Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 24 Navn: lars eriksen
Tidspunkt: 2019-01-23 13:50:37

hvor kan jeg dele disse sider på facebook og alle de andre online medier

Hej Lars

Jeg er ikke selv på Facebook længere. Det var åbenbart ikke populært at kritisere Islam.

Der er ikke nogen deleknap, men som jeg husker det fra min tid på Facebook, er det let nok at klippe adressen ud (f.eks. https://www.biblen.info/Gbog.php) -- og klistre den ind i en Facebook-besked.

top

Pynt nr. 14 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2019-01-20 20:20:23

Hej, så blev jeg endelig færdig med min bog. Titlen er "Synspunkter om 1. Mosebog".

Den kan ses her https://www.scribd.com/document/373332671

Kommentarer velkomne pr. e-mail (og der kommer ikke nye udgaver denne gang).

top

Pynt nr. 92 Navn: Henrik
Tidspunkt: 2019-01-10 07:23:49

Hej Morten. Du kritiserer at Helligånden ikke bliver nævnt. Jeg er lidt nysgerrig. Hvilken dato har du set det. Hilsen Henrik.

Hej Henrik

Morten hentyder formentlig til sidste afsnit på denne side: Hvad siger Bibelen om Treenigheden?

top

Pynt nr. 73 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2018-10-13 10:33:30

Du skriver at Paulus i hans 13 epistler ikke nævner den Hellig Ånd i hans hilsner i starten af epistlerene, lad os ta' et eksembel:

(Efe 1:2 KJV) Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus den Salvede.

Måden én kan opnå nåde på, er ved tro på Herren Jesus den Salvedes fuldendte værk på korset, og nu er Gud jo 1 og ikke 3, da han består lige som os af Ånd/Sjæl/Legeme.

1 (Ånd): Fredens Ånd som trøster os i al vor trængsel, som vi besejles med, efter at vi er kommet til tro og derved opnår fred med Gud vor Far på grund af hans nåde. Er jo starten at hilsnerne.
Dette beskrives sådant her "Nåde være med jer, og fred" altså den Hellige Ånd.

2 (Sjæl):Er så Gud vor Far.

3 (Legemet): Er så vor Herre Jesus den Salvede. Som er fuldt ud Gud, jævnføre Kolosensrene:

(Kol 2:8 KJV) Pas på at ikke noget menneske beskadiger jer gennem filosofi og tomt bedrag, efter mennesker’s traditioner, efter denne verdens måde at tænke på, og ikke efter den Salvedes.
(Kol 2:9 KJV) For i ham dvæler hele Guddommens fylde fysisk.

(Kol 2:10 KJV) Og I er komplette i ham, som er hovedet af alt fyrstendømme og myndighed:

(Kol 2:11 KJV) I hvem I også er omskåret med omskærelsen gjort uden hænder, ved at nedlægge kødets syndige krop gennem den Salvedes’s omskærelse:
(Kol 2:12 KJV) Begravet med ham i dåben, hvorigennem I også er steget op sammen med ham gennem troen på operationen fra Gud, som har oprejst ham fra de døde.

(Kol 2:13 KJV) Og I, der var døde i jeres synder og jeres køds uomskærelse, har han levendegjort sammen med ham, ved at ha’ tilgivet jer alle overtrædelser;

(Kol 2:14 KJV) Ved at viske de håndskrevne lovbud ud som var imod os, som var i strid med os, og fjernede det, naglede det til hans kors;
(Kol 2:15 KJV) Og efter at ha’ ekskommunikeret fyrstendømmer og myndigheder, stillede han dem åbent frem, triumferede over dem gennem det.

Jeg håber dette kaster lidt lys ud i mørket.
Venligst Morten E.

top

Pynt nr. 87 Navn: Tor
Tidspunkt: 2018-09-08 06:14:08

Tak for et godt stykke arbejde, jeg har moret mig meget over din side.Jeg er ikke religiøs, men jeg er heller ikke ateist.Det sjoveste ved siden.Er faktisk dine kommentarer, som du skriver mellem alt biblens vrøvl.
Endnu en gang, tak for god læsning.

top

Pynt nr. 53 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-28 07:37:15

Hej Peter. alt det ved jeg da godt, så hvad er det egentlig vi diskutere om. Venlig hilsen Hans.

top

Pynt nr. 32 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-05-17 07:59:37

@Hans Begrebet centrum hører sammen med begrebet kugle, men "fiksstjernerner" sidder ikke fast på en krystalsfære og verdensrummet er ikke kugleformet. Hverken jorden eller solen kan være i centrum, for der er ikke noget centrum. Solen står stort set stille i forhold til solsystemets tyngdepunkt, mens planterne bevæger sig rundt om dette tyngdepunkt.

top

Pynt nr. 6 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-17 07:23:26

Hej Peder. Mener du at præsterne godt kunne have ret med at jorden er verdens centrum, at solen og stjernerne kredser om jorden. Hvis ikke forstår jeg ikke hvad du mener, Venlig hilsen Hans.

top

Pynt nr. 96 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-05-13 15:45:47

Jeg er tilhænger af Galilei, som mente at det var bedre selv at iagttage og ræsonnere end at kopiere det autoriteterne siger. Det giver f.eks. ingen mening at sige at noget står stille uden at angive hvad det står stille i forhold til. Jeg vil ikke berøve dig muligheden for selv at undersøge hvad Galilei (samt Kopernicus, Tycho Brahe og Kepler) egentlig påstod om hvad der bevægede sig i forhold til hvad. Om jeg er tilsluttet en eller anden religion er forhåbentlig irrelevant.

top

Pynt nr. 69 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-11 06:04:34

Hej Peder. Hvad er det du er ved at fortælle mig, for det kan jeg ikke finde ud af, er du selv religiøs og mener du at præsterne godt kan have ret. Venlig hilsen Hans.

top

Pynt nr. 5 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-05-08 12:01:33

Kære Hans
I det gamle testamente er mennesket i centrum, mens mennesket spiller en langt mere perifer rolle i oldtidens konkurerende religioners skabelsesberetninger og deres verdensbilleder i det hele taget. Tænk på græsk mytologi, hvor et skænderi mellem guderne kan have dramatiske følger for tilfældige mennesker. Galilei hævdede, at mennesket ikke er i verdens centrum, hvilket er i alvorlig konflikt med forestillingen om, at hele verden er skabt med henblik på mennesket.
Når folk skråsikkert hævder, at jorden bevæger sig rundt om solen og ikke omvendt, viser det at folk er omtrent lige så autoritetstro som før Galilei. Den væsentligste forskel er, at folk har erstattet Biblen som autoritet med videnskaben som autoritet (hvilket er en klar forbedring). Nu er det imidlertid ret oplagt, at Jorden står stille i forhold til sig selv og at Solen bevæger sig i forhold til Jorden. Endvidere ved vi nu, at Solsystemet bevæger sig rundt om Mælkevejens centrum og Mælkevejen er på kollisionskurs med Andromeda-galaksen. Det er derfor sundt at overveje, hvad det egentligt var Galilei viste.

top

Pynt nr. 22 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-04 07:46:33

Galilei opdagede for 400 år siden at jorden kredsede om solen, det skrev han en bog om, men det blev præsterne meget sure over. Hvorfor blev de det, for står der nogen steder i bibelen at solen kredser om jorden. Det kan jeg ikke finde noget om. Hans.

Hej Hans

Der er i al fald ingen tvivl om, at forfatteren troede, jorden var i centrum. Gud skabte "det tørre land" på tredjedagen, men det er først på fjerdedagen, at Gud sætter Solen og Månen på en "himmelhvælving" for at lyse op på jorden:

1 Mosebog 1,17 Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,

Bibelens klogeste mand, Kong Salomon, havde også den interessante oplysning, at Solen hver nat skynder sig tilbage østpå, så den er parat til at stå op næste morgen:

Prædikeren 1,5 Solen står op, og solen går ned, den skynder sig hjem, og dér står den op.

top

Pynt nr. 25 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2018-04-17 23:04:41

Godaften længe siden. Og tak for dit vidnesbyrd. Den første fabel "har Gud virkelig sagt"
Her er vores bedste bud på en dansk udgave af de Hellige skrifter, da vi nu efter 2,5 års arbejde omsider er klar med en førsteudgave af det nye testamente, oversat ud fra KJV.
Ordene som kun er mulig at få kundskab af gennem Tro på Herren Jesus den Salvede, da hans Hellige Ånd åbner vore øjne og afsløre mørket og viser vejen, på grund af hans retfærdighed og ikke vores.

Kan læses her: https://sites.google.com/site/kingjamesdansk/home

Kærligst Morten E
(Salme 12:6 KJV) Herren’s ord er rene ord: som sølv prøvet i en smelteovn af jord, renset 7 gange.
The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.

(Salme 12:7 KJV) Du skal holde dem, Kæreste HERRE, du skal bevare dem fra denne generation for evigt.
Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

Hej Morten

God fornøjelse, men husk nu, at det er sølvet, der er renset 7 gange, og ikke Herrens ord, der jo allerede er perfekt.

top

Pynt nr. 18 Navn: Per
Tidspunkt: 2018-04-03 09:07:46

Fortsat fra tidligere indlæg:

Og så skriver du videre:

Det er præcis det argument, jeg citerer James Patrick Holding for: At Markus og Lukas IKKE siger, at Jesus IKKE red på to æsler.

Og så er det, jeg i al stilfærdighed påpeger, at der heller ingen steder står, at Jesus IKKE red på tre æsler, og at det iøvrigt ville kunne bortforklare ALLE selvmodsigelserne.


For det første har du ikke tilnærmelsesvist påvist, at der er tale om selvmodsigelser.

For det andet er det en horribelt komisk måde at gribe en tekst an på. Forestil dig at gøre det samme med vidneudsagn i en retssal:
"Hr. Pedersen, De hævder, at den anklagede havde sikkerhedssele på, da han påkørte den anden bil, men i Deres vidnesudsagn fortalte De intet om, at han løsnede selen, inden han steg ud af bilen. Nu må De bestemme Dem. Havde han sele på eller havde han ikke sele på?"

Og så bliver det virkelig mærkeligt:

Per: »Den fortæller heller ikke, at Jesus og disciplene af og til måtte på lokum«

Er du sikker? I min Bibel står der, at Bibelen fortæller om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen.


I min gengivelse her, kan man ikke se den smiley, du har indsat. Jeg går ud fra, at du har sat den ind, fordi det er et forsøg på at være sjov?

Og så fortsætter du:

Men bortset fra det, så var pointen, at når først du har erkendt, at forfatterne ikke var guddommeligt inspirerede og ikke var øjenvidner, men at de rent faktisk har skrevet af efter hinanden, så kan du begynde at analysere forskellene.

Nej. Ganske enkelt: nej!
Hvis du har en historievidenskabelig tilgang til en tekst, har du netop IKKE taget stilling til en evt. guddommelig inspiration. Med en historievidenskabelig tilgang læser du teksterne åbent og fordomsfrit. Har du besluttet dig for, at de er guddommeligt inspirerede og læser dem som sådan, bliver det nærmest umuligt at bedømme dem historievidenskabeligt korrekt - har du omvendt besluttet dig for, at de IKKE er det, står du i præcis samme situation, for i begge tilfælde vil din bedømmelse være biased.

Det er bl.a. derfor, man har begået den fejl at datere Markusevangeliet til efter ødelæggelsen af templet i Jerusalem. Argumentet er, at Jesus taler om, at templet vil blive brudt ned og da det først skete i år 70, må Markusevangeliet være skrevet efter år 70. Men det er noget vås! Man kan hævde, at det er en tilfældighed eller man kan henvise til, at Jesus i virkeligheden taler om templet symbolsk, men når man bruger det som argument for en datering efter templets ødelæggelse, er det jo netop fordi man har stirret sig blind på, at sådan en forudsigelse ikke kan lade sig gøre.

Det sjove er, at man normalt ikke bruger den type argument for sekulære tekster. Lad mig give et tænkt eksempel:

En professor i økonomi dør i 2010
Blandt hans ejendele finder de pårørende en dagbog, hvor der på ryggen af dagbogen står: "Dagbog 1995-2005"
Af en eller anden grund har professoren ikke valgt at skrive dato på de dagbogsnotater, der ligger i tiden fra 2003 og frem. I én af disse notater skriver professoren: "I løbet af det næste årti vil boligboblen briste og resultere i en verdemsomspændende økonomisk krise."

Hvis man skulle bruge samme argument som med dateringen af Markusevangeliet, ville man sige, at dagbogsnotatet er skrevet efter 2008, hvor den økonomiske krise kom, for det kunne han jo ikke forudsige. Men det ville man naturligvis ikke gøre, for han har formentlig set nogle tegn på det og taget sådan en vurdering. Men endnu væsentligere: hvis han havde skrevet det efter 2008 for at give sig selv et positivt eftermæle, på samme måde som man må sige, at skribenten af Markusevangeliet har en interesse i at styrke fortællingen om Jesus som guddommelig, så ville han jo nok have sørget for også at lave et lille efternotat i margin om, at den økonomiske krise var indtruffet.

Med dateringen af Markusevangeliet til efter år 70 kan det undre, at Markusevangeliet, som jo andre steder fremhæver profetiers opfyldelse, i denne situation vælger IKKE at fremhæve profetiens opfyldelse.

Derefter skriver du:

Markus' historie, hvor Jesus fortæller disciplene, at de bare skal sige til æslets/æslernes ejer, at »Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil igen«, minder meget om historien op til den sidste nadver, hvor jesus spår, at disciplene vil »møde en mand, som bærer på en vandkrukke«, og at de bare skal sige »Mesteren siger: Hvor er der et rum til mig, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple?«.

Dette sker kort efter, at Jesus er blevet salvet, og det hele er rimeligt klart kopieret efter, hvad Samuel sagde til Saul, efter at han (Saul) var blevet salvet (1 Samuel 10).


På nogle måder kan man da godt hævde, at de to fortællinger minder om hinanden. Det viser dog ikke andet, end at menneskelivet i bund og grund ikke har forandret sig voldsomt meget gennem tiden.

Men én ting, som er ret væsentlig i beretningen om manden med vandkrukken og som du tilsyneladende ikke har fanget er, at Jesu profeti er temmelig speciel. At han kan forudsige, at netop denne mand vil komme gående på netop dette tidspunkt, ville man altid kunne afvise med tilfældighed. Der kan jo være så mange mænd, der render rundt på det tidspunkt og det ville da være underligt, om ikke en enkelt af dem kunne vise dem et sted, hvor de kunne holde påskemåltid. Men der er en lille detalje, der gør profetien så præcis, at man ikke bare kan afvise med henvisning til tilfældighed:
Manden går med en vandkrukke..?

Det er højst usædvanligt, at en mand på den tid ville gå rundt med en vandkrukke, for det var kvindearbejde. Kun i ganske særlige tilfælde ville en mand tage sådan en opgave på sig. At det så lige præcis er dén ene mand med en vandkrukke, der kan vise dem stedet, er bemærkelsesværdigt.

Og så fortsætter du:

Matthæus fordobler antallet af æsler, og hvorfor det? Fordi han har fået den græske udgave af profetien galt i halsen.
Johannes lader jesus selv skaffe sig et æsel, og hvorfor det? Fordi Johannes' Jesus er en barsk fyr, der ordner ærterne selv.

Igen intet andet end fejlkonklusioner krydret med gætterier...
Disse såkaldte selvmodsigelser er jo ikke selvmodsigelser. De er forskellige menneskers beretninger om samme begivenheder.

Hej Per

Den lille "smiley" er det, der med et fint kristent ord hedder en ikon. Jeg bruger det lille, gule, bælgøjede hoved til markere, at linket er til en selvmodsigelse. Hvis du bevæger din mus henover, vil der stå "Selvmodsigelse".

 

Jeg synes ærlig talt, du roder i det. Hvordan kan du bruge begreberne »historievidenskabelig tilgang« og »guddommelig inspiration« i samme sætning?

Hvis dine "vidner" er guddommeligt inspirerede, forklarer det på den korte bane nogle af problemerne (som f.eks. hvordan de kan vide, hvad Jesus sagde til Gud i Getsemane), men til gengæld virker det ekstra mystisk, at dine "vidner" modsiger hinanden, hvis de er inspirerede af den samme Helligånd.

Du kommer ikke udenom, at Matthæus påstår, Jesus red på to æsler: »ridende et æsel og på et trækdyrs føl«. Hvis Matthæus er guddommeligt inspireret, hvorfor skriver han så, at Jesus rider på to æsler som en anden rodeo-klovn? Hvis Matthæus var øjenvidne, hvorfor troede han så, Jesus red på to æsler, bare fordi han troede, profetien krævede det?

Jeg behøver ikke bevise, at Matthæus har fået Zakarias galt i halsen i den græske oversættelse. Matthæus siger det jo selv: »Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl«. Hvis du kigger i Septuaginta, skriver Zakarias netop: »epi upozugion kai pôlon neon«.

Med hensyn til manden med vandkrukken har du ret i, at det var "højst usædvanligt, […] for det var kvindearbejde". Det har jeg skrevet et par steder: Manden, der udfører kvindearbejde, er af samme grund forsvundet i Matthæusevangeliet. Det er en af de mange fejl, som Matthæus rutinemæssigt retter, når han kopierer Markusevangeliet.

Hvis Matthæus mente, Markus var guddommeligt inspireret, hvorfor retter han så hele tiden i hans tekst? Hvis Matthæus var øjenvidne, hvorfor har han så været nødt til at kopiere 90% af en anden mands evangelium?

top

Pynt nr. 66 Navn: Per
Tidspunkt: 2018-04-03 09:06:46

Hej igen,

Jeg måtte læse dit svar til mig et par gange, for der var en pænt stor portion gedigent vrøvl, for nu at sige det, som det er. Men lad mig gennemgå det trinvist:

Jeg gør opmærksom på, at øjenvidneberetninger styrkes i troværdighed, når de fortælles forskelligt, som det netop er tilfældet med evangelierne. Til det svarer du så:

Jamen netop historien om de to eller tre æsler er en af grundene til, at man for ca. 150 år siden opgav tanken om, at evangelierne var skrevet af øjenvidner.

Øh, hvad?
Skal vi lige stille den op som et logisk argument?

Præmis 1: Øjenvidneberetninger styrkes, når de fortælles forskelligt
Præmis 2: Evangeliernes beretninger om indtoget i Jerusalem fortælles forskelligt
Konklusion: Evangeliernes beretninger om indtoget i Jerusalem er utroværdige

Det er jo noget vås!
Konklusionen er da lige præcis den modsatte: Evangeliernes beretninger om indtoget i Jerusalem er troværdige!

Dernæst skriver du:
Matthæus har tydeligvis læst "profetien" i den græske oversættelse, og han har fået den galt i halsen.

Det er da overhovedet ikke tydeligt på nogen måde. Det er rent gætteri fra din side og der findes intet i det, du anfører, der bare tilnærmelsesvist kan påvise dén idé!

Jeg henviser så til, at noget, der IKKE nævnes sagtens kan have været der alligevel og til det svarer du:

Den type argumenter hedder med et fint, kristent ord "The Principle of Non-Exclusion".

Det er nu ikke et særligt "kristent" princip. Det er et ganske almindeligt sund logisk princip, som bruges i såvel historievidenskab som jura. Og så er det i øvrigt også selvindlysende. Hvis du skal fortælle nogen om, hvordan din morgen er gået, udelader du ganske givet også visse elementer.

Din tilgang er her yderst besynderlig, men minsandten om ikke det bliver værre endnu, for så skriver du:

Der står heller ikke i Bibelen, at hanen IKKE galede to gange, at kvinderne IKKE talte om den tomme grav senere, at Jesus IKKE holdt to bjergprædikener, at Jesus IKKE opvækkede Jairus' datter fra de døde to gange, at Jesus IKKE rensede templet to eller tre gange, at Jesus IKKE blev salvet to eller tre gange eller at der IKKE var mindst fem kvinder ved graven, og at disse kvinder IKKE måtte jage en hær af zombier væk fra Jesus' lig.

Du glade verden! Bedst som jeg troede, det ikke kunne blive mere fjollet... Det kunne det så...
Når man ud fra en historievidenskabelig tilgang skal bedømme, om og hvordan en begivenhed evt. har fundet sted, så vejer man de forskellige kilder op mod hinanden og tager med i sine overvejelser, hvilke bevæggrunde de forskellige kilders ophav kan have for at skrive, som de gør og om der kunne være elementer, som af forskellige årsager udelades, hvad end det er bevidst eller ubevidst. Der er ikke umiddelbart nogen grund til at beskæftige sig med, om der evt. kunne have mindst fem kvinder til stede ved graven, om kvinderne talte om den tomme grav senere (det er nok ret sandsynligt, at de har, men hvorfor dog spekulere over det?) eller nogle af de andre ting, du nævner her.

fortsættes...

Hej Per

Det glæder mig, at du læser mit svar, men jeg frygter, at mine ord bliver sået på klippegrund.

 

Ja, det kan være meget godt, at vidneudsagn ikke er alt for ens, men de skal jo helst pege lidt i den samme retning, hvis ikke de skal ende med at lyde som Raket-Madsens søforklaringer.

For at komme videre: Tre af dine "vidner" fortæller, hvordan Jesus sluttede sin mission med et triumftog fra Galilæa fulgt af en folkemængde, og at han tog et herresving gennem Jeriko, ligesom sin navnebror Josva, før han som jødernes konge indtog Jerusalem.

Det fjerde "vidne" fortæller, at Jesus startede sin sidste rejse fra Efraim, hvor han havde gemt sig. Det vil sige, at han ikke startede fra Galilæa, ikke ankom via Jeriko og ikke var fulgt af en mængde af pilgrimme.

Og hvad med de tusinder af vidner, der så Jesus' triumftog ind i Jerusalem (men som desværre alle sammen har glemt at skrive det ned)?

Ifølge tre af beretningerne var disse tusinder af vidner påskepilgrimme, der havde fulgt Jesus fra Galilæa. Ifølge den fjerde beretning ankom Jesus næsten alene, men han blev modtaget af Jerusalems indbyggere, der kom ud af byen for at modtage deres nye konge.

Og hvad blev der af disse af tusinder af Hosianna-syngende øjenvidner, uanset hvor de nu kom fra? Jo, få dage senere råbte de alle "korsfæst ham".

 

Jeg tror, du skal passe på med udtryk som »historievidenskabelig tilgang«.

Hvis en historiker skal undersøge et emne, vil han starte med at se, hvad vi har af fakta. Og hvad har vi så af fakta her? Nada!

Vi har ingen inskriptioner, ingen rapporter til myndighederne i Rom, ingen kirker, intet kors, ingen samtidige vidner, o.s.v. Jesus havde ikke engang en familie, for han var jo født af et spøgelse (Helligånden).

Det eneste vi har er ca. 50 såkaldte "evangelier", der alle er anonyme, og de fleste af disse 50 "evangelier" er oveni købet så langt ude i hampen, at de kristne selv afviser dem, og har gjort deres bedste for at udrydde dem.

Har du f.eks. læst Thomas' Barndomsfortælling, hvor Jesus slår sin legekammerat ihjel, og når forældrene klager, blinder han dem? Eller Petersevangeliet, hvor korset går ud af graven sammen med Jesus, og korset forsikrer Gud, at det har prædiket for de døde? Eller det evangelium, hvor Jesus leder en ungdomsbande, der overfalder forbirejsende?

Det vil sige, at de 4 anonyme evangelier, der er tilbage, med alle deres selvmodsigelser, umuligheder og latterligheder, er de bedste af dine "vidner".

En historiker vil derefter påpege, at de er anonyme, at de ikke angiver deres kilder, at de er åbenlys propaganda, at beretningerne er naturstridige og ikke kan bekræftes af uafhængige kilder, at de er skrevet flere generationer efter de påståede begivenheder, at teksterne bevisligt er forfalsket tusinder af gange, at de er indbyrdes modstridende, og at de ikke gør nogen hemmelighed ud af at være skrevet som propaganda (Johannes 20,31).

Johannes 20,31: Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste