg er ikke enig i, at jeg bare "flyver videre". Jeg tror, du tager fejl af mig og Jesus.

  1. Jeg pointerer, at påstanden om, »at Jesus opstod til det evige liv, i modsætning til de andre, som døde igen«, udelukkende er en påstand. Selvom du nu har gentaget den, er det stadig kun en påstand.

  2. Jeg pointerer, at der står det modsatte i Bibelen: »det er menneskenes lod at dø én gang« (Hebræerne 9,27).

  3. Jeg pointerer, at det heller ikke er kontroversielt at mene, at Lazarus var den discipel, Jesus elskede, og når Jesus (måske) sagde: »at den discipel ikke skulle dø« (Johannes 21,23), er det fristende at læse det som "dø igen", eftersom Lazarus allerede havde været gennem hele møllen med død og genopstandelse.

  4. Og så pointerer jeg, at i modsætning til hvad din egen profet, Martin Luther, påstår i Den augsburgske Bekendelse, er det ekstremt svært at finde steder i Bibelen, hvor der står, at Jesus "opstod" og "opfor" ved egen kraft.

    Det er iøvrigt logik for høns, for hvis det havde stået i Bibelen, havde Martin Luther jo ikke behøvet at "bekende" det. Vel?

Johannes 21,23: Da kom det forlydende ud blandt brødrene, at den discipel ikke skulle dø. Men Jesus havde ikke sagt, at han ikke skulle dø, men: Hvis jeg vil, at han skal leve, til jeg kommer, hvad angår det så dig?
Hebræerne 9,27: Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes,

Og selvom du ikke kan lide for mange spørgsmål, synes jeg stadig, det er relevant at spørge om, hvorfor Johannes fremhæver, at Lazarus havde været død i fire dage. Selvom jeg ikke kender svaret, er det stadig et godt spørgsmål.

 

Finn: »Men kan du mon huske, hvordan historien om Spørge-Jørgen sluttede?«

Så vidt jeg husker, slutter den med, at han får tæv for at stille de forkerte spørgsmål. Så kunne han lære det!

Hvad var din pointe?

top

Pynt nr. 54 Navn: Finn
Tidspunkt: 2020-12-18 13:08:57

Hej.

Så vidt jeg kan se, er der ingen oplysninger om, hvem der står bag hjemmesiden.
Jeg gætter på, det er Simon Nielsen Ørregaard, formand for Ateistisk Selskab.

Hvad er grunden til de manglende oplysninger om, hvem der står bag hjemmesiden?
Din opvækst i Jehovas Vidner forklarer jo mange af synspunkterne på siden, som har mange spændende iagttagelser og oplysninger.

Med venlig hilsen
Finn

Jeg har svaret på Finns mail.

Svaret er givet et par gange her i gæstebogen og uddybet på denne side: Mig og Akkari

Jeg holder altså primært en lav profil, fordi jeg fra starten af havde tænkt mig også at kritisere Islam. Jeg har faktisk fået læst i Koranen siden da, men den er endnu mere røvkedelig end Bibelen.

En anden årsag er den militante venstrefløj. Karl Marx kaldte som bekendt religion for "opium for folket", men i vore dage er venstrefløjen blevet "solidariske" med islamisterne, og kritik af Islam er blevet lig med racisme. De såkaldte "anti-fascister" klapper ganske vist i deres små hænder over kritik af kristendommen (at dømme udfra de links, der kommer til denne hjemmeside), men man kan let træde dem over tæerne, f.eks. ved at kritisere Islam, og så kan de være hæmningsløse i at gøre livet surt for én.

top

Pynt nr. 96 Navn: Leif Rømcke
Tidspunkt: 2020-12-07 14:25:07

Hei!
Spennende side. Den skal jeg se nærmere på.
Nå er jeg imidlertid interesser i rettighetene til bildet med Julenisse og reinsdyr, som har havnet i rotorbladene i en moderne vindmølle.
Jeg kunne tenke meg å bruke bilde i en artikkel som (kanskje) blir publisert i Resett.no.
MVH Leif

Hej Leif

Tak for rosen. Med hensyn til billedet af den klimavenlige julemand er det [voldsomt hosteanfall] samplet fra Internettet. Det ligger flere hundrede steder på Nettet, og der er næppe nogen, der ved, hvem der oprindeligt har lavet det.

top

Pynt nr. 50 Navn: Charlotte
Tidspunkt: 2020-09-19 19:23:06

Hej, sikke en spændende side. Jeg er selv kristen, og jeg synes det er dejligt at du går til bibelen og studere den. Du stiller. Nogle gode spørgsmål på din forside, og jeg har læst det du skriver om kamelen og nåleøjet - og der må jeg sige, at du er spot on, og det kunne lige så godt være sagt af min præst, men jeg oplever at du alligevel misser pointen et par steder og slutter en menneskelig konklusion på enkelte tekster, som ikke i overensstemmelse med resten af bibelen. F. Eks. Kamelen og nåleøjet - helt rigtigt, Jesus siger, det er umuligt for en rig mand at komme ind i Guds rige. Den rige mand kommer og vil vise, at han har opfyldt hele loven - Men da Jesus beder ha om at opgive sin rigdom bliver han bedrøvet. Han har nemlig en afgud - sine penge - dermed opfylder han ikke det første bud, om ikke at have andre guder end Gud. Og det gælder også for os i dag. Manden ville fortjene sig til frelsen, og måtte se, at han ikke kunne. Og det er Jesu pointe, ingen hverken den gang eller i dag magter at opfylde loven. Dermed er der kun én vej, Jesus, som betalte med sit retfærdige blod i mit sted, hvorved han opfylder loven for enhver som ønsker at tage imod det offer. Det var den pointe han lavede - for et menneske alene er det umuligt at fortjene sig til frelse - og kærligheden til penge er et meget tydeligt eksempel.
Tak fordi du deler det du finder. Jeg ville synes det var fedt at snakke mere med dig og hvordan du forstår bibelen, for jeg kan se, at du har stor kendskab til den. Det er interessant at se, hvor vi ikke er enige i konklusionen. Tak fordi du er meget tro I at se på, hvad der rent faktisk står. Vi mennesker er fulde af undskyldninger for ikke at læse det der står, til tider.

Hej Charlotte

Din præst kunne sikkert have sagt det samme om kamelen og nåleøjet, men problemet er, at heller ikke han lever op til Jesus' ord. Han sælger ikke sin bil og sit tøj, og han omdanner ikke sin private bolig til et asylcenter.

Jesus krævede, at hans disciple skulle opgive alt, og især Lukas strammer op på beretningen: »Og de […] forlod alt og fulgte ham« (Lukas 5,11); »han lod alt ligge« (Lukas 5,28) og med ekstreme krav til blind efterfølgelse: De måtte ikke begrave deres forældre: »Lad de døde begrave deres døde« og ikke engang sige farvel: »Ingen, der […] ser sig tilbage, er egnet for Guds rige« (Lukas 9,59-62). I øvrigt er der ingen af apostlene, der sælger noget og giver til de fattige; det må evangelisterne have "glemt" at fortælle.

Lukas 5,11: Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.
Lukas 5,28: Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham.
Lukas 9,59: Og Jesus sagde til en anden: "Følg mig!" Men han svarede: "Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far."
Lukas 9,60: Men Jesus sagde til ham: "Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige."
Lukas 9,61: Og en anden sagde: "Jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme."
Lukas 9,62: Jesus sagde til ham: "Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige."

Sagen er, at Jesus' ord kun giver mening i en verden, der er lige ved at gå under. Man skulle ikke kun forlade jordisk gods, men også hele sin familie. I det omfang Jesus' brødre og søstre optræder, er det kun for at vise, hvordan ens gamle familie og venner bliver til modstandere for de nyfødte kristne. Jesus krævede, at man skulle hade sin familie. Igen er Lukas den mest ekstreme og sætter konen med på listen over mennesker, der skal hades: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel« (Lukas 14,26). Det får en til at tænke over, hvad Lukas mener om ægteskab.

Den livsstil er ikke opfundet af Jesus. Den hedder kynisme og stammer fra det gamle Grækenland, hvor Sokrates, Diogenes, Antisthenes og andre levede "som en hund" (græsk: "kyôn").

Fra Jesus' side må det dog betegnes som rent hykleri: »Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden« (Matthæus 6,26). Når Jesus og hans apostle var "for fine" til at arbejde, så var der jo i stedet andre, der måtte knokle, så Jesus kunne få sit brød. Jesus' verden var fyldt med slaver, som han aldrig gjorde noget for. Bibelen har mange historier, hvor Jesus kommer på besøg hos rige mænd. Han har været en dyr gæst med 72 disciple, 12 apostle, kvinder plus det løse, og har dermed været afhængig af rige mænd med mange "tjenere" (læs: slaver), der kunne varte ham og hans hof op.

Og videre: »hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke«. Men imens Jesus ikke gad at arbejde og ikke gad at spinde, var der andre, der måtte gøre det for ham. Der står ingen steder, at han var klædt som en vagabond, tværtimod gik han klædt som en rabbi med en kappe med lange kvaster (Matthæus 9,20, Matthæus 14,36). Jesus blev jo også forsørget af nogle rige kvinder. Åbenbart havde han ikke problemer med, at de havde penge, bare de forsørgede ham (Lukas 8,2-3).

Matthæus 9,20: Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe.
Matthæus 14,36: og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst.
Lukas 8,2: og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme. Det var Maria med tilnavnet Magdalene, som syv dæmoner var faret ud af,
Lukas 8,3: og Johanna, der var gift med Kuza, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre. De sørgede for dem af deres egne midler.

Det var selvfølgelig også meget nemmere for Jesus, end for os andre: Han kunne trylle vand til vin, og kunne bespise 5.000 mennesker med fem brød og 2 fisk. Alligevel blev han stiktosset, fordi et figentræ ikke havde figner udenfor sæsonen, selvom han normalt prædikede, at det er godt at faste. Kunne han så ikke bare have lånt en rosin af en eller anden og forvandlet den til 100 kurve med figner? Og når han skulle bruge et lokale til sine 12 apostle påskeaften, så kunne han bare forlange det, og ukendte mennesker opfyldte straks "mesterens" ønske:

Markus 14,13 Han sendte da to af sine disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i byen, så vil I møde en mand, som bærer på en vandkrukke. Følg efter ham,
Markus 14,14 og dér, hvor han går ind, skal I sige til husets ejer: Mesteren siger: Hvor er der et rum til mig, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple?

Sådan fungerer den virkelige verden jo ikke. Især ikke, hvis Jerusalem i forvejen var stoppet med 2.700.000 andre påskepilgrimme, der også skulle have en stue til deres påskemåltid.

 

Du mener, at jeg »misser pointen et par steder«, nemlig at rigdom er et brud på de Ti Bud, fordi "Mammon" er en afgud. Men den tanke finder du ikke i Det Gamle Testamente. Rigdom er en belønning for de gudfrygtige: Rigdom og velstand fylder hans hus. Bibelen har et afsnit med overskriften »Salomos rigdom«, hvor vi bl.a. kan læse, at »Kongen gjorde sølv og guld lige så almindeligt i Jerusalem som sten« (2 Krønikebog 1,15). Salomon var også Bibelens største horebuk med 700 koner og 300 "medhustruer", og det eneste Gud har at klage over er, at disse koner fik Salomon til at ofre til nogle af de konkurrerende guder.

Kort og godt skulle Jesus have spurgt sin far, inden han begyndte at prædike den græske filosofi, Kynisme.

 

Med hensyn til din konklusion, bliver vi først rigtigt uenige.

Og det er Jesu pointe, ingen hverken den gang eller i dag magter at opfylde loven. Dermed er der kun én vej, Jesus, som betalte med sit retfærdige blod i mit sted, hvorved han opfylder loven for enhver som ønsker at tage imod det offer.

Jesus stiller umulige krav, og eftersom ingen (heller ikke ham selv) kan opfylde dem, så behøver man ikke engang at prøve? Præsten behøver ikke at sælge sin bil, sit tøj og alle sine ejendele, og give pengene til de fattige, for det vil alligevel ikke tilfredsstille Jesus. Derfor gør vi ingenting, og overlader ansvaret til Jesus, der vil frelse os, bare vi tror på ham.

Er det rigtigt forstået?

Det mener jeg er for vattet. Enten kan man prøve at følge Jesus' ord, han har vel ikke sagt dem, bare for at de skal ignoreres, eller også må man indse, at Jesus var ekspert i at give "gode" råd, som ingen fornuftige mennesker, nogensinde har kunnet drømme om at følge, hverken præsten, dig eller Jesus selv.

top

Pynt nr. 30 Navn: Hans
Tidspunkt: 2020-09-13 13:54:56

Religiøse mennesker mener at gud er en omsorgsfuld og kærlig gud, men har gud nogensinde har opført sig kærlig, uden at stille krav om knæfald og tilbedelse. Tværtimod slår han da folk ihjel for et godt ord,for eksempel hvis de ikke giver ham æren, selv børn og dyrene som aldrig har gjort nogen fortræd, druknede han. Kan du finde noget om at gud har opført sig ordentlig. Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Jeg kan dårligt give dig et andet svar, end det jeg gav dig i februar.

Hvis jeg skal supplere, så har Gud — næsten per definition — aldrig "opført sig ordentligt". I Det Gamle Testamente er han kun Gud for jøderne, så halvdelen af tiden, når jøderne husker at ofre, er han med til at slå deres fjender ihjel, og resten af tiden, når han bliver sur på jøderne pga. af en eller anden latterlig petitesse, er det dem, det går ud over.

I Det Nye Testamente omtales han ofte som den kærlige Fader, men han gør stort set ingen ting. Han siger »Du er min elskede søn«, da Jesus blev døbt og senere ved forklarelsen på bjerget, og han siger: »Jeg har herliggjort det«, da Jesus kom ridende til Jerusalem. Det er alt.

top

Pynt nr. 33 Navn: Lasse
Tidspunkt: 2020-08-31 12:17:47

Hvor kommer Apostlene fra?

Paulus er jo den eneste der måske kunne være et historisk vidne. Han møder ingen Jesus, men beretter kun om en hallucination. Tilgengæld beretter han om, at han mødes med de tre superapostle, heriblandt Jesus' bror, Jakob. Er der noget der tyder på det faktisk er sket, eller er det noget Paulus frit finder på? Det ser ud til der her på siden skiftes noget imellem, at Jakob er en biologisk bror til en Jesus med apostle, og så, at det blot er en talemåde - hvor siden her så er enig med den katolske kirke. Er der noget der taler for, at der rent faktisk har eksisteret en Jesus-person med Apostle, eller er det bare noget Paulus er opfinder af, som forfatterne til evangelierne så har kopieret af? Thomas evangeliet siger jo også, at der er en Jakob, som tager over, men er der noget historisk over det, eller kopierer det også bare af efter Paulus, eller nogle andre?

Mvh

Hej Lasse

Tak for indlægget. Det rammer lige ind i nogle tanker, jeg selv gør mig for tiden.

Hvor kommer Apostlene fra? Paulus er jo den eneste der måske kunne være et historisk vidne. Han møder ingen Jesus, men beretter kun om en hallucination.

Ja, det er jeg også kommet frem til. Paulus' ægte epistler er de eneste dokumenter, der er skrevet af en af aktørerne selv. Men Paulus har aldrig mødt nogen jordisk Jesus. Hver gang Paulus fortæller om Jesus, er det enten en åbenbaring (hallucination) eller en hemmelig besked, som Paulus har fundet skjult i Det Gamle Testamente. Paulus praler af — og sværger på — at han ikke har sine oplysninger fra andre mennesker.

Paulus kalder sig apostel, fordi han er udsendt af denne himmelgud, men han er langtfra den første apostel. Peter, Johannes, Jakob, Andronikos, Junia (Romerne 16,7) og mange andre har haft lignende åbenbaringer før ham: »Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig« (1 Korintherne 15,8).

Romerne 16,7: Hils Andronikos og Junias, mine landsmænd og medfanger. De nyder megen anseelse blandt apostlene, og de har tilmed været i Kristus før mig.

Til gengæld beretter han om, at han mødes med de tre superapostle, heriblandt Jesus' bror, Jakob. Er der noget der tyder på det faktisk er sket, eller er det noget Paulus frit finder på?

Det var præcis det, jeg selv boksede med længst tid: Hvis evangelierne er frit opfundne, hvordan kan Paulus så møde Jesus' bedste ven og discipel, Peter?

Men det er heller ikke det, Paulus skriver. Han skriver ingen steder, at Peter nogensinde har kendt en jordisk Jesus og trasket rundt med ham i Galilæa. Han skriver heller ikke, at Peter er discipel, faktisk bruger han aldrig ordet "discipel" om nogen som helst. En discipel er en elev, og en elev kræver en lærer af kød og blod. Derfor er det afslørende, at ordet discipel ikke optræder i nogen epistler.

Der er ingen steder nogen antydning af, at Peter eller nogen af de andre apostle har kendt Jesus på en mere "ægte" måde, end Paulus har. Hvis de tre superapostle havde spist, drukket, vandret, diskuteret og ligget i ske sammen med Jesus i tre år, kunne de bare have bedt Paulus klappe i. Men Paulus mener ikke, de har oplevet noget, han ikke har: »Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre?« (1 Korintherne 9,1).

Det der snyder er, at da Markus senere skrev sit evangelium og dermed opfandt den jordiske Jesus, skulle han bruge nogle navne på Jesus' disciple, og så har han tildelt de tre superapostle en hovedrolle i eventyret om Jesus' jordiske liv.

Det ser ud til der her på siden skiftes noget imellem, at Jakob er en biologisk bror til en Jesus med apostle, og så, at det blot er en talemåde - hvor siden her så er enig med den katolske kirke.

Det er fuldstændigt korrekt. Oprindeligt syntes jeg, det var spændende at vise, hvordan Bibelen ofte siger noget helt andet, end man normalt tror, og præsten normalt præker.

Normalt tænker man på Jesus som noget helt enestående, den enbårne søn, og så siger Bibelen, at han havde 4 brødre og mindst 3 søstre, der åbenbart alle har ligget inde i Jomfru Marias livmoder, men som ikke har været ledsagede af betlehemsstjerne og ikke har fået guld, røgelse og myrra skær.

Senere er det gået op for mig, at det netop er Paulus' omtale af Jakob, Herrens bror, af Herrens brødre og Jesus som »den førstefødte blandt mange brødre« (Romerne 8,29), der har fået de forskellige forfattere af epistlerne til at opfinde Jesus' fire brødre.

Så ja, der er modsætninger. Jeg har lige genlæst siderne om Jesus' Brødre og Jesus' Bror, Jakob. Dengang jeg skrev de sider, var jeg stadig åben for, at der kunne være en historisk kerne. Der er fodnoter, der forklarer, hvilke briller siderne skal ses med, men det kan være, at det i stedet skal skrives helt om. Jeg skal også have skrevet om Jakobs død

Det er svært at lave om på. En ting er, at jeg gennem arbejdet med denne side er kommet frem til, at Jesus aldrig har eksisteret, men det ændrer ikke ved, at siden stadig handler om, hvad der står i Bibelen, og her kommer man ikke uden om, hvordan kristne sekter traditionelt har fortolket ordene. Det er trods alt ikke mig, der har opfundet Jakob den Retfærdige, biskop af Jerusalem.

Er der noget der taler for, at der rent faktisk har eksisteret en Jesus-person med Apostle eller er det bare noget Paulus er opfinder af, som forfatterne til evangelierne så har kopieret af?

Paulus har jo ikke opfundet Jesus (han var ikke den første), men han beskriver kun en ånde-Jesus oppe i Himlen. Det eneste Paulus "ved" om Jesus, er om hans død og genopstandelse.

Senere har Markus så skrevet det første evangelium om en jordisk Jesus, hvor han kopierer meget fra Paulus. Dette er en naturlig udvikling. Sålænge Jesus taler til den enkelte apostel gennem åbenbaringer, kan enhver opkomling (Paulus) til hver en tid modsige de gamle autoriteter (Peter, Johannes og Jakob).

På et tidspunkt bliver det uholdbart, hvis dem, der har magten, hele tiden skal bevise, at deres åbenbaring er den eneste sande, mens konkurrenterne får en strøm af nye åbenbaringer. Derfor er de nødt til at opfinde en Jesus, der engang har sagt noget klogt her på jorden, og som har udpeget nogle ledere af sin kirke, men som fra nu af sidder langt oppe i sin himmel og holder kæft.

Thomas evangeliet siger jo også, at der er en Jakob, som tager over, men er der noget historisk over det, eller kopierer det også bare af efter Paulus, eller nogle andre?

Mig bekendt bygger alle evangelier på Markusevangeliet. Mark Goodacre har vist, at det også gælder for Thomasevangeliet, og Richard Carrier mener, argumentet holder. Jeg kender ikke selv argumentet, men Goodacre og Carrier er to skarpsindige mennesker, og da jeg ikke selv har noget forhold til Thomasevangeliet, accepterer jeg deres konklusion.

top

Pynt nr. 51 Navn: PKJ
Tidspunkt: 2020-07-28 16:37:27

Hej sideejer

Du har sammenligninger mellem Paulus og synoptikerne, men er der også mellem Paulus og Johannes? Det er selvfølgelig problematisk, eftersom Paulus' breve formodes at være skrevet før synoptikerne, og Johannes-evangeliet efter. Men for mig at se har de lighedstræk.

Teologien ligner meget hinanden. For Johannes er Jesus en inkarneret gud, og det samme skriver Paulus i Fil. 2.5-7. Og de har begge en afstandtagen til jødedommen. Supplerer de to forfattere egentlig ikke hinanden meget godt?

Hej PKJ

Det er rigtigt, at hvis man sammenligner Paulus (f.eks. Filipperne 2,6-8, som du nævner) med starten af Johannesevangeliet, »I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud« kan man næsten føle, at han er gået "full circle", så Jesus igen er blevet en evig Gud, der har eksisteret fra før skabelsen.

Filipperne 2,6: han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud,
Filipperne 2,7: men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske,
Filipperne 2,8: ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.

Her skal man dog lige huske, at Johannes er ekspert i at modsige ikke bare alle de andre evangelister, men også sig selv, og lige så hyppigt, som han understreger Jesus' guddommelighed, lige så hyppigt nævner han Jesus som et almindeligt menneske: Er Jesus blevet født? Eller har han altid eksisteret?.

Med hensyn til "en afstandtagen til jødedommen" er jeg ikke enig. Paulus er stolt af at være jøde (2 Korintherne 11,22, Filipperne 3,5-6), og han regner bestemt med, at jøderne vil blive frelst, f.eks: »Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft« (Galaterne 3,17) eller »så skal hele Israel frelses - som der står skrevet: Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob« (Romerne 11,26).

Paulus lægger kun afstand til Moselovens krav om ritualer. Du får ham ikke til at sige, at der står så meget som et komma forkert i Det Gamle Testamente.

Filipperne 3,5: omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer,
Filipperne 3,6: ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.
2 Korintherne 11,22: Er de hebræere? Det er jeg også! Er de israelitter? Det er jeg også! Er de af Abrahams slægt? Det er jeg også!

Derimod har Jesus i Johannesevangeliet vist glemt, at han nogensinde har været jøde. Det Gamle Testamente hedder: "Jeres lov", og jøderne er løgnere, mordere og Satans børn: Var Jesus zionist eller antisemit?.

top

Pynt nr. 79 Navn: Peter
Tidspunkt: 2020-07-23 00:40:52

Lukas skriver jo om Jesu fødsel men der er en problematisk detalje jeg lige er kommet til at tænke på. Ifølge Lukas tager Joseph og Maria fra Nazaret til Bethlehem i forbindelse med Kvirinius' folketælling. Folketællingen fandt sted i anledning af at Arkelaos af romerne var blevet afsat som ethnarch af Judæa, Idumæa og Samaria. Derfor må man forestille sig at det er beboerne i netop disse områder, som skal tælles, så man har et bedre grundlag for at beskatte befolkningen. Nazaret ligger imidlertid i Galilæa som blev styret af Herodes Antipas. Hvorfor skulle Joseph tælles i Bethlehem i Judæa som lige var blevet en del den romerske provins Syria, hvis han boede i Galilæa? Nogen kommentarer?

Hej Peter

Du er jo en af "de gamle kunder", så du ved godt, hvor mange sider jeg allerede har skrevet om denne folketælling.

Lukas skriver, »at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden«. I den sammenhæng er det ikke underligt, at beboerne i Galilæa også skulle tælles, da Galilæa jo er en del af "hele verden".

Til gengæld kan man undre sig over, at Josef skulle tilbage til sin 39-gange-tipoldefars by for at blive talt. Det havde naturligvis været lettere at tælle folk, der hvor de boede. Kejser Augustus var sikkert ret ligeglad med, hvor Josefs 39-gange-tipoldefar kom fra, sålænge Josef betalte skat.

Man kan også spørge, hvorfor hans højgravide trolovede skulle jages op på et æsel og ride gennem landet midt om vinteren (hvis Jesus ellers blev født i julen) for at blive skrevet i mandtal. Det var jo ikke hendes 39-gange-tipoldefar, der stammede fra Davids by. Hun var af stammen Levi.

 

Men som du selv skriver, er den historiske begivenhed, der minder mest om Lukas' verdensomspændende folketælling, den som romerne foretog for at få et overblik over skattegrundlaget i Arkelaos' gamle territorium. Derfor skulle den ikke påvirke folk i resten af verden, som f.eks. i Galilæa, der var under Herodes Antipas' regering.

Den eneste nogenlunde ædru forklaring, jeg har læst, kommer fra Richard Carrier, der foreslår, at Josef har haft en fædrene arvelod i Betlehem, som skulle registreres af romerne. Det er dog ikke en forklaring, Lukas selv kommer med. I dette evangelium bor familien fast i Nazaret med undtagelse af et årligt besøg til Jerusalem ved påskefesten (Lukas 2,41). Man kan også undre sig over, hvorfor familien var nødt til at føde deres barn i en stald, hvis Josef havde sin egen arvelod i byen.

Lukas 2,41: Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten.

Jeg kan heller ikke lige finde, hvor det var, jeg læste Carrier's forklaring/forslag henne.

top

Pynt nr. 75 Navn: Anders Stjernholm
Tidspunkt: 2020-07-08 12:58:09

Hvem står bag den her side? Jeg er jo ofte stødt på den i research-sammenhænge. Og arbejdet er fantastisk. Send mig gerne en mail - stjernholmanders@gmail.com

top

Pynt nr. 68 Navn: Liselotte
Tidspunkt: 2020-07-07 09:46:34

kære forfatter af dette store stykke arbejde! Kære alle andre

Jeg har stor forståelse for den enkeltes ønske om at få belyst, hvorfor der ikke findes en Gud, men jeg synes det er synd, hvis der er nogen, hvor det at tro på Gud gør livet udholdeligt, og så kommer de ind på denne side og bliver i tvivl og ulykkelige. Tro eller ej så synes jeg, at vi alle skal respektere hinanden og ikke tage håbet og herunder troen fra hinanden.

Den der ikke tror på Gud, behøver ikke at forholde sig til satan og kan i øvrigt være helt ligeglad med, hvad andre vælger for pyt med det. Så hvorfor prøve at overbevise andre om, at det med Bibelen er noget sludder?

Troen på Gud er nemt og naturligt for nogen og kan desværre føles umuligt for andre. I den kristne tro har Gud en modstander, satan, hvis evige opgave er at få os væk fra Gud og skønt vi (i følge det nye testamente) blev frelst ved, at Jesus døde på korset for os (og derved tog vores synder på sig etc.), så har vi også en fri vilje til at bestemme om vi har lyst til at tilhøre Gud eller ikke. Vi er ikke marionetdukker. Vi bestemmer selv - i hvert fald i forhold til vores tanker og tro.

Jeg er kristen og jeg ved, at jeg ikke er et bedre menneske end en ikke troende eller end andre troende for den sags skyld. Jeg kan ikke påberåbe mig at kende Bibelen fra a til z og jeg synes, at der står nogle ting som er både skræmmende, mærkelige og selvmodsigende, men ikke desto mindre så giver det mig altid en kæmpe trøst at læse i Bibelen og min tro har været min faste støtte gennem hele mit liv også den gang jeg knapt kendte Bibelen og bare bad: “Gud (hvis du er der og gider lytte) hjælp mig!”. Med årene kan jeg stadig tvivle og tvivlen vil nok altid være der for jeg bestemmer jo selv og det at tro på Gud (på treenigheden) det er mærkeligt og vildt. Jesus er større end os og han har al magten i himlen og på jorden (Matt. 28,18). Det tolker jeg ikke som noget negativt, men som en trøst for den der vil trøstes.

Såfremt Gud alligevel ikke er der, så er vi stadig mange der har haft den trøst gennem et langt liv og tja trøst og opmuntring har de fleste af os sikkert brug for.

God dag og tak fordi vi ikke skal dømme hinanden, men prøve at elske og rumme hinanden også med vores forskelligheder og anderledes synspunkter.

Mange venlige hilsner fra Liselotte

Kære Liselotte

Folk må tro på, hvad de vil. Heldigvis.

Siden hedder "Bibelen for Ateister", og den eneste tro, jeg prøver at tage fra folk, er troen på, at Bibelen er en god bog (det er den ikke), og troen på at nogen af de ca. 30.000 varianter af kristendommen har noget at gøre med, hvad der står i Bibelen.

top

Pynt nr. 43 Navn: Jon Tveten
Tidspunkt: 2020-06-01 07:49:13

Hva er det Mie kan forklare oss?

top

Pynt nr. 35 Navn: Mie
Tidspunkt: 2020-05-15 21:55:04

Hej.
Jeg har rigtig mange kommentarer og en hel del forklaringer til mange af artiklerne og spørgsmålene på denne side. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle begynde. Så jeg vil bare tilbyde, at hvis nogen skulle have lyst til at få en anden vinkel på tingene, er I velkommen til at skrive jeres spørgsmål til mig: mieholms@gmail.com
Forvent en lidt lang svartid, da jeg hjemmepasser mit barn her under Corona krisen.
Min baggrund er BA i teologi i klassisk evangelisk kristendom.
Mvh
Mie

Hej Mie

Tak for tilbuddet, men jeg er ikke klar over, hvad det er for "mange artikler og spørgsmål", du hentyder til. Du har trods alt kun nået at kigge på en enkelt selvmodsigelse og tre billeder.

top

Pynt nr. 67 Navn: Hans
Tidspunkt: 2020-05-03 14:42:44

Når nu Jesus overhovedet ikke nævnes af nogle historiker i hele det første århundrede. Hvad er så årsagen til at Jesus bliver opfundet, for han opstår vel ikke ud af den blå luft. Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Jeg må sige det samme, som jeg sagde for 2 år siden: Jøderne ventede på en Messias, der kunne smide romerne ud, slå alle ikke-jøder ihjel og indføre det jødiske verdensherredømme.

Der var mange wannabe-kristusser, der følte sig kaldede, men hver gang fik romerne udraderet dem uden besvær.

Til sidst opfandt nogen den eneste mulige Messias: En frelser, der havde opfyldt alle profetier, men havde gjort det i en usynlig dimension, så ingen havde opdaget det. Det var måske ikke den Messias, man havde drømt om, men alle andre muligheder var udtømte.

Så kom Paulus på banen og fintænkte lidt: Når Jesus havde frelst os, var der ingen grund til at følge Moseloven længere.

Så kom Markus, der skrev en ironisk historie på grundlag af Paulus' epistler. Derefter kopierede Lukas og Matthæus dette evangelium og gav Jesus en stamtavle, en fødsel og en genopstandelse.

Derefter har de kristne haft små 2.000 år til at finpudse detaljerne, og resten er historie.

top

Pynt nr. 11 Navn: Tao
Tidspunkt: 2020-04-03 15:37:18

Det var dog et uvurderligt stort stykke arbejde du har gjordt dig her(😲)!!? bravour! genialt at bruge dette 2000 års -autoritets -dyrkende og selviscenesættende -teatrealske -propaganda -bullshitt's modstridende sandheder ind mod sig selv...du fortjener en stor (fed lede-) stjerne også for din fantastiske humoristiske tilgang til fænomenet, wauv hvor har jeg helhjertet, drukket kaffe, røget smøger og af hele mit væsen,grint og læst og grint igen og igen... og hvor er jeg glad for at jeg faldt over siden. En side, klart vigtigere end selveste det meningsløse stykke toilet papir der i dag fremstår som biblen...intet andet end ambivalens og kommercielle interesser...hvor fanden ser man det her i nyhederne??.du har ret, Hvad er dog bedre end stiltiende - at lade den åbenlyse og højtråbende idioti fremstille sig selv. Spot fucking on, pardon me. Good job og jeg vil søge videre, tak! Next stop spaghettimonstret! Hilsener Tao🤟😎🤟

top

Pynt nr. 98 Navn: Nysgerrig
Tidspunkt: 2020-03-30 10:56:55

Hej. Spændende side! Det virker som om alt bliver vendt på hovedet i verdenen i disse dage, så jeg er blevet nysgerrig på at læse den komplette bibel, af alle bøger, selvom jeg ikke går i kirke. Jeg har aldrig læst den før, så hvor kan man starte? Kan man stole på de nye oversættelser? 1992? 2020? Jeg kan se du har mange tekster online men jeg vil gerne læse den komplette bibel i bogformat, da jeg har det svært ved at læse tekster på skærm i længere tid af gangen. Hvilken oversættelse er mest troværdig, ift. "Guds egne ord" og er det noget man kan købe online? Samtidig ville jeg også have svært ved at læse virkelig gamle oversættelser, da jeg jo er vant til "nudansk". Tak på forhånd!

Hej Nysgerrig

Bibelen er jo ganske tyk, så det kan være du får læsestof til hele Korona-perioden.

Det er svært at anbefale en god Bibel. Man kan let købe en brugt Bibel på et loppemarked for en 10'er eller 20'er, men de gamle oversættelser kan være anstrengende at læse med deres snørklede sprog og stavemåder.

I virkeligheden er de bedste oversættelser dem, der forklarer, hvorfor en given sætning er oversat sådan og sådan. Derfor har jeg længe brugt NET-Bible med deres fyldige komentarer. På det sidste er jeg gået over til Lexham. Jeg kunne grave nogle links frem, men da de er på engelsk og online, er det åbenbart ikke det, du er interesseret i.

Det bedste bud er nok den autoriserede oversættelse fra 1992. Den er noget klamp, men den har jo den uimodsigelige fordel, at den er skrevet på et moderne dansk.

Måske kunne du få et eksemplar af Jehovas Vidner? Deres version er næppe værre.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste